ตอนที่ 12 

         สกว. กับองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 10  ว่าด้วยเรื่อง  ไม่จัดการแต่ใช้ภาวะผู้นำ  อันเป็นแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ - การบริหารงานโดยใช้พลังเคออร์ดิค   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช