​สานพลังประชารัฐด้านการศึกษา


วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ษ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย ผมไปร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา ส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเวทีนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน

ผมไปถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง จึงตรงไปคุยเล่นกับคณะ

การสั่งการจากเบื้องบน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งๆ ที่ รร. ผลการเรียนดีอยู่แล้ว

วิธีคิดแบบทื่อๆ เป็นเส้นตรง ไม่มีวิธีคิดแบบยุทธศาสตร์ ทำน้อย ได้ผลมาก

เขตพื้นที่ มีวิธีเล่นการเมืองเพื่อชื่อเสียงของเขต รักษา รร. A+ ไว้ทำชื่อเสียงเฉลี่ยคะแนน บรรหาร

ติดตั้งระบบการบริหารวิชาการใน รร. ซึ่งรวมการเรียนรู้พัฒนาครู

ประภาภัทร ตรงไปตรงมา จริงใจ ตรงไหนไม่ได้ผล ไม่ทำ ผู้บริหารต้องรู้ว่าครูคนไหนคิดอย่างไร ต่อเด็ก ต่อวิชาที่ตนสอน มองการเรียน ชั้นเรียน อย่างไร ต้องคิดที่งานของตนเอง **ต้องคิดใหญ่

micro learning : VDO clip 2-3 นาที ที่เกี่ยวกับเขา ส่งทางอีเมล์

ไปถึงเด็ก ถึงครู (ฟื้นศักดิ์ศรีครู) วางรากฐานระยะยาว

ความสำเร็จในการมาประชุมคราวนี้คืออะไร ได้เงิน หรือวิจารณ์ พานิช

๑๐ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)