อาชีพ...อบรม

อาชีพ...อบรม

“อาชีพ...อบรม”

อาชีพครูหรืออาชีพอบรม? ผมเคยได้ยินคำนี้จากหลายคนที่บรรจุเข้ารับราชการครูก่อนผม ไม่นานหลังจากที่ผมบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย คำว่า “ครูผู้ช่วย” ที่ผมเข้าใจคือเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผมได้รับคำสั่งให้เข้ารับการอบรมเรื่อย ๆ รวมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM อบรมครูคณิตศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และอื่น ๆ อีกมากมาย หลาย ๆ ครั้งจะพบเจอกับครูกลุ่มเดิม ๆ ที่บรรจุเป็นครูได้ไม่นาน ยิ่งนานวันคำถามยิ่งเพิ่มขึ้นในใจ ว่าอบรมมากมายขนาดนี้ จำเป็นแค่ไหน อบรมแล้วได้อะไร มีแต่ครูบรรจุใหม่ใช่ไหมที่ควรเข้ารับการอบรม ขาดสอนบ่อยผลเสียก็เยอะ อีกทั้งวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขา ด้วยอคติที่รู้สึกว่าตนเองได้เข้าอบรมบ่อยกว่าหลายๆ คน แต่ก็ไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีคำสั่ง ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าเป็นครูบรรจุใหม่ ต้องอบรม

วันที่ผมไปอบรมมักเป็นวันศุกร์และเสาร์ นั่นหมายความว่าวันศุกร์ผมจะไม่ได้เจอกับนักเรียนที่ผมสอนอยู่บ่อยครั้ง ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันหนึ่ง หลังจากหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพ “ครูไปอบรมบ่อยซะปาย หนูมิดายเรียนกะครูเลย” ภาษาซื่อ ๆ ของเด็กพิมายคนหนึ่ง ถามขึ้น แปลเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า ครูไปอบรมบ่อยจัง หนูไม่ได้เรียนกับครูเลย ณ ตอนนั้นผมตอบนักเรียนไปว่า ครูไปเพราะคำสั่ง จริง ๆ อยากอยู่สอนนักเรียนมากกว่า หลังหมดคาบเรียน ผมนึกถึงคำที่เด็กคนนั้นถาม คำที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมมีอคติกับอบรมมากไป จนมองไม่เห็นถึงโอกาสที่ตนเองได้รับ ผมจึงกลับมามองตัวเองว่า เราทิ้งคาบสอนไปอบรม เราได้รับโอกาสให้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น มีโอกาสมากกว่าหลาย ๆ คน ก็ควรจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ ทดแทนเวลาที่ไม่ได้สอน และน่าจะนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้กับนักเรียนให้เข้ามีความสนใจ ใส่ใจ และมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

จากวันนั้นผมก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM และการใช้สื่อจาก DLIT ผสานกับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่สนใจและไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเกินกว่าที่ผมคาดไว้

ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอกาสนำความรู้จากการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาขยายผลต่อกับครูในโรงเรียนของผมเอง ทำให้ผมมองเห็นข้อดีของการอบรมเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOMAAADjCAIAAAD47DQbAAAgAElEQVR4nOy6Z3QUV7qobRsDyp1zVOhcqYNSt0LnKJERQgmUQ0dlgW2c7XEak1HoJLVylhCIZIKJBmdjM07gcZrx2ONxwMYE0/dHCZmZe9b97vqOPczMue961ubdu6q61VVPv7VrN3eF/1/8X8e169f/+vXXf/3664/++PEHFy99eOnSxY8+uvjRH8+/84fX3zr/xvnzb5x/5/yFC2+9++75996b44P33rt06dM///nTL75A+fzLv3x3+fJ3ly9fu379Tn+gf6e4607/Af+68e233/3lL1+99/6Hb7xx/syZc/sPHJo9eGj/C4cPHjl66OixF469eOT4iaMnTr546vSJMy+dfOnsmZdfOfvqay+/8eYr77z96oV3XvvDhTfee/etD94//+EHb1/88O1LF9/68IPzFz9856NLb1+6+M5Hl85f/PD199794JNPPv7TJ3/+8otvvv3m8g+X7/SH/teN/2fqL/HVV1+9++4HZ86cO3b89MyeAzN7DuzZe3DP3gN7Z/fP7juwb//B2009/OLxeU1Pn3t5TtPX33jx1Ol9x44ef/ncy2+fP3f+rdOvvXr6tVfPvPnGa+/+4f3PPn3300/euXTxwkcX33z/3QuXLv7xL1988Nmnr7777ssX3j33h3ff++Olb7/96ydffnXhk88//9s33/3w482bN+/0WflXif/ppn799d/efff9F188PTkxMzW1d3r3vund+6amZ1FTUVln9x2a3Xdo34HD+w698A819djJU6fOnjt19tyZl185/dqrZ99848jpU7MvvPDpX/7y0/XrP/x05cMvv/z4r199+be/fnX5+xvh8NWb4U+v/PThT1ff//bKHy9fDYfDP4fDF7+7/vqXP5z/27XPfwqHw+Efb9x8+2/XL1wJf3ot/F04fPPmze+v/PT91f/pU4X/iaZ+8823H3xw8aXTL09P752c2DMxPjM5sWdyYs/U5N7Jqb1T07OTt5TdPbN/Zs+BvbOH9s4emt33wuzBQ6isBw4fOXjk6OEXj6Oynjh95uTZcydeefnka6+efPWVk+fOffDxx9fD4evh8Htff//Zj9e+vXr18s83wuHwTz+HX/r48zN//vrcXy6/8sVfv/zx26+v/vjOV9+//OnXL3/y13OffHHxb3997/PPT77/+YmLfzp76dPXLl46f+niidfePHru7RdeOn/mzT+8f+mTv337/Z0+hXcg/geZ+uc//+Xll1+fnto3PrZ7YnxmfGz37aC+jk/MTEzuQX1FTUVl3bP34J69B/fsPzB78NDegwf3HTyEynro6NG5Ceupky+cPnn4zKlj5146/srLx86dffXCO29c/OD4mxeOv/H2ibdee+39dy9+/tlHf/7TWx//8cLHn8+ee+3Im+dPX7hw9v0/nP3Duy+98/5Lb7936u0LR8+/eeT1N46++tqRc68dPPPyvlMvzbx4fO/xE3uOHJt+4ej0oaMz+w/PzL4wvffQ2dfe+OTzz+/0Sf3nxX++qd999/358xf2zOwbH9s9Njo9Njo9NrZ7FE1u8XemTuyZmNgzMblnanoWZb64zswe2LPv4J59B2cOHNpz8IW9hw7PHjy8/4Wj+w8dOXD46P4jxw4cffHgiycOnTj5wolTL5w4dejUyWNnzh05/dLhs2cOnz176OTptz/8IBwOX796bf+Lx6cPHd534tShM6ePnD1z5KWzh8+8dPTMS4dOnZk9eXr2+PEDx47PHj2++/Cx6YNHpg4eHt2/f3T2wNjMwdGpfWOTs8OTM0MTe4fGZ0d2733p1Te//Ovf7vRp/s3jP9bUK1d++vDDS4cOHb1dx7HR6dGxOf7B1H9kfK64ovV1Xtnp3ft2zxyY3LN/Ys/+ydkD03sP7t57cM++F2ZmD83MHtq7/zDK7IEj+w4cnX3h2J4Xju49fGzv4WOzh1+cOXT0wqWPwuHw9Rs/Hz790uD0zOD07pE9s1OHDs0cPbz7yOHpw4enDx2eOvTC1MHDkwcOTew/OL7vwNjeg2N7Do7s3j88PTs0uXdgfGZgfKZ/fKZvbLpvbLp3ZLp3ZCo0PDE+c+D1t/7w/eUf7vSJ/63iP9DUjz/+9OTJl8b+vmrO6zg2vntkbOp2U0dHptBNoyNT4/NOj+0en5wZn5hjYnLPPJNTeyenZyemZyenZyd375tA21vJ/MjUzP6JPfvH9+6fmD0wMXtgYvbg6Mzs+598Gg6Hf74ZfuHUmb6JmeDQhG9gtHd0amT33rE9+8f27B/bs290Zu/YzOzo9N7R6T2j03tGpmZHJveOTO4dHJ+Z03Rsd+/IVO/IVGh4MjQ82TM00T04HhwYDw5O+vvH9x168YMPP7p69dqdvg6/cvznmHrt2rXz5y9MjO8eHZkaGZ78B4aHJkZHpsZGp4dHJoeHJ0dG/m7r2Oj0yMjU6MgUeuzo6PTo6NTY+O7RsWm0RRmfmBkb3327uGMTM6P/G2OTe1BGJveMTO8dnpoZnpoZndk7MLn77Q8uhcPhGzduHnjxRP/E3tDo7q7ekfZAvz803Dc8NTy5d2RyZmh89/DE7uHR6aHR6aHRqcGRaZSBkenekane4cmewYmeoYnQ0ETP4Hj34HjP4Hj3wFj3wHiwf9zfNxroHe3uHQ31T5x9+fXvv//PWaD9TzD1ypUrb7zx1tjYxPDQ6MjI2PDQ+NDg+NDg+PDQxDxDg+Pzys4JOjI5/L8xNDwxNDwx3x0ZnRoZnULH0XxkdGp0bHo+mc+HR6eGbjE8Nj10W3dodGpwbGJwarJ3dPLUK2+Fw+Eb127sO3Ckb3S6d2TK3zey09e3rTPUHhjw942FhifRetk/NNk/ONk/NNk3ONE3ONE7MH6LsZ6+0VD/WE/f6DzB0HB370h370gwNBToGQr0DPm7B1FePHHmP8PXf29TL1/+4bXXXh8dHRscHEYZGhoZHBwdHBgfGhwfHBgbHBgb6B9DE3RwnsHB8cGhcVTNwaG5fGBofPAW6CZ068DgGDoyL/TgbXsODo0PDk8MDE/0D433DY71D43/A33Do73jo6HhiVOvvBkOh6//dH1m78GeoQn0xu0NDW/rDG3eFdje1dPZPRAcGOseHA/1j83riCbdvSO3GTmMGnm7lL7gAIo30D9Pl7+v09d74NCxr776+k5frv9W/Luaevny5TNnXh7oHx0YGOrvH+zvHxwYGBoYGBocHB4YGBnoG+3vG+nvGxnoH+3vHR7oH+3vGxnoHxnoGx3oH+nvGxkcGOsfGO0fGB0YHLu9necfuiiosujWeeZGBsf6Bsf6BsdC/SO9A6O9A6Oh/pF5egaGuoeHAgMjf7j0aTgcvvLDT+NTe4MDY8HB8UD/qL9vtD0wuLk98Oy2rs27fB3B/kDfCGrkvI5zdA+iybyUqKDeQH+nrxeVssvX1+ENdXhDnb5Qp6+3vatnDm9o34HDn33+5zt96f5/xr+fqV9//bfjx0+Gevt7+wZ7+wZ7+wb+C3r7e3v7e0O/tH19g729A319g/P09g319o30D4z29Y/09g2j9M0x0tc3dGvPob7ekb7e4b6+YVTNvv5fjurrH7md3v6RvoHRUO/Q3Av2j/T2j/SEBrtDQ8HQwOj49DeXr4TD4W+/uzw8MhnqGw71DXeHBv2hoa6eoV2B3ue3e5/b0rF1h7/D14eWyUDPULBnINgzEAj2ofgDvT5/yB/o9QV6vf6Qz9/r84e6fD2dXT2dXT1dXaHOrlB7R3d7e7Cjs2dnZ/eOjuCOzuD2jgDKjo7g2OTeTz/791uI/Xcy9erVq+fOvdwT6usO9Xb39PaE+v6R3v6eUF9PT+8cobkkFOoNhfp6enpDob5QqA/1ONQ70BMaDPUOhXqH5pPe0FCoZzDUMxjq6e/t7esN9YVC/b09twZ7h24HPaq3b7gnNNgTGuztG7590+2Eevr9/p7jJ8+iH+Trv30b6h0Kdvej+LsHvMH+rmDfrq7Q5m3e555vf25zx/Zd/i5/ny844A/0+QO9/kCvz9fj94d8/pDX14PS5e3u7Ap2dgU7OwMdHcH29mD7rkB7e3DXrsDOHf5duwLbd/q27fRt3+nbusO7dbt363bvth3ebTs6t2zvmJqa/eGHf6clrX8bU99//4OBoZFgdyjYHQoEe9BkrtsdCnaHUHe75zXt6e3p6e3uDs0nwWDPfLenp7e7p2/ele6eAZSe7sHuYH8w0Nfd3RdCRe/u6+ke7A70B4P9aFWb0wstct393T2Dwe6B218k0N0f6P7lxYPd/X5/d9fg1PF3Pr5y/UY4HP7Tn7/s7hkIdvejNdLv7/P5+ny+vs6u3u27gs9u7njy6W1PP7d96w5ve1eP1xea93Kezq5gR2egozOwq923s923q923c6d/507/9u3e7Tt8O3b4tm/3btvWtX1b147tvu3burZt7dy2tWvb1s7t29q3bduxdeuOrVt3bNu289y5V27cuHGnr+3/VfwbmPrNN9/s3bvX5/P7A8FAoNvnD/r9wUAgGAgE/YGgzx/w+f0+v98fCKCDgUAwGOwOBrsDgaDfH0Qd9fuDgUB3MNgzn/v93T5ft9/f7fd3+wM9/kCP398dDIQCgVAgEAoGe4JBdP9QIBDy+3v8/p5AoCcQ6PH70Z170KN8/m6vL+jzd/v9PX5/t9/f4/OF/P5evz/k94f8vpCvK9g9NN69/8W9L5//5tq1cDj84aVLnV0Bf6B3vjp6fd1d3mBnZ7BjV8/2bb6nn9722BPPPPnU5i3bvZ3eYGdXoKPL39Hpb+/072r37mr37trlbW/37trVtWNH186d3p07vTt2dG3f1rl9e9f27V07tndt29a5dUv71q0d27Z1btveuXVrx/Obd27Z0r5tW8eWLbu2bNm1ZcvOzVt3bt66s7u7/5NPPrvTF/n/O/6lTb169erZs2e7ujo7Ozu7Oju9Xn9Xl8/r9ft8/q6uLq+3y+vt6vyvwnsrOju9XV2+ri4fmni9fq/X7/MF5hOfz+/1+r3oy3r96Fv4/UG/P+DzBXy+gNcX8PoCXV5/19z+c8eidM3hQ8fn3qKrG6XdH9jl6wn2TQcG9uzqHv7j51+g/4fvD++9u6u9y+fr6fIGu7qCnV3+Lq+vs9Pb3unb1Rnc2e7fsr3z0ac3P/DIU4899fz2Hb6Oju65e/quwPYdvu3bvTu2+3bt8O/c7tu2tX3rlp3btu7asnnH5ue3//65bb9/butzzz7/9FPPPfW7Z555/Olnn3jmqUd/98RDjz/+4GOPbXr00Qcefvj+TQ9ueOCBto0PtLbd19zS1tjU5mkc7uv/7ttv7/D1/j/Gv66pFy9eDAQCO3fu3LVr586dO3bt2tnR3tk+R8fOnTt23Yr29l0dHR3tt6KjowPtdnR0trd3dnR0dXZ60QSlq8vX0dHV0ent7PR2dno7Or2dXb45oeedviWlzx/0+oJdvoA/0B0I9nh9QX/gVg0OdPsDPb5Ajy/YE+juDQRD/mAo2N0bCA74/b0+b09Xd8jfP+Lv2+0LTPYERr/8y9w60cefftrl7/H7egL+br+vO+Dv8fu6fd6gz9fjD/Z7/aF2b3dHoP+ZZ59319U6yta3Ouo2up2tjtrmupqm2uqGqorGyorGyor68jJ3WYmrtKiueG1t0ZrqgryqtavL85aVrs5Zvypn3XLr+lxTic1YYNLmG9QFJs0affaK7PQV2WnLs1KXZSYvy1IsyZDlqqRLVchSFVxoytw9FLqzF/3/EP+Kpv7www+z+2Y7uro6vd5Or7fLF+jyBbz+oNff4/V3e/09Xn/QFwj4gkF/sNsfCHp96E2+tzvU290T6u4JoROA7u5efzDkD/T4gyGvv9vrC3b5gl5fsLMr0OUNdHkDHZ3ezi4/mnd5A51ef1dXsLPD39nh93kDPh9aZX3t7R3bd+zs6Oj0tnd27ero2LFr59Zt255/fstzz/3+qaef+92Tzz755DOPP/7UIw8/9uADjz5w30Mb2tqaWx9/7NknH326taH5vpaWjZ6GRzc98vEXczX1448/2lDvaa6taKmtaLPXtNprmmqqGqorGqvKGytKPaXrGivLHmhwNFcVldqySwzydUZpsR5Zq5YUaCRr1ZL8LFGhGijSQoVqoEiDFGRDhWp4nV5eqIbzM4HVKvHKNOGqdNGaTGCVUrQ8VbAiTbA0mbc8lb8shb9EwVuWIlieKlyeKlyRJlqRLlqlFK9WCvMzJQXZYKFG8rCj4LM/fniHDfiv4l/O1A/ee+/53z3x1MMPPfXIQ08+tOnJhzY98eCmJx968IkHNz32wP2P3Lfx4Y0bHtrQ+vDGloc2NG9qbdzU0tjmcW6odz3Q7NnUUr+xwdHmrN3gqGlz1Gxw1W1w2tscda322pa6mjlqqluqq1qqq1tqyhsqiuorihoqixsqihurit1lBfXrixvWF3tKCl1F+a6iPEdhXt3aFdV5uRUrrVWrcmpW2KqXW6uXWyuWGsqX6spytaW27Apbdrktu9Scsd6Yts6Ytk6fXKiVlq9ZWlFcvlqTsSYTKtbLCtXIE/c1X756NXwzHA6HP7h4wVm21lG4pDw3uygLKdUr1unlJTrZOr2sRAsXqcH1emmNLcW5PMO9Msu9KtuxPKNuqbLSqigzIUVacUG2sEQPrDOAJTpgnQEs1kmKtZJiLVCYLV6bKVit4q/OEK/JlKzNBvMyxKuUglVK4SqlYGW6YJVSuDKdfysXrFaJ8jJERRq4WIMUaeB1elmpHlmvg9bpkCMzY3dahH+Mfy1TB7t2FmjT8jWp+ZrUtZq0Am1agTatSK0ozJYXaRRFGkWhWl6sTS7WKgrV0gK1tEgtK9HIi7NlRWpZsRou1sDFaqhYDa3TIOu1SKkGKVdLUcqykXKNFKUsGynLRsrVULlGUq4BytSScg1QrgFKs8XlanGVDqzSgZUauEINV2mlVVqkWgdXasBKLVShgyr1cIUOKtdBlXq4Uo9U6KEKA1hhACsNULUOqdYjVTqodkm2vbjIXV3t2/bsaJ/34P6pM2eOfPTHizfD4fDNm+Fw+PK1q8feOPfGexc+vvh+x7MPF2iQMr1svV5WZpCX6ZFSHVxukFaZZbU5KRVGpNIsqzLLKkzSMj28TgMUZYtK1JL1WmC9FlynAdZrwfVaoChLVJAhKMwUF2QI81X8NSp+fqYwP1OYp+KjrFHx81T81UreqvSkPCVvdXrSaiUvT8VfkyHIzxCsSeflpSXlK/lrlLxVaYmr0hJXpyZuf6jp2tWf7rQRv8S/iql/++uX99fkr82WrM2W5GeJ87PEa7MlhRqwUA2UZMPrsuD1aqRUIy1VS0s10lINXKqByrRwuU5aoYYrNUilBqnUQJUaqEIDVWngWp20RotUaaAqHVith2oMMJpU66EqA1RlhCv0QKUBqjJIq4zSKiNSZUQq9XClHqoygDVGuMYEVxngaiNSY0JqTHCNCaw2AVUGSbVBYjdDdWaoxgDX6JEaA1JthKtMUJURqjbCtQZZrUFapUc8JXmOKs9rr78VDodvhMMfffPdmYsfnLxw/vNvvn3p7df3Hj9+9vyFmbNn3/3TJ+Fw+MdrVx9wrC/JEJTrkUqjtNIAV+igCj1UrpOU6yRlWjGalOvEZVpgvVpSkilclyVar5aUaiTrs8Xr1ZJ12eKSLFFxpqg4Q1SkEhSqBAUq/jxrlbz89MT89KT89KQ1aYlr0hLy0uLzUuPzlUn5yqQ16Ylr0hPz0xLWpCasSUvIS09CTV2VEr9SznEsU3966f07rcZc/EuY+sZLxyssKYVZ4sIscZFaUqwBitSSomxJsQYoVgMlGqhEA5ZooPU6ZL0OWaeFS3VwhR4u10FlWqhcB6F5lU5arZfV6GVVOqTGIKvWI9V6pOrvqTZIqw1wtQGqNkA1JrjGBFUboVozVGcG68yg3QLVmiQodWagzgzUmiS1JqDWBNSYgBqjpNYgqTMCdhNYi3ZNQK0JqjEi1Qa4Zg6wQgd5qko3bnr41bfefv3t86dee3Xf8ZOljgalzrot0H3kjVd/H+pue+p3K8vLdvX2oh+/x7t1fSq7Vg9W60WVGlGlVlSpFVVoRRU6UaVOVKEVlKl5FVp+mZpfphaUZvPL1IJyjXAOrbBMLShTC0qz+GVZ/NJM3vpM/rqMOYpVScXKpBJVUrEyqUiZWJiWsDadk69irVWxCzMTClRJ+cqEfGXCmvT4goykAlXiWmVSfnpSXlpiXmp8Xip3dQpndWr8C9PDd1YPNO68qUMdzxdlikqyRCVZouJMYUmWeF22GG3RpCRbvC5bsl4tKdUApVqwVAOUacEyLViqAdarJeU6qMKAlOsgVM0ag6xGD9cZkVoDXKOHavRQ7e0Y4FoDWGsAag2A3QTaTUCtUeIwAy4z6DQBLjPoMoMOE+AwAWjXaQIcJrDOCKCC1ujFNXpxnRGo0grtJsBuAuqMYJ0JrDPOUWuQVOoAR3npk09vHhyb6uoJbfb6n+sKPLqlfb2zxbHxweDE1ObeXs/Dj3oefGhLb+9rly5+c+3qaH9ntYrrNABOk6hOL7IbJLU6UY1+jgoNv1zDL9fw1mcmVuuE1TohOl6tE9YaxGhSqeFXZCdVZfMqs5PKMhNLM5PWZyTOs06VsE6VUJzOLU7nFik5hSp2oYpdpOIUpHMLldxCJbcgnYMmhcqEgvSEgvSEgrT4tWnxqxWsFVLGCjl766b6Oz4TuJOmfvPXLx+zF5RqwEotUKmVVOnASh1QpQer9OgtGwWuMcJ1JmmNAa41IjVGuEoHVhuQKpOs2iSrNCDzNdVukTltCldOisuMeCyIx4I4jZDLBLtNsMsEzeM2w24L7DZDHgtUbwNdZkm9BWyySevNcIMZbrQiTVYpSkuuvCVH3miVNthkHgviMsO1BkmtQVJrBGq1Io8FcZvheitSb0U8Fthjgd1myGUC3WbQblU21lZvfOip+5/6/aPbdt333I7n+8Y7JvbvGpjcGhzY0j/SNbY7ML6na2Rs69DAwP7ZJx+ob9DzmixQo1VcbwEbrKDHDLjNEpdJ7DAIKzX8Mg2/VM0rz05yGEV2g9BhENbpBXU6fp1eUKvj2/WCWh2/Rp1Uk51YnZVQmZlQkZmIUqaKL1NyS5Xc8oz40nROqZJbomQXK9nFSvY6FadEySlKZxWls9apuCVKzjoVd52KW6KML0pjF6fHlyiT8hXsVQhjjSJ+lZRVv0Lz2Ucf3EFb7pipn3xwoX5FWq0JqDUCDjNkN4MOC2Q3AE4D4DKCLjPkssIonhxpfa7MbZN6bFK3FXFZIKcFdtoQp01qN0OVWnGVTlylE7usSH2OrH6JvMGKNFqQJqu03gx5TJDHCHqMYAMqogVptMJNNrg5B2nOQZpy4AYr2GSDW3KkzTnS5hxpW45sQ45sQ45sY64cZUOObEOOvNUqbTCBDhNgN0rsRoldJ2y0wk02pCVX2pwjbbRCTVZk7i3MoEcvqDUnl5izlug1JUVrPc3u+x996OFHnnjo4cceuH/Tww/e/+hDmx7ZdP+mVneLfV1T2Qr3cmWDFfRYAI9F0mAGPCaJ2yh2mSVOk9huEFbpBBUaXpk6qUKd5DCKalEvtbxqTVK1Jqlax6vW8at1vCpNUoU6oSI7oSI7oTwrEaUsK6E0M740M359BnedklOiZBcrOcUqbmE6qyidXaRkF6azC9PZBUp2gZJdqGQXpnELU1Hii9IS1iZz8mTMvGTOKjlrlYJVpEp4/dSROyXMnTH1/Nnj9StT7WaJ3SypM0nsZgDFaZS4jIDLIHGbQKcZdFkgtxV2WyGPDfHYELcFclsgjw1x22CnFbSbgVqjuEojqNIKKjUCpxn02JD6HGmjTdpskzVZpfUmaJ55U5tscHMuahjSZIObbHBLrhSlOQdpsSHNVrjZBrfkIK250tYcabMNbrHBzVao0Qo5TIDdILYbJXadoNEKNtngRivUZIMarVCjBWoww/VGyG0A3AaRywTZTTKHQeY0K1xL0+25qXaLwm5NdlgVdhNsN0F2E1RlkddapHaj2GUSO8wSu1HkMIqcRpHDIHQYhHajyG4U1aGmavmVWn6lhlej49fo+DV6QbWOX63lVWmSqnS8Sm1ShSaxQpNYrk4oVyeUqxPL1UkopdkJpVkJ6zPj12XGr8+ML1axSzLii5TcIiWnCFVWySlMZ69V3iI9fm1a/NrU+LVp8fmp8WtSOGtSuGtSuWtSuauTWfkpjCJV/NHdQ3fEmTtg6kuHZ+xWuFIrqNTyawyiOpO4Wi+s0vFrDKI6o7hGJ6zWCesMYrtRgk4Z50HddZpBhxl0WEC7GagxiKp1ojojUGMQ240SlwVyWSCPGWq0II0WpMEEN5hhVNNGC9JghhtMcKMVarSAjVaw0Qo1WIAmK4T62pwDN9ngehvktgAoHivosYLziccKuq2w0ww5zaDbJKk3A40WsMEC1luAeVM9RtBjgjwmyG0CPSbQY4XcFtBtBd1W2GFBHGbEZZU5LVK3Vea2yd022GWD3FbYZQGdaAU1iRwmsdMicVokdqPQbhDWGYS1RlGVll+lE9boBLV6AVpTa