เรือน่านสานสัมพันธ์ฯ

ไม่เกิน 30 นาทีที่ผ่านมาวันนี้ ได้โทรหาพี่สมเดช พี่สุเมษ ท่านบุญทัน ท่านสมอก เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560 โดยสองท่านแรก อยู่ที่น่าน ส่วนสองท่านหลังอยู่ที่หลวงพระบาง

สองท่านที่อยู่หลวงพระบาง ขอกล่าวถึงท่านสมอก ๆ คราวเมื่อเป็นตัวแทนแขวงหลวงพระบางมาประชุมที่ จ.น่าน ขณะนั้น น่านมีผู้ว่าเสนีย์ จิตตเกษม เป็นผู้ว่า โดยที่ก่อนหน้า ผู้ว่าฯ เสนีย์นำคณะไปเยือน 3 แขวง คือ ไซยะบุรี หลวงพระบาง อุดมไซย ทำให้มีโอกาสรู้จัก และรับทราบแนวทางจังหวัดน่านและแขวงทั้ง 3 ในอันที่จะเชื่อมสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี ๆ ที่เน้น คือ การแข่งเรือ มีการบันทึกความเข้าใจหลังจากที่ผู้ปกครองจัดกองประชุมเป็นตัวหนังสือ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ในโอกาสที่มีตัวแทนแขวงหลวงพระบาง มาน่าน ท่านสมอก เป็นระดับต้น ๆ ของแผนกท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้พูดคุยกับท่าน มีคุณจุฬ คุณจุ้ย จาก HPC ร่วมดูแลสนับสนุนทำให้วันนั้น ได้พบกับท่านสายสะมอน รองเจ้าเมืองหลวงพระบาง ( ขณะนั้น ) และยังมีตำแหน่งประธานเรือแขวงหลวงพระบาง คืนนั้นพูดคุยกันอยู่ 3 ที่ จากคืนนั้น คณะน่านโดยการนำทางเป็นหนังสือของผู้ว่าเสนีย์ฯ เดินทางไปแขวงหลวงพระบาง

จากการไปคราวนั้น ทำให้มีตัวแทนเรือจังหวัดน่านเดินทางไปพบกับอำนาจปกครองแขวง เพื่อประสานความเป็นไปได้ในการนำเรือแข่งตัวแทนน่าน ไปแข่งในงานประเพณีแข่งเรือแขวงหลวงพระบาง ได้รับความกรุณาสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านเจ้าแขวง ท่านเจ้าเมือง อำนาจปกครองทุกระดับ และที่สำหรับบ้านหาดเฮือน มอบเรือให้จังหวัดน่าน โดยมีทีมเรือแม่ป้อมเดินทางเป็นตัวแทน เป็นการเริ่มต้นการแข่งเรือสานสัมพันธ์ครั้งแรก ไม่ง่ายเลยครับสำหรัรบการเริ่มต้น จึงไม่ลืมท่านสมอก ท่านสายสมร คุณจุฬ คุณจุ้ย พี่สุเมษ หลายท่าน หลายองค์กรที่มีส่วนให้การสนับสนุน ขออภัย เล่าย่อ ๆ เป็นบันทึกช่วยจำไว้ที่นี่ก่อนครับ

2 ม.ค.2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)