สวัสดีปีไก่ ๒๕๖๐

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผ่านไปอีกปี ไม่เรียบราบรื่น เหมือนปี ๒๕๕๘

สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๙ ยังตามเก็บงานท้ายปีงบประมาณ

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปีนี้วางแผนเร็วทุกอย่าง แผนงาน โครงการเขียนเสนอขออนุมัติเร็ว

อะไรลงมือทำได้ ทำไปก่อน year plan แน่นแล้ว

แต่เชื่อเถ้อะ !!! มีงานจรแทรกมา ทำได้อีกเหมือนเดิม

ศักยภาพ ๆ ๆ พัฒนาได้เนือง ๆ เรื่อย ๆ หากใจอยากทำ

^_,^

งานดูแลผู้ป่วยเรียบร้อยดี ผ่านการแก้ปัญหาบ้าง ยังต้องพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยความรู้ใหม่

เปิดหน้างานใหม่ ติดตามกระตุ้นสุขภาพบุคลากร ตัวเองน้ำหนักคงที่ BMI ๒๑ kg./m×m. ดูแลอาหาร เคลื่อนไหวร่างกาย พักผ่อน สมดุล

ที่สนุกมากกว่า ออกแบบระบบงานสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน

นำร่องที่ ๑๒ หมู่บ้าน ปีนี้ขยายรวมเป็น ๒๒ หมู่บ้าน คาดว่าจะสนุกมากเหมือนปีที่แล้ว ทั้งการเข้าชุมชนและจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสระใครสุขภาพดี

^_,^

เป็นปีที่ได้ฝึกทำใจพลัดพรากจากสิ่งที่เรียกว่ารัก เห็น ค่อย ๆ ทำความเข้าใจด้วยใจเรา แต่ยังใช้ความพยายาม น่าจะจัดการอารมณ์เศร้าได้ดีขึ้น ปล่อยวางได้ ... ยังเศร้าอยู่เมื่อนึกถึง

ครอบครัวและญาติสนิทเป็นเกราะสำคัญ ช่วยปกป้อง สนับสนุน ดูแลกันและกัน จิตใจ การช่วยเหลือทุกอย่าง

น้อง ๆ ในห้องทำงานเดียวกัน ทีมงานใกล้ชิด ทีมนำ ... เข้าใจกันดี มองสิ่งดี หาความงดงามในใจแต่ละคนเจอ ... อย่างอื่นก็จิ๊บ ๆ งานหนักเบาเราก็ทำไปด้วยกัน

^_,^

ได้ฝึกตนมาก ทั้งความคิด ความรู้ เมื่อรับเป็นวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยรุ่น คนพิการ เด็กเล็ก อสม. Care giver วิทยากร KM พัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ สสจ.หนองคาย หรืองาน LTC

ได้ฝึกจิตใจมากเมื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน นอกระบบสถานประกอบการ (เกษตรกร) ยิ่งเข้า WS awareness ให้ระลึกรู้ตัวเองจริง ไม่ใช่ทำเพียงอัตโนมัติ ยิ่งเห็นอารมณ์ ความเป็นตัวตนชัดขึ้น ... ฝึกจัดการใจต่อ

ตั้งใจเข้ารับอบรม Mentor lab #๒ ที่ได้มิตรภาพน่าประทับใจ ได้เข้าถึงอารมณ์การระดมจิตใจ (Mind storming)

ยัง Paradox อยู่คนเดียว vs หลายคน สมดุลความสุข ณ จุดใต ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า

^_,^

หวังเสมอว่าจะเข้าใจ สุขก็รู้ว่าสุข ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ ยินดีก็รู้ว่ายินดี พอดี ๆ ไม่มากไม่น้อย

จะเห็นแก่ตัวสร้างสุขด้วยตนเองบ่อย ๆ เสมอ ๆ ไม่เบียดเบียนใคร ๆ หว้งว่าจะเผื่อแผ่ความสุขให้คนรอบ ๆ ตัว ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน คนรู้จัก ไม่รู้จัก

ฝึกขอบคุณแต่ละวินาทีที่เวลาผ่านอย่างรู้คุณค่า เลือกทำที่มีความหมายต่อเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ ... จะขอบคุณบ่อย ๆ

ค่อย ๆ เห็นความเป็นตัวเองแง่มุมต่างกันมากขึ้น ... เพื่อปล่อยไปไม่ใช่ยึดไว้

ฝึกใจไปแต่ละวัน ชั่วโมง นาที วินาที .... ชั่วลัดนิ้วมือ

สวัสดีปีไก่ ๒๕๖๐ นะคะ

ไม่สัญญา .... ทว่า ททท. ทำทันทีที่รู้ตัวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่จ้ะเขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณมะเดื่อ ใช้ชีวิตให้เป็นสุขกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2560 ค่ะพี่แก้ว สดใส สดชื่น สวยงาม พ้นทุกข์โศกโรคภัยกันนะคะ

ยังแปล๊บบางครั้งค่ะหมอธิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่..ขอให้มีสุข มากโชค ไร้โรค พ้นภัยครับคุณหมอ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะ อ.จัน

เขียนเมื่อ 

เวลาคงช่วยเราได้นะคะพี่่แก้ว สาธุ

เขียนเมื่อ 

พรดี ๆ คืนกลับทบเท่าพันทวีนะคะคุณสามสัก ขอบคุณมากค่ะ