3V8u0FYq+NX6/nVOh5KpSaxUpNYoUmsUCdVangV6qSy7MTSrAS0pq7P4JYo2SUqTpGSU6LiFqu4JSpusZJTkMpcm84qULILlKy1qoR8VWJeGndNenxeOjcvPT4/PaFQmbg2LX5tWnxhGrsgjVmQytg70PXP1+afberRqcEynbhcL6nQi6v0whqjpM4E1xmhOiNoN0F2M1RnBuxmsM4kcZgAhxl0WiCnBXBZQYcFcFlAtxV2zxVa2GkG7SbAZUFcFsRjk9XbkIYcpCEXabTBrbmylhxZa66sbYm8OUfakiNttsmabbJGC4Le5ZtykOZcWXOurHWJvHWJvHWpomWJvDlH2rhE1rBE5rHBHhvstoJuK+ixQR4bVJ8D19ug+hykIVdan4N4rGC9FQcxoOAAACAASURBVGzMhZtsSJMVBW60Qo1WqMkGN1ihBivUaJU0WeEmq7TZIm22IehgUw7ssYD1VqjRhriskNMKOa2I0wI5zYDDLHFYgDoLWGuW1JgkdSag1iipMYprjOJqg6jKIKo2CGuMgmoDv8rArzYKqo2CSj2/Qi+o0AnKdfxyHa9Mm1SqSSzVJJVkJZZkJZRkJRZnJhRlxBdlxBeqOAVKdoGKnZ/Ozk/nrFVy89M5+emcNams1SnMVWmslWmsFansZSmcpSmcJcnspSmcpcns3GRWrpy5RM5aKmctkTGXILRlUvpShLYEoQW3Pv5PNuefaupkYGt59txSS7lGUKXjV+tElWpJpQao1oEVakmFRlSpF1cbJJU6UaVOXKEVVerFlTpBuY5XoRdUGyR1JqhaJ6nWS2r0kiqtuEorqTXA1Tqw1gDVGiW1RrHdPFeA7QaxwyhxGCVOM+Awiu0GcZ1eZDeIPVbYaQLtBkmdXuwyg24L7DQCLjNYpxfXaIW1RnGtUVxtENUYRFU6QZVOUKXlV2r4VTpBpZZfpRWgs0b03lqh5VWqBdVqUUWWoCKbX5HNq1LzqzT8CjWvQs0vV/PKspNKsxJLsxLKs3nl2YLybEFZFr8kM6k4I7EoI7EwI6EgI6E4K6koK6kwM7EgI6EwK2ltZtLaLF5BFq8gi5+fmbQmIzE/Mx5lbVZ8QTY3P5OTn8XJV3Pz1dy8LPZKJWelkrtCyV2Rzl6pZK9IZy9PZy1VMlCWpNNzUqm5abScVIZVQbelMCxyulXOtCqYVgXTLKMbEaoRoeqkFA1MyQZpWQA1S0LNklCyAGo2QM0Uk7MBaqaEhpItpmcJaZkCqkpIUQooj7W5/pny/PNM3f6ga62Msk5BrUylV6UzK9MYpSnUYimlEKatgukrYNpykLIMpCyDaMsh6lKImgtTc0BKDkSxAWQbQMmFqDkw3QYzchCmDaLnwMxchJmLMJbImDkIPRehL5ExchB6DkJfJmMug+nLEMZSmL4MYSyTMpdLGUsR8jIpZZmUulpOXy2lrZJS8+T0NQrGGgUjT87IVzBXy2irpbSVMupyhLIcoSyHacth+lKAmgtSbRDFClGsIHkeC0i2ACSzhGiRkC0A1SQmmcRkk4hiElPMYqpBQtWLyToRWS8m6UQko4RqBKgmkGoCqQYJWQdQ9CBFD1L0EFUHUfQw1Silm2QMs5xpkjNMyQxzCsuayjKnMM3JTEsKy5LKsKQyrGlMSyrTmsa2pbOtaWyzkm1MYxrTmOZ0timNZUpjmdI4plSOOT3erIo3ZXDMmVxzJteUwTGq2CYVx6hMMKYnGJWJJhXPpOSblAKzSmBU8o1KnlHJM6QnGdL5uhSBPlVoSBfpU4X6VKE+VaBLFehThfpUsTFNYkiTaJMBtVySLRdrFIBGLlFLRU11lVf/WatX/wxTr/3002ZPyXopuVxKqZKT7ekUp5JWm0quTCGXSknrYUo+TFkFUVYApKUScq6YuhSg5oI0M0g1g1SjhGyU0IxiqgVk2BCuEWDqRDSDmGECWGaQY4HYZohmgWkWhGGGGRaYYUGYaGKVsmwI0wYzbQgzR8rKldGWyGlL5PRVcuZqGWO1nLFGzsyTMdF2tZyZJ2PmKVgr5IxlUtoyhLYEYS6B2bkQ0woxjRDTADCMENMIM4wwwwDRdQBdBzD0IFMHsrQgRwdxtCBHCyVooQQtmKCGuBqIq4HjNUiiBknUSXl6eaJeHq+TcfWKBF1Koj4lUZ+aqEtN0qclGdJ5RiXfnCkyZ4rMmUJTVpJVIzBlJ5nVfKtWYNUIbFqhTSvK1Ytz9UCuHlpqgJca4VwjlGuEl5mlyy3SZWZkuVW6wipfZpYtM0mXWeTLrCnLrMlLrcnLbClLLIolFjna5pplS8zJOcbkHKMi15SSY1TY9HKrXmbRSS1amUktN2XJTZlyU5bcmCnXq2Qo2jSpJhXOToEykqUqhVSlQFQyWCWFlQiUDoEVRcXffffdP8Gi39zU61d/6vTktanZ92m4GzXcDRruRl38Bi23OZvVqGHXZ3HcKo5TxapVsSrT2KVpiSWpScWK+ILk+LxU7upkzqpkzopUwfJUwfJUwap00cpU4TJF0jIFf3myaEWyeGWqeGWqYHW6aFWacFWaYHW6aI1KsiZTkp8pXpMpKsgGCjOB4mxwnQZerxavV4vKtJJKLVCFgv6+qoNqDEilQVqhQ0o14Do1WJwFrFODBdlgXiaQlylZqQKWqqClSnBJOpijhHKUkC0NtKSCljTYnApZ0qSWNJk1XWZTKYxpUkMqYkqXWZRyi0phUSnMGQpTZrIpM9mUpTBlycxZcos62apOtqgVlmyFUS236FIsuhSTRmHVp1r0qVZ9is2QbDMkm3Vyi15uNSjMWplVp7DqFBatwqZPtmgVFq3cqlOYNTKLVm7WyExqqUktM6mlxmxEnwnpMgBtBqDLALPTRNlpInW6KDtNpFLwVPIklTwpXZaQhiSlQLwUMCkFTFIACQpJglwSD4vYkJAFCphgIhOIZ4i5dAmXCcRzxBymiM0QMOkCJk3ApPMYNB6DmsSgJlDJCVRyIo0STyEmUkg2dfa333zzW4v0m5vqbShoyaC3qRhtKnqbktaqZLaouE3p7Po0pl3JrElj16RwqlJY5cnMEjm7WB5fLE8slHLzEc5qmLUaYeVJOcuQxGUIbxmctETGy5HxcmQ8m5RnkwpyZUKUHKnAhvDRfIlCvFwhWi4TLJcJVipEq+Si1QrxaoV4lUK4Klm4OkWUlyrOSxWvThGtTBEtSxEuTxGuSBWtSBGvSBEvU4iWKEQ2mSBHJrTKBBYZ3yLjG6V8nZSvQ3hamJ8NSrJAsRqSZMLCDFigAvkqUKgEhOligRIQpov56WK+UiJMF4lShcJUgTBVLEiR8BVinkLMU4j4KHIhTy7ky4U8qSBRJkySCXkwL0EqSEL4iQg/AeHHQ0kciMcBE9mSeKYkgQUm0MB4CsAlSzhkMYeEImQRRGyiiE0UMvF8Bo7PwAkYxEQKnkcjJlEJSVRCPAmXSMEnUvAJZFw8CRtPxCaS8fEkLJeI5RKx8SQcl4DlErEcAoZLwLKJWBYBwyJgmPgY1i3YxDg2IZZFiGUTYjkkDIcYxyViuMQ4NroVH8MlxnHwsVxcDBcXY8tW/fTTld9UpN/W1Ocaay1cjIkTZ2HFmhnRFka0hR1n5MSY2DEmToyeHaVlxGjpmGxadAY1WsXAquiETDoxk0ZUUnCpFGw6FZ9OwyXTMXJanIwSK6XFSelxMgZGxsDK6HiEipUxCFIaEabgESoBoRJgCh6m4CEKFqRiIRoOoeFhMlZKwSFUHEjDgzQ8SMUDdALAIIBMAkDHS6g4MRUroeJACgGiEGAaSUIhSCgEgEIUk7ESMkZMwohIcUIKBoVHieNR4gQ0XCIFl0DBJZCx8WR8PJmYQCEmkok8EgohkYhLIuETCNgEMoFLIsSTiQkUQjwZyyHGxZOxXBImnoxNoOB4VDyPik8gYeOJcYlkbCIFl0jBJlHiUBLJsQnk2ERKXBIpLokUxyNj5hMeGZNExqAJn4K7lWB5lDgeOY5HwfCpGB4lTkDF8qkYHjkuiRzHp2IENKyAiuWjn4Icx7/1cZLIcUmUOB4Vk0SJS6RgEym4RCo+kYpLpGGSaNhEKiaBEpdIxSRQMTwKBv0zeOS4JFJsIjE2iRTHI8YmEWKSCDFlect/U1l/Q1N3PPkYgo1AsIuluAgpbjEKjFsEEyJgYiRMiIDwi0HcIgi/GMJFQthICBcFYKIATIwkLloSFw1gYyFcHICLFeCjeLhIPi5KQIgWEmMEhGg+PjoJF8XHR/Px0UnYKB4+hoeP5uGj+YS5JOm2Lp8QIyDG8omxfGKcgBQnJGOEFOwcZIyAFCcgxglJWBEZJ6ESBSSMiIIVUXAiClZIxgjJGBEVK6Si+2N4VCxKIjkuiYJJomCSKFgeDZ9IwfAoWCEFJ6LgRVS8gIbj03B8KlZAJ6CI6AQxDS+i4sQ0vJiOE9PxAIMAsoggkwgwCBI6XkzHS+h4CR0P0PEgHQ/S8QCaMwgSOh5gzO0JMkkgkwjQCQAND6ItgwgyiGgO0PEADfd3h6M5DQfQcAAND9DwYhpWTMNK6DgRDSugz4F+XcVUrIgyh5CMmc/nEZDiBKQ44XxLjP0lIcbySbEtjurfTqffytTgjm1CTJQkbhEQtwjELAaxi0DsQgCzEMQugvAREH4xhI+Y0xS/GCJEgfhIABchxkZK8LFiXIwYFyPBx0pwMRJ8rJAYKyDGCIlxIlKcgBAjunV2UM+Ec+cuVkiKE5Ex8/zSpWAlVJyEggWoOJCGh+gEmE6AaASYToDoBIiGR3OYTkAYRJhBhBlEiIYH6QSQQQToBJBOQI0BGQQJkyRmEMUMooiGFzOIYjpBTCdIGEQRDS9hEAEGUUInAAwiwCKL6QR0UMIkShhEkElCARhEiEkEmUSIRYLZZJhN/ruERUKYZJhJgpkkiE6EGESYSQIYBHQrxCKhB0JMIsQggnQCusN8jh4CMYggjTA/At4anNvEmPtuiGg4MQMvZuAlTAJIJ4A0AkgjAFS8hIKVUHEAFQfQ8Oh5E1OwYgpWQsXNtyIyBs3nuuhVoGAE5LjH72/9jYz6TUzdPTrEw0bysJHC2AhJXKQEEwVgoyTYCBFmMYiLBHCLRHELJNiFqKkgbqEYHyHGR4hwi/m4CAE+RoCP5mGjBLhoISFGRIwVEGL4hGghMVZAiEFNRU8NnxDDJ8QI52UlxqLJvKniX84yHqbgECpBSiWg8wQpjSijk+R0kpRGkNGIChZRwSTIGHgZnSyjk6Q0IkIjIHQiQiciDBKawHQizCQjLArMJMMsCsyiSNlUhEWRsqlSNhVhU2EOFUFhU9HdIAYJRcqmSrk0FFk8TcqlIhzKfCuLpykSGfIEupRLlXNpMg5VyqYgLIqUTZFxqAibDLPJAIOAyopwKDCbLL31+jCTjLDQhIS+qfTWuyNMMswkozsgLArCoiAsMswmixkEtH7fbjDEJKHfEPDWNwT9AoC36vetnADSCRIqXkzBoaZKqDj0hAvIcXxSrIAc17Hl97+FVL++qccO7BOTMEmYCB4mUoCJEGMiAEykGBclxkXBmCgEHwnhowBsBEBYABMiAEKEFBMJYBeK8IsEuAg+NkqAixbgogX4aD4+QkCIFBCiRPgYES5GhI8R4GOExFjUVBEpTkiMRe2cd3ROU1KciBQnJmMkFIyEGgfQMBAdi1BxciohmUqQUbEyOi6ZTk5jEOUsspxFyWBiUjkEGZuczsCmMfDJTJKcQUZoeBkDJ2XgFSySgkFOZlIUTIqURZFxqAouXcGlyzlUGZsi51DlXLoinq6Ip8vj6TIuTcalybk0KZsq41DlbJqUTkFoZDmHLk2gSRPosgS6LIGJIo2nIPFkmEuUcilyLk0eT5dxKTIOWcYly7kUKYeM5ooEupxLQ9hkhE2BmCQphyqdU5ks59LkXLKURU7mMpPj6fJ4qpSNHkJO4zPS+AxFAiU5kZqSSE1JoqbxGHIuFWYSYQYeYRIgBuGWmgSISYKYJJhFgpgkhE1GNYWYJPSuAtCIEIMEMoggAw/QsQAdJ0/AaaRMeTxRTMZIqHESSqyYEiskY4TkOCEZIyTHjg/0/upe/cqmvv3G6zIaiRezkB+7SBC3mI9dLMQulmAiQNxiGB+B4KKkuCgIdxeIvUuOwUpxcQAxEsQvkuCjJbgYABMhwUaIsJEiTKQYHynELxYRIkSECHQyIMbFCP/e1Ntlvd1UMRkjJmMkFKyEEiehxIC0OIiOkdDjYAZWRsPKaBEyRrScQUBYFAUzNpkRpWCTUhl4BYuUysQms/EpbHwKI05Gi5UxcHIGVsEkKhjkFCY1mTWnpoJLS46nKzhUNJffhoxDRSsiWg7lbGoyh57MoSs41NQEWloiIz2Jnp5ETY4nJXNJ6TyaSsBU8uhKPk0lpKlE9AwRTSkgpwvIGWJqhphmUiRqYFY2yNAizEyAmiGmZAG0LICuQRiZIE6NkKzpbFsaXQPi1QApGyCrYVo2SNHLmKn8OKOCpZcxVGJ8hoSYISFmSPB6GTONT0QYcQgdK2XgpAw8zCBAdDxEx8EMAox2GXiYQYAZBJhJQJjEW10iwiDBDCLMxCFMLMLEKwUkg4KeyiOAdLyIEiuixoqpsb9MvSgxCAt//IUDv65av6apn350SUojCmMihTH3CmPvFWEWAdgFMG6BHLswGR+hIkXoqIuWsSLKFIzyZFINcFdB0l05tEUqUlQaMSIVv1iOXQxjIwDcYgC7GMAuluAjAUIkgJszVYSNFuJjhKRYVMRfZL29mqLTU1LcrdkVBqDFQnQMSI+D6DEyRmwyHSOnY9OYWA0LY+TiC6WsJoPAnopbJ164ghOrY1GVHEo6h5zCpqQwCKkMQgodn8wgKpjUZCY1mUWV37ITRc6homr+g6NSNkXKIsvYFCmHnMpnaBGeBk5Qw/F6Oc+UIjCn8pViWibAMKQwczLjl2Qn6tJomnSqIYNpymYZsxiGTLpFzbJo2LmGBIuGrUU3ZbHRVq+i27SJVjU/Ryu0aQRLtHyzMt6YlmhI4xtUQlOmyJoNaFN45kyJSSXWpfEN6UKDUmjOFNvUsEkJ61JhbSpiVCkMKoVelWLISDVlpZmz083ZSqtGlavPsmpUNm1mrj5rqVG93KxdYdGvMBuXmwwrzMaVVtMKs3GVzbzaZl5p06xZajRnptOjFjBi7k0kxgiIsXxCjJiCFVNjxdRoKZvw+stnf0W7fjVTr/10pc6cAePulcQtRLALZLiFCvxCJeHubPK9elpEHivSLViwBb7nlSeMP37x5vefv/rdHzZ9MZ56snaBN/luZ1LMSlZMNi1WTomSEqNhfDSEWwzgFgO4SDE2EiRiVAksmITlY6PQqeoc6CMnIeb2siogxgqJsQidmMWPT2aRIHIUQouT0uLSaXFZdJyeRchJwNXwMM/DkQdW3vXFi/f9+P1n37x/6E8TK0+3RAU0i1sl0esSo80cgopDSmMSU+n4VDouhY5PpuFlNMLc1I2GB2h4AH3soOMBOkFCw6OgOUAngAwizCILqbEgl5ifo89fblq1TJ+3wli4JqdwTW7+KuuaFZa1qywFebaSgqX5eTlr8nLX5i8pLFhWVLisuGh5UeGywsLlhQXLioqWFxfllxTnrytZU7q+oHRd8fqSwtL1xWWlJWXrS8rWl1SUFlaWFVeXr6+uKKuqKKssW19VUVZdWVFTWVFTVVlTVV1bVVNbXVNXU1tTVV1TWVdX46ipqauprq2trUX/ra61V9fZq2vraursdQ5nTZ29ps5e63DUOZx1Dld1rb261lld66iqcVTVOCqr6iqr7VVVzsqq2uo6x7LcJcSIe6iRC5JuPTOIyBgJDSOhYSTUOGOy5Ltf7xeBX83UgYeb1jAjMkkLJXF3Q5i75Zh7UjALknEL0nELteQFy9kLHhVGHM1b8O3x7HD441sH/fnqxa0ftgvH8iMflC7K4yzKpC1IJkTA2BgQuwjALBBjIwTYKDEuWk4nQkQM/9bKFA8Xha5Gza1J4aLQ1SgUHjFaQsMms6kpTBJCiZVS4mQ0TCojVk+Py+PGNIFYvynu9Q33XH2RFQ7P3aFuhq/c/Gbyyz1pL7ojt2kW2iXRtiRsNgerYuDS6bhUBlbBIEhve4hGnzMgBhFkEEAWEWAQgH94wGeRYTYlkRQjTqDXVlfW2R21dbV1dXW1dbUOh93ldjldTqfL6XA67Q673WG32+11dbWO28LudNldLofb7XC7XPX1Tne9y+N21bvc9S6nx+Vwu5xul8PtcrganO5Gl6fJ7an3eDwul8vt9rhcbpfL7fbUu+vrXW6Pw+V2uNwOl6vO4bDb3Q57o8Pe6HA02h0eu8NTZ3fVOVx1Dled3Wl3uO0Ot8Ppdjjd6EhNrf12qmvtVdW1VdW1VVU1NbX2HJsNG3EvI3qRAPdLvZhfExBTsM71hb+WYL+OqedfmHILFtRy711JWSjH3gPE3S3DLkjBLUojR9iYETXA4k5T3MXWmJ9fibsZfvbmzR9+vhm++fPP18Lh6+Fw+MbGq4dx79wfEciJrpdHrE5YqKZGKIiLpPiFMD5Cgo0Q4SIAYhRAjOLjoni4aFRWPiEmCR+dhItC4eGj+YRYPiFWQIzlk6OF1BiQGiel4+QMbBozTh2PzRXg7DL8NiP+XHXs9x1R4Q+iboYfuhb+OXz952s/37hy8+ZP4XA43B5+nfz5c3EvFJGf1pLr5PhVfLw+nqTiUlLZFCmdJGXMga7+wMy5lSN0ZRRikX+RlUmCWOREUhyQyLFX1zocHofD6XC4nA6X0+l2uTweT73H0+DxNLjdHrfL43S67Hanw+6c28HtcbicLo/bXe9xuT1Ol8fucDuc9W53k9vT5PG0uD2tLleLy93i9jR76pvdnub6+rZ6T5vH3VbvaWtoaGts3NDQ0NZQ39hQ39jU2NzY0NTc2Nzc1NzU1NDa1tTc3NrU1Nbc2up0u1xut8td73LXu9wNbk+D0+VxujwOp7vO7rI7XHaHq87uRLE7XLV1jto6R02tvaamzul0W8xmzKJ7GNGLxEQMuhojImNuN1VMwXZ37PxVHPsVTP3+i496VlF2aO/ZknLvg1DUqvhFKuLdGtI9VkZkAT+mVRoZNCw674j6sT/mxheR18Jd12+Gb94Mh3/++cbN8M2fw1fDO699Tv9hNPKd+6IH18Q+mYWtgnA5CdHZ7Lh0epycEguRo0FytIQQIcRHCgnRImLsL+UTXdgnxAiJsSJynJAUK6ZgEGqcghqbTsNmMHFaLtaWEFcoxjbLMTsNUYfWLfj48Yifp+65/ud7fwo7b9789mY4fP1m+NrNcPhG+Gp429UvIq+PR3+0iTxbTNhpxLakEYth2hIxw8SnZseT0zn0FBY1mUWVschSFknKIiMsCsQiw2wyzKaATBLMpsC3fIUYxERSHMRLcNQ6PZ5mt6vB5ax3uxs87qb6+ubGhtY5Glsb6lsb6tvqPc0eT5PH0+jxNNXXt7rrmzwNDfVNDU2tzQ880vLMlrZtHZu2dTz8/M4Hn95835PPtj3z/P3PPP/Ao79rfeTJpmc3P/D07zf+7tm2Zzffv23X/f7Qg939j3b47tu8uWHnzjZv16b29o07d2zYueO+Du/DW3Y8vOnBli3bHveFnmzZ4GpuaW5t29DatqGlpa2pudVT33hL3HqXy+Nye1zueofTbXe4HE63w+my2512u9Nud7jdDUadDrvoHnZshISEFZExAmLsrXVWrJiCQU2VsSivv3zuzpv687Urb/5ec9IV+2LNoiPrFk6tjnhYEbOSfU9BwoJywaKNsogd2Yv3rVx0ccOinwYWX7+w+MpV+ZXwzhs/Xwzf+OH6za+v3zhw5crSy5cwP0wuvvRE5GxZRLspamMqZp0kOicpVh2PS6VFpjGjU+gxcnKMjBQpJUdB5FgxIVpMjJYQY0T4KAkxBiDHQhQMRI2W0qKTabEqRpyajTHFY22J2NUCTI045gF53HYtZveKBW+77/p2+8Ib++/56dO7Lv9MuXxz9Q83n7gc3vxjuPOn67//8WrWj58tuDq78OvN0WfdESOrMc9rqS1p1FI5aQ1AzhFQDHyyJomSmUBVcUlKDjmdRVWwaQibJmXTpBza/OMUwiKjSSI5FhLEezyehsamhgZPc3Njc3Njc3NLc3NLS0tr24aNrRs2tG7Y0HZf24b72zbc19J2X2tLa0tjc0Nza/PGh+574rkHtnY92Dn0eO/MppkjD/VONncNN4amHuzoa90RrA+NtI3ufiA42trV7zx44tF9xx4a3l0/c7j14ImNR0/df+LsQ4ePbzhwsHV6unVooCnUbe/vc09MbxzdvWFHZ9OTv2vu7nt0Yv9Dj/+uua2t9f77N27cuKG5ubG5ubmhoaG+vt7j8Xg8Hrfb7Xa7XS6Xy+VyOBxOp9PpdDocDrvdbrfb3R6PJisDd+9didhI+LZfBABqHECNBWlxMA2LULEIBWtNgb779r87Yf3vmvqXPfUfbLrnwwfvvfTwgo8eXPh2490hy4I2aOEjioW/S723Q3fPzKoF73ru/erpe6+OLbj5zl03frjrSphyOVz6Y/iZK+EHfriJ3Pjxrp/fX3B9z4Ivt0e8cd/iqZJ7d1ixG5S4FbxoUwJGx4k2xkfq2VE6ZrSKHpVKi1ZQY2FSNEyKgknREDESJkVJqbFyGiaVFqeiYdR0vJ6NsSTELuNj8sS4ajnuobTYdh1mciX2NXv0V09H3BiOCp+IDH8SGf4pInzt7hvX77p5c9HNMPZmODp8NTr8OTZ8AnO1F/vZk7GnHdihPPKzZnxrNq42mVAEkVYAJJuQYOLh1TxyViJFyaGkcqjJXJqCQ1Vwqb8sVLEp6FJAIjkWESc1NjQ2NjU3Nzc0Nze2tDS1tDQ1NTW0tbW0bWxt29jatqG1dWPjhvubNt7fdv+m+x594r5nNt/fEXyoZ3xTaPIB/0jLtj7PzgHXwHSjf7jaN1I9efi+0f1tQzP1B082n3t746k3Nx465Tx+znPyZc+xM85jLzmPnrQfO1536rTr9FnXydP22b320UH3ntmmw6fdJ99yH3vdufdYc/dQY3DQNTjj3LqrbUPbfffdt2HDhtbm5saWlubGxsZ5WVFT0cR1K5xOZ11dXV1dndvjyVSm4RbelYSLkjEI6E0foOFBGgakxcIMLEzHyOgYOR0jpWM8ZWvvpKnfvTN18eG7P3rk7k8eu/ezp+/94ulFnz9674GCRc8lL+zMWujNunvQcs/RonsvNt/zzTN3XxtYePPEvTfevvvGnxZe++qen/5y19Wv77n21V03P7nn5rkFV6fu+nrXwnc33Xu0euHQqqjn9LH5/IjlfOxKMT6Dfm86ZaGKGqWiRaRSwju29wAAIABJREFUFisoUTJSlJQUKSNFSokRCDFCRo5UUKKTqTGplBglOSaDFpNJj9Ixow3sSGvCotW8iHWiaKd08RPKRZ3GRcN5iw+URxx3Rxxvw5zYiD/RFnvyfsKpZ7gnn2OceIR8rAW3pyZ2ID9ylznyUVWMWxFdCkYViLDLBbHmxChjfKyOG5fNwajiMekcbBoLl8YhpnJIKWxiMoc8v1aFyiplkxNIMf+LuPuMbuQ880RPgMgZBEhE5pxzDs1mzpkEARAgiByrgCoUMlMzNMlm6mZuhs5kk+ycozqqJbVawZJtyZazPWNbnhnPznrvXs+9u3s/UJa8nrDjSRfnOTj1Eefgh3897/NWFTKTYux2O+JwOp12h8PucNqdLghx2BxOyOm2uzyIy4v0D7qPHutfXBs5c3Fs59rQzrWhc5c9J04Zj63oJxctowuWmXXb7i37848G9u/prr1lvP+O9f7b5pcfgo9fKl99aPrkc+erdw3PXqjff2N97z3o3behZw8Mb93VvnVP89YjzYun0I0rxqevrK+/0L7zA+WLbxsu3zWtbpkX103nr9g2zw+43W6Xy+lyOVwuh+PgZwRBf5ysX5M98HqQqWazGbRa87IzmFi/GBYlQ8BK4jITucxkPiuFz0jh0VIFjDQBLUNAzRBQ0wXUZD753MnF/3+k/v5vfvLZMOtHg/4/G0b/5Tj6yxn0X53w+8005h0tfq0Qc7YCs1Xqt1OHfiRGf25Bfenz+29zqP9x3v9/7qL+/jbq/7np9z9uoP7nY7//dQf3P6/5//0V9H/ZQv9yEv0dl/99BWq3DT9fRZDFYaXxNHFSQF4QLo1JTGeRM4OIGYH4NDY+lYVPYeNSA/EpbHxyICE5kJASSEwJIqZySKlBxEwuOZdHKuQTDgeTK0KoNWHMlujAvhSWM5s5U8xcr6JcqKdu11G368nbjeTzNaTteupOK3O/i3tZxNtpDzzVGrRcH3SkJNCazVWk8VtjA6vCqOVh1NJQyqFgclEwLV/IyBLSv/oO+PR0AStdEJAuYKUFB6UJg9KCg1IFganCwFRBYHgAKTsl2um0O90Op8vudMFOF+x0WQ/K4ba6vPDUvOvUjm/n+uDFGwPnriBbu7bFLfPyKWhhCz62DMyu2o+t2I6vu7evOZ5+4Lp403DphvHhC/1b7wEvXtvuPlS9/zH4/R87Xr3SvHim+/hDx0cfOF4+Nzx/y/jOC/ur55b3XpifPgE3t1Q3Hxrf+67qvc9V1x9pF05qVrds+zd8ezcHzu47BoYQp9Ph9tjdHgRBYAiyQZD1AOsB0wOyB2n6dQNgMVtsAJiTksLGo2ICqakCVhIvIJHDSOUGpPPp6TxqOo+WKaBn8GkZfFo6j5rKpeSEBX7yb5iw/uulfm+p4hMX5kf9/r84gvrVUb+/mkX9dtHvb45jPrbiz5Rid+uw5yvRl5r8H3ajPzGgv4BQvxxE/9dJ1O+O+v3tFvF3Z+h/PeX331bQv5z0+8KB+dvj2L8cR30f9n9tRD0xEHY7sCcqcdoYjDKW1JtML+SSkqmkWCImluyfQMMl0nDxVGwcFRNL8W/MTOo+XFKfmVabntKQnV6flV6bnlKfm9FSmNVZnK2qKoJbykdkDZOK+g1Dy1Wv+MGY5OWxnmcT4vvDrbuW0htw7V1X021nw4OBlhdHu9+ekjyd6H45q3owqti01M+oqodkjZaGUrC+1N5Rb6iv6C0vEh8qbC3Ir8vNrcvLq8/NrS/IqyvIrc3PqcnPrcjNKc/OLs/JrsjJKcvOqsjNSYkOy0iJc7pgp/trphDisCIOK+IA7U7A4YKXN4bmV6HxWePMknF5C17YgM5d9l59MLp4Cj56wnBsCTy2As6tIVvb8O5t4MIVw/3H0AefOj/8nuf5e/ClK4prN3R376ufP9d/+m3o8y+Qb30b+OBjw3tvjK/ft718aX7yWH/7NnDmHHj5Bnj7keHmfcvmOePckvbqXe+jd7xn9k0Xbzgmpl1OJ+L2IG4P4nIhDocdgqwQZP26DTgg+49ItQBZiQlBBHRMIDVFyEriBSRxGGmcgHQu7QDoH0tN51Iy+LSWosx/9ZWB/0qpv369+9pK+NiO+aEP/fNh1K8mUF/OoH67iPrtAvozJ36nAnepzn+3GnW9Gf2gC/1eH/qDPr/PQL8fuvx+Okn9uyfZv1wRfqbz+54N/f15wSMT91Mz7lMQ9caIeh/A/Hgy9IoUv1aLXm1gmOMwykRqiYCRTKXGEHBxJGIClZpAocRTyDFEYgyRoK6p8ag1yoamvvoGXVu7WSRW1DWompp8WvWgts+n6BnV950ZsV2fd9yaRx6v+N7eHHm5NfZic+zbV1e+fWXx/XPjb28OPVvzvT479sne9PeuL3ywM/lkY+T24pF7q2OPT82ePdq/PuQ8O+o9PT4457IfReAxhxPWGMxKrb5XrelRIBYINABGlR6ywDqVUdWr0aoMOrXJoDHr1aaK8srU1GSX2+50QQ7nQcF2OwRBVggCIMQKI/DErGN5yzcxYx+ZgEanbOOz+u2rgxeueVbOOo9v2qeWrBML4PQquLQJbl203nvb9q0vwO/+GH79OXD9rvLMWfnN25bbt8A7N3VvPjZ9+B39J5+bP/+J9fOfgB9+ar51T3nxkvLuQ/jt166Xb2wPn9vPXwTXT1u3doB7z323nzjn1/Rn9x3LGz6ny+5yIx6vw+12Op2I3Q7BsA2GYRiGbTboa6kAAH7tFQAA0GxJiY7iENBxHMaB1MQgRhonIJVDTedRMwX0A6lfH6Tzael82taJmf88qb//3d++gIPfseA+gjHf86B+NuT363G/30yi/mYe/dt51BduzG4F9lKN/14N+lI96nY9+naH349PF3yxEP7T2cD/+qj0d+81fOhlvi32eyj2+2whcd8Qu1GIeqEgfOylfGeQ+p1h3uk61H43/gkU4MzA9MXRyoOZyTRqNIEYR6LEk2nxZGocmRpLpETjib01tVBvb09NbU9Njbql2a6Q69vb5DWVSI9oc8C57LL1q6WzkGpnEr67NnB32fd0fezN9tzLU+Ovzky+uTj9/PTgs1MDL84MPT819PzU0Hs7Rz+8NP364rHXe/OfXF96ce7Y6WFof/bI6XHX5rhnErEcdUKTPrdVqwUNpr4eubZPBZqtZoNN0t0LAg6LGdHrbWq1RaMxGwxWnQ6orKxLTUt3ORGX2+5wwYjTZkdsEGS12UCbDYTtNgiGvAPghav9Vx45Ltxw791F7ryNPP/46MWb3vUL9tN73qVN++wqsLhpWzgJXbhif+870Oc/N37nR4bnb1RXbspu3AJev+94cN/4+IH5k+/Cn37f/OJd3c178uev+9582/zgqeHybe29J+bnbzTvflv/zseO3SvAxmnj+V3bzmXr+mnT1DHzxiloZ3+4fwBxux0eD+J0wQ4nbEdsEGyFINs3KysrAIIH+xVmi8VssZhBEACMpviIMA4FGxtESxUEHOxLpfAYaTzqAdAsIT1LQMvi07L4tEweLZNPy+LTc8OC/uJnP/1PkvpixX5Xhnqu838Dor/rRP+kH/3LYb9fj/j9Zgr119N+P/D471Rg96pxO1Wo7Ur0dpnfe8NRv/++4Vd7OT8+xn0zFvLaFXZHQrjV7vehg/PBQPByI23tMPG2CPfJWNhtGeZik/9qkd8jTcA7AwJvPlEeS6kKpSXRKFEESiyRHE+mxpEosSRKPJESgyeKyst1nSJpbX1PXYOsrt4ml9tkck1bi76tGRZ3HrVoh/WKEa1s3qbdm3JfmvZenu1/ujl1ZdKxDMm3R4CrM85rs+4b855rs86bx923Tnjvrw493Rp/fnri1fmJGye86z5we2r49FHf+phvAgFnvI5xJ+IFQFBn7u2WQyabTNxbW9Uo6pSqlXpln1GjtqiVpj6FRtGr7lNoSorLMjKyXE6Hy404XDDihGDE+o1U2Gq3Q4gDXD1nu/mu8sHH2g//wvL535i//RvT80/tp3fh46valS1w5RSwehrcvODcuQY+edf87F3dWy/Uz1+Z7tw3XL6m++hbjtfvw3fuGB88Bh49Bc6dU6+tavYvm/avam7es9x8qH/40vTkPePDt/XPXkO3H0L7V5Bz55GNTWDzlHVpGVzfBK/fOjI2bne77J4/tCh2xApB4EEPcPBprVbAagWsoMUKmgGLyWIxWUGLWa8PF/J4AZTkYE4Kj5nIoybyqMkCehqflsmnZQro2UJ6toCWxadm8alZPNpBZfBpkFLynyH159//dL4Sd0uCfqL2f9eE/gRC/9CN+bkP9YsB1F+Oon49jvoMwZ4px16owp0pQ28Voe720j8+nvCjrezPpiK/OxL+1Ei7JsLeUdDvaSjv9PN+eTb90+Px1/q4223Y90ZTL7RRjxf4b7fRL3SQpiv9zAn+fXGUqlB6Mp0WRaDEkigHUmNIlHgiJRZP6qooV3V1yZqbRbW1tXkFXRXVfS1t3VVV8oaGtsOVXRVVA1r1UbNh3KAa0ykW7JYlB7jktE6Z1ENK6TFAP201zdosM1bThFlz3A7M2y3zsOU4Aqz6kDWf/YTT2q9RHjHq5lzwkNnkNRgGLSaP0WRT69vr2jubRIAWlHb1VpQ1NDd2SkTKlqaethZZd5eqs0Mm6uoVdfZmZuSlp2d4PG6X24E4IbvDBtmtMPRVrEIwAMN2GIKmF603XmlffM/87DPVy+/13X5lWD0LTi/oji0olzaNa2fAs/vI7SdHzl+yXLtjuX3f+OiJ7fkr6NZd3c6e/OVr82c/8jx9gVy7CV7Ytq8sWy5cgE5tWVeX9dvb0Nlt4+1HwLU75tWNnt0ruofPnHtXwHPnkZMnoc1TyPiUYeSo7vyee3be6XJaPR7E47R7HLDTbkVsoAOyOSCb3QrCIGi3gnYraLMCNitgBS0gaIFsoEmrCeFzuSx6amRIkoD9x1K/ylTBn0rN5FLTedR0HvWtuzf/w6WO9ZVPHcZc7UQ96kW/rUW9MaG+Y0P/AEH92In6xSD6l0fQ34Wwp0uxW6XYzWLUUrbfIw3nBczelWKv9AU8sgpOtaBX6lH3dIIrvexTUsp5CemclLPRxlprxN13xS01kJBEvx155CkRz5ODVkaglbHU2nB6KpMWRSDHksjxZEociRxLpsQRyDF4oqi8TC8Rt1RWlGRkFqWml2XniWobxLUN7RU1zZX1JRn5jQXFkERyRKN2iiVOseSYxTKq05uamh1iia9PbZfIrV1iR0+vrVuCSGVDOoNNJDa3dcKSHo9C5ZT36Vo7TF0iR1+fQSS29iodao1J2tte3VhRWNVU3d4rUkk6FI01XQ3VnXWV7ZXlrdUV7bXVndWVrXU1nXU1HYkJ6elpmR6Py+VB7A6b3WFFnJAdgZwuxOG0Iw4bgiAwbB8atW/sGbdvgyd3dFu7xtP74OyKYWsbuXDZceGqffemZ++278xlcPm0ev+m7eX7zvc+Qt59Y7v/WP3ome7tD0wffm5++wPg5RvnxSu23av2Z++69y5b5uZVy8vWlVVgexfcvmhfWbFd2AUfv/BevAJunbNNTWvmFoDJWfjoMXjjnHt5w+VALF4H4nPafQ7Yi0AeO+SGIKfN6gBBxAo6QACxgtBXsWoBQQsMWXVKpSCQHSrgJEWEpgi4CVzqwaXAqXxahoCWJWBkC+jZAlo2n5bFp30tNYNHTedR67MT/tyl1Z8n9f7+ljiePF5MuNiGvi/2eyZHva1CvW/w+9SM/hxE/cSF+oUP9Rnof6YEu1KIX81HHc/xu6Pkv+sKua5n3NDw1poJE6UUW4b/VA15rj5wuomGFBBmm7nrXayFRvIpMWehMcCT5X+yI2RTwgezUJIIv95oQl0YOT2AHI0nxhJJ8WRyHIkUQyLF4snROGJ32WFAKjqUm52RkJSTnl6cm9tWU6vsEGlFYlVHW09LU3VhiaSiyt0jG9aofAr5tBWYsYJwV5dDLPYoFHapFOjsgiVSuKcHkcvHAACRy43t7XCP1KfRQRK5sa3LLu+zK9WAVOZQa7xmi1YsazxcW1fe2N4oknUp5F2athpJd1NvS424qqy1qqy1rqqzoa67sV5cWd6aEJ+Zk53ndiOI02p32A7K4YJdHuSgnG4YdkDDY/b1C+DaOeDkefDESd3qGdOlO877bzvuPEVuPLJfumtd2FTOLmtP7dj2boLvfOT6+HPwzXfML16b7zzS7t+SXbuvuvvU+OCV+doj2+5N882npnsvkdMXoaPHdMdPGE6ug6snzasb4LX71rfeRS7esK2cAeZPWo6vWZe24IUN29Ip2+aO0+eGByHHIAL3I7DPDvnskBe2uayAAzDbQTNitSBWC2QFQdACAmarFUBgm0YmF9LpCaGCnMTYDKEgkcNI5bMyeOwUPi1dSMsVMnP4jCw+PfsPlSNgZPPpX/UAHMr8aP9/lNS//fJXhvL47jj6QB7xXAP6doffIzHqqQz1jgr1RoX6WIf6NuD3fTv6Az1mtdB/Jg97PA89ne93qo14z8beVZB2FMz+bKwpxu8w3W+siPWgnTFZgq9g+unSaCda+XONXEcWxpWL8xSQjlYHLneHGDLx7eHo7khcXTg5g0X5RiqRGE0kxuLJUTiCqOywWdZdkp+dlpScmZmek5lRdahU3dkxbNEfBfSjFp1J2i2rqbGKu8cB7bTdMu+yHoOtRwy6AY1q1GLq12oH9fphk3HQZBy2mMch26gV9Ol1PoNuwo641Tpde+eQBZxAnAMmyzBgPQLZTTJlZ12rvFNmVBjMKhNkhJVSjapHo+k1iLuUna2y7s4+sUjZ3iZra+3JzS7Jyyv09bv+ROofZv6ww2NzuOGhUfvpPef6Bdvxk7oT64Zzl2wXb1ouXFPu3zHffuK5fAs6vwdcve2689j34Ln91Rvb01eGZ2+Md94ybZwyzZ7Qzi+rlzY0l26DV+7BJ89qL14Hdq6bTl8E189Ap847zuwg53aRk6edW9vO+VXt7IpucRNc2oLnV8HFTej4unVuzXRm3zs6AvfboAEY6kdgD2Q9kOoELQhgsoNmGDDBgAn6o7O/A4EV3WIBg54SKixNT0mPCEnkBaTwAjJ47BQBPT2YniNg5AoYBzr/YWXxaNnBAT/64vP/EKnbQ4C2mKPJ57lzcZvVqGtNqHvtqIci1DMZ6h056rUS/aEB/YnZ/6UCPZuLHs5AzxUTlqpJMxXo1XYGnIIZPEwBIon3FOGGOLJSiD9TgN8tJ15p4Goj8bY81pFKoT4Rb8+nwvnkwcrAkTpuRwS+mk9oCSPXhVOy2NSvpFK+kRqNI4rKD5t7JSXFeRnp6Tm52VlZGQU5OU2VlaCid8IKztmtRwCtsbtD0dwMSrp9WvWY1XIUAodM+kGDdhS0QHKZW6M+CkNDoGXQYhqDbWMwNArZBszGI6B10AwAUpnPaJpyeY5YoTHY3m8B1V1SaYvI3Ke3G0BIB3ghp1lr0CnUZq3ZqAN7ezRScZ+oS9bRLu2RqgrySnOz8/oH3IjT6nR/E6Vfldfm6YdGj/rGp9xn9rzr5x1H55Wzy4bFDWBxHTx6TLN00rR92bF2DrhwA7nzynb/Q/PjbwP33rVsbuuu3EV2rlqnZkzH5q0Lq66pOfvUnGH7CnLzoXf/FnRmT793w3l2F97cNu/eQi7fc4zNqIeO6semLccWLEub9hPrtsVNeGkLnl8D5k9aTp6Hp6cRnw30QVA/Anth20G5rYADtHwt9aBPPfDqciDyLpGAyciODK9IT0uLi0jks5K5zAweO1VAzwhhHEjNFTKz/7dY/UZqCoekFzf9+0v9y+99DKYQTOVhQF2EI490sgy7X4e63oS604p61IV6qxv1rAf9jhr9Wot+q9t/LMPfk4L2ZeCGC/Fjh/yRXGpbkL+3TCAKxH5uj58vZmSj0UoBbreC+tvRGI0Q3R5FgIqDyujonkSyrYgMFlJ85UF9CaTDQdj6EHxNGDWbRYrC42JIpDgKOZZMiiEfnP0JnWWH9X3ymprKuurapvrG0pJD+bl5DfW1krZml6pvBrYdc8I+k1EnFitaWo0SqU2h9BqMPqPJKO45lJkdKRTGhYa1VFV5AWAQBEdA26gNHrFCRwDrAAC69AZAKjN2dY/a4AGzBVGp1R0dHeVViuZOXVePtVdtkihcerOtT6tu7zGIVaouqaJLJm4VN1TUtdU1S9pEealZBZnZbifsdNo8Xtjrs3u8dq/P6et3+AbsvgH70Sn3ykb/3KJt84Lz4rWhk2ecm+ddc2u2Y8vW6UXD5i5w5Sl887Xz9oeOa69Nl19r9j+U7T83LqzZjh0Hjx23Do4aRieskzOOsUn7zKzj0g333bfc25ddy6fA2UVwZNK0tmM5e8O4dx9ZPGNc37Hv3Rtc34GWT9kWNqzza5aZZf3cqmXqhH5+1XBi0e11gF4YHECsAwjog60e2Oa2gU7QYgfNBwUDZhg0O2wAYgW8TruorZnHDihOTqjJSMlKiE0K46UFB2bwmFk8Ws5Bmgro2QJaXggzL5iZI6T/oW39qgFI45FTuaQnd278O0s9b2+1pKJcbQlQczScTVo+jNuuRu3X+12tR91pRd1p97vfiXoqQz/vRd1twwwm+0NJWG00ShqO0ifjGvn4QwF4VTanUUgeSPfrC/XLJmPqeARlBH6ywL+Wjm6Lo5kKOWWB+AqBv7GA1ZtGUuVypCn0HIrfYS61OoyezSJG4XHRROIfS43C4ttLD5mUvc0NdT1d3SpZr6RL1NnS1tXeLm5tMXSLBoz6CSc86XQOWkCTVKbvFoO9CkRpBPv0iVExFBKeQsZhcFgCHl97qKTfah0ErEds0IAFGASt/SBo61MCkh5Lt2RQa+xX64EusehwuehwpbqhQ1fXDHeKDfXN7h65vUuir2nV1rT3VDUqGrp6G7s7yuslNS3yxs6ClIyi7BwHDDocoMtt83hhjxf2+pD+QWToCDI8Cq1uek5fdB9ftSxtmm496b/5BLn5BLn6luvKU8/+S2jnbcPpF/JzL3r339Ne+9B87WPz/kfa3Rfg0oa9fxAYHIYGhmFvPzgwBE0e619aHV5YtR2btQ2PIYMTwMRx68KWY/sesrit3Lxq3HsEX3xgP3XTsHfPt7BhWdy0za8Bsyum6UXz+IxuYk63ctLjdQEe6Cup/XabB7L+iVTEajl4d9iAfhfSUl8jCGJXZGc05mZkJcTlp8QUJUSkBlGzuN9IzRHSc4MZB5Uj/ErqAdZULjmVSxKX5/97Sv3V9z91ZRHhbMKUOsvRHgtlkuaKMWcqUTu1qIvVqCv1qGvNfjda0Xe7/O53+11v8vck+uuicW18dI0Q1xqDz6D5h+FQ+UGkeJJ/UwhFHEuv4OMO8wlFHIwkkZ5IJ8ZQ0QU8bBTRP4rspy0UytMDEkh+5SHkhjB6VTijIoSSzSJGEXBRBEIsmRRLJkWTSHEEcjSW0FZSYlOr2hsbxC0dGqlcKe7p65ZIO0SS1g55W7upt8cL6KfdrgkI6TdbEI3W1qeC9UZlV+ehlDhde7W4qiA/KTaIRg3lcyC9btBm67dZ3WZzv9XqBSxWRR8g6YF7+waNlmEzaBFLe+rqehubdR0SfbvY0i3Ttoo8GoO9V6Vv61HUdehau1XN4t4msaJZpGzt1nT05CdnFGZlO2Cr3W452Ot3e+H+QfuRUefoUdexOWT3hvviTXhxHZpZNFx7DLz5IfL4A+Ptd/X3P4L23rWee2lef6Jbf0tx6qnq3HPT1hPdiTu9c7vqhQ1k7Khj7KhnfKJ/YAgaGIKOjDhGxh1HZ2xrpweWTzsv3PbuPXbsP7WdvmM4e8e+cd24+8y49ww8+8B0/pZjYd2ydhaZXwUmTxgm5o0Tc8DYMePqhuPIoM1ltfhgixey9NutLhvosgJOK3AA9A+xaoIBE2K19LuQ2soyQRC7KiezISc9Mz4mMy4sJ0qYwWN8nak5AvoB0IPKFtD+WOpBpmZwyE//ZROrf5HUdavYlh+oy2UO9qa5upMsWZSpfNTmYb9zlaizFajtatROHepSI/pGC+p2u/9+rb89Ht3BJ2aT0El0XFYAJoGCDcGhEumEcAL6kJAmiqeKE+myDG61ENMWik+i40JI2CQ2NRiPDSWg2pPZkjROHM6vLZbpqYxU53NKQ+gZLGoUnhBJJMYTSYl4aiyBEkskRxAIzcXFVo2uu7m1p61T3NJRWVouaRepxbLeDpG4uVXW3q7vkQ6agUnE6TZ/tYMEG/UGqURaUTygaDsGKABRU2VWUlp0iE2v77dCbgB0A2A/BHssgNtgdumMHqNl0GYftNkBhVrV2WPq0ZhlOlBntqj15j6NB0RcFrtBrlWK5DatSdejNPRqTEqdWaU3q/QFGTmFObmIHYQgsx0xO11WjxceGERGxh0Tx5wbp7zX7/n2b8Anz0BTC4YzV/TPPzHfeNqze196/0Pz9Q+Mu28bzj81nnyoOnGzb/aydmZfNbWtGduwjC9bh8ft/cPugRF7/4R1bsM9sw4vnvVceTb4+FtDm9eNFx7aLr0yXnoJnLqt2n0L2bpuXt81ntjSHT2hdg/LRmZ0i6edx08ik7OWkUn9kaMG74Dp+DIyPoE4ANBjA9w2wAvbPJDVCVocoMVhAxy2b7zCgAmymj0ue9WhYgGHVZeV1piZlh4fmyTgpvDZmQJ2Np+RK2QeZOqfBGoWn5rFp2UL6JlcSiqHlM4l5/CosqrCfx+pP/7i89JIUqaQEkvHaVoLvL25YA5hLBe1egi1WYo6echvqwx1pgp1oQa9W+93qRF9tgxtikFXBhJKhYGZHFphECGfS0kLJMXR/GOp6KIQenUYrSgQU8Ij5nP8S3nYdC4lnUPNDCJnBJHSuPQ0DjmbQ8oRsOIoqGwWqkhILA5jpwfSIgnEcAIhgURJIDGiSNQYEjUUi2/KLzKpdN3NHfJOsbRDLBZLVb0qhbhXIVFJ2nu6W8VRn3ZGAAAgAElEQVSStm6tRDkAOlxavUHUbetV2LUaRKl294q9PS1jSpGruxlsrrK013tAwGW1emw2h9nitABu0OoyA14b5AJtHghxWWFjn0Yn1+pkWnlHD2KxQXqTqlPiAiAHhOhV2j6JXCtTqcS9Vp0ZNIOACdCqdJkp6UV5eTAE2CDTH6Taff3I8Ag8OePYOte/cRZZWgPHjmmPTOpmV/R3XsH3PjLuPwdvfejdfWE8fU+zcVO7ekUzv62cOaOZOKkcmlX1T1qHZ+yDU8b5DdfmJc/KHnz+vufSc8+Fh8j2E8P9T5w7b1kuPDTvvmVf2rFNbxoGZ1X24T7HgBbxaAfHgOkV+/iC9cgx6+gU1D9kdvt0Tq/G4TSPT0HT826HFXSBgNsGHtSBVCcE/rFUO2iGIYvHjZQV5IcLOPWZyTXpSakx0cm8oDQ+O4Mf8E9JzQ1mHMRqFp+aySWncogZXHIuj1YkpL9+9ujfQerkoCsthBQTSBTiMPKaHLesAMyhDWaiFwrRK8X+C/mo5SL06iHUyTLUqRrUqRrUWrG/MgKTG4jN41CTGZhDfEKhgJzIwCYxcbEUVHIAIYlFCSegQnB+UXT/KBo6jU9P5VBSgkg5Iaz0IFJqIKkknNWYHBxOw4UQ8SlMUmFYQEogNYJMCiMSInH4luKSvbNnT87O97a0N5WUG3p13U1d0hax3Wp/+eodj9urlKs0ci2oMErq2lsqajsrGw0dMrhTBrZJgFaxob3T2No2rlFMaSUzRsWG03jC1NMv6/AZ9G6Dwas3ubRGRKm1q3QuvdltMCNaA2KwAH1aVZfUJFOru2Q9zZ1eAPYBkLZDgugsFrVRLVEoOqVqkVwrVkAas1lt0Cu06h5lTmpGSWGBHQYh2Oxwgm435PHAvgHkyKh9Ytq+sulxeFUd3TWHyjIranOb2w+J+ooU8CF4XDVwAljdhZe2rTObxqkl09yabXRWMzpnWDyDrO1Y1/eg7fvuqy89Fx9bLzwC16+brr5j339uX7lsOHfXu7JrnVmzDEwa7f0Gm8/gGrOMzMNLZ73Hll2z67azd6H1Sz6n1zQwaPMNWJ1uk92hgxGTbwA4vuTx2A/uzzLbzUaXFTg4+ztswNdGIYsRshjtMOhy2Yuzs6KEvKqU+LL0hJSI8EQOM03ITOfTsvn0A6k5AnpeCDMvhPkPe4BMHiWFQ8zgkvP49OJg5qCu598q9f/67ZcL4rhjbSFTjZyRSvaUOAmqjdAk032p/tO5/nN56Jkc1HwBer4AtVCMXj7st1qOms9Dy4L905jYGBI6nIjKYJMSGPhgjF8EHp0eFJAbyknh0dIEjFQeLYFL5VOwHKI/G4dm4/w5RGwgFsWlEKICmQksYigFE0YhpTApBaGs5EBaGIkUQSQG+2Psum8e03Xu1Dlxk0jSLO6sbXfaPd//+V+8/vBbD27cEtXWufs06rqWztLKtsLDstKqUXHnOcSyBhnHNSKPqOZIb8uUyzqBGGYB2YRB7FX2DGp1Q71Kn1w9pDQc6TPAIpld0uvoUZnaJC6FTtPYqWnqNHf2yGuaNc2dThM4BDkBicIu12hbu2U1zfp2qUXSZxTJ9Z2y3sZ2eUOburW7JDO3rLjY7YQguwlxAm4v5PXZfQP2gWF4YtoFe/ryS9LTslKFofzQCEFOfkYQl81gBSSnZSSmJ/Xp2wbHQfeIcuG8fue+Y3XXtPvEfuMDy94zaGxFsfccuPYa2H+G7D5EFs+bV3dtx9as3nEz3G9EBo1DR6EjU7aZVfv6Zfv2fff5+5ZLzx0r+8aNa6aFy51n7tqGx21Dw3D/oBVxGBCHAXFbvMPA0qZvYAC2m42IxeQALQ7A7ADMCPBNewoDpgOpCAy6HXBeWmpkIKs6JbEoOSEtIqQkOTorhJ3Oo2YL6XnBzFwhIzeYmRvCyAth5gQzsv+B1FQOKYNDzuVRD4UwqiNZP/zuJ/8mqZ9dPnLHErbdHbDfzX5kFF5WcyfrmLYUnDsJcyQTM56FHs3wm8hFT+ShpvL8ZwtRc4XokTRUtwCVSseFE/1DCOg4KjGSguP6+wmw6FgmNYpBCiFjYtjUKAYhnIblU/AMAoGBxzNwWDoOS8OhA0n+4UxqMJXIJ2NCSNg4JqUglJMSyAglkiOIpEgSuSA59dSZMw8ePf7ogw/HR45KWyV9ol5xk6i2qhHsH5xbXJudmquvrOmobJDUtvS1iarySkIZ7I781HlN3bK2YkJdvgLUbUON425oyGEd13aNSGudzYebcrJr8gobCopaCoo7Cw/VZeUom1s9WouuTWKXqXStIqtUYeiSymqbdB1iq97ktSEGkRzolvc1tCrqWqwSBSjuM7RLe6qb5HXNisZWk6inJCO3vKTY57U53WanB3R5QU+/zTtoGxxBHB5Lem5CSnZiwaH8qNgIYTCvqCQ/MjqMyaSy2XQWixEZJRyf1S6ft1x4pL31kWnpcveFJ/rdV9K9p5bpdf2FB9DGDe3kum5sHpg4jgyMw64h8+gMMjRpG5mG13eh6889C+cMe8/B8490+8/B0/cVZx4oT91RzZxTLF40j8xY+8cA3zjoHjGMzlln1pG5LdvJPcfoNAxb9AhgQoCvpZogixH+w/zfZjZAFqMTAt12W2ZSQjiTXpuVlR4ZXZgc211/OCc4MINDzQlmFIQGHBj9Ok2/PsgW0HKE9Cw+NTWIlM4h5/LIh0Jp1VHMEcP/4X7rf07qb7/8pbs0CC6iqZNxmniMo4DqyiP5suhQPNGWiHOnYQcyMJ4Uv8FszEAWeiAdNZLjP5SOssei6zj+sVR8GAkjJPjHUEmRVGIgFsUj4QNxaBrKLzSQHcJmUdEoJhbNwmMD8DgK1p+C86fhsRScP5OIFTJoAio5iIgVkAhRdGp2CDshiB5MJoeQiZEUShxHUF5SGh0aFs7mFmXlaBTq7vZucUf34UMV9S3ttXXNbW3dPTJ1e6tYJu41qDR1ldU0Ap6B9yNjMRQ0Pi6ALM0QrnXn+HoaIXnbtKr+Ql/+vjyrKZHPxONpeCKbQmZRSAwSoaG6xufwaeUao0IDqA39sMvSp1OL5eY+nVll8trcBpnW0KPubetWdvY49FaDVK3qlGtECkCpB1QGm8aUm5ZRdrhoYBj29AOefqtnwOodAAeOgJ5+a35RFkfISspIzCsuTEhO4PED8wtzEpJiAwKoASwaO5DFZAe09WYsXtScfaC4/ka5eUuxdUu/dlk5s6bvH9e5hk1wv9beb5pcse3cG1o4B57cc5y56dl7eGRtDzlz23jllWlhW3Pmnv78Y8Wll7a5872LF02jyyrPpMY30ze1AR7fsSzsW5ev2JaugIu7pvkL2vkLqplV2GE12c1mO2A86AHsZuMfS4UsRjtgckJWhw1IjIyI5gYWpCQkhISVpiWKG8qyBKwsLi1HSM8PDThgmhfC/FrqQZoeMM3kUVKCSBlcSr6AeiiUVhXFrI9m/Oizfy5W/zmpCz64mIMq5KCLOIQiFq6Q7V/B8VfHELXxGHMiAUrBOVIxUCLKlYF1pPnbk1CuFLQ9HqWPxBYy/Ln+aC4WFYRB8bD+XByGicMw8VgGDkPH+gsCGAImnY7F0PA4Oh5Lx/qTsWgSFk3EookYNJ2A41KpHDKZTSJwiMRgMikhiBIfRBeSSQISPpRETOQF94rE0Xy+EE/KiosXibrqamvKDpeWlpb1SOWiLnFzY2tna1djQ4tMKterNKLWdjYjgEDEZvK5tkMZq005N+QFbxmKzzh6Fu2yrb7CJ8qYjyxp+9qqgabyvMgwJolAD6BTKcS6qloP4tMpjUad2QbAXme/SW1WSlUGpcHYp0fMsEqm7hP3ilu6VJJei9qkECm0Mo2xz2A1WG1Gm1qmSYyLq6gsHhqzu4fM3mHAOwx6hi2DY6BE3ioI5gbxA4MjQlIyMpJSkzg8VkFRTnZuRkRUiEAYxA6kBfK5MSmJOlfzyeu6E/stk1sy5IgadOnNViPiNQ1MGhdO27cuOfafua6+C2zeMlx4aDt1V73/HNp7Bpx/AJy8alrcU82e69u6rZk9px46rh46rhldMkyeNC5dMq7cMJ+8r1y/r1i5qZne7htalvpOiI+eUi6ehftdoMMMIIDBAZidoMVuNsIWI2QxQBYDBJgOyDogAAaMCeGhEVx2YmRIQmhoaggvJz4kK5idxaPnCBj5oQF5wczcYObXUg8qi0/9akX1p1IZddGMCdM/163+k1J//3//98YIWpUQVyvENwgJjUJCQwixPQKri8dqY9GGeByQhIeSsEACypqMsSSizXF+cDxaH4nqDsFk0dEstD+XgOET0FwCho3H0f3RTBwmAIdh4PwZBCwdj2EQMDQClkrAUnD+VH9/KtafRsIF0emhgZwILi+MyxWwmTwalUcih9PJsYFMIRkXTMQG4/B5sYl6jUbICAjFUuJDQ8sqSooP5WXnpOXmZTc2NojFou4ukVzS09LQ1N7a2tMjkYq6uDxhDANzuyv6J+7Cz8wJPzCEvWsrOD8G7By1PQMKvqXmvVGHPFcnf+JrewepVaVyGQQqgUKqqqyyQ26dxmI1QTaLHbE6zRpA3q1Q9Wj0Sq1FZ5B1S7rbOjub22QiiULSI27v1ClVBrXGoNHIJJKWhsaY6IiK6uL+Uch5xOAcNSJH9I5Ro33QUFCYJgjmCEKFwrDg8OgIQYiQyWIlJidHxcdGJ8XFxseEhgi5wYKE9ISswhTzSNvKrd6FbQPoVfimNfNn7KNL+nMPbVfes+w8NW0/NV95F9x5Cp19aDr/WH/qnvbcI+36DcXSvuL0Pe35twz7r0wnrxuPX9KeuKpZu22avaSY3pOPnus6crZrdFs6va9aum44cVkzd9Ewv69d3NMfGTF6zIAHsLgAiwuwOC0mB2iwW3QIoIcAEwyaERvgdthg0BAt5PAZlJTI4HhBUAKXlcinZYQEZAqYOTx6aiAhLZCYJ/zfpB5k6kEbkMElp3KIWXxKnoBcGk6tiqLXRVPbEphf/sXP/imQ/6TU55fPSiJx4gisNAIrjybIo/DyWLIyjqiPwyqjMeo4nD4Oa47318f6G+Kw2hi0OgpliEErwtENHHQGFc3DYWMZxMQAfFwAKZSCD8SghCR8MBknIGP5ZDyPhOUQsFwykUchBZHwgWSSkB0QJuSFCwVhfH4IjxfM5Qg4LCE7IDiAGcFiRrCYfApJQMQJcLiaopKWxsaspKSKgkJxZ4eiT97W1lxeXlpUnHvocEFza11XV1t3d1dtbVVZ2aH6hurW5vqK0vKhmrRfuYK+tLJ+AXJ/AQW968zfn/ddnXV/4sn/iZX1HV3gd9WMX9tD/n4m6bEuOpxAQGOJubm5AAAYDSYraLeCdhhymPWm7g6RqL1Lp1ap+npbmxqbGuqb6uvaW5pbmurq60p7pK0ScXNd/eHDZbllFfkRUYLD1fmuETM8pEVG9MgRvXcCUOjakxJC42IjIsODw0L4bCaVSiYLuMLMtEwej8cMCgiNigqPiuUHC+ITY2ITolqVhYMrLRu3dMd3++Z25OcewOOborXrqt2X6t0XpjOP1LsvjKcf9m3c7Nu6pTx9T7n3THv1lfrWG9WNN723Ppbf/Eh69oHs6I508Jyo/3TH6AXJ0Qs9x3b7Fm/q1h6qtx5rTj9SLV+TjG9KvcdFExuymTmz12LyWEAPYPJYjG6zwQkYHGadw6J3AGYHaHbZwH4nZDOqI7nscDY9MTgoWRiUzGelhgSkBwek82glMQKdvEvRXvuPjP0FtIPjTC45lUPK4lPyhZTScGp1NKMmktIWz7y0cuzPljreUyWLwvZE42RR2N5ovDwKp4gmaGNwhjicIpqgiMGrY7GaaFRfOFoZgVOEY+RhaEWEf3copjLQP4OKDcZiUxmEDBYulYWPoWCEGL9wEi6CjAsnY0NJ2BAiJoSICaUQQinEEDIhjM2KFPD5QawgNpPFZDAZNDaLyeWyQ3hBEXxuNJcbGcThkMlBeAwPjysvKKooPVx2qKSppUnaIzWZzEdGRp4+ffb4rccyuSwpOTkpJSEtMzk2ITo5LaG4JKf4UH5zzeEntuy/cvF+YmX/xM79C3vgx87M3TnnxXnvB8787yiJ3zMG/NTK/LWL/buZqB8PxGcEYP38/OLjY9UaeZ9KotLJ+zQ9CpWkU1RbU1dcVpHb1lnR2FJceCipsCSp6FBS8eHk3ILYwuKE0vLUguKE3MLY3KK4rLyoICG1rKEAGdGDA33wkNY5anSMGCrrctISwtOT4lJjI8O5rAAiLjk8SN1ZOWRT9bZXJMXy+BwmX8ALDGKHhgZzOdzsQ/F6X/2Jq9KNh9ITV3onz8lO7KvHNjpP3Ves3+pbvto7f1G2er3nyjuqOx+qHnza9/g7ykefyu9+JLr4Vuv1153XX4tOXu2aONs9cV4yfVG2ekd38oFu7b52+Y5yard94kz3+LrUN9flmugFB8S+afmJRZvP1ucDDP2A0WvWec06j9ngMuldJr3TYnJazB4QHEAgs1IewWKGMcjJB8+v5DJTgxlpAkZqELmxvOjczdurZ07nR/NzBNR/KPVgnprGI2fyyPlCclkEvTqaURtFbU8MAOsy/zypf/Xll22x9L4o/55YnDiG0BuNl0XjFdF4dQxOE4uXR2B6I7GqGEJfFK4nHC2PwEpCsNIQtDwU3SLAFQWgMmnoMCw6kU7MZBHSAoixZKzA3y+EiA6nYMIpuBASJpSMCaPgQmm4ECoujI4PCaRx2dQgNp3NDmAw6AwGIyCAyWazeTyukM+PCglOiw5PD+NmhnIzQ/i5kaGH0uLL89MqDhWUHSooLcxqa6o6MTu+dXKpq7UpOTY+KTEhKzsjKyujrKykrqE0pyTfUpP5M2/cLxH2j4yEn9o5v3byPtIKz5nKbq0N3hxoe9HE+IGG/CtP0K/6Q343l/bXR3Ns1dn5pS0qtaF/0NfQXFZYGl9Rm1ZWk1RUEdPQltcprahuSsspDk7P56UXclMLAhOyAhIzWVmF/ILDYUXlkXml4dnFoZkFQm4wobguyzqktrhkFl8feESrsXSVZMUXpEQXpcdlJ8fwaaScKOFxr/L+2eGH58curbqOmBp7y5LyYvkcLoMVyKKRyaExHNuxhoVbooVrHUtXZd6l6hN70umzXVu3lNNnun3zDatXFDtPFDfeyK6/L959ITp7v237YfepW61rV5pXLrUs7rSMr9ZNnGpcudazfFW6dE1y4mr37KX22YuigflOZFTindS4Jno9kyr4SC9yVDa7Dg+5ND6Tzg0aXRaD06JHLHq7WWc36xCz8aB59cE2Q69UQCOE0HCpwoBUHjMxkJIsoKZHBGVEBydGhbdIuhpranOEnPwQxtdrqa8rk0fJ4JIzuZRcPrVQQK6MYNZGMmuiaK1JLHFq0BefvPkzpC4sHE8NC2qNZiii/eVR/vJofE8UrjcK3xeFV0YTeiMw0jB/WQS2JxzbHYoSh2G6hNhOob9I6N8RRqmPoOexcWEYvxgKPo2JS2bgY8k4AQYVTESHUTDhVFw4FRdKxoRTcWE0fDgNF07Hh3PoUSFcIY/N5QQGBgWx2WwWi8VmswNYrCBOUHgoNzMxtDQ9vCwl5HCSsDRRUJ4SXJUeVpMVU5ebUJUVVZUZVZ0VXZUTXV+YXJ2TXF+QJqoq6qk7LG0p7WqukJaX3dHG/91g5Jcuzg+1lJ+B7L+EOW8UgW/38C5ZW/u62qbLYj+Vkn8FUr88wvvtYvxvj2dfcstgcNgJ9XsdA21N1RnJgWXFEaVFocWFwZ1teYCpUyTKKTnELz0cXHKYX1ImyMnnxyUx4jPpiVnMxGxmQhYrLoMZm8EICEKX1OeafSo9JNEgUq2zp73zcFFS1OGM+Or8tJyEiGgWdRzo/eDW8ge3Fp/tTt1YcVw9prvgkzoac4qjgjgBVByRwObT9L7qobXWIytNMxc6F6907jwTX3+/9/prxfr17sGFxuU92dYt2ek74u0HfScudI6vtE6uSI4uiWY3ZFOrouG55oll0dxZ8ezZrsnN1unTXYu7ipmz4slTIu9CBzIlHlrWDJ9Uj24YRk6anPPy0U39wLgeMqrtZh1s1totOsishUwayKyFTQYHYEYsJi9kVXZ38CjYUDohic/KjBTkJ0fFhPFjI0JiwkOTg4MSQ5jpQlZhMDs/NOBfLJXemsTuTgncHLX/GVKzs/MDOUFZwZzucKI8AiWNwErC/eWROEUEvi+SIA/HicNw4nC8KATTGYLuCsO18jCNPEwTD9MZTutMCCrikoLRfmFEbAIdG0vDhROxgWg/DgEtIGOEFDyfhOWTMAIyLpSKDyHjIhmkvKSYsvysqGB+qFAgEAiD/oCVyWSy2GyBgJ8cF1GaEZ8VI0wJ58YL2cnBjKq0kLqM0Ib0kMbMqObs6NbcuNbC6PaihJaCxLb8xK7C5K7CFFFpentxqrw445Em/csjKX/VH/6FnPgLE/NnQNAbMfULBetiOUNXnTmj77gpCfuBlPS3o8H/ZTni/92I21WElkSxy1KE5cnCytSQyozginReRQanPCPocBq3NJVfnMEpzxfWl0bVHAqrKo5MjQwKJGJZFFIAmcAk4RlUHJNGYFBwBKJfcX2eztGnASUKq0QFSmrLskuToquzUhoLs3Kighuzk/anoavHbTeWXTdWPVfmbNfnjXtjsnlpsTI/JIpNwmMJbBa1qavAgDTY+htcE20jS51z51rXb3Wcedi+eadrbK1ldLXl6HrHyT3F5p5yalk0sSCeXuqZXBCPznQOT3X2jzdNLXZPr4iOLXfOrHQtbMlWz6vmN6Tjy23jG5LhpZ6xkz2TZxRTZ9Rj60rXrHhgpWt8wWA1a6xGjdWksZo00Ndl1MFGg91i8kLWnrYmDsmfR8SGBzAkbY1ScWtYCD86TJAaE54Twi4ICcgPYRWEBvyx1Cw+9esJQAaPnMkl5/CoRUJKVWRATSSzNprRlswWpwYpC6L//h/7h8t/ROqb99+nUpk0dkBIYGB9MEMegZVGYSURGEk4VhpGkEWQJGF4URimKxzbFoJtC8G0hOBquf41XP8aPrY8EFMc4J8VgIsloQ7TsA0sTAML2xCAq2Xi6jjkCjauKhDfyCc28IhVbFwxg5BHx+Rz6dLDWabulsK0tODQUC6Xe8A0ICAgICCAyWQGBnKiIsLTExMihUIhO1AYGMRnMnKjeF2FsV2FcZKiJFlJam9purw8VVGVqajKVlTm9FXkKspzNDVFmtpcTXXWYGP2Y2/VpxNN7/YG/8LI/CkQ+Gkf/eeW0BedlH1F6u6YaRdquNnC+ZEn+csTh35zLOuONKI5hlKTGFifGFiXHFSbyq1JCapJDapO41SlcCqTuaUpQVXZwY2FUXX5YZXZYREsMpeA55PJXCKRQyQEkQlBZDybiKPgUSXV+Qqgu9fSLgM6epRNZTnxZSnR9Xkp9XmpueEcWFR7e2tq+zgyqq6ZVNdsuqSnPZIpTZW7KUNfHpfMpxFQGE4ATaGssznEGlOTytCgMTfobXUWdyfY3zR3SjG5IXZMNM2f7919qFm/KB8/0Xn0RPexhZ6xGfHAeMfwVKdvrMkzUn/kWMvUgmhuVbp8SrGw2TN/UjKz2rV8TjkyL/JOtfpmm30zrYPzYveUyDfTObcC2kAVoNOCei1oUFsNGqteY9VrQJ3eZjJAFoPHBnbUV9BQfnWHErfWRm/eXVk+OVuenxfJZaWGBuaGsgpCWDlCRm7IN2v/A6nf7PvzKJlccg6PXCQkV0YyqyIZtVG0tiSWODVQnBb4zv1r/yKpx46OhnE5Ai4rmB1QLaTJI/E9MXhJJKY7HCMOJ0ojKeJwQnsoqjXMvzEU2xiMrRdiy7mYcq5/BR9TwEKnU/3KGRiQQxoTEo4KsNNCwkIIeS2CvB5DmQ3GLEfh97ICLuWwtzMYW2mU/TLByUPCRW3rks+mbGkRhoUymUwqlUqj0Zh/eHE4gaGhwRER4aFhIVweh8sN4gj53EBKfVa4vDSxtyRBeThZXZ6qqkxTVWcoq9IUFWnq6hxVVZa+Id/QWGCoybK3F+0OyW5OGC9IUn5gDPiJhfkDIPA3gzHf07AeN3B3nF07w4qLSMs5c/mV/u5ZcaohM6Ajm9+eJejIEnTkCFtzha05gva8kPaCiLb88PaC8NbiyOaiiKaCsIb8kMosYRyPHMYiR7Ip4SxSOIsSERgQzmaGMGhMAuZQeU6voV1maJaZWpqaigrjQ8tTIhvykkuTI+RVuTvTzoUhwCiqVR3OGBIfPm5p6ReXGmozVRWpsqKYZB4Nj/bnsOkGfSMIdTp9couts7evRSpvlGmaByc1sxu93qkW22DL4gXN3KmWkbmWI9Pi0VnR9JJsZFo0PNW5sKFc2Ogbm+tYOt2zdl6+clZ+fLN7Zq198bRk6bR45YxseLbDOyEanunyHW2bWOwbWVI4j7bOrhq8XjWo0Vh1OlCvBnUaq15n1WsBgwo0agGDzgEY66tLqvJTX92F/u5vpv/uv1/cOjOpUUvdiDZFQMsR0PNDAw6m/X8i9Y/nqZlcUg6fWBJCqYxiVEbS6qKpncms7lSWNCPouF35f5b697//vaGpurMwp7fukLiqRJQi6InEyGPw0kisNBInjSD2RJK6w3Ctof5NodhaIaZOiK3h4w4FYkrY/oeCMDkM/3QauoVDsjIJZhZax0ab2ViQhbWxsfYgHMLGudiYAQ5miIcbFuBHhP6zSf8fIfcd1US+P/5fpaRM2swkkz7pvSeEhBCSUEIgEEjovUqXDqIiCIIKYgEVUVQERbD3XtfdVde2um67bnd33XZ33Xb3bru7fP9w7/19Pp/z+f6+c54nJzMnf+TkPM77vM7knZBn021He5pn1/b0VZRJxXwSmYzH4wEAoFAoZDIZBEEGA0FRDp/P5fG4KMrhC/kqnZrBppllrOJoZbFDXuJSlseqS+I0pfG6UjGl7J0AACAASURBVLe2OFazMMFU7jFWJpmrfZZqj35Ztn1/f/GuZUWDSeI3KihPGsifL2N90y9+tpz/ZoB0vMQ4vjiwu7dkx7Ky8eb8hgRVYRiSZ+MW2vhFkfxCuyA/SpBn5+dFCXKjRLlRwhy7MD2Sl2bnZTgEATs3ycrVoyQpFS9DACkNJ0MAGUKR0UERTESABa5oU2FFRtHCQGF5SpxdbxNw3HpJolkVq5OcnRj85MGJ8xOrmgKu2tTIwxsWj7bl50eK/WZBrkNZHqPRsciYBUEsBCovT6itD7Qvy17cmZ1X4C0sSS+pSV0xVNTUlbCoPXHpypymZcm1rbF1rYlNS32rhtNHdqbtmM3fNJE6dSxv+mThzgMZ+8/mHr5YvH0mfXRPYGw6feJQ3rZ96Vv3ZK0ayW7q8rf1Zbb3p3euzeoeLu7ekDc62bhmoK6xqripuqKpuvLfVdRV5FeVlHQtaZmeWrNn3/D1U9ufXl/y03u9L19eum64/faji7/88d7uLV02PvX53pT/cZfKxCSYmIT/fEcVxgQsbMDJI7oloFtEShQTMzXUPAOtyMwst/G++/rL/4fUN+/cqEuIakyJG6ov7CrPqohWFSqJeRJcjgiTLcJmCnAZfGw6D5uK4jwsjBMJiaSFWqAQAylIS1ygJi6Q4xfIsPPDyaERINYK4R0gNpqCjafg3SDGA2MTQUwSGJoMBSeDwV5KcDKI8TOASotmTUnazMq2NRWFGokAIJOwAB7AE4gkkEgikykUOgPhcNlcDpvP5RhVqkSHfVFBdpY3QYEiBdGqkhjlwjhlZbx2YbymMkFbmagtc2tqfJaqpLCq5LDqFFNNom55btT+FTmbGpJXxHEelFA+aaB8s4L1TR/3m42Sj1tpL2eBI9m6zc0Zk52lG8oSCyK4+SZmnpWTH8EtiOAW2fn5dn5BFL/QIciPEuRG8XMd/PRIdlokJzMKTbdzksJZaiZeDOLFECAC8RKIIIYJYgjg4IMoC+a5InWFxWnFxYEMf0xsmNouQj1himitqMof++GNI2+9uPvG/sGzm5peODj42evnDqxpaEjQLXQpyx2yRq9Oj8KhQUEom1Za7q6oSappSlzWl5VTFNvelV3Xlty5OnPVcNHaLWV1bd6aZu/KoYL+Dfk9Q+nb92fNXPAduhI4fC310DXf0ev+w9f8e8/7ps74dx9P23U4fcfB9B0H07bPpm6bydiyp6hzMNC5MadvW+HIbNX40Yrdx4sPnK8cHa9sritpqq5uql7YUlvZUlvV3lC7buOGw4dPXbq479VHux9/9uDOxd2vTic9upx549rY3UePH3/6yre/3fjh53sVGbF6BG/lgP/Z7Pd8VH2+oP5HqplJsLABF58UL4XcIlKSlJytQ3INtPwweqGZeW5m+/9D6pYVi/Oc5lKPsyzBVpvmrk6KTJaAMYzgaHqQAwmKpAXZqAts8HwbtEBPWCDBLOBjg1DMAk7wfGbwPCZmASN0PhMzT03GWSDADOPCIZwVxNtBwAHinRDeCeEdEDYKDomCQx1UjIOKcSG4eDapJk47XBfoKQ+YZCIMHhscPA8Imk/AYYlEgAxSaAiNwWAwmUyUjzos4W3F2XsHFi+pK2HDBF+4tCRWWekW13pU9V59o8/YmGyoStTW+631fktjurUlK6I1I6KnMHZ/d+6OJYHVybKXsyifN1G/66V/uYb192HR9+v5n7cRDnuJ69LN441pywIRBXZ+gZ1XZOeXOISlTlFZtKQkRlwSLS52iQqjRXnRwpxoQZaTl+XkZUZx06O4HhNTiQASmCSGARGEF4I4lBgsgfEGHhKplxVnpywszUp2Rzr18niTOkKGxppVDrVoVXXWZ3eOPzw9enlXx5G1pXdPbv3u/RdPbW6Z6io6saHx6JrKrfVJUg4lKGS+SsmqqPUUlifklcYvG0ht7w2s3JjZvzGrf2PWpt3ZQzsy6jvdSwe9G3f7dh/NmjqeNXUmdd81776rSZMX4ycvxk+c82ycjeybjBzcF7P5cOLo/sSdh1P3nMqaPpOz72z+wQulk8fyNk+mj06n7z6au/NA9siEb/eR7KlDlZ2dFW11ja215Ysqigqz/MODK89cOD+4bnh0+9Kzl0YOndk12Z5wukNxYFf5/YeXN02MHbq499O/n//g0/PrVrfo6QQLkxzO+W9S/1MYi2hkAGYWMYJDcPKIbjEYL6H45FCmlpploOaZGXlmRldpwv+f1H/9/ltjmqci0VWdklDijlzdUFHvj43hAi4WNpqDd7HxDjbgYOGjmFgbK0QHB4lJwUISRkgMRXFB7ND5bOwCZug8Fma+hoyzQkA4jLPCeBuEt5NxUSAuCsI5ILwDxjrhUBc11AmHuqiYaBo2BsGnaRgtKWGLczxGMS943jwIgnkKhSEqQmMwcJlcNoywEDqPz+ML+Ealojo9aXhxRUtpWnS4JtGibi9O7qxOq/KaFiXqWvxhzalhNYnaRn9Yk9/c6A9rSbe0+sOXZdn3dufs6ytYl6I4Ho/9cinrWQ/t2QD/2Yjk+82yHwbYX7TS7y7knqnSNCeKi1zSslj5wmhRdZy0xi2ripdVeOSVCfIKj7w6SVOZrMmNET6XmuXkpTu48Qa6jIoVQwQRhOeTMGIYCHgcI2tWHN2748iBqdFNawdXdUdb9RoeYpMLLGK2yyCzq4SbFpc/fWn25t5VO9uyNtQmnNrSfm5L11hL5rYO/+nN9fv7i1bkRyNkTChmQVysqq0jq6w6Kb8secVG7/oJ34aJnJE92f2jyb2bY7uG3WsnAlsPB8ZPeScvpu4+799xzjdyInZg1rZmxrbpuGfDYc/ATNzISd+GwwkbDsaPHUmYOpk8eyFj75nUA+fTD5zPOnQhf/Jg5raplPE9/u1T2es2ZfUNpI7tKlvakVmS5smJsyVbNR6TPCs6PMtpzIq1ttUl7dnZsG1Dwpl69puD9r17mm6+emNkc8/jD0/9+OvD9758s2d5gwbGWFmU51L/+g+V/9LzMcDMIkRwiS4BOU4MeiSUFDmYoYGzDbT8cGZ+ODPXjHz12cf/V6lfffB4oCy1pyC5zhu5OD1uW0d1eZQqkYNJQrFeLiaRi43nYOPYmFhWqIsZagSDZIQgPikUJYSysQtYofNYmHkMzHwWdoEGJITDxDAIb4FxVghno2AjYayNirPBWDsV66JhnheN4GLp+Bg6Lg4l51tkhQ6rlAlFx7iWb5su23modMtMTdfGsoK6aHOkSa0Pj7CGWcNdVmtOrK27KmPD0sqGojSH1XDw8KGH77wzu2dXQ4q5OdnQ6g9f5NW1Bswt/rBGn6EpxdSUbGzxmUZbkw+uLh5OUh5yYr/ooH+7kvL9WvT7TcIfx2Q/bhV/v5b1Sz/jvU5eZwJUGsmudqHVTnalk1cTI6iMFZS7BQvdgvI4YZ1PV+M35MYIc6IF2S7+X1KNDBkVyyfjBJRQk4Cxb2zj9989m5ub++2P3z/85P2Zg9OVZUV6CU8roFukqJFPt6mFVhl3cFHu2ye2HOmv2rQw6eymxZNdhR1eQ51TtrE8bqo9c7whNd+hxiyYRyZh0gK2xjZ/+4rkzsHkwfHEzdMZG/d4108nDM/4R2ZThg/4tp9O33YyZfWB6O59jq690StnY4aOu7de9O+6nrnxrGf9SU/fbMzG0/4VU/a1s+7tR32Tx/3TZzJ3H/NNHk3cdSBx3/GsLZOpw+Mp49N523end3altrTkZgeMHgsrSUvP1CJF4WhFlLQ6WlFsF+Ra0WKnsLvSsn6JczhP3OMHd052vf/VZ7dvj3/+bPiL7y4+/fnbxS3VSkqQlUUJZ5PD2P+T6XOpRgZgZhIiuMRoIcX9b6mZWmpuGD3PzMgNo+eE0V44Nft/lfrGlZMjlen9+UmtPufSbE93fkKmAknm4LxcTCI7NJETGscKdjFCHAxMJC1URw6SEOajwHwuNoQdGgJhFhBDgyhB85kh841wqIUWaoVDbJQgGxgcCQbboGArGGyDgm1QaCSIiYRCnTScE8G76AQXMySKhXEJ6VYBWhBIunHn1vk3nwxdvN9/8MU1247uHD+4bXRvb/WKwoT0zMKsxo7WlubahoaCnhVN5fkZsW779Vu3nnz11YN33u5uLKpLNC9OMS9K1DalhrX4zU0+Y2OSviXVVO/VriiwHV1dPpxmWq6Y93Iu/KyT8+1q9If1kmcD4o+7OB8t437cyn6zkrE6nlYWhVQ72LUOdk00ty4GrY3l1cTzK2O5VXHoomR1RYop1ynKixZku/iZUdy0KE68kS2DcVIa1iqljK9b/vyT/H1u7ufff//uu2+e/frz9l3bNQKmjEtVCxgqAd0o5ZgESK3Xcnlb9/bGtOFy35n1y08Mtq4tdjdEK1ZlRY1WeNaUxatYIH7+PDZIqqpI7ViV2j/uGZ71bDmUvPVw2siBlKEDyYMz3t7dsR3jMe3bYjono/sPeAaOejee8a07nTh8wbv7Rvr4Ne+aE/Y1R5xLt8e0b4vr3BG96VDSzmPJ06fSZs5kjx/wb9zpGx7NHhrK71jm7ViWtKI/c+N4+96zR46/cLEmNSLPQKmN4rbG8Ns9vDa3oCNB1p4ga4wVVkSysszk4lhBe46jwqfvXFYyNr115uDgzNH64xdH9506kuS06OkEA41goOJNCBBGJ4QxiOFMkplBMjOIRjrheSYGIYJNikbJHiGYKKYkK8CABs4x0XPDmDkmRpaJPtbT+H+VenXH4EChty05sjbWvCzgKoxQxkHzvfTgWBY2jomJY4XGMIIc9GAbLVgPBimJC6SEYJQwn4pbAIXO52DmG/FBqVBwPRezQoztk+BXiXGrxLg1MsIaKdAjxnWKMEsFIctEoctkuGUSoImHSWMGxVNx0QghEsGqyKGZ7tib16/eee3ukVNXTp68e+jIlYOHzp27du/S6Zv76ofXRuW3pmct6erZOH1sZOp4+/DujPrFFeVV5y5e+NuH77/18YfX798c7G6qTzUt8qobfcYWv7k51dSYrGvyGeoS1K0+7Wxf+Ya6ZBef4oDmrU4z3Z9YsrU6bolHXmkXF3vtqVq0TAO2RTOqHKyqKHa1g1UTza2L5dXF8Wri+VVxaI2b15CirUwNy3OJ8qIFOdGC53NqvJEjpwIGlLK8LuefP379+9zcz3/86+fff3vy2dM7L1z/5tO/331wz5sQJePAch6i4NE0AsQkYsfIWatK4ofLE9YX+TcVZvckuqqt6lKLvC05fKDUmxGpJCyYR8ZheFSwuT59eG/BwGzcwP64vj2x3buiF485msZcLdtjlu9JWr7b170nZdWhhLWnEvqOxPQfi+s7EtczG7Ny2tk7ZV89Hd095uoajm8ecK3albDzZNLeM76ZM5nTpzLHZ1K37chcO5C/uClnacfC8V3Dx8+f2n/21NDYWM/qttXF1mXxjI4EtD0eXezmLEsULUuQLvMIlyYI2z38xlh2fZJiYEll/5LarpaixkXF7fXFLbUlbU0LW5rLy7MSFwbcuXERiXqZnUc3IiQdjNdRcUY6YED+Sk/DGxEggkVycUluPjlBRPYpwFQVmKmnPZeabWLU+Uz/u9R//fbbjqbcVbmeDp+9NdE20FTR0rAoKUwbTQtx0oJjmLgYJiaOFeJihlqoC1RwqIwUIsWHsvBBPGBBCi20n4+fVJMOG/EnTZhjBuwpI/68mXDOijtvw5+34c/bMdfiCC8lQtfi8NdiQi9F4k6YMBtlIcXMkCg6LowSYuHQpsa2vvXu472Xp1btXLJ9y4rT41039k+8cu3hjcsPLi7bfSqtYyq3bU3n5u59l/bef3LwpXcG1u/fvGly+sDMnUcPPvr7F48++nBpa31NRkxrpm1RorY51dySGtaQpGtI0tUlqKpjZVMdpSc3LV/fXGHX6UxREb68jHB7lFChFUjUSq2VjUqtIupCO6Pazqm2Myuj6DUuTl0MWhuLVsWhlbHcGjev3qcp9xnyXKLcaEG2i59u5wTsbI+RIyKHuPTiN167PTc39+fcn3/M/fnTr7/cuHP7hYsXP7r1+ssXLuXlpci5VDkPkXNhDY9qEKM6NjVJha4tS7q4ufNIf1NPRkyVVV0eoW5JtRe6DAguGBeKAUlkGQtZ1dU8NFHSscPVOh5bv9W5aEtM+w5v36xv7dGMoeOZvbOezklP56S7Z8rdM+FZOuZuXu9YOhy3ZCi+f7O/b1NKc6enqSNm+RrP+vHAhl1Ju4+l7jvjnz6dPnnYv3mrf3lXTs/KpSO7d6wcGsrOL9bqlBoZLzpKlRnGLbcwW938Ti+v08NqddKboxg9CbyeRN7yBE6Xh7sqN/zo2Irje0ZOTY0c2zl0YOua6S2rJ9Z3b13Vvr6vtbejpqMmv7k0qzbHX+CN8YZr7GK6ngFoaDgdDWeg4Q0IYKITLAyCg0WI4xETROQUJeRXgQE1mKWnZRvp2SZGjpn+988/+V+kfvj6qx2+mGZvRHO2b8OmTdvP3zjzwbNDj97vWLMuQSWMBefHcfCx7BAnA2+GsApyiAQIFoQGK7BBRUzcEBq8TRiyVRK6TRIyJg0elQdvlwXvkAXvVmEnNfgpLWHaiDvporySzT8fR9xvCBqTB63hBbUw52ciIXYaPowSuig19fWbd1997d76Q90Fg5baPu3oQNi1ifp7l669eOTFM/0TL6+fubH78tSRBx0nHgzcePfC3S/P7b5xYurS9P6jZ69eefeTp0++/PrQwYOlCVHNudG1ybqWVENziqk+UVfn0VTGyOsSdMc2LD27Y83yuoLM1KSGlqWrh0YsTjuTRkVRHpPHYXMEkWpakQMpszMW2qnlkdSKKEa1i10Vyy2P4Va4uDXRvNpEWXmyusAuzHHwMh1oWiQ71caM1sAyWujw6hW/zv3502+//fjTj7/98ccfc3OvvPrqW++//eHVG0c2j2Vl+vQSnk7IkTMgNZemF7IVLFhJB4rcuum+qpmVlT0FMW2pEQtjjS4lj45dgFswn4jH0ShEMYvavaRl+WBt+fL42lUJi9Z6G9enNG9IbRtOWjrqb16fUNnnWtjtKlvqaF6ZsHilt35ZXPNyz/L+tCUrUutbYptaY1f0ZnV1BwY2pq/fmrV0ZdzIztSpo2mbJn3DO8p61i5Kz/cn+DPUNitXIhIKBXQmlUjEkogAgwxwSMFGJq7Eyuj2cpoioSUx3P5kwcoktMfL6UpgjlTFXpkaujS96eK+kUv7hq/Mbr52aPOLh7e+dHj7lcM7zs1uP7ht/ZZVnSvaa9pri5sqcqvzfCWp0QG73injmBhkPYTTwdgIBsHOwts5QDSPlCgGAypajp6eo6dn65FMAy3LiLx89tD/IvX0zFSL17Ywwd7Y3jbz8bOZD37c+eDJiU//cfKb34emZ6MEiJMWFM3GWOBQJW6eFJingTBKMs4CYctl1FI2zk+el0ULKURwxXRcER1bSsdV0PE1jNAaRvAiNraFAyzm4rqlhE4JvoK+IJ0WFA9jnCAuCsJawZBEHvPE0KbP7z2+f/3y5Ml1rWO5lYMRvVvCjk9Xn9w3Prl14tCOfWfOnT35ws3Z249Hbz7eev2ts48+f3D5/cu9R7YvG7lw9vKbn3/x6NMvrt+4VeN2VMbqm5JMbSnG5pSw+kRdbby61CHuKvPMrqyeaS/sSorw88FyPf/cttGhsXEyhHC5KIfH5bIEkRp2qRPOjaSnRqC+CFFqpNRvl6c55JkueZ5LWehU1vlMlUnanEhupp2bbucGIlgpFsQiwlbn+T798L1//PrrG397e9fUZMvijpHRsTMXL51/4dLDS1cOb9/Z1FhjVIoiNDIZA1ayqHo+U0qn8GBAQsPbZcxcp6HEY/OalGIqAITOw4TOw2CDKQQcSoekHKShomhhRb4/05OZk5yVH8guCGQX+rMKU3KK/TnF/uyi1JyClPz8lNKytKKy1MKSlJIyX2l5QnGZp6gkvrzMU1vtq6tJqatPrWsM1DX66xvSCgpjPV5rciA51ueTaDUcqYgrFwtlErlcjvI4MEQCCXiEjAOBEHxIEJsYnKiCG9y8lX7u6gB/VUCwOiDsTUV3LU6/vm/42vTGa9Prr02vvz4zfGVm5MrspmsHNl87tO360YkXDk9eOTx5Zv/4/u3rRtd29SxtbKstbywrrM0LlKTEpdlM0Wp+JAraWUAUj+QSgm4RxSMkJUlIfiWcoaVnGhlZJsbW/zKq/n9Se0bGO6tyN1bm1y5q6zj16obXvhm4+cHY/adjD58e/vTnjv6hSAYxEgnRkOclqFhN6c7uUv/Khdldeam7umu2dtVmROrDWRQjhA2DcSYqNhzGRoBYK4RJFCLRbLIFxkYggJWKM4Oh4RDGDOMtCMlMxVmomHAweJE/8eHF6x/df+fWi7d2nj67ZO90+54dKw/u6Now2NLZt3bTtoMHj2yYWdk2U7f8eFvvic69rxy5+/jxu3fefvf4/Vs7L56bOXX3tcdn7r124Mz5hkByRqR8kc/c5gtrSg5v8Opr3Kpat+Zkb+ObGzoeNKQ9avC+tzTwYUfK3abAtt7lqEDNpDN4XA6HhVo1Uq8FjdCiEdawSLvVZjNbLMYwk9aoU5h1yiRH1HT/6tULc1PMrICNG4hAU60crxGySICDe8e///6Hf/zy848///PTzz+fPXjI403Wh5nbu5adP3+uamFla0tDhFnlshoUXETOhHR8pgACmPhQJoDlkAA1l6EVcKDQUCAoCI9ZgMcsADBBEAlAGbBaxC3M8kfHRsXHxCXGuhMS4hIT3ImJ7uQkd3KyOzUlIZCWEPDHZ/kTMtM8GRmerMyErKykrCxfVrYvNyelMDelMDelON9fWJBeUJBRVpaXn+dPcMfExcXrwgxMoYgu4PEVUpFWKddp5AoFh8OkUslUMgEh4ygEHA6HBzAhIDbYzCMV2bjV0fzqGMEit6QxQbR1acHRsdUnt605v2vo0tTGq3tHrs5ueuHgluuHRq8dHr16eNu1w7uuHNp56dCOy4d2XDq049yB8QO7RrcMDazsal3aXNVSWdRYkZUUJomgYx0CsktK9ShoPjXdp6QlSECPmJKkhAMGRlmc/n9K/enX3yomTi/qWrNxcV1ubpG+ZmP+/ru9Nz8evvPpqutvbXn32Zlvfi2tr9Pi5pVYpHtWNh4YaBhtLRhrL5vsaTq1ve/2yfEj21Y356doYayBitMjoUYk1AiH6OnE5pLslAidBgwJQ7BGBKejYjRgsJaMCwOwdjommgen6sRbe1vvXzp788K1A4fP9s6cbpy5VLXlWHrLBndBS2nz6rHxQwcOHujdXOXpMZt6dfYNpu5zHfcf3Xrz4d/e/+SHz36cu/rOk4PXX5k+c2nDxNSixaWFdb7y6tS6TGdDvKrWI1sYLW5ONlwfrP9qc9tnPTlPl6c/7cz8tCv3q87M/W2FAqkchGAWg8bhsBVSoUgsMFosUfEJFqcrwuUMt9uVBgMqliBMFpfF80fFF8fF5rgM3nCmLxzxmpjRWkqinvXyyVO//PbHT//67Zt//PD1j99/98s/b96/64qL86alTh2eXda9vG1Za4InymUzqvhMKZ2i4SJ8EE8PDWIT8GIGYpAIwxQSImYBgAsmhIYQQoKIoUEwCRAwaUaZMNKs9fuT2Uw6SMSDEAmCyTBMptEoVBqFSqMgdAihgywGlc2A2UwqykFQLp3LpXNROo/HFPJYEiFHIuSIxahEwpPK+EqlyBIe5nC4jGYDW8Cmc5hMHsoRCYRSiVAkZLDoZAqBQgRAIp4E4IjYUDI2iIgLgXGhSibdIWU7pUyXnB2v5+bEmxemx7eWpvcuKh5aXLt5RevEuq79o6tP7Np4Zu/whf2jlw+NXz44funAtksHtl05tP3akR3Xj+25fGTviYOTR2d27tu5aXlDaQSfFMXBO/ikGDElTkLxKqiparpfw0hV05MUcJKa6tMz3n/8xn+T+urHn+ePH46t7Y9PK7N58hQla7P23lx97/P1dz5ecf2D/pefHPrkz/Frj6qSYw6vWHRqaPHE0oKNtf4NNYGti0sOrG0/sr5jamXD9uWL/EaZDsJpaYCWTtDAOLuUt3JJW0asQ0XFhnEgm5Tv1Ov6l3RfOnVmZOVQb2PPQEvfnsF1L2xdcmm4dWrVioG+9RXLB9IWrYhJrbTG+OI8WRXlbZs2bF032lfUnepdHK1vtWq7VWXTGetvnN5076uzZ//29vl33/7wt1f//st3c3P7rl7ztZXkLKsp7SmuXuSr9DrLPPayRGtvRcr1leVvtue/3hh41JzyWkPS641JrzcHZtpLFXIREUtkMphCIQ/lM0UyeZjdboqyhzkdEXGx4dEupcnIE4voDDqJSALwRDaV6jTotm3e2FwQSBLT48VgQM65f+T43Nzcz3N/PPvpx/effnznrdfuvvna1vHtaTmZWye21VZX1bXVJSW5LEaFVsxVcqgqLk3CAGFMEJMEqHhcp1HrMqgRMhaHnU/ABAOhQQRMMJ1CVAm5Gj4zTCkZHhpSiYQwEEKj4Klk3PPgv57gYRIWJuEgEg4iYkEilkLAkAmhJEIohYilAFiQgCPhQkkAhgRgiPhQCgXgCdhardoeFWUwGQVCARflCkRCsVQilkpQIQ+igkQCABLwFABLxIYQsMEAdj4JF0QjYJQcqlUpsGsk4Qq+UcoKV3LdFrU3QudzmLI89rwUd2maty4nraU0Z/mi0lVttUPLW7b0d+4eXjW7ffjI1PbTs7vPHZw6c2jf+eMHr547sbK+IoIR7ETxTh7RIyR5pVCynOqVgSkqql9DT9cxU7WMeCV0bHrbf5N64NYblbtOFIzMGsv6Gc4qZ+fOmuN3e2981Hfjo6Yrj4v2Xdv84uvnXnntwNCy/X01uzuKRxcF1pYmDhQljjYV7llRN7DQv7IwYWzJwrpsr4QFSdl0GYcuYdEijdqSnNw4u03MoYQpVUVFhZ1rr2IxJgAAIABJREFUV95++925ubmf5ubuPXo6vmVqc1/XaEfW2jpfc3FWICXNbHdpdGaFVKPR6sNM4Tar3R3nSs2Oy2hM9DY6o5vD09YnNB5sXX77Xu8r30/1HbvdMPtk5xt/e/27r+fmjr5yfvlExcZjrTsvdB44N71964mZ3afPnbz6yo07d2/eunf1hbsXL985f/72mTO3z567cfTo2cPHO1duys/riDC7OVwWj4cKpXKuREIX8FG5TBFmNNgjNeFhYrmMxWaDIEgggBBIYzDYQ6PTJ/efOL15696V3QM1FZ88eDA398fvc39+9uUXd169/+Cdt16+f+fFmzcmp6cm9+yuzi30JsU5XWa7RWtWifVSrlbMjrMZmDAOwsxzGVSeMGWa3WgUcnFB84i4UCI2hBAazAYJYXKBnk+vLio4fvCITaVASaEohOdCABfEc0E8CgEoDPx1+u+LXBDPgfAcCM+G8BwY4FAIXJDIpRDZIJELkwQIxOfQ+UKOXC61WK1RLmdYuFmmkEtkUqlcxhPwaSyESCYQ8FgiNpT0/J1gg7G4+UQgmIIPppJxSgk/3KCS8Bh8FiTi0qQ8uoLHVAk5ZrUk2WnOindkRtv8znC/y5IWbQ1E2zM9sTne+OK0lMI0f1lWRmNF2Yr2lqHe7h2bhqszk22sUBcPcPFJbiExUQolyakpasSvoaeokBQlza9jJGmR3sai/yZ16PRLC3ccXbjrRN7mk9y0Fd7BA0vOv15/+kHL5XcWzb7YNbp73+jg/v7WvR0F25pS15cnrs6P6cl29eW6N9RkrCn1NSbbKhMi67J93linRCYVCUUigVAsEqnVKqPWqNVoBEKuUqlOzk0uWZLVubZtfO/E6J6ZJctXpSSnxditrjh7rNsR6453xnn1YVZtuMVgjVDKVRKxTKFQS8RymVBsMmojEs1xRTHZ7RW567dUnHyl7/Kj4/uuvbLu1P362bcnX/n4k3989uzzM1f3jo5vG9999NarX9x+9P31m19ev/nlrXvf3nv0zb03nt17/dmrr3/32ls/3n34zdlL7545++TE0adrV1/UqR0oigr4YhYHhRkMIpVKQhCuRKIMC1OHmxV6rVAsZrKYFJBIp9O4KGqwWh8+ejg3N3fl6rW7d279/NMvf/z55y+///rk44/PX7508tKFF2/fun3/3ku3Xp6emtzSs6q5rio2xuKKNEYYlAYFTytil2SntLdWF2SlpEXbPBrBIn+cx6QlBC8gYEOA0CCQgJMyqVEaid8Rtnt09NThY3lJbrOYzgcBPhgqgPBCkCCCiSKYKISA/5oIAoQQIIAAPoQXQIAIIoogoggiCGGiGKEomLAYZQjFPI1GFW4JdzidFqtFKpfxhQKBUMDhcmAEJpEJBAAHYEJIuBAyHkPEheLxQQA+CCRi8ACGQMLDNJBEwlNIeIQG0WAKHSIzYJAJk5U8enaCqzozpdjnKky25yXacuJthYnRAYfZrhBoWFQJRJBRyWoW1cBn2BXCSDHTjhJcfIKTT4r7SyrsU0CpKmqajhHQ0tMMzICRVRNw/Depa05dr5082bj7dOmOo/pFgxkbj7QdvVs1e3HJ9Mm1IzsmVy/ZtyRvZ33ahvLEvlL38rzoxdkxq6vSe0p9vRVJS/Ljc+OjYp3OyIjIcJNZpVCifCGPLxRLZGKJRCKRyBVymUwhEgnlCl64VRVhN4WF69ValVKlkSvUEqlCoFSJtBpDpC0qzu3yeOMD6c7EJKPFGmaLdMa5w8IjwsxWvT5MqVOowvTacLspPsOzqLdpzZ7Llx89fvDJo+lXn977+st//Pn0t3+98f53i6snM1wjVRmHi1KmFmYcXJhxsCztQGPR6aaSk20LT69outzVcLGr4eLqJS+sbL25pP5KfGwtyhVIxEo+T8LhcFksFh1BKBCVxuaK1BqZySTQqNlCEQVB8BCBykAkYjlCoxfkl546fX3zxqmLV6/88vvc11998f1P37735MmVGzcn9uwdXL/hhRs3r7x8fWrHjr1bt0/v3N6ztCnF44yyaCMM8kitNMMXe+jE/lPnT2XYw9N14s5CX2FCFAiEAtgQABNMhykaEc9jVjWXZM9M7Dpz/Pi+qV3VZRVCREcnk+hkAoNMYVCeR2JQCAyQyARJDAqRCZKYFCKLQmKDJBaFyAYJLJDABgkcmMinQxI2IhGgYolIJpOoVAqVSiUQCKgwTKPRaDQakUjE43F4HAaDDcVjQ0i4UBIulIAJfh4FwJIALA4TjMMGg2QClYjFBQdhsXiIgIOIeIiIB4nYSJ1iuLtj52DXpp7mwY6anvrifLfVzIdUNJyGCmiogBYhyql4BYzRQCF6Bt6KUuw8kktAihVRvDLIpwB9CrJfDaXraGl6WkAHB7SwT4/8+usvf0n99V//2nn3nb5LdypnzhbvPuXoGC3dcnzp9tmBkY2T/W0zHeUT9Zkbizydac7O2oLR8fHRzaMjXQ1rWsqq02NbSxKrC/0xriiLxRpmsuh1Rq3WwGRx6AyWQqmWSKUKhUKhUIjFYqFQwGbTBUKOQIRyUDabw+XxhUKRRCyRsYVCGg+lC3gsvlCuM1lj3EaHy5KQ4M7KcmdlOf3+hNw8d1ZWREJ8RHy8we5SmSOs7oTMotqR4b3XLr/28rYbb4y/8vkH3737808f/fTD7fuPvbYhJ3fEBNXZ0OWxkvU27so42XA4s8dAWxorG4rg9ETy+tzyISu7O0pRoxTq+AIhny9ms1EOl8vhcJgMBoTQQAbC5vMFMimLz6cidJACwiCRjtAkYimdAVEhuk2bZxWVHNl//pvvvvv4vcfvvvXGWx++f/fRGxdeeOGVhw9uPXxw7MzJvRMTZ44d2zO1c3zrurrygni7Od5u8lj07XVls8dmdu/bXZXsqfNG9FUFatJi2CAexGPJ2FABm2kPU6c4DL0tFYdn954/c6m9fl2Upk7NKhWzEhgMAcRgUegsCsIEGSwKwqDQmSCdSaEzyTQ6mUYHaQyQxoAQBkijU2gIGabCNJjDZQlFApFYKBYLRSIBh8umUqlUKpVOp3O5XBaLRaFQCAQ8DheKwYQCOAwRG/K8517JeAwFwOJDFlAAnF7CtskYXBCPw4QQsSFkXCgZwBABDIQPbS4rvHRw8sKBXRcOThzdORKtEQrJQWoGUY2QVDSiikZU0fBaGs5ADTWxCOFcso1LcAlIbgnolUHJcopPQfpLqo6abkAyTXSfHnn/b2/8JfXTb78fOHJh5NSNZbPnluw90dY/snFg7WRv+0xn3Z7GvC3F7v7sqMUptsV53mU9nV2r12wb6N64pGLJQn9FIKoyIzrJHRdmtmu1BqVKr9WFKZRaNgelIQyBUCyXKyQSiVgsEYlEQqEQRfkoijI5DCabw2KjNIQBQlSYipARhEhHACpMotEhJocllursDmOMW+eKkVltale0LjbOlpIaluCL8KbGBzLD3YmG2NjopISG5o6ZfSfOdu+77O19tHTmi7efffbb71/Nza0eu2UUrlQSy23CFqdowCFeES3tMzFaDIz6WPlKO3+5nb88WrIyStTl0OZJhVyhUMDhcDgcjlgkQrkoncGAYJBJp+nEkjClXCfjawQckwh1qoURCr5RJmCwICoIaVnJMZK61++8+cvvPz19/90379x9+5MP3/v408cfP3nryYcvP3j14IkjeycnDszO7D0wdebMoQ19XekxUYFoW01GyuDSlnVrVq5bP9BZV766vnh9S3ljpo8PUqh4PA3AG+WyZHtYaWLkQFP5oV3jx/YcL0kcdgh6TYwqNbMC5eohlAVy2RCXA3HQv+KiEBcFOSiZyYZY3L9is0E2C2KzGSxUKJQJhDIWm4OibC6XzWDQWSwWj88TCoV8Pp/FYoEgSCQCOBwGiw3FY0OfG6UAWAqAJeMxEBEP4bHE4CAaiRSnF+TYhHEGMQkbjA2eD4QsIOIwAIADQoLMculIX+fUlrUz2zaMre03KWQQLpRBJDBJJAaRyCAS2CQcSsaKIbyOQQhnEWxcopNPihESvTIwRQmmKCkBDZyhRwI6aoaJnmflpJnZ188f/0vq++++MzHQO71+cHpk7a71XTu6Fk20lUy15m+tSevLiV7mMy/2hlf5nJUF/sqCQEW6q68iaUmeuzo91h8XHh1lU6t1UplSpdKqNXq1Ri8USZgsDg1hUEAYoTOZLA7KEwhFIg7KZXM5TDaLwWJyeCjCYJApEB4gEggkPIEEkMgEMoVEgYgkkALCHL6IJZTQeUIygw2hPKpAxJEr+VojV21Q2xwGR4wiLNzscManBpZ3Dx4bnL7evuXVpbveP/nhzR/+fO+P39/5+c/OhnNSQq5L2hYjWeMUdsWJ+ky0ajO9LkExaOF0RaJdbulgOL/EqnIrRSKpgI8yGWIU1UoUXC4XBiliDj090rQkI3FZbkJDsq0yzlgTH9bii6jzGAIRcg4CUWFIAkemRTZ+/cVXf/75x3fffP3t119//sUXH3z26btPn9556/ULVy/tn9k7tn7dwcnJs5dP333tzrb+Vc2JnkafpysrY6yjfe3K7sbaii2D/btGBvduXb+sZqGQCjHIRBSkhMslefHhy7IT+rLTDw6sPza8qzZhT5Skz8BYqGNU8Hl2SMCH+UKIJ6CiQoQvovGEMF9AQVEyl0vhciEuF0Z5EJcLoxwqjwtx2UwOTyhV8/kCrUIUZdFZ9WqtXKrTqtVKmVTEQ7lsGhWiUEgUMgEAMFhsMB4T/J8F9XkUAAvhsWRMCIjDGQRUv0VoV6MkHCY4JCQkOBiLxRABPBGLZZDIK9pbZsaH94ysGexsl4pFGAyRgCcTABIBIBEJZDJAIAMATKEIYaIOAcLpxBgeKV6MT5SSnm9SSdfRMvRImo6aYURyw9nZFvbhiZF/S715+ejqpv09dRMdJdtbssebsrbXpq8p9LT7rI3x+kUJ+hKnMs4gcIZJs6PNNf6Yan9MelxEjM2k06plCpVILBWKJFqdQaPV8wUiHl9IpdGJJAqZAtEQBpPFRXkCFofD4rDZXA6DxaQiNCpCI4MUMgV6/jIQopIpEJkMEkkUACACAJFAohBAmECBcEQKjgySaXQKwiAjTBLChFgoUyCGWVyOWKa1RkZ5UloXLTszdeitq6+9+saP+579eeSfv/3t218fHXzcW9WxNLe0La2ywVfQnl3Rml7ekrKwJ7OhJ1DendqQH75cw3FbtUaVmC9GUR6DIRMI+HweSqfFqpTdOd7dLQV7lhaP1QeGCmJ6A5au1LC+TMuaLEt7ilnGAmEKxAPDSgNLf/n5lx/+8c8v//7lm39767WHD7/69tnHz549fvLRkT3T46sHd6wauH72zIu3r79899a+beN9C0s3NtdNr+nftW5Nf2fbooqSbVtHLl459+LLl5vrFspQukrIUfM5sSbt4rzk9eWZwyVFR3rX7O8aqXVOOMTdBlaVFqkS8uMoPCHEl0I8CcQTw3wJxJNAfCHI41NQPsTjwygfRgUwyodQFEZ5EIoiPKFSp0922VrzvYsLfcUep9diDNfIDAqJkMOk02AqFQQpJCIBh8cFY7HBhH8DfW70+a0uMiaEjAkhY0IREl7BQ7gIiMPisVgsBosNxWCwOAwMUmgkcllu9ol94+dndq5a3AiSiQARIgEQkQCSiDCBQCECZCJAJhLIZDLIBskGOjGKC0SLiIlyKEUF+xTkVBWYpqWm6ajpBlpWGCMrnLWuo/IvqW+cmzm5qm7borTh8sSRsoS1Be4Or6XSqS53KGtitLl2abQUjBLBHpMgYFekRofHRJgiLTqtRiWRKMUShVyhksmVUpmCLxDREAaLzWWyuAidRUMYVBqdw+VJpAqxRMJBOSwum8VhUREaCEMgFaIhDBrCgGAaBYQpIEwigwQiGQ8QMVg8Dk/AEwg4AMDhAQAPkElkEpEEACQCkQKCVAqEAGQqGWIgHD5fqdWY7aXVlbvP7j//0btXvv3t8A9ztz//7fGBv3380qNPn7z3+r17D+7eefzOW08/enLvxRf2L0s73qA+2ppRG7tYy3PaTWqjSi4XCllUKpNGUwlZtYnOfR3V5/rrDnUXb28IjBTHDWRHdvsMS72apSmanhRNT5olSs2jQwifHt5Wu+rn3357+tUPH3/x9LXHb71w9dpLL7305kdP3v/is/fffef2yy8en525fuXizfu37j567aUXXty3dWR719KZnr59PauGFlU3FuXt2rXj4dtv37rzSn15UWy41qqXOkyquvyMofriTbUFU0vbTg+tm+4YLrdsswk6wji1enqjROCD+BKqQEETKGCREhYpIZESFsgQoYwmlNEEUhpfggikiECKCEQ0vpDGF4ECUVi4abC+eKI9d22Vt85nz4oy2pUCvZgvYrPpNCoEUcgkApGApZABOgKhHAaPhXAZNDYCc+hULoNGh8ggHgPiMDCAg0EKmw4iFDyZRCaTKTgcDoPFYAAsDYEFKCdMJV/b3Xpu346lNWUIDYJpLARmwRALpDAgCoNCoVEoNBBEiBAdhGAORNGwQLuIEi+hpMjJfhUY0MABDezXQgEdnG6gZYWzWnJj/pJ6aXv/jqbs9UXxq/NilqXZKp2KfDM/08TLtsqybKo4LRqv5eQ7lCUeo9epiTBr9EajVqc2GPVGo0mnN+n0RqFIQmcw6UwmjU5nsdkSqUQqk3K4HBqDwWCz+UKRUqPhCgQInfE8mEqDYBoE02gIA6Yi/zGKJxDwAAGDxWHxeIAA4AE8Ho/HYrEAHk8AADwODwAAiUQik0ECkUwkkckgDCMMgUim1mpjy53NxxYPPxw++tWVT/71+9e3n7536v5vc3O/z839Ojf32TdfXT1/cGBJRU1SYlGEI8OY7dUusSrjLXq1xaBTSsQkAGcW8werci4Od98aX31lU+e+FeVbq5LWZ9i7vYb2aHl7rKI5RtzqlCz1GpPMMiaDI2f4epZt+P2PPz/7+odPvvzyjQcPn7z9zos3bxw5fuLKi9fuPLi9c+fY6JaNl8+ffOniudffeuPWq3evnjp5dHTsxt4Dt/Yd2tjesq5z6aVz5x49fnz2zOmV7Q11JZnJzoiU6MieppqBurKx1kWH1g6c27nz8PBssXNzBL8tDK0PYzephFlUiZ4qNsOiMEhsgCR6WGqEJTpYooXFGqpES5VoYbEGFmtgsRoWqWCxmiTS6My2nR2Vx5bn72xN31jhW5zuyLKrXAqBRoAKmDQ2DabDMJNBFwj4CrlMrVJqVSqNSikS8NksGoMK0iEyApJgIh4m4hGIQqMQEDKeBlNAkEIiEXF4LAiDEATSaDQWi9FQVnRqcltVUS6DxWGyBWy2kMXi0ekcBoNLo3NpDC6NgVIRFoKwqVQWE2HIUZpTSk2UERPlpFQV5FeDfg0U0FEDOjjTzMyNEv0ldUNN5lCee322uy1GU2xGk1WcBL0iy+0qzUj1RbvirNoMtyVgD7crxGatPNJqNxhtZovF7oiKdNhNYWaFUo3QmSAMUxEajY6wuRyxTCyWiVEBj4Vy6WwWwmLyJRK+RMpgsGCYRgFhIolCIJJJZJBEBokkCpFEwQNEHJ4AEIk4AI/BYTE4LBaLxeFwOBwO+/z49xU8Hk8kEgEATyAAJBKJTIGYLI6AL9Jada7F3oyD2avv9X746xd///ird156//LJiy+fm72wdeVwZXZFpDxRIkpQVJuROhurw61aYdPEhenVFoNeiHKIuJDGdO+NqfX3D229vnto+5KqNZUZ6yrS12ZFr0zUdjgl7Q7RYpdosUPSnWxKt+uZTJGenre2b/Mfc3NfffvjNz/8dP/mK/devvnWB+9ePnd+cmxsdnJXf2X12sKF5wc33Tl66q33Ht9+/dU3H75