Day86 มหกรรมนักธุรกิจน้อย +++ (15 SEP 2016)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักธุรกิจระดับมัธยม 1 – 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน มีสินค้าหลากหลายชนิดให้คุณครู

ผู้ปกครองและนักเรียนได้เลือกจับจ่ายกัน แล้วพบกันในมหกรรมนักธุรกิจน้อยในปีต่อไปนะคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)