บันทึกครูคณิต

  ติดต่อ

  อานิสงส์จากความตั้งใจ  

อานิสงค์จากความตั้งใจ

     เดิมทีข้าพเจ้าไม่เคยชอบวิชาชีพครูนี้เลย แต่เมื่อมารับอาชีพนี้แล้ว ก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสมกับผู้ปกครองนักเรียนมอบความไว้วางใจ ขณะที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่ครู คือ สอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและสอดแทรกทักษะชีวิต ให้ลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจ และเข้มงวดกวดขันจนกระทั่งตัวข้าพเจ้านำวิธีการเหล่านั้นไปใช้ในการอบรมดูแลบุตรของข้าพเจ้าเอง และด้วยอานิสงส์ในความตั้งใจนี้ก็อาจเป็นได้ บุตรข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีความประพฤติดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน โดยบุตรคนแรกจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และทำงานในบริษัทที่มั่นคง ส่วนบุตรคนที่สองกำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นครราชสีมา เป็นนิสิตที่สอบได้อันดับที่ 1 ของคณะได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยปีละ 10,000 บาทเป็นทุนการศึกษา และเป็นนักกรีฑาทุ่มน้ำหนักซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียค่าบำรุงหอพัก

     ดังนั้น จึงขอให้พวกเราที่มีอาชีพเป็นครูจะเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แล้วอานิสงส์นี้จะสะท้อนกลับมาหาครับครัวของท่านเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูคณิต

หมายเลขบันทึก: 62122, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:27:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครูยักษ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

โชคดีของเด็กไทยที่มีครูที่ดีอย่างนี้