อนุทิน ๑๔ ธันวา.........คำถวายความอาลัยความเห็น (0)