170105-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Assay & essay

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.04

Ref.#595628


Assay และ essay

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “assay”

(เป็น กริยา เน้น พยางค์ หลัง sey) ว่า “a-sey

(เป็น นาม เน้น พยางค์ แรก as) ว่า “as-ey” หรือ “a-sey


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “essay”

(เป็น กริยา เน้น พยางค์ หลัง sey) ว่า “e-sey

(เป็น นาม เน้น พยางค์ แรก es) ว่า “es-ey” หรือ “e-sey


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “assay” เป็น นาม และ กริยา

หมายถึง “a test” หรือ “to test” เช่น

‘The chemist started to assay the mineral.’

Assayed the situation before taking action.’

Assay one’s ability to speak Chinese.’

ขณะที่ “essay” ใช้เป็น นาม และ กริยา

หมายถึง “to attempt” หรือ “an attempt”

หรือ “A literary effort” เช่น

‘Will you essay this difficult task?’

‘This is a delightfully written essay.’


Merriam-Webster Dictionary

ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ “assay” และ “essay”

ว่า ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ภาษา

เตือนเรื่องความสับสนระหว่าง กริยา “assay” และ “essay”

ที่บางครั้งไม่น่า แปลก ในเมื่อ มีรูป คล้ายคลึงกัน และมีที่มาจาก รากเดียวกัน

จาก Middle French ว่า “essai” หมายถึง “test” หรือ “effort”

รากคำ ที่แต่เดิมมาจาก Latin ว่า “exagium” หมายถึง

“act of weighting”

ทั้งสองคำ มีความหมายเป็น คำพ้อง ในช่วงเวลาหนึ่ง

มีความหมายร่วมว่า “try” หรือ “attempt”

แต่นักวิจารณ์การใช้ สมัยใหม่จำนวนมาก แนะนำว่า

ควรแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองคำ

โดยใช้ “assay” ให้หมายถึง “to test” หรือ “evaluate” เช่น

“The blood was assayed to detect the presence of the antibody.”

และ ใช้ “essay” ให้หมายถึง “to try” หรือ “attempt” เช่น

“He will essay a dramatic role for the first time.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)