161220-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – answer

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.19


Answer

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “answer”

(เน้น พยางค์ แรก ahn) ว่า “ahn-ser”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “answer” เป็น กริยา

เมื่อคุณ “answer” บางคน ผู้ที่ “ตั้งคำถาม” กับคุณ

หมายถึง คุณ พูดบางสิ่ง “กลับไปที่ผู้นั้น”

สามารถ กล่าวว่า

“บางคน ‘answer’ บุคคลหนึ่ง” หรือ “พวกเขา ‘answer’ คำถาม

‘I didn’t know how to answer her.’

‘I tried my best to answer her questions.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “answer to” บางคน ผู้ที่ ได้ตั้งคำถาม กับคุณ

หรือ อย่าใช้ว่า “answer to” คำถามของพวกเขา


เมื่อใช้ “answer” เป็น นาม หมายถึง

บางสิ่งที่เป็น “an answer” ที่คุณ กล่าวแก่บางคน

เมื่อพวกเขา ตั้งคำถามหนึ่ง กับคุณ เช่น

‘Is there anyone here?’ I asked. There was no answer.

คำ “an answer” ต่อปัญหาอย่างหนึ่ง เป็นไปได้ว่า “เป็นการแก้ ปัญหานั้น”

‘At first it seemed like the answer to all my problems.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าว ว่า เป็นการ “answer for” ปัญหา หนึ่ง


American Heritage Dictionary

ให้รายการ คำพ้องความหมาย “answer”

รวมถึง “respond” “reply” “resort”

ที่ต่างเป็น กริยา เกี่ยวกับ “การกระทำ” ที่ตอบสนอง ต่อการกระตุ้น

โดย “answer” “respond” และ “reply” เป็นคำทั่วไป

ต่างหมายถึง “การพูด” “เขียน” หรือ “กระทำ” เป็น การตอบสนอง เช่น

‘Please answer my question.’

‘Did you expect the president to respond personally to your letter?’

‘The opposing team scored three runs; the home team replied with two of their own.’

การใช้ “respond” ยังเป็นการแสดง “ปฏิกิริยา”

ไม่ว่า “ด้วยสมัครใจ” (voluntary) เช่น

‘A bystander responded to the victim’s need for help.’

หรือ “ไม่สมัครใจ” (involuntary) เช่น

‘She responded in spite of herself to the antics of the puppy.’

และใช้ “retort” เพื่อ การตอบด้วยคำพูด ในลักษณะที่

“เร็ว เผ็ดร้อน หรือ ไหวพริบ” ที่ดี เช่น

‘She won the debate by retorting sharply to her opponent’s questions.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ “answer” และ “reply”

ว่า ต่างเป็น กริยา ที่ใช้ทั่วไป มากที่สุด

ในการ “พูด” หรือ “เขียน” เป็นการสนองตอบ “คำถาม” “จดหมาย”

ให้ข้อสังเกต ว่า

การ “answer” ต่อ “บุคคล/คำถาม หรือ จดหมาย”

มิใช่ เป็นการ “answer to” คำถาม หรือ จดหมาย

หากแต่เป็นการ “reply” ต่อ บางคน หรือบางสิ่ง เช่น

‘I’m writing to answer your questions.’

‘I’m writing to reply to your questions.’

สามารถใช้ “answer” โดยให้มี หรือ ไม่มี “กรรม” เช่น

‘I haven’t answer her email yet.’

‘I knocked on the door but nobody answered.’

บ่อยครั้ง ใช้ “reply” เป็นคำในการพูดจริง เช่น

‘I won’t let you down,’ he replied.’

ทั่วไป มีการใช้ “respond” น้อยกว่า และเป็น ทางการ มากกว่า เช่น

‘The directors were unwilling to respond to questions.’

สามารถใช้ “answer” ได้แต่เพียง กับ “a door” หรือ “a telephone” เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)