ความสำคัญของหนังสือ.......ที่ถูกมองผ่านความเห็น (1)

หนังสือ คือตำรา เมื่อก่อนบ้านที่มีหนังสือให้อ่าน มักเป็นบ้านครูบาอาจารย์

ใครมีหนังสือก็จะเก็บใส่ตู้อย่างดี

เมื่อ 50 ปี อยากอ่านเรื่อง รัสปูตินมากๆ

ไปขอครูอ่าน ครูบอกอย่าอ่านเลย อ่านไม่เข้าใจ

เมื่อมาอาศัยอยู่ในเมืองจึงได้ไปอ่านที่ห้องสมุด