การจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง แสง สี และการมองเห็น

ครูพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการมองเห็น แสง และสี เด็กๆดูพัดลมว่ามีใบพัด 3 ใบ สงสัยว่าทำไมเมื่อพัดลมหมุนเร็วเราจึงมองไม่เห็นใบพัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านประชาอารีความเห็น (0)