161220-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – another

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.19


Another

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “another”

(เน้น พยางค์ สอง nuhth) ว่า “uh-nuhth-er”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “another” ในความหมาย “one more”

ใช้ “another สิ่ง/คน” ให้หมายถึง “อีก สิ่ง/คน ชนิดเดียวกัน ที่เพิ่มขึ้น”

ปกติ ใช้ “นาม เอกพจน์ ชนิด ‘countable’” ตามหลัง “another” เช่น

‘Could I have another cup of coffee?’

‘He opened another shop last month.’

สามารถใช้ “another” ร่วมกับ “few” หรือ จำนวน

ที่หน้า “นาม พหูพจน์ ชนิด ‘countable’” เช่น

‘This will take another few minutes.’

‘The woman lived for another ten days.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “another” นำหน้า ติดกับ

“นาม พหูพจน์ ชนิด ‘countable’ หรือ นาม ชนิด ‘uncountable’

อย่ากล่าวว่า “Another men came into the room.”

ให้ใช้ว่า “More men came into the room.” เช่น

‘We ought to have more police officers.’

‘We need more information.’

ใช้ “another” ในความหมาย “different”

ยังสามารถใช้ “another สิ่ง/คน” ให้หมายถึง

“อีก สิ่ง/คน ชนิด ที่แตกต่าง” จาก สิ่งที่เพิ่งกล่าวถึงนั้น เช่น

‘It all happened in another country.’

‘He mentioned the work of another colleague.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “another” นำหน้า

“นาม พหูพจน์ ชนิด ‘countable’ หรือ นาม ชนิด ‘uncountable’”

อย่าใช้ว่า “They arrange things better in another countries.”

ให้กล่าวว่า “They arrange things better in other countries.” เช่น

Other people had the same idea.’

‘We bought toys, paints, books and other equipment.’

ใช้ “another” ทำหน้าที่เป็น “สรรพนาม” ได้ในบางครั้ง เช่น

‘I saw one girl whispering to another.’

‘The first hot dog tasted so good I’d like another.’


Wikitionary

อธิบาย การใช้ “another”

ในรูปเชื่อมโยง

อาจมีรูปเป็น “possessive” ว่า “another’s”

(พหูพจน์ คือ ‘others’ หรือ ‘possessive’ พหูพจน์ คือ ‘other’)

ส่วนมากใช้ ในทางตรงข้ามกับ “one” เช่น

‘One went one way, another another.’

และยังใช้ร่วมกับ ‘one’ ในนัย การแลกเปลี่ยน เช่น

‘Love one another.’ หมายถึง “let each love the other/others”

อาจ ทำให้เกิด สับสนในความหมาย ที่เป็น สองนัย

เมื่อใช้ในประโยค “I need another chair.”

อาจหมายถึง “My chair needs to be replaced.”

หรือ หมายถึง “I need an additional chair.”

(โดยที่ ยังคง เก็บ เก้าอี้ ตัวเก่าไว้ด้วย)


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ “another”

ว่า “สามารถ ตามด้วย ‘นาม เอกพจน์’” หรือ

“ตามด้วย ‘of’ และ นาม พหูพจน์” หรือ

“ตามด้วย ‘จำนวน’ หนึ่ง และ นาม พหูพจน์”

และ ใช้ “one another”

เมื่อกล่าวว่า “สมาชิกแต่ละราย ของกลุ่มหนึ่ง

“กระทำบางสิ่ง” ต่อ หรือ เพื่อ “บุคคลอื่น” ในกลุ่มนั้น เช่น

‘We all try and help one another.’

‘I think we’ve learned a lot about one another in this session.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)