Day88 WORK WORK +++ (19 SEP 2016)

เริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่ 2/2559

เราจะแจ้งงานที่นักศึกษาฝึกประสอบการณ์จะต้องทำ หากมาประจำที่ห้องฝ่ายวิชาการ งานมันจะมาช่วงสอบนี่แหละค่ะ

ทั้งเดินรับ – ส่งข้อสอบจากห้องถ่ายเอกสารมาห้องวิชาการ จัดข้อสอบเข้าตู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารการสอบให้พร้อม

เย็บข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบขั้นสุดท้าย หรืองานที่เกี่ยวกับการทำเล่มคะแนนปพ. ต่างๆ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)