Day87 เคลียร์งาน +++ (16 SEP 2016)

วันนี้เป็นมหกรรมเร่งเคลียร์งานขอนักเรียนทุกระดับชั้น เพราะสัปดาห์หน้าจะมีการสอบวันและประเมินผล ออนไลน์ ครั้งที่ 2/2559

ของพี่ๆ ระดับชั้น ป.5 – ม.3 ส่วนน้องๆ ชั้น ป.1 – 4 ก็จะมีการสอบนอกตารางของบางวิชา เวลาของเราที่โรงเรียนนี้เหลือน้อยลงทุกที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)