จากการที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเกี่ยวกับ blog กับทางคณะแพทย์ศาสตร์ มข.นั้น ผมก็ต้องขอขอบคุณคณะคณาจารย์ที่ได้แนะนำสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้ หวังไว้เช่นนั้นจริงๆครับ วันนี้เอง ผมก็ได้มาเริ่มเขียนบันทึกอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น และจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของกระผมอีกทางหนึ่งด้วยครับ อย่างไรแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยครับ