วันนี้ไม่มีเรียนเพระอาจารย์ไม่อยู่ เลยมีเวลาทำ Mind Mapper เกี่ยวกับบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องที่เลือกทำคือ My house เนื่องจากมีคำศัพท์ที่จะให้เด็กเรียนรู้เยอะมาก พร้อมกับได้ตกแตงบล็อกด้วย เนื่องจากเนื้อหายังไม่ครบเลย ไม่ได้เรียนตั้งห้าวันเบื่อจัง เพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี เลยกลับมา ว.ค. มาทำงานส่งอาจารย์