294UXXn3h+suXL07tGt0/O3Xz9q3zVy7t3DY6ObZxTVdrfWFuZXbaUGf7RF/3vv7+Y5tGz05Nn58+U+HdYkVbLbwWC7fJKCoWaZxCVRRf4eCrnFxFFKqM4iqj2LIItiyCLbOx5Tam1MqUWNhiK1ts5Ugi6OJwmdqyviH/6PL86Y7cmcWFO+ozVuXF1HsikkxKnQQVcZliPl8mlSmUSq1WazQajUajVqsVCgUMFhUGiTAJeB5ExNNBEpeBUClEkAQQiQCBgCcSgec/f8fhcDgiMdUTv3/rcGV+hlYhMaiUGplSKVPIxDKJUCwQSHg8EcoVsjgoi8tjsLkIG2VxuHIUsUlo8QooUU72q0G/FgroqGl6WoaJkaqnPvv7l/M++fRpsS+u1h1RFx2RJGZaGfg0V1RZYVVVdXPFwrqstJyUBHdirMOk10rEQp1OY9CbLeFRTpfLGhmh1et4fAGVxgAhGpWGUBEqlU5DBXyhQilSqoRyBU8kpLNZNCaDxeNxhSIGk02hwHiAiMUBODyBQCTj8EQMFv/89N9ScRgcFoPFYjCY0NBQDAaDwWCwWOzzx/9gfS4YAACAQKLS6HQ6i8cTKe0GRcCoDGgT8lMS07yx8Wk2vbkkNrxAy0kTUT0syMlWxisXG2h1Dm5LomaJTeu0GLVmvZ6JICwI2Lls0aMj26/uHDi8dvG62rySOHOaWVVsltdFihucikUOebVNWB0uao43pEaaWHS1jVW6e2zvb3/8+ffvfvrmp3++/8mTO6+9eufhq3deuX3hxMlj03s31NRsySy5tGXX++998MaHH9x7++033nn88N7tN+7ePn3y6JmLx85eOnXx6uX901Obh1afODA90tezZknrqvamzf3d46t7DmzYeH7vzMXZg5dmjrZk74pEO6IEHTa0I1pRHoizp8ZrkmMMSTFGb4w+MVqf4NR7nHq3XRtn17jt2libOjZC5Y5QuyNUsRZFrEUTYzX1VwWO9Zbs7yw80Fk6s7hoc1lyY2JkgkUdppXq1DK9TqtWqVQqlV6nMxgMer1eLlegKIfBosEgEQSwIAH3PAqApYMkLp0q5qMRERapREQiEQkEAg6HCwkJCVoQrJCJN/evaEmPDWiomQY0TcdL1fFSdTyfhpuo5CQoOfFypkuCRop4kULUIkKNItQgZIeLmDFy2KOAfWqqXwsHdNR0PS3dRE/Rwfdfvjzv408+m9gxsW14eOvA0NCK3t6urtLSirzChYGMfG+S3+NOiHa6dDqtQIIqtNKwcKPFYrbZrHqDgS8UUBEahQKSyBQIotLodDqTidDpTA6XLRIL5EqBXMFGURhBYBoNptPpbDadwQQhmEgi4/AAABBBkApCMIFExuIBDA4gUahkEMLhcc+Z/kfqf/X6nwOHw2EwGBwODxCIFBAiU0AyREFgKkwCsThySDCRTCFS6XQ2FZbTaCKQLCASBKHBESyFW92sppbZeS0efYtJaTRp5AaVjgZDWi5yecvKv52YOLK6bVdL8dpyf0aY2MWnJSvQhU5dtUufFyZKlNA8QmquVRltUHCoGp+s/qUjF/75+7+++eGnv//w45Ovv3zvi6evv/fOvbdev3nn1uF9e3tyc3fkLrw+c/TRJ09eef31O2+++cqj195+640Xr1w6c+rE1StnxjcOXTh9cvvQ4L6JbcePzO7dMjI2sPLQxPZz+/ed27/v/P6ZI1vGzk7suX78RNfCqRhhr4vfZecud8uriqO1JdHC4mhxoUtU6OLnO/n5DkG+Q5gXxc+xozlRvGw7mm3n5dh5OZG87EhuZiQzLYLflRt7pLdiT2vOSHnKivzEukBcjjsq1mF1umzRMQ5XjMvmiDJZwjVarVwuF4vFIpGIy+UgdJgKUyAygUzAkQAMARcCYIJxoUEkHMYTH7d565aCwgIGguAwWBKRyGVz2Ey6Qsbva2/IcxosjJAIBt7OIji5gJMLOLiAnUe2oxQ7l2zjkWwoKRIl2TmEKA4hkkuO5FEihUS3AkrWUFO0kF8HpxloaSYkRQedmB6b9/Ov/3r6zT/f//L7D54++/iL7288/Ft6TpHJaImKcrpcMRE2u8Ph0GnVIiFfr9M4oiIjbVaFXMpgMCgUCgEAiEQimUQikUhEEplMgUCQClEREkwlU6lECCaSKDgcAY9/PlJCVIQGwTCJRMIDeAqZgiBMmApTaSCLhYAghUKB6QiDTCZh/4vU/zD9j9T/tsricHgCnkQhE8lEMglPJZMVCnVhafnw2NjeI8emz59v6F3DRjgszAIUg2GHzDexZF5dhwrJMorSwtX/h6/zjIrqavs+iTD1nDOnTO+9F2bovUqV3kGqICBNpDcBC4iFIh1pgoodxS52jTUaY4qaxMRoEntJoikmOu+HueOb537W++6111ln1jmfZv3m2v/rv699TYhKIjeoZbYqHYbC3jLBhdFVd05OXdvavbkqoyLUKUSM+TDBdEdFa/LcIm/bYDnDkQ16iLDcEA8vk4xNkeQ5L7lz9Oyvf/756MWLJy9e3n3y+NuHD+48+OnGd1/Pnjne3dZalZy4pa5pdseeT7+9c/76tcuf3/ji2ztf3f12z76ZM+fOTQ70bqhfum/Txr6aum39vdM7N493t28aWD97aObskSPnjh87OrN7e23zjtrmi/sPNi2aDBCv9OHVu/OW+qsKM+YqF/rKFgbIcuYqs3wlmT7iTF9xpq84zUuQ6iWY7yNM9uYnefGTPARJnoIkD0Gip2C+lzh3rn5Nbnhbemi2l0OYi8nT2ejuaHKyM9o7O/sGzA0Om+cVHGhwcpIr1UKhiMvl8vl8DofNZNKZTDqDQUMRCAQIRKINAW9NJOCs53zA4rDmL8gsLVuSmJCQtiCzraN9atfOtR2rUpMimyoKO5ZVVebNTw3xDrVXeUoxNxHsyANs2QQ9zdqOjnNik5w5gBOH7MgmO3MhZy7kwgNdBYQAFTxPj4bq4HADGmWiRhnpYTpsS1+b1f0Hj3cePTkyva9n49S6gbG8xdUKjYnN4kulcoPBaGtrp9NqpRKhTCo2GQ3OTg5qlYJBp0EQBAAAAABkMplEIpFIJAKRRCLLlvw2AAAgAElEQVSDAAgDEAWAKBAFIQH/WeUhCEEwDKNRMRoVxdB/mqOgVBqVQUX4dNRWwXUzqZU8FgqCEAUmEokE/H8Pwv8aeDweT8ATSESQAoEUkAwQuRzB0lXrrz95dfXFm4kLt4bPfT51435EVjnjA2s+gcQhzDGwxEGmIoMoWC1T65QqGV+olkr0SiWKUgI08gtjq28eGb26tWNfS9GKWLcCV0m+s3xltFtvmk+5ryFSw/bmAKFyxuJgZ5OExqXIVwXkf3fu/Ms3b+49e/rj82ff/PTj3cePPrl968TFj3bt3bWyomJRWOhE+9qT585cuvnlxRufnrn68a17d89eunDk2OzMvpm+lhU9lVWtJSXtOQXburp2jG3oaKyfmhy5/PHFS+cvnDpzevbwgUOtnXvKmk5unx5q218aPubNq3TnN/jKi9N8NQvnCrL8hFl+0kw/QYYvP82bl+bNS/XipHhyk7z4iZ68RE9evDsvzpUb58qNd+UmegiSPSWLIpyLEgI99Uq9RKRWihUKid6g19kadLYGJ1cXew93rb2dzmBUKJQ8LpfJZNJoNBoNZTBodDoVQyEYIpFJODzOmkjAEQm4Dz+0EkkkHV2d+w4d3H306LFLF89e/+TQ7NFNmya2b508fvzw8ZNHjxzav2tqsnfNitVN1Y0VRYuzE5JDPXz1EhML1FFxBjrBjg04cAF7DtmRB7rwyf4KJFSDzdOi4QZalJERYWCEael9zZVW+4+eCIpL9QqNNjh5aW2d+TINgy3EMAaTwVKrNTqtXiQSCgU8pUJmtNUrFTI2i4EiMIVCIQMAmUz+ZxUmWkiFKAgFRmk0BpvN5XD4dAaLSmfSGSwqnUGj0zEaDUFRBEEQBIVhGEEpbCqi5DCcFOwoL1NqqLe9Rk4mkwlEIu7/S+r/kAQkIhkAyCBAAsjBUfNXDmwLL6xX+kRz1G40riomt6pxaI+MKWBZ4zkA3sATepmi9SpXhUyhkIpEXJZCJNbIZAgMBurkZwaXX93ddX6iZaaloGu+V52vvN5PM5wXsa1qfl/63BJX0QJbVqGLaHmki16IyenayejM765c+Pnt24uf3/jmpx9v37937+mTK198PnP44I4d2zoam6rnp3S1LZ85evjUxUuHT586du7cifMf7dw7fWT2aP9A/2hf93j72qr5qYM19TvGhnpWNE90tp8+e/LclYvnL17+/ObNfUcOHpmcmu0bP3P08N7J6RUZI96CSg9BvZ+sPMPPlBfIXRggygmQZgcIsvx4GT4cyzXNh5fiLUj25id78ZO8RLGu3GgnVoILJ8lTFOMpTQlxdjTKmQyMz+bIlRKTi2NgVGRIZISLp6fOaNTY20k0arFUJpPKFAqFWCym0+kY9h9SaVSERoURGIBAEomIJxBscDbWIAAuqSjfe/jQ9KGjx86dP/HRxdlTZ4+fPnvy3NnZ08ePnTp+6vTJc2fPnP3o3Kmzp2ZPzO4/vG/39I6RDQONS0vTk4L9bOU6OkmJfaij44wsojMfCFBigUosVEMN1zOijOxIW3aohtFRV2x19uKnresn1g9vKy5vFEvU2D+DyaTrtCqdVi0S8sUigVIhk0pEHDaTTsMwFEFRxBJQ36tGS6JDIpOIRBKJTIEoKIoxMCqTAlPJAEwkQWSAAlEwCoyCIAiAIAiAKAQyYEjCojmrhPMD3Moyo5bkxOmk/A8+sLYmEP+90P/Xuv8vWAmWhAyGUZlSHZ5SJFI5EGyslTR6kELtKZH4OjpVdAya7Fyo1nOEMGKUKp1MHmqlrVapVMolPC5bKOQrZRIUAXzVopOdNR9vW3t+ctXe5QXdKb4VHuLVkY6HVhUc6izfWjF/6Vx9kSOr1ktYFerKQiAPmfZQXt53Nz/95c+/7ty7d/POnau3vrz75PH1r25t2T41NNRfW1lRWVHS3dM+NbV1enrvlqnN07t3bdo8uXPPzh3btw729x44cqC/fV1haERzzsL2hrpVZUtGuru+vHvnxMWPbnx184eHD+7cu3vj5hef3r51/dOPRzuHCsL7vUT1HoJqb1FFgps+by47z5+TO1eY7cvN9GJleDIzPJnp7vQ0T0ayOz3JjZbkxkh258W6sKOcWVHOAh8Dz8fF4OXjClMhOo3CZTHcvH1i0lODUxLcQ4LnRkY6efnYOjloDHoul8thc0QikUKh4HK5LBaLwWCw2WwaDaPRMDqdxmIxYApIJOAIRNycOVY+3r6TO3ftPTY7e+7syYsXZz86d+TM6SMnTx6ZPXr46KH9B/fNHJiZOTBz4PCB2eNHj586fuzkscOzhw8ePjCzb8/I6HBN5eKkcD9/o9zIpuhY1gEycrCKFqymhunokbasCANrnpbRUVdotWf/iY6u4fFNO5c2t0lk2n+6QaIMOlWv0+i0KolYKBELpRIRn8fhclhMBhXDEBiGAQCwmJ0EAuG9oCQQCHg8AY8nEAhEomUSSQQC0fKRRCIDZDJEJoFkIgwCCAhgAImLUexknNRA9+qc+NV1+amRQQQc3hqH/3+R+l6k/ptUMkhRyORpAX4Fcx3Wpgbuq8w6Upa+pyRpZZRfUU2DnYsn3cpKQcaMeo2d0ehga+dg76TX6ThsBp/HUcqkCAY7Cll7mosubGw5O7p8d/3CtkjXJa7ijgSvieL49VmhKyNd6wOMhU7cxhBDkouB+IFVil53rKn6x5/uP3/126Nnz+8/fPT9o4ffP3x47YvPJ6Y29ff3zgsOcnFxbGysHxjoGxzsGxzqnZgYmdw0NrVjanh4cGJ8dHrP7tbqmvqchS2Vlc3l5Q3FxUW5C4e3TE7s3Hbz7p37Tx5+99MPN7/75pM7X1y4fnH7ju11eeN+0npXbrUHvzTWWZPrx8z1ZWX78rJ9OZmezHQPRroHI82dnubBSHanJ7pSk1yxFDdanCs31F7gbBBpNZLAsFC5RgWjkEQu8vD28A8O8QoK1Ls4S211ti5OBgd7ncmo1GoEAgGLxaJSqRwORygUWu4ZDDqDQcMwBKOibBaDRkUhgIwjWFtbf6BRqQcnJg+eOnn8wvmTly7OfnTu8OlTh44dP3T0yL4De6f37t6xa/v2ndu279y2c/eOPTPTBw7tP3Bo/4GD+w8dOnjg4P59+/ft3LFz48iGNcsb8lNCQkwCfzEYrETmaWmRRraF1JrMSKvpbbtKszIWpSWlJyTolGoqlQbDMIphPB7HaNRr1Eq5TCIWCXhcNo/L5vM4DDoVQ2EYht8v/f9OfSxEkfA4gEgAiAQSHkfC48gEPEgi/mcS8RQynkLCU0gECpmEASQWAtiKWclzXYvnh62qWdhaXaySSj740OrfaP5HYPzzk/i/pBII1jgCnkjGEwFftWZTZtSZiowTDYuOlWXszY2aWRg5kTivorZOq9ELICykvCWiZdgUFOfoMdfZzctoa8tmMfg8jlwqhWlUCUzuzI46tr56pq1kY2H8siD75iCH5iD7MldFoZ0oR88tcpYVuwqXxbg7iHiA1Yd1TvojXU1ffnv32c+/PP/l158eP/no8uXPbt66cv36uYsf7d8/42Rvsp5jo9Goq2vKe3rbe/s6utav3jw1PjY5tmHD4NYtm7ZMbGxcVNRaX7O8qaGhsqqypCQrM7125bId+/deu/n59a++/OT2F7fuffvx55fOXzp76syRvpadwZomZ1atO784zlmT40Nf6MPM9uUv8OFkerEspKZ7MFI96ElutERXaqIrFufO8LfnGZVChUJitLMNCAmhMZlKtSowMmxuxDx7F1eFVieWy9liPo1D5/I5AqmYzedZgiiCIFQqlc/nc7lcFMUAAMAwhMViUKkoFUOoGILAEIlMwOGtlXJF78jY0Y/Onbx08eSli0fOnT106uS+I0f3HTywd9/0jl3bt+3YumXr5i1bN2/aMrl5atPWHVuntm3Ztm1q966du3fv3Lt3z969e3fv2bl7z7adO7cOrm9Pn+voJyIFK+FIAzNMxwjVMGqzoq2mJza1L1u6uqm6fslib0dHHh3jM6gaidBWqzXZ2erVSp1cIRMK+Swmj8Wy/JgwhEKBQIBMIpMIBAIOh7fB4axxOGs83oaAxxGJeCLJhkzEgUQ8CY8D8QSUQEYJRJRERElEGonIJJPYIEAnEeggkUshChGig5idHuKeF+FTFBfYvbysND8VhkjWNjYWKHEEPI6AxxMJODzOGmeDI+Dfu604It4Gj5tjTWRgjCW+nluTQ/enhe9Mi9idHjGTHn1oftRoYkhRaZnOLThu7eas7/9Kuf130OBhg3eMwclFqzcwmAwWkykTCGkIQiHYJDhottWk7K6dvzrBv8xLuyLcdWmQc76DPFXHWWAS5juKKubqFgS6wgQSdc6ckYLs7+9cu/P9/Zc///r1N19f+/jK9Y8/vnb92tWrH589f3py01hRQV5eXk5aalJzXUV3d1tXS+PqitL+nrU9fV0bN45u37F9qLe3dkFea23douzc6qKyJYuKp6d3nrh45pMvbt6+8+2GTRuv3fz87qOfrt/+5Or1C5/cuDyxYX+obqUTq8aJVxDrZJflx8r0EWT4ctK8WGlerFRPpmUmuTMS3GhJ7tQYD46XnUCr4IgkApFYZHJy8PTyojGYfuHzwlOSHNzdeAIBm8vl8nl0JgPFUCoVo9KoGJWKIIil07IFViaTKRKJqFQqCIJCoZDFYoIgAMMwBEEgRCYTcbYa3eD4xNGPzs2eO3v4zOk9s4d3Hdi3a3p627at27ZNbdmyaWpq86ZNExOTG8fHR0dHR8bGRkdHRzZuHP9njk1uGtu2Y/P0nh3btk+Nj492t68uSQ+LchKHKrAQFRaiYxTE+lnt27lrbON4T0/XyvqqlCCfIJ0kWCcNt1d7mrS2ep1BrdJIxCIul89kCtlsLpNBQ2CMAsEUAALJZBKBTCJYEMLjrAk4GyIeR7KQSrCG8DYg3gYhEphkgAUCbArIBMkcCOBDZDFKEVAAIUxS0yl6BuQuZWUFOZZG+yyc61gW69tVV+DlaPzgwzn/RarN/yaVgMfhbObgiHOdnAbiI7cnhO5Li5pOi9yVEb0rK2lXXuZIcV7Vusn8k18Uvnyb/Mg8995bh+uvxG2Tji7+Wr0KpVIxFOOzWSgVIUFkIUysCnUaz49eHeW9Kta7PXlufYBLrkmarmItNIrznZS5cx0UTPhDKyudSPLpl5/+8PL545+e/v77H9999+2p40dvff7Z/Z/uffHFZwcO75vYNLa+Y82uXVs3jg/1rmvt7VjVv3L5uuLFnSua+oe6x8ZHhkdG2levaa1duqy2fsH8jIqCspry+r3T+4+fPH71xtVv7t+9cfvLm99+ffvunU9ufjZ7at+VLy71dk0HK9vceTX27NwwoynVm5XiJUr2YiV7spM92fGu9CQPVpIHK86dGevGiHJhetpy5UKeiM+TSBUymdzk7Ojq7sblC1zm+slNRhqLBSMwgqFUOhVBEAzFUBSlUCyWI2T5n4X3LWxFIpFQKAQAgE6ns1gsyzsgCEIUEKWABrWub3j0wMkTB0+d3H/i+PTRg9tnpjdPbRkfGx0Z2TAyPDQysmFgoG9oaKC/v3dwoHegv6e/b31f3/renq7+vu7+vu4NG/pGRgbHRocmJ0Y3TY5t3bZ529ZNg12rKhfGzXPg+yko6XMNVkd2bZoc6ZgYat80sHZtVd6KrJDlmUFLU/0TAxwddLY6lVoh4os4XB6TyWMwOCjGghE6RIEpIAiSATKRQiJRSCSAgAcJBNByJRFAEg4m4DAigQ6S2BSABwE8CODDgBCFxCgoRQAFlSLDQDUG2rEQNwEtWMPN8lVXRrstiXIrDjYuifXydNLi8AQbGxwej7dsruKJBBwB/1+k2uBs5nw4R+9o15S3YDIubEdC8I60yKkFKTtry7++dPbpg/uffn2r+s6ztD/M8S/fBd59pz/7RH7xpen6H6bqdoVBz2DQYYhCp6IYRkFAmILHOXKw6lDX3rTgwQXhPemhS4Pd8+2k2UZ+VZBbmqNeikBEayuclZWznfHKF7fufvrt00fPf/v9zzvffnvo4IHr16+dunDm7IWz+w7t3XdgT+vK5rHRoU2To+2tTT0dq/rWrelsbOpd07Z5y/jY+HB7e/uyZSubmlasXLFqZdPy6iVVa9q6y4tbcpMKOpeXD62pHFtXM9RWPtRWMbaudlXl/JH1LQ2FoxHqHl9RlT0ze56dY5q/IMVXnuzDT/YRJHnz4z04iV68JC9eghcvzpPnY+BIBWwOlysQ8MVisVgkMjrZe3h5SiUyoUIBs5gQjBDJJDIIUBAYhmEURWEKbCmrQFGUTqdjGGZpDk6hUBgMBofDscRRSxpj8ShBCMBgSMwXllXXbd03M3Nsds/Ro1v37ZnYNjU6PjYw0N/X17N+fUd7+9p169asXbumvX1t59rWNa3Na1qXta1sal2xdG3b8o61q3o61g32dPWt7+zt7RoZHtyyeeO2XVvGN26YHB8abF9ZnDIvI8TZauvSlInykC01UTsbk/auzJxpzZxpzdizIrU+K8TFZNLLFXIRVyUWCZgMNoayUIRDxRgIjIBkCplIAYgwmQiTCBQiAQFIGAVkwBCDAjFhiA1DXIQiosMyFiahUYQwSYKSZRgoRQElDdIxUAMDtWPDrlzEX0SL1TMzXYUlAbryaOeKKMfsYDu5hIEnEP9Hsk/A4/F4GxsbPB6PI+Ct8TgbHM7axsbGZk5yUsxQ64rh5OitCUHbF+cNr1s+tXXywYNnv/3+5vSbv7Oe/BHy4K3T93/Jrr1UHntIHTwnmvrS/vj3mohsCZ9FhghUCKXCFJQEYCSyAAUDpLS6UMf1mcHrkv1qgxzznKRFPvr5nnZ8kEj4wIqMt7axsnJ2tP3mxu2Hn3z185Pnv/38646psU3j/Zevfnz+889OXj5/6MTsurUrA3y913as3rJ5vG1pXWdbS0dn+2B/38T42NjYcOuqlra2trXtHU0rWjq6euvrG0tLKwY3TC2Y3yiFPGPd9KuyfNcVBI00JG5vy97akjVSNa+vLHdx5EC4tn+urM7EzAqyc5nvx0/wliV6CxO9BIlegngPfoKnINFLmOwliHXl60Uol8sSSwRCIYfPZ/F4HL3RNig4yN7ensFmgzAFQVECiUgGARhFYASBEdjSDRyGYRiGEQSBIMhi6QD/DEtmAgCA5SkIghAEUlGYjmF6o3FhceHa3u6RLZuGJjcOjo32DQx0dHSsW7d21arW5cubm5rqmprqmpvrmhqrGmqWNFSVVpXkVy9etLRicVtz/bqWZV1tK7tWt7SvbunpXDvQ3Tk+3rd5y/DExpGtU5t2bJ3obltmVRXmtNCRW+QpLfVVVAZq6sP0jZHGljjHvGAHR5NGJxarxHyNWChk0tkYzMRgLoNKRyCYhKf8UxAOkwlUCplJhflsmoLHUXLYSjZTwWLIWXQlG9NwaUo2KqeBCiogxwA5RtbSIXsO1ZlLcxWiPiI0TEpL0NJSjMxsF1FJsL4qyjk70EHARqxt/scmquXeQqoNAf8B3sbGBmdjPYdLBeYHeHbV1ayfnzyWmbhnsH/P3kPjg+sHGlZ0Xb6Z9fy3oCdmzwdm41fvxCceqI49UO//DizfLOg+57xumi1S0slzMJgCwxBCJlPJgIgOO7OACCkt39tQP8+tys+Y6yZPcFLyQQLuww/IeGsy3hr/oZVCrTp05urj75/dPXby2paNu1or966vO7hzZHLrxP7jRw6fOLqkZBECQaXlpRvHN6xubuzr6BgYHBoZHR0cHOzq6lq3bt26detWr1nd0NjUumrdgtyCitqGweHtuRltCjjBTWq3ZlHUtjU5BwZKDw2V7erMH6+eN1yVVZs0FqLu9pM1G+kZvlq3GE9OpDsn2pMb5cGOcGNFujKj3djRbuw4d3aoPV3Fh/k8lkjIE/DZHDadyWRIpdLQ0FBbW1sKBIEgiKAIgUQkAWQIpkAwhYLAFAQmA2TonwGC4Ptc1mJBWjJaEolkeYECwyiKIDCEIhCGwmwBz9XTI7ewoKKuuqq2urmpae3qtrZVLU1NS2trKirKCsqXLKqqLCotyclfkLwoIyk3ObYgLbEiL6u1vqKhvHB5TWnr0qqVDdVtzfVrlzeub181NtI3MT6wcWLDyOjQlk0brdLsFFFiWoKKm6jmxis5SRpeipafYSsJ1ch0KpFOJNRIxWqxUMxisDGYgVLYVAQDSRQiznJiAQGIVArAYdDEPKZazLWVikxigZ2YZy8VmMRcPZeu49B0HJqBTdXRYBUKqjGykQm6cDE3Ps1bjAZJ0Sg5NU5NS9Iz5xs5ma7iIj91hrdeyEZt8IQ5c+a8z/Tfk4rD4fAEvDXOxnqODUwkekkYGQ6qVSnxq+JixxrrtmzetHlyakPJopH+sbInZt+H7xyuvNQcuCvdc0c3+9Bw6qnm+I92EzeAlB5p51G+XwqKw6EwmUIBETKZSiILMcCdT/Xj03yF1AglL1jEtOehXJRE+OADEo5MxOMJOBv8nA/pEmXOxJGDV765smXgo9Hm0xtqD/cuGWtOa69IbG8q6Wlv2To1FR0e3VBXt3FivL+3Z3jDhpHR0eHh4a6urs7OrrHR0ZaWlrXta5ctX1FUXLaoqKyqdllP35aUmKVCaJ6RG7UkMXrrmsw96wv3dBduX5czWRc9UpvYmNUdpFzvL23Vo6k+pnnzEwKToj3jI93iItziItziwl3jw1wjg+zneig9HSQqEVvEZovFfAGfzWJSqVSMx+O5uLjw+XwAAEAQRBCESCYRySSQAgEQCCEUCKZYyixBELR4O/+usnjv8xAIBIsqgCAIhikwBaBAZAoFhBGYwWRqdNqQeUHRMRE5mekVpUXVFSW11UsqlxQuyklbXJDTWLMkKzEiMdQ3NdR/fqh/WkRgSXpCY2l+3vyYivyM+pLcmuLcZVWLG8uLWppqu9et6utaMzLQMzo00NvTaVUV4JxnFBQ7SRc7y4ocJItdtEvc9FWepniTQSMTKkUCtVQs5XP5TDqPQaOjFIwCUMgEiEyAyQQUICEAkY6APAZVI+E5aSROSrGzQuSkELipxU4yvpFPN3CpBi7Vjks3MjEdlaKlArZ0sj0DcuOi3iI4SIJEK+jRSlq0ihanYcYbWCkmTpq72tNWrpBJdHodnkS2+dfW/39Wf7yNtfUcsg3ewGHFKtnZesGyEK+h4px9WyZ379oztLLmcElp380HcQ/Mnt+8cb/wq2H6O/r6c+DqWVbfRfX224ZTPypWHCGlr1fmrwFYXAyEKBQQIhGpACjCKK481E/M9JfSnHkUFD+HTCYiGELAEYg4og3BxgaPt/nwQ0RmtO/dX7n//PntXVcn644NVR/oLtzakjpYEtia5ddSU7Jz5/TWLdsnxsaHhoaGR0fHxsf7+vpqamp6eno2bNjQ1dXV0tK6smVVaWl5QcHiiqqG4tK63oFdIQG5LLKjmpHirXcaXBq/qz13pmfx9PrCrcsShmujVxWtC1J2zJWt0VHTnO1i0guKMnIL0nPzM/IXZRcWLVhUmF1QlLYwNyImPjYqzt3BQcHnSoUcsYDDZtIwDKXRaHK5nMPhQBBEIpFgBLboVJACQRQKjCAgBJHIZBKJZEHZUhv1v7Za8Hg8nkwm/yNhIQgkUyggBAIgAMAwhUalyuViT3fnqNCg6JDA8CC/hMh5OWnJWcmxpXkLqkvy4wI8orydYr2dY7ydY31di1Ki8xMjk0N98hIjCuZHF6bH15csXJKTWr+kYGVDZXtr09qVjR2rV46ODlgtD3VZbMevdBLXuSuqXWXVnqo6H21zgO0ib5NGJGJwWCIhl8tlM+hUOg2DQDJAJkIQAEJEGCDSATITATkYJGFgJinf3SBzV0vclCJnldBFzneR8hylHDsRU8tGVDRAhZFUVLKKSlZjJD0GmGiQIwdy56G+QnqgmDpPwYjS8CI1rDANPdZBkuiuDXZQRYb4Ixj24Rxry7qDx+Otra3xeLw1ATfnww8MNDRGzoyXMzIM/BJn2Vh90Zdf3t639+Du8oVfTPQ3P/jb6dqvhtOP3K7+6vvFG/tzz7T77vI3XCEtn0EHTjtNf40tXE/P6eG7BsIgGQBIAJGAgCCHRrPjwv4SaoCYoaSR8TYfQBSUymARCXgC/kNrMt4GD1hZWdFVOmXblN/UlYl9+y9vXHpquPZIb/HU8qSugqC2BUGLs1NHR8dmDhzYOLFxcHBweHh4w4YNa9euLSsrKyws6Frf3traumJ5a3FRWV5uUfaC/KKixXmLynsH9wYFLOCSPE3CTC5FWpYesGNdzsHespme0qmWxMHK6M6yFaHq9kBlu5GZpxNGxSSlJ2flpOTkpeUXLCgqWVBUkp5fkLIwL2NRYdqCnLB5QU62ao2ILeWxeSwWjUq1mKNsNtsiQCEIIgFkMkgGIciyB04igyQS+d/D8rX/17aLZYAg+N4osCRkFAqIUEA6DDOpiITPMSrkzjqdk07r7egQMdcv1Ns9LSYiOSI0zN0h1NUU4mIMdrKN8nQqTolNnOsZ4+WSEuSTEuyzMDGiJCsxMza0PCe1PDe9paG8rjxvaU1xb/caq47UiBJ7QaWzpNZdUe0mr/JQ1Xhpmubalvsa7YR8Bp3O57HZLAaKUBAYAgESQCZSIACEiBQygYPAIjZdyETlbIadTOBpK/fQSt1VIg+NwEPJc5Ow7fkMAwvTMRA9AzKyIROHYseFHXmIE4viwkacBVQPEcNXzA4QMoJEzHlyXpiSFSjFAhWsSKMkWCc0SbgQiWBtbY37Z1juP5hjI6ZS00yKeAkSI6MvcpAv83f48vhBs9l85fDMl1UZF88eT39s9rr2m+vlZ7YnftLOPrC79LPh7BPx/jvy6du0lQeZK/Yp1x0BU9fIU2ogKkYi2gBEAgqCGJMu4XMd+WxHNsYE8UQiwGSL2AIJnkjC4fHWBLKVlZWHUbLTPcAAACAASURBVL11sG3Z1PbQodnq3ddmt/ac21B6sKdorDaqM9+/MSu8KCt1fXfPxObNPb093d3d/f39Fm26tLFx6dKGdatXLcjITE/JSEpMT0vNTk1dsCBzYWZGwYbhfRGhRWJKuKt8MYZTzrV3Hm7K2dOZO9OzeEfbguGamPXV1RGGtUHKXifeEhUnKiYxMzOvOGtRaW5pRe7iirzSiuyi0vS8ouySsoyCRTk58yMC3WwVQhmfw2dzqBhGp9M5HA6NRoMgiEwmgxAEUiAySAYpEAVGIQpCJAEkEplMIlmSJzKZ/G80/13UhsPhLKmVJbLCMIxhGI2GoTCEgSANhpgYhYsiYiZDyec56bQedkaTQuLtYPRxMPoYVQH22kBHva+tMsrTaX6wb6izMcLdIcrTKdrbeWF8WFZ0SHKIT35i1KKk6KaygpKclIqi7O7ONqv1WTElJn6Vi7TGTV7jpqjyUNV6a5v8bRv89AEaOY/J5nPZLCYdplj0DBkESBQIAEECApJ4VEzAosr4TI2Aa5Lx3XRSb73CRy/30vD9NYJANd9fyvTmYz5CaqCU5S+k+wlo3kKqhxDz5GN+QqqfCAqSIOEy2jwZLURODVcxonTcMDXHV0wP0YlD7NQKLouAI1i2AGxsbKytra2trT+0tqbgcXEGZaW3ab5OEKNkVXgYJtNjfrjx6Ruz+Whv69er8jd/djfyW7PX1V8Cbrz2uvxavf8HydbPDYfuSXd/hXadVG68xm45wKzbQcnu4mZ3sRVqMmEOQCSgAECj0dlilVgsE2MwApBQGlesMIk1BgIAz8HhraysjGrJ6T2DP9w4cPvCtuNHdu86cOjskS3n9nTODi8Zq4vszPVbU5G/pnlpR3tHT39/+7p1ne3ta1avbm5qKlxUkJOd3dy4tLa8bGF6Vm56TnJC2vzkjOwF+bGRcTkZRSOD+0P9CjS0dCdhOQPvrOf4N+dkTq3M3NVRML22eKwhvqc+P85pmb9sjZGd4WEXn51XsqikrrCiobiqoaC8blFZbe7iqrzS6oLyusqa2jVLK7IjfV0MCoWQx2OxaVQanU5ns1kYhlnq4CgwDFIgy+pPgVEQQsgARAYA0j/jvTD9jyFoY/PvjzgczqIB3sNKo1OpGEKDKXSEwkQpPCoqYtAlTIZKwNeKhAouSyPk6UQ8Rxnf26DwsVV66WTzXE0Bdtq5Jk2oszHEyRDp4ZgTFRrj7RLv554a7LcgMqQiJ21hUmRZXkZn2wqrvrzkEqOgykVa5SKtdVfUeSjrPVVNPprl/pqFbgadSMrl8i2kvocVAskwmUClAGwaJuQwVWKuTsy2V/Dd9LK5dlo/k8rbwE9zV2W7SpP0vGgFI1rBiJTRQ4VIsAgJFCN+fDBQjIQqaCEyZJ4MDZcg4XJqmJKaaORnuCmy/W0T3FVzjWJ/J1sRi24zZ84/8dTGxnqONQ4/Z84cAwtZ6KAq9TIudFAmaHnlHrabF8R9fvLo9/cfTi0rvLtjrOarn6M+e+t/41ffq7+6nn/hePa5asfn1LWH5IMXlKOXgJpJwcppWuUoKa2Nmdom8k/EKIDl4BaKwnSZVmzvzRXKYYTOkekFOieGVIMjIlZWVnY6xZHNvWc2tm6ojt/ZnHFsqPbUVNvZHV1XDm24dmzoxOaGvorEFRWLa8tKK4sX1ddVLG+sa26uq62vXta0rLiwMC4isrWxuaV5WU5GZnZ6Rmri/JT45LSktKjwiMqyho7VWzxNCxRImhzJZNp4q5C4NJ+SgYqM0YbEHasLtjTNH6jJTPRaZCtLd/HMSsiuz61ZtWjpqtKmVWXNbaVNqwrrV+RVNpTWrSipW1FRVbm6Mq8yNWyes1Yl4gs4HC6byeWweFw2jUalwDAIggiCghBMBiAKjEIwYjkpBFiOlxCJFkPqfcW6jY3Nf1wXGxtLUmsxASxh1fLf4RiG0OkYisAYBWCiFBYVYaOwgEoVMxgSJkNAxQRUqoTJ0PBY9jKRs0ruaavyMao9NTJ/W3WQky7AQRPj45Lg7xniZIzydI7xcU0J9lsYF54VFVyYHL2muc5qU11JsS2/ykViCat1Hso6D2WDl3pFgK5urp23WsHlcJkMGobCdBqGIhQLqShIpsEgm4ZKBVytlK8RMu3kfBeN2F0jdVPyY1wVZSHOmXaiaAXdn0UMFcIxSuY8MRosRoKlaJAECZVTw1X0UAU1TI5FyqgRMmqknJps4C/0VJVFutSmBS+K90+I8GczqB98aIPD4d+ziptjQ8fjgmS8BfaKXEdlhk6Qb5INxATuzku6PLNrx8Sm6abyyze+Sbr1V8inr4M+e+19+Wf704/tzjwzHHuq2PElbeVuZv1Wad12OLcby+2CEpcRY2u48cVcvgiGABKJTIEhlCOROPuLXDzpGgOm0OHoAisbyMrKytfeeGJH3ye7u7syfOq9hU0BisHc4APtS06MLjuzedWVg/2fnhq9tLdvaHXdqsbS4Y5lR/ZuPHpy5vCF00cvX7rwxWdXv7594+uvvrl//9a97y999tmpy5eOnD29+/Chqb17pmZ2HzlzZv+xj9Z1bVlau7GsZCAkMNdRu2ie/fKq+KQ1i0IGK+dvrJnfXxnbVJCXlZpTUr188dKOwubOopbeitb+suU9Zct7iprWFDW21rZ2LW5sK6qsaa0paStMSvG3t1PJRBwWj8kQ83gygYDNZFpKLlGMajloaRGpCEqFKMj7mPqeVBKJ9H7pt6hVC6nvgQYAwEIqisI0Okan01CIjIIkGgIxEIiDwhwM4VJRy+TTqTIWXcvn2MklTlqFg0rippJ765TeBoWPrSrc3SHU2RTkYAhztQ9zd4jz90idNzc5yDsl0LujZZnVprrFi03CSmdxpbOk2lVW666o91Qt9dYsD9C3Bmpj7VQCHpdOp6IohYohKEKBIAACSBgFYKAUHpMmF/FNaqlewjFKuQ4Kvq2Q5Sii5/oaCtx08TJmuJTqxyQEcoEYJTNKwQiT04KlaLAMnaegzVPQQuXYPBkWKadGy2ixcnqShpPpKCoI1NXND2hYGFaSGeTtqCbZWP/HmcLjbXA40AbvSKPGK/jz9eJkFTtLz+8I9dyTHDWTm3j50Mym4e7J8sUDXz6MuPmX79XHPh//4vPxL47nnppOPVEfvC+a+Vo79aWgbR+2qJe1oBNJbgXDqqwDC1lxVTy5nk1DABCCYQqK8Tl2ngL/UL6bLyJQWdkAVlZWcQEuF3YPXJ7pGSiNqfGRNM7TznQVX93dfm2686Mdqy/NdH56fPDGieHLM52zY7X7+hef29t397trn3535ZMf7n355JdvXrz46Y8/Hv3+x7M/3zx79+6HV68e/vHHvV9ffvPs0Y+//fLg1esHv7z+8eefH//x2y9m80uz+e7zXz/+4sGpSz8cnj11fHbfsYPTszPbju0bP7RnbPbAxtl9O7duGh8cmewc3dk6uG1F/5bm7snq9qHG7tEV3RsbO4abuoZWL2tYX5qcH+nhZaeV8zlCJlPOE6gEQj6Hg1GpGIZhGNVy1pICoxQYRTEaREEtub8lT/rvovV/lbBZYq3lEYlEolAoMAxDEICiMJ1OpSEQHQYtYZVFRdg0xHLDY9JEHKacy1ALOSoBRyXi6iRCe5nURSFzV8t8bbX+Rp23TuFnqw52tA1xNs1zs4/2cY32cY72dOxoabLasbqxxMSvdBRVOUlqXGR1bvIGD2Wjl2aFv7otQLPQU6cQsWkYRqNAdAyiwTBMJsEAmQaDLAwWMelyAddWJbFV8G0lXDsJz8BjuEnZ+V76DL0oQc6KltF9GbhAHjlKwYxTsqPUjBAlFiSBQ2ToPAV1noI6T46FK2jRcmqcgpaoYSVqGSn2nPwAXVW8x8ri6MbcaAcR68MPrQh4HNHa2saGKKFAwUJmvEIQL+dn6CQdUUFb02J3JkftTov+4vjhH779cnDZ2sUfP/a68NTzzGPPs0/nXn3uce6Zw+wjzd474p23pNtuKTZdl/QfZxf3UuPr4XnFOPcFvIRmqtyOR0dhDKFAIIRyAJEcNdgLHTwQvpRGx6qL5l+dnfjkyMC+4eqRprTOwoiZvoqvLkx+Mjt0dXbw6rH+y4e6zu1t2dW5YENxQFemU0usrjM/8Mr1k5/8+OX3v7z44fWb52bzc7P50Z9/PP/775fv3j77680vZvPjv948/OP3h69e//jy5YNfXj14/dvTt++ems2P37578s78s9n81Pzuhz///uH3v5++NT9+8+7hm78f//32xbu/Xvz15vGfr37647fvX/9++9nPt56+/OLRs88fPr31+MWtxy++efbLg19/O3Zob39p+vL08BhPk51SoJfxDHKRWiTiMFlUGo3BYGAYlQxAIARb2oKgGA2EEDIZAACAQqGA/8iA/531W5C1xFo8Hm/RAJR/BoqiGIogFAhDEBqKMKkoh0HjsRgCDksq5CukYqVUJBfyxUwmn04VMRkqLtcgEDgrZV4GrZtG4a6SemoUAXb6QAfDXDtdsJNtqJspxM1uQ+96qwP964r1nAo7QbWTpNZFVucqb3BXNnlpVvqpWwK0lQF2rio+FYHpCEKHyQwYwQAQJpHoKIVDQ8UMuoTD1Ih5DiqxnUzgJBe5SLhBOnG+t22GQZSgYEWJqT50vAcDHyBAErWCaDUzVIWFyNBAMSVEhoZZSFXSYhTUGBmaoGbEKrF4DTbfkZPvr9/Zt2x3e02Ckxo3x4pobQ3MsWaTSa50SqSAFiOjhyu4BYEpQ4v7Ni8o2Bc/dzo54uruqd9ev+zecSb6yq+Ox3/0PPnY6dhPnuee+V/6xeXkQ/Xur5U7b8u2fyke/4w3ckXRf5pV3A0E5JHcsznJKzCVE4+KUjEYgwGQwgQZMoAtkag08+PDpvpWfHp08sJ0z7HJ5UcnG87vXff5qfEbxzZc2b/+0t6Oc9NrT2xbcWyyfm9f4Uh9zI4VaeMNCV05voPFoR8d23T9mys/vXr+4t27l+a3z9799eztm5fmtz+b3754++bRn7/98Ntv37148ejVb09/f/3499f3X/32/a+vn7w1vzCbn5nNT9+Zf/z9r+9+fn3v1R8P/nx7//WbH37789Hffz15Z35iNj98Z35sNj8xm5+azc8s75vNL83mF2bzc7P5d7P5ysXTYzWLeoqS88I9g5y1nka5q16hEok5LDadTn9PKkRBYASzrP4gBFscfQup/5VU/RemlkeW+GoJq5ZEDYIoCIJYvFYURWgYxmGxxEKhTCJRKRU6jUalUor4PA6VxkBhBgJxYFjJYRklQme1wkWjdFMr3NQKL4PW21bja9L62em8jSo/J8PGDf1Wh/rbS7ScCnthlaO4zkVW5yqvd1M0eqpX+NuuCNI3+psSHTRSPodOZTAhmA7DGAiiAMDAYC6dKmYy5FyOTshzVorsFQInJd9XKYi2leV56TNtxYlKdpQI8aIT1cAcPWQdrxUkajkRKto8JS1IAgdJkVAZaiE1VkmLlWPxKnq8EktUo4l6WqazqDU/elVujK+MS/zwA/KH1gwAtONy/KXqULkxSuOQ6BqVGlDbmLtrvG77rsLq7UmRp7tbfn/+pP3kF65XfvY4/TT6i7+8r/1iN/vANPvA4/yvzscfK3feFm2+IZy8wR2+zO47I+jYD8XXgnOLaOnLKGp7LobQYApIsGHROT5+QTkLUke7ll87MHptz/rTk8sP9VbtbM0fW5qyo6P4xrHhTw73X5rpPLd77Yktyw6PVO3rKZhaMX97W86R0epjI1VHeku2NaQMl8dtH1r++PXTn83mX9++++Xd37+a374yv3vy5+/fPnt8++GPn9z7/vajR49f/37/2dMHv/785U8PNu47PLF/9pPvH33z/Lcffn/z4M+/H/717j2Lz83ml2bzL+b/oPzcbH7yz3z49t3Dv94+eWt+9NfbH9/8/dRs/uT6xYnmkqHKjMWxftFu+hA7jbtGoRSJOGw2jUZjMOgIilpItcRUi06FYRj8Z/zfTgv/s1j+/c7qv9m1OAAAAFAoEIIgKIrSaDQWi8PjiQQCsUQql0gVCoVaJlfxhDwWm8GkUZk0lIFRGDDEQ2EJk6oV82xlIpNUaieXOatVrlq1i0blolW7amQ+dprhvm6rS3u2l+q4S0yCKidpjYu81lVe56Zc6qFZ5m9cFmRs8tXne9jZGdRcNo9BgekwhQZTGCjMpWMCOlXKZCo4DJOU76YWOSl4LgpusEacZKfMdJKnGYSJSlaMjO7FIBkhnB60ilKxkgz8aDUzUsUIk2FBIihITAlTUCNU9CglLVZFj1PSk9T0ZC0jXkVdYM9rjHVOdFIy8UTA2gaaY8OjoNFuKcVxXen+KyMdiuM9q2I86xZFda8sOzq88sSu4qYdZeXjrSvKBnY6H3vsePTBvEu/BN780/f6K7tjD7T77ukP/aQ++IN0x1e8yY+5w+d4vSfYnYcYhZ1AWCmSuZKscOBSYISA93A0HT1yYO/08LkDA5dneo8ON21ryZ9sSO/Km9ea7L08wWV2oO7W7Pilmc5zu1efmFy2r2fxtpXp49XRo+Xhk7VxIxWRPQu8V8YZl/qr6n2Us5O9b83m383m12bzH2bzG7P52W+vv3r84Pr333387Z3bjx8++v31vadP7zx+fO/nX7788eH+s1cGN0/3T05sP7BvbPrgtiOn9529fPTKjdM3bl++dff6dz98dv+nmw8e33749M6TZ3efv/j+xc/3f/3lwe+/PX7z5/O3716Zza/N5ldm8x9m8+njhzY2Ld5Yv3BpWkiEo8ZHI3NSSBVCkcVSpdPpMAy/JxWiIJaWNgiCAQAIACCZDFi2UfF4wr8V6ntb4L98VhKJRAZACKJgGJXBYPL5AoVCqdHodDqjWqOXSBV8gYTDFXJ4Aq6Ax+awuRy2UMjjclgsOo1NRYVMqoTLUAg5GrFQKxHrpGJbpcxOo7RVyIxKsbNesWlsxOrqoZkSDWexUVDuIKl2UVS7KGpclQ2e2qX+tk0Bdk3+hnxPo51eIRcIBCwGn0EVsugyPkcl5Co4TC2XrRUw7aQcT43QUy3wVQvCdJJ4ozTJwEszChNVrGgFI0pOj1OzQoRQqBSJ03NiNawYJSNCioUIoGAxZZ6CGqGih6voUSpGvJKZqGYmaVnJOk62o6h2nl2oRkiysoHxBMSawCLCgaaEypSNRdEbYt1rwl3KYr0askLXVGRsbio9srH5+KblO/YMT3VM7Hcauiqduul76CfHUz/Zn/7J86MnPuefu3/0ynDssWb3d/Kpz4RjFzjdx9hr9vGqBkgJ9ZSsbiuuCZ2DC3DQnTuy++5XX25srZxsyu4ujmtJ8lsa5lwX6lDur893lawvifxsdsOnR4ZPbVt5aKR6eu2i8aq4gcLgzkyv1UnOyyINlV7CJW6cughlZ27g1vbS776+8Pzlw7/+fvfqb/OjV6++/enhJ199derGp5e++vbyV9/fuv/g2rffnfn69pV79y7d/ubMtRsnL1yaPXng8NEtTU3lEbGZGbnlxRXLSutay+paK2taq2tbquqWV9Uur6xprqxqqK5ZWl2ztLqutqFpafPK5W1r1nat7+3vHxoYGhkaHlleXd5fV7htRUlvaUqan4urWq6TCMU8nuWoCZ1OR1EUACkWhQoj2Pu2S5YNVjIZJBLJJBJAJJL/HVb/bQv8WxIQiUQiGYQoCJXGYDDZQrFUq7c1muz1BqNKo1WqNWKJjMsT8AVChUKh0WjEYjGPx+dyuSwWm8WkC9gMAZshFfLUcrFGIbFcNQqJQiKQSwRapXRybNTqh1tfFGvYpSZhmb24ylle5aKodVPVuasbfA2NAaZGP0OBq87XUe/n4OCq1Tir5B56jatW5aCW2Io4dkKuq0riLBd4KgV+WqG/mhem4cdoeHFazgJHeYZRFC2lpuh5WQ7SVFtBlIwWq2TGq1mxKmaEFAsRUoIlcIgMDVNS5ymokUr6e1LnG3jZjqJSP02Six7FkSEcjkogs0mILcclL3xtWeJYond9mEtprFd9ytyV6cFrMqL6V1Wd6l52cXrjZ81Nw2HDF1RTXwWffB712c+BV567nXrsfPyJ4/7vZEMXZYMXBANn+D3HpN2zsvYZ1pJuq7BKML6JpbIrSAo/vbnr8KaekpT4RZ72iz00C53lWUZhti0/x8jNNHG68iIuz3RdOtJ9fNuyPb3Fm5anjpZF9y0KXJPq1hShrw6QlXjyil1Ztb6Szvlu41WxQzVxXfn+o7ULTn9xYebyR/2Hd6w/tL39yPah84cvPLx3//c39375/ZsnL27c+/Hjr7/5+Patk5c+Pnjs4Jnzu2dP7W5c0RwekxadkJmUlp+Rszgze3HOgtLc7JKFCwqyMnJTk7MSY5LjIhMTYpITo+PiIqJiwiJiQsMiA4IjA4PD/AMDvX0XxkeONBZPLSve1JCzOj8hxMmk4HH4LJal8JRGo6IYBlFQGMEwKt3SIAzFaJa2S2QAAgAIACASycIr8b0D8L51DZFI/JceIBAIBCIJQFAqh8sXyGRynU5rMukdHLQmk8pgUOkNao1OqzMYbI329g7Ozs62trZSmUwkFvN4PC6Hw2WzeBw2n8uRiIRSiUgulagUcqlYJOBxBQKeXCY9efy41V9//lGi4y2xF5c5iCud5VVOsmpneb27usFX3zTXsDLAuDI6IMHXLXGub4yPe6SHS5SnS7Cj0cekdlWJXWQCD7XEUy3xUQr9lNwAFSdMxYlSsmI1zGwn+WJvQ6aRn2XiZ5n4qXpOgpIZJ6fHq1hxGlaknBYqhoMlcIgUCZNTQ2VohJwa9w+pqbb8HCdxsbciP9hDRGOCc2xoBEBAoSswbZh94ZL44YzAlZGu5XGedVFutaGOlZkhq2sztzQs3NNceHBpwdaKHXcc93wfdOrX2M9eeR2/73LwrungXcnoec7aw6K+s+KeU9y1h+iN27ElA9ycFlF4XnLlsonB1o92ds50VjamhSX4uEfqJAkqZryalaDjpei5yTra6rywazM91/Z3H9u0dHr9oo1LE3sKA9ckuyyPNtaHqit9RSVunCI3dqk7t8ZHXOUtLvUTVvuLSn05S/L9c061x53qDj/RGXhyrc/pNp8LaxOubVh8c3f9pwem73/xyvzu3X96vD3/8fHjV3/9/uyPV3efvfj87v0Ln3155KNLe4+d3rL7QN/QROPytqIlFWVVdQ1NK9a2d49u3FJSXBYXGZ0UG58cl5gcF58SG5ccFRsfGZUaH7c0J23bsrIty0s21eeszYkJdzKqeGw+k02j0WEEQVEERTEQQmAYo9IYKEbDqHQEpZIBiEAkk8gAAEAgCFli6r9JfV9bZUmqLHoABEEYRlhsDl8olsgUKoPB6OKsd3DQ2JkUtga5Qa/Q6xVKtVyhNpkcPDw87OzspFKpQiLVqdVqlVrAF/C4PC6Xx+FyBQKRXK6UyxUymVwmkymVSqlMKpFIvr3zrZXZbF4W5V9sL1jiLK1wkVc7yepclE0e2kYvTa2nYig1+rOZPZXp8yPd7RPnusf5uMR4OoU46IKMqrkGubda5KsThzlqwkyqQDUvWMUKU3FiNJwUW2ahp6Ih1KHaX1/hoyl0FmcamMlqWpyCHq9ix2vZ4UpakBgOkaChUixEgoZJ0EgZNVpBj1exktTsNFvhQmdZvqc0e66DksOG5xDoBAqLhHEgjp0gqDCyuyS6N8qpPMm7NkCf66PKDXcoi3AsL0kcXhg+UBq7pa35UsWOm/Gzd+2O3Lc7ft/jwgvnMy/tDv6o2XVHOnWbu/kT5uYrDkPn5i2fWNy8etfI+rM7e2Y3tgzXZdVFu2U5K0NNtn5SwTwJGq1iRqvYsWpmV0Hkx3s7zu9tOzJcsWNN9nhDQm+B/+pkpxXhtg1Bqgo/cYkHt9iNU+rOLXFllbiySzz4NSGqhnBdRX1EyIE607lVqjNNyqM1yv1LZLuLOZsWsvsy+OtS3XurRj6/9NL87o+///7hyZNnv/76p9n8u9n8m9n8h9n8t9ls0bhP3vz5q9n8xmx++eavH1+8fPbLq9d//mU2m5+/flaYkRjr6xrn7xXt9X8Yu8v2Rq+rX+CTQdtiZmZmsMAyg2TJLMnMKJPMzMzM9php0MOQDGQonCZp0jTQNm2aNmnSTNpQJ8n4vHCaB87zXOfc1/1CH+B3bd1r7bX/22T100f6GSL9/YqzMvorCycqclZbK5tSrGlGmUPCS9KprDqZkMFEwFAHQ6hwOAIIgkKgCCQKA0PAYQg4FA4DAABenl4HjadfHg8Pj2PHjv3SmfLw8PDw9PAAeIKhYC8g8CCOBI5E01hsgUTKE4nZXL5IJJXJlRK5UqRQCGQyvlgiFsl5XBGbzecLeGwmg4TBkuFwFoHApTOZVAYJi8dhsFgcHocnMZhcNkfA4XI5HDafzxcKBAIe/+esv5miNJecXObNrNJzq7TsWj233sDrsulPuvMfre989+VXp5aWwiTCCJkgwaRN8tPFekujVLxIJccmZ9kUzGg1O0pKtwrwVj42RkRKkFHT1WR3gLDFqm0NV7dHeNeHyFxqarIAHc1BRXOx0VychYkMZcAtTEQ4C/kfUrmYWA7GyccnCkmpMkq6ihwpZdIQSMgxT6QHBOUJh57wIoBoQeKMPOtglLYsRucOlWSoiVYxKjhIkBypybWIi5KNI0UR65sTGztnt90334968HnUjd8Ub92pWjpTMbdePjaXMzxfOLsxuXvu2sXdR5fm72/2nxkoG8iJLAqQJwgpNg4mhE/zZxKCqMgwBsLKQQ6X2F+7Mv7yhYFLs+6NtoSl6sjFcutkQcBAknerRVTtxyw1UkoM5GIdsUiDc6kwBSpMtgrl0mAL5cjqWFnKQjZnMEE25TJvNGecGSs5N1+7tzj13N6NX73y9sd//ss3Tz797snvP/v0b998/e3+069/+unrp0//+XT/Hz/99OnXj8EoegAAIABJREFU3370+Ze//+sXf/3mm6/3nx4UZD/+csntB79pKEgoi1B3JPk1xflUWXW1Nn2lVdlR4FgdamlIDCkK8nYqZA61NN2orYmyDRemVznCfSVCJAzhBQCAwWAoFAYCQyEwBBKFgSMRB5PUByU/AHCQpvjztv6B1F9+e3p4enp5QWBQOBIOgcE8vUBAMBSNJTC4PIlCJVWqpDKFWCyTyhRSmUKh0shVaqlMIRVLVHKlQirnM+l8KpmDxxFRUAIaSkai6Bg8FYtFw2Fw6M8FGY1KY9DpVCqVTCZTyBRfH9PPUs/1t7tkRLeGWWXgVuk55RpmS5Di4fnN12/ce2nn+ucff/L+Ky81RFoCYF7JPip3ZKjL4pcTpMz0kybqeIl6TpKO7ZCSo0X4OCkpVc1KVzHS1eSKIHFHtKEzSt9sUbWEq+v8RDkyUgQHGcnDR7HxoVRkMBUezkLaOOhwFvJAagwXE8NB27lYOxcbL8AlSogWIYMIRYKOe8I9wVgwBglCwjwgeAAzzqc0x9plludaVVlcsEIAU6uJvjKkSk8MDuVkZPjWnhrpurdUvbc+ubJy8sLy4v3d4fsbrXfX2u5v9by42fviqdFH54fvbvWcGa8Yr7TXxepTNbRILt5Cx4cyUaEcjD8T50fFRIkoo8XON65MPdjrvTpZut3snCkOmszzncr1HcrQdztVVX6MYi2pQEPMVxNcGmKBEp8nw+QrsGUmWmu0vDNBO1cUttKdVleauHBu9+5b77z1+4/+9MXfP//hyQ//Bvf10/3Pvv3+63/3B/65v//lk5/+9u2//vKPr//05d+/+Pa77/b3v91/+t3+jz/uP/1x/+mTpz98/vlnF05vFEYbXL68llhVb5K6I07eFCHtiNN22GVjRTGnhnpb0+1WPiUzwHeqqmi0OGOuMnelsXA8L8GmkmBQSAAACAKBIBAoCAyFwhBIFBqOREDhsP8kFXAgFQKB/DJPDQAAoFDoQX8KiUJiCXgQBAIEgQEgCByFoTBYHKFYKFNIlCqJXCmSyqVKtUarU6k0crlSKVeopVKVROKtUMjZTCmNrKBSlEScCI1kwOAkCBQPhaAgACQUiELAUHAYFoXA4Q6ChlAYNCYtJeVnqc9vb9YoKGUaXoWBU+HNKlMyN/Odnz1/4Wp/317f4mcf/Pkvf/34xkRflUmaqRd0JFq7UiIb4wKqrIbCQHmuSZyp5ycrGSlyWqaKkefNzVYzsjTkqiBxR5S+PVrfEK6qDZWV+4vSZZQYDiaaj7dxsaF0VDAVaWYiLSyUhYWyMpARLHQ0FxfDI8TwCDE8vENETpYzYiUcChABOgYkQ7FCIk/DUvLxHCKQEW0qqUqfD5ZmhCtThXAFB8Jjg3ksKE+MUmiwuoKA8OXG5LXOuLP9aTdG82/N1d7e6Li93nl3q/f5nYHbW503V5p3hoqmKh1NTlOuSRQnpISzUWYmKpSONDMxoSysHw0TSIcNlMS9dnn64ZnevZmi9caY2Tyffqe0OZxTF8SsCKAW6Qk5Cmy6FJ0hxmbK8ekqfJ6OWWERDeT4LdZG3JiuurVcd32p9NJ04WJHRn9L8uRg/vRQyfxE/eLiwNbW/LVr51566ca162cePrzzzgfvfvDxnz754u9ffvf9Vz/+8PjJk3/88MN3+/vf7+9/d4D4p5++/v5fj7//9s33397eWJsb7D89N3xmpme5r3yps2iuNX+mOXemPncwJ3gw2XeyJm+wJCsvWF9nt06UZ6405i/X5i9VZ0/nJyT7aJhEAhgAOBh/BoFAMDgchUIhkOiDTHAQGOoFAHp6Af891A/++ewUAAAGg72gYKCHJxwKo9ApUBTS0xNIIxAVbJZTKysP0xX6i1MNgli1KEjC95eI9UqF0qBRqNUqqVIjl/ip5UFyhVEiUfNpajbdSCH74eD+eJgcDaNCoTgwAAX2RMO8sDAQDgEjYDAkHJZMxGGwSAwC0dnS9rPUjz78oFxBL9ew3TrGQEzAsw1pvx+JfzxiO+WQbbV0/OH9Dz/447uvXD13a2G03qZrjNKP5Ub2JIU1RvlUhKqL/aX5RkG2jpvrzXYZOAV6Tq6WnutNqwwUtVjVTTZNdYjU7cfP07GSZeQYHi6Ch7Hy0GYWJoyBCWOiQpnIMBYqnIW2sjE2Li5aQIwRkmKEpFgZvcjImgwTt+qkUjCFB+UYqKpgoUlOktJAwqSwirayxQh9RqjMLsOqaV5UJojJgLI4IKYex8vRSxsj+Z0J4tFcn8WaiLW2hPX21J3B/L1J9+lh12p76qg7oibeO9ufY5cSrGyMmY4JoyPD6AgzAxlJx5gp8DAavC8v4qULI/fP9FyaLl1vsU/m+/bEiRtDGVW+1GItIVMKy1LAmyzCsiB2WRC7IUqZaqQXR8t6SoIXO2LXOyIuTOZdW6m6tlZ1Ycm9Ppg52Rgx3WydbYkbq4keqYoeq7GfGinZ7E+eqI0brsoYKs+baKoYba+9c/vaNz/++Ldvvv7kq6/e//zL1//w8au/++ObH/zxzQ//+NHjrz9/8uTLJ0/++dNP3+7vf7W//9X+/uMff/jy+3/9/fvv//79999+993tC+uDTr+hdPNUeeZ4eeF2T/ed+cn1xsKV6uylirTJ7BhXqIlPIUGAQBDQCwIBQyCQg7nVg3LqYJwKAAR7egEhENhBJ/+XE39gMBjkBYACQTg8nkRnCgi4SBatzFvTbwtaSLFtpFtHYzR1eq5bSilTUMvUvDxvmVkr0aoVWqVKKRYY5KJglSxAzAviUQI5jDAm1UyERBABZhxIBvJiAYFsCEyIxgrRCDIMQkUgGSgkl4SnE7F4OHR7Y+NnqU9+/Kk6ytyoFe8khP9+rPaL1bbPugO+6uC9lidYTbM/O9zw4lTl/Y7i002VZf7eiUJSY4S+y+nfGm2sC1dXhsjcAaIiH16hiVvowy4wsPJ09Dwd3e3LqwuW1oTIKgJFxT7sTA3VIcHbuOhwDsrCRpqZGDMTG8pBB7OQIWxUOA9r5WKtPFyEgBArpcbJaLEKxmi07MVY/Ot2wawxzIrV6tFaA0XHhXKlGF1OdGNHxXyquSJY4pRi5VQPAhPEYIDpEhjFTCXZ2fAUITJPTSj1ozRGCvrTTL0ZAZ1ZgUNF1o7MgMpoZaaJEyulWNm4MBo8mAINocJCafBQGtzMQIaQIWEMUGdm8IPdrrtn2i/MFW+22WcKfHrs0qZQdrU/rcxIzpWiHDyEXYAsCeQ3xWvHSwLrHPIIJSEtXNCUY5qsta42W0+Npl5Yrr91aeLqTvfWYOFsbdx8XfRsbdRkhXW6wnpuMP10f+JsuXmuwj5XlTXtTp2vTJ8qS72+vfhkf/+b/af/fPrT35/uf/rkh4/+8fUHn//9r998/+o773315Kev9vf/sb//eP/pl/tPvt7/8fv9/e/2n36///TJ/v6T/f2/fPn5RlvzSysnP7x266/3X//yhXf/fOP5Uy0VyxXJS2UJ4+nWysggGYuOhMGAAE8wGIRAIFAoFBqNQWNwcAQKDIEBQT93qSBQ2MGG6n8aQAEDvLyQKCQZRwmXcgaDaHuJIc+6a18YGXx05dSda2cvb692xDs7TJwOPaJahihWUuxSpkkuVikVEi5HKmCb1MIALsnCxJi5ZJuI6uAg0qke+WSvFDzMjIAHgREWNCUATxBikWI0VobDiXBYLhpBhUNeefHF/7jj7/rpi1cyy35T4P6kOfW3JYnv5oR+0WF9wx2zFWJcDWFfCkHMa2mZYlMk0xhJpSYIcRUB4gaLstairDbLq0KlZYHCYl9uoQ+70Iedr2fk6xnFJo7bj1fmx3P78gt1rFQZJYaPDeegzCykmYUys9BhLEwoFxfMwoSwsWFsvIVLtAkoUWJ6rIwVLWVGSGjrRYG/cknvm4687vDZtRY1a8Lj6DzqIWKgODEnpqM0YyzP3m2VpUqxGqIHkQIgc6F4Aw4fToJFkgFRVFgsAxnPR2aqcEX+XFcALydAUBAqTdbRI4XEMCYuiIILJKEDSYgAIjyAAgugQwIpkAASwMbDdmVH3dtpv7PTcHnWvdESP5Mf0BcnawrjVPkzig2kPAXawcP60XE+dFy4mFwbp12uC04zEVRkUISe6k7w7i0KnauzrHRF7c6UP3dx8ta5kYuzDQstaUNF4SMF4TPV9rMjeVvdKRNlIbNl1qnSuAm3fbrSPl3uHMq2nhrv+HZ//+v9/W/2nz7+6V9f/vT9V09/+Gp//5PPPtlo6vzzl198sf/08U9Pv3q6/8X+/uN/70gdbE3988dvH//jn5+/+5dv3vvbl6/9+R8PP/jLlVc/ffbVWyP9K+WJi6XO8fTwppggPZ9NIRDgYDAEBP7l5jQMFotEoiBQKAAI9PICAIEgMBhy8L9/MFoFhUJBQCAYDiXTWZFS8Wgg+5or7A8Prv7pr5/87g9//O3Hn7z94XvnL10ujHX2BVBGjYhqATiLBnPQsSY2mcUg0wlYMhYppGJ9KPBgBtymFceqeVkCWDUf2MIHtcvQ5WxUNhaZCkc7STQ5gchH4/2IJF8CRoKAUsGArx4//g+p79197W5O001Lzm2r+cO8gN+5Aj+oiHiYWXk1PGnVIFgUAmuZlDC8dxRJX8iRJWFhEQx4lo5a6serDJZUBIvLAoUlfrwiE6fQh11gYObrGS4jy2VkufSMLAUpXUpOFJNjeHgrG2VmIc1stIWDNrMxwUxsMBNr4ZHCuOQwHiVcSI+UsKLlHJuYaRaQ5wtD3luouJmneymX8UGp46Mq87s9Ps25juTYrhxzZ37sQJF90q6rUOB8GR5YERihRKN88IgwPDicALIQQVYyJJIGi+UgnBJ8rARn5aFtAmwIA+pHhPsRkb4EuD8JEUBCBpCQAWSkLxHsjwemKPmzFR23Fs/c3Z66etK93eWczg/si1U1hfGr/ellBmK+HJWqYZj1Wn+90Vdv9PdW1Sb7zpTr/BhgJgRg4CATAvgViYbufONMffDeYuWja9MvXZv61fXZl6/M3Ds9fHG68tRo/mqLc9ptXnCHTxdapl0RE9lBUwVB0y7zUKrfzmDtVz/86+v9/cc/PHnnz394648fvvmHDz9+8q93nr22ozO//9LrBzv+Xzx5+vnX333yt88++vjD999/5Z1f33/7tTtvvHj9r+/85unv//Htrz/98uWPvnjurb+cf/TptVfeOLm+VZM7X+yYzLJ1OsLC5EIhk05AouFQOAqNQqPRB4XLz/urXj+fTT2oqA6egyNTACAAhUMHaVVDVuHlTO2r10//4dt/vf373129fOvOlYcvPf/y6Mhail9kj44wqYY0S6BZLEQ8FWnCwakIKA4CwEGBXCg0CIewUpA2CT9SwCiU4Lq0lDYRulmIqmQiSqjwEjK8nE1yMqgRZHw2l5rJp0bwmCES8X+5N/Xje7fu5SW+UhB/y2594OS86eK+3JR1t6D+Jad72yeuk8aqpJHy6dwCMreeInbBqaEwUKQAkashF+qZLh92oQ+7xJdbZOK4jCyXgZmvZ+R503K9abk6WrqCmCTCx4tIMTycjYO2sFEWDsbCwZg5mGAGJoiBCeMQQnikUAHVIqJbJUyblBUmYkRKGQsx/He7Ex90ZSzroa+nej9IC75ckPblh+/++r1PRzp3qtMGWjLGc8PLdRQ5yxMmACNUKLgRA/PHQkPw4FACOJQADiOCw8lQGwMZRkMYcSAfHNgHBzFiIT44qAkP88XD/YkIPwLciIGG0ZGtKYGn+xouTmyc6d850z+/1lYxURLanyBrCeNX+9PdBqJLiUwVgIMEFB+VMlCnCTJow301g+7w9lSWDxXIgJzgwI74sKAOA91l4Y2WB93caX3tzslf3Vl6+dLEo3NjH7xy5o27c2fGXfNVzpNVCUtu+0hm4Fhu4Ghu6ExZwlR58nxl5oXZob999dW3+/t/f/rTX77+5o+PH//hq68+ffKv51qat6Wqh4vzn375l/fee/VXr1x78dbK/Svjz57quLbeeGO14dZqw3Orrb86v/Xlg988fvC7x/c//N3Wnbenz7+/cuPVqVN7rXVLZQlzeTH9KdFOo1LNpVJxeDgMdRDd8wtWCARy0M//Req/g1LAIBAIBIUESdkdNr9TydpXe+0vXdn6zetv3z25PlTcfmZ25/5zt69tX1zLyt60ELYCEBM6bDUPmUlFGVEQBhxKg0OpSAgFCJaBwSEERBSLFIgC23HgMja5gkouJZEKCXgXGefm0sr4nBoRq9eb2muk9lvVTQmRQw11/0XqPz96+6OBxNfr5NuusNXM1Eu1uffXVi7l5V71iVpXZw6KAhup6FYavIXKrMMLXVBOOhgXTYA4hcgMFSlbTclQk7O9aQerab6ekeNNy1KTM9XkTA05XUVJkpLiBPgoHjaCh7VyMQdSLRxsCBsfwsGH8YghfEoon2oRMaxSplnODBXTszWMjSDk1VDEsynyEabHlSDJgn9iqcj2q6mCr98c/fjN63cX5i6V5z9scG4kG8uNVBsFo0dAVNATeiTADwsKxHgGYoABGEgIHh5EgPtiwWq4lxYJ1KHBegzEiIOacFBfAsSABRsxkBgJfaTCeWen64ULsw/OTq+3do5nNY5n1vUmRtWbOZW+5FIdLl+ByFLA8kMFTpPIoRfEG9kJJm6hVbpQFTaYp+wtsAzXpAzWZU+3F2yOVW4PFq31JlxYqnz5udlf31++u9OzOVT43gurL10cWmrMOjfSfn2qZ6OpdKrEOVWTdnVt5v2XX7h/ee/5C3u3zp1987XXP/nqH58fzO/99PTx0/0P33/7Qn3p3c7i59a67u2N393tvrvTdmu19uq0e2+oYLcnZb0lbqnGutIUt9Ve+v6561/c+vXHey+/0LN+zd1/q37yVtvivdGZ7fqiOVfMcEZUTrA+RClgEolIBAaLxeJxeAwajUQi4XD4QdLowVTUwVIKBIFAAAAUAgHCYDwSqSdMvhbldzLOfCbP9aCs76367FcrOK+VG3+72HFncaIvKmlCHjCv5k7qCJMaSC8XWsrCaHAwChpFR8IoMDAWDCZCwf5ChlMjsrKoCVSCm0YvwXOyUbQ8LDULRUlC0YOQrBQKZcAHMxmIHQjnNKeEXd479V+k/vT9N3+7s/pen/lmlmAhzm+huvLS4tKOPX1FFbptTpvQR3YrNRUMbD4cXYHluxFsN4KRicTZSPA4MSZNQUhTENNUxCwtJdubmqtnZKjI6UpSupKUpialKMkJEkqMkBDBx0bwsTY+1srDWXk4CxcXzCOE8IlhQrJZQDOLGGESpk3KjZRzY1moWpbnjBLYr0Ltlceer0+5lm7bNcTN6WMexJPfr4I8vlT+1nTno5r0D+fa33QXv1ef99ZA2VJKup2qUsGQMrinEQ3zQYFNGKgPFmLEgHVIoALmoYR7atEgLRqsx0F8sEA9xsNEhKXqBdM18be2Oh6dG310buzmeutWZ1F3XHxrWEpjaGSxj7DAgM/XoJL5oO70wOfPDj233X1trfXScuPFhYaLc+7V9sh7O/W/vrv461tLb9xeeuPmwqMzw5dn3Vs9jt1u5+m+jL2R/L3h3Lsbra/uDc67rQOZlu2ehktTA1fmx26f2/nt669/+snf3nz9reev33j+/N6tze0rK+tvvPjKV999/6fHX/zm/TdeeXD5udPjt9a772y1X99suLZSc3Whcm+scLcrZaUuZq4kbCTLrzvJuz/VMFkUNluReKmn/VfzG789eelO7eSZ1JrzuY03awdfHFq53Nw557LPFcYVhxmjdQohlYJDYwk4PAGHx6DQBx+sByN/PxdPAMDPZ6SAYAgEAUPAsuSyrdjAhfDAdu+AAU30OZ+ghxbi3YhDL8YffbOE8qhMth4qaUNzWzDCZi6/S4Up52BzuHg1CY1DIQkgIA4EwoPBPBIpVK+JDfGPDg3I0MtKqfRiLCcDw8pC0jLhlHQ4LR7NKRcLx31Rc2HAmQDPXjHwwzdf+y9S9/f3v7g7/4d+4yu5HrejgHt270Wnc9IUth5sXYmIbtf49/vZmgwGG9grHY5uYbOaSIRmGrmEgY2ieEWLEEkyXJoUl6YkZGrI2VpqhoqcriCmyvGJUkyCFJ8gJh9ItfEwVi7GysPZeDgrnxAqIIUKyWYRJVxMD5UzIxVch5CbymMXU6DthENDHFCjj3RnenR7ZWGpNGucLT7rY7htgb/qPPTZmOHzqYj3x+yfvfviOzNLv69t/XR26J3qhrNx7qlES6IYKgMC5UiYFu3hjQR7o8BaJEgOPaFCeGpQQA0aqMWADGhACAVZHKY+2Zp8e6vh0fn+e9sdV6bL1trtM25zR6xfoVaTp9Dlq1U5GmqyGFpsYlwZK797qvW5rcZbW43PbTc+v9Nyc7l4rdP67FrFsxuN15eqrq5UX592r1THjGbpuxziJZepNYzlNhLdgZSJvLCmcGmeHDGRETZf4dzur7m6sXDv2SsPn3/u0cP7d25eubm7fnly9Prk6OXZ8Vubiy9e2b1zbuHGes/1pdrri7VX56svjhefHczZ7k5bbbBPl1qG8wJ7k/XtdmWHQ9Of5jtdaJl2Ry42pi7WZK+Vuu51jT9onT6bXbeRVLKX33Auv2HBnrqQ7lwuTyuPMCX6aeRMKh6N/lkqEo1Gow+kHoT7HUT9HMzwg8EQAATBxmKrvVU1CmWZSNSu0077GvdMuBu6QxeUx274HLtnOfJKBv6FRuesJXhWLhpTs9L4JC2aGsVj66lEAhSCAwDwYDAdjdYKhSaNgs+kGrVKe6Auhc5woZl5aFYWjJoNpxViOE00zqKesW6CLqlOLKiPLgTTf3jyr/8u9W9nGn5bhLmfy77XWXC9uaQ/0lblE7ycldOmVJdhGaUERiVfkIzF2D2O19Dho2LIggo5543JpXqG0b2iZJhEKTZFjktV4FMVhDQlKU1BTJbiEqTYBCk+/t9SI/hYGw8bzsWG87BWPt4iJFslNIuIGqFgRqvZuUJWAQ3noiFbWZg2qmcJ+litv2G8rbMwOXMkL22ATjmvwTyKATx0HvmggfxRn/x3E36fni34w1jsa/nFr9nb38vO+6Ai7KMmzodNwko5TgWDCaFHZHBPFRysQoCVMC8FzFONBKoQQB0GHExDlZk1p3uz7+003D3dcWOt/sxQ1nKtbTTH0OmQ1YWK89TsZJ44Q6hNE3EKVYz1EsuZ7pidTsdWW9xma+xyU+RKY9RWq2Wp0vdkXeRSdeRSZfhqR/LVmbLTA1mrTfaVWsdWY8xKnWO+wjmSbc5SEhNYHmVGSofTMFocdbI1/+J8z8W1oYurA5dWBy4v9V6Ybr0603plpvnibP35ifIzwwVnhrJP9WfudKZttiUuNMfOVUbMFZtHcnx74lUdcfKmGHljhLQzTj2UEThXErVa5VyuT9ruK1hpTh1JCV9Kz7pW3XW+oGElNnfDUbBhz5sKiJyOip13pdQ5gnLNPj4iDgWLwWPxOAwGhUAeSIXBYP/WCf6lMwWBgiEIoIRMypYrcr11lTr5uJ/wZDDlahj8tg/gsvL4VZ3HNX/Phzna39y88OruzC077UogNJVH4SIYAQyaBo8jATyxXkAiFMrEYmUsll4i4ZHJMjY7LsqcodIUoOnFOHYRlluE4bqJwiEZf1MD2pEfXhd4rsqO323N/cXnf0j9+q1rvyunvNwUdf/UzqWd1eXOluHKslPjw/3O5GI0qRKBKcdR81C4RA+vLC+vWhxoQgFd1KG6eMBY4nELBxUvJiZIiIlSYpKMlCglJkqICVKiU0ayS0kxInyUEB/Bx0YKcDY+zsrD2YQEm5AQK6bEKTmxUk6BUdQWImhiA+bVqFEZqI0FriGCkr2O91kDT81N9dbWDtpCe7Beu3LPl1PAz8cxn48XX4nC3nagPm5EftIFfyPPdten+IXgojdyc15MEf25GvtOof9SQEwOX65AQ/lQoAjoJQZ6yqBANQruR8RZuaQ6u+n8WNndrdZbm02XFsq2e1PmKyyj6br2KGF1IL3USMrT0JL5bAedF8fijMRF3KiInc7iDGVohtLUQxma3hRlf6r3cpV/X4q6N0nbGa9oihF3pOiXauJO1jlWmuI3O5JWmmNOD2Vfnau8PFU5Wmzrz/Abzg2eKo3c6S44P1Z+dbHh4mLd3kzl6eHire78za68ja68lZbUpdrYmTLbZIllvChkKC+wL9O3K9nQ5tQ0xSjqIyS14YIaC7/eJmqKknY41P0pPiN5wVMl4bNlkYu1jtXGpHGXuSVa0xSsm4ixb6cUnYzIWAiNX4lOWQh3ToZGD0RH18SEFUf4WzQiGhFHIOCwGBQahUCj0Wg0+iDB72BBhUIhMBgEBoNAYWAo1CtQKnX7h1bqA8pF0m4N65SFdD/O62og6qLqyFWD170wj/sO2gu9JS+1Z94KOnZNf7hBwlHgxCoMhg+HkYAgHABMAoGpUBgPh9dJJUG+xiBv75jQwAK1rIJMqKST6ln0cgKxgUGfUBHXVJ5bqkOb3sdOmwBvb4//D1J/+u6fb7tVd6qDL22NXdneXhnoGa5wz7c17fb2dAQGN1No7QRCCxFdDoennUDYAYgMHLaegxsXompY4AgqMIqPTZSSkmTkBAkxXkxwivDxYoJdQoyTEP+z1EghIVJMcsjocSJyjIIcq+bECXmNOvbJQMqywuOCyfOUL6SOBnCTMBlgQIOItlVXOlJZ1Cxn1nodGmMe/lU++ZZNf5KrWRNQNyVHrgUdfiED9edm1q8zpXdtwa9n29/MMr5b4PWnUvIf8+0vxVd2+CcXJTlKneFpAZooFc8mZ8d783ryoq7P1d3daH12ue7SZNFme/y8O2wozbvFxqvwpxR643OVmEw5NpFPiqGQY5i02gDthlMzZYZW++JzvPG5OmyWBtkYxZ8q0pcGMMuDeUW+tNJAVn2kvCNeP+WyTrrMPSm64RzTbIV5tcmx25Vxqjd4H16ZAAAgAElEQVT7/GjBhfHCvbHCC5PlF6fKt/pyF+vt44Uh/WnGrgTvznhdu0PbHKuqj5LXWCXVVkl1uLQsRFAUwHGZGAU+9AIfeqGJXuzHKA1gV4byayyipihFS4yq1eHdlWjsTDT0pPl3JfvW2+SVQcIqk6TWoBqyRiw7M2aCY+cszukw+7CvuUFvcgebyqICY4xKNoWEx+MOQpwwGAwGgzn4APg56RcOQyMRKAQMAYOgEZBog6HEEJBKE6VR5E0yyYVQ4nl/agNftaDH3TFDHtlAjxzo+/GEFx3E20Hwm/7QETXfgFNqiBwZjkACwvBAKAEApIAhDARSSKdpZRIVh2ekoNKp4GoKsJkB6eFC+sSQOX/irC9sXn14w+i1EwTcCIb99d23/gep+/v7D8pyrqf47rgSdkaHt6bGGqJjS0PCFrqa52rLh8z+HVLivD97Uo7NR4JMh0/4e6JL6dgZJXRWAa6SwuPFOKeYkCAhJkiIThHeLsDaBdi4/yQ1UoiPFhFiZJRoGS2Kg48kwRw0aDAB7o/DF7KJg2zAaSPstMHjlA+mhYZzIXHJHp4dVHiPhp/J4dSTEVnHn6lBH37dRXwpUb3EEm5JSNvS47P04yMU1KMY1K8yPW5FHH+YgHujhP/XIfWHTbDfVVB+mx/1m6rM16frHl0cfXara2+ubm2waLkr+9pS3Y2V2quLFWeHctfqY+YKAoacylYrt8qf5NJis+XodBEqVQyN5yNjabhoOiaeh23z4w354Ip5nuEUUBTN00Y+3O4QdScJ02T4dAUhX89ssKlbY7z7kwO6HMbaUFGhnlgTyulNVnYmyqddISu1sZttCevNjrkq26TbOpwd0BqjqLKI3IGcUhOz0EDP86bmelNyNKRsNTFLRchSkzKVlEwlNUNJSVcSM9SkbG9qnp6Wr6cVGOhFJmaxL7vUn1vix3H7c8sC+e4AXmmQoCxI5Pbjl5m45XpOsTen2k/Zb7GMBVgnA2Mmg2MHDSGNKp1Lry6xmOJNGgmbSSQRDtZULBZ7cBbgoAMAAoEQUCgeicAi4CgohIxG+nF4ThovA88vE/kthanvxpLO2b0TORFdeuODNOalYMIlM/X5NN7LE413e8sumxEbekIijVOkEZd6c5UIOA2KpEBhFAiUDIYQIRA8FMJEoPUYZAwBmEE4kYn1KCADW8WQCR/kjC9iUgEek+JnDZhlG+E/4/wvUn89tXDFGng+JuDsSO/e7uZsZXWZf9B4rXu1o3Xenb3gij1VkbhkYvSzgLHgoxZPqAsF6WGeWDQSlxON7gBhoooSLcbEi/BOETGOj7MLcHYhwSEi2oWEg9cpJsVLKTYuOowISCIAczEnkpAeViwhncqux3muaFETIkgvGdpLo9Zh0bmAww04SBMRVYFB12JgWYDjDdjjDx0nHjngG97MLR12VXRkhuM1yT5xWnXsVgbvYpbodo7sQYn+jZGkWxn8u5G6lxIcL2RnXi7LeX695tZ63fWTlbfX629vNNxcrbmyVHFl3r3TnTaeF9gWKawLolT6EIpV6CwpJl2MSeEjEziQaCbIQgSGYDz9kcdDsYB4BtyOP24EHdKCDvmhnhnMUKRpEH5Ej1guuipMWmWRdNiNTZEadwDfKURE0rxSxfA6K6fAB1cZymuOlnbGK1piZFWhXLcvM09LypDj0xTEVAUhTY5Lk+NSpbgUCTlRTEgSYRJFmAQhOkGASRLhk8WEVBkxTUHKUJIzVZQcLS3Hm5ar/fnN86bl6mi5enq+gVFgYBT6sAp9WIV6RqE3vdCb7tIxXBpejVbb5WMZCozsNgQ1qQ1lKnWGShallWtEPCoZj8ZjUEgUDovB4zBoFBL+c+IvCA6FIGEQNBKBRcFJBCyfxI6jSdtV+kmj3xkz74UC5t0SXaXc3KsyXrCIlqTUNRntuVz9vYtrjzbGroTjTqs9lgyYzUjSSQs+kw1VY+BcNJyJQjIgIDIYQIGAeEikFAFWIT21SA8V9JgW6hFHhtQKYH1idAcLW4tHtzDQe+6k/1Xq31574Xq0/KqNfi4/8Pxo09JI00hG8nxJXke0uU4nWEyNXCzJmjUrxwVeDZTjuQhgChweDoY0BftcGWroS7WVmkTp3qxYIdYhJNgFeLsA7xAS4sUkp4gYLyYlyagJEnIMHRGJ83QyoPk8VDnqmQbsM210cBOHUMNANrKgdShgEwzdhie0EOBu6NFqDLwKg8lCQJO9jrthx4eZx7YsnLNFkWvF8afdqa1KVjsFtKU4tqs/cafE/3qB9/UM6Z0S3a6VuiFkbooid3hhUxzHiiP92nDOmcHk7R7nueHU86NZ50azz41kX5jIuzSau9uWMJxhKPWnZstR2WJ0qgidxEfYmaBEPqY11dKcF1uVFlEaH5ob6Zth0WUGyeN9hDatINEk7Mv3jdFQfLmYBDXbHaKojdI2RGlzjcx4MTqA6BmIA0TSwRWhnFwdLktDyDeQ832IOd7EDCU+SYiMF6ESpIR4McYhQMfx0NE8ZDQPGcVCRjKR0WxEFAsezUbEcJBxfIxDgE2UEBMlxCQpKUlKTJYTk+WkJCkhSYxLEuOTJfgkCTZVQUhXEjNVtEwlPVNFT5NRUsWkVAk5WYSPF6BT+dRCmbxaq2v28W3SmapVhlSBLIwnNPD5HBKeSsSTMXgCBk3EYtAIGAwCgkFBMCgYBgXDYGA4HIrGIChETACXV63VTVvCGjU+yxmOt/qSr8d4z6uCZri6GY70klV5J5N/JRb3XKbmVrX/XizunPHIs5GIyzHQM4EnhhSADA7cRECIsVgeEsWCALhQoBQJl8DAQiiADwYwQSd44GNROEg5FdbMxTexKYUIZAEC9fLKwv8q9cfv/nk3iXAjxOOsn9ealTGTpF3NjVirzekJUdSRj/dICIv5cctpYSM8jxHGkS7qiWg4SOEJy5dIlpLiRkL8GsW8Zn+NyySJ42MdQoJDSHCKiPESslNETJCSUxT0UBIoBH0iiQBIxXkmo49UkT1nDIwVLWqQ6+nEeuVS0K1YSDMC1k4kdpDRVdDjxSBgARQddgLsd+hwPeH4nBG7VefanZvemRnYXZhoiTIPsjxOKQ7vajz2LPhN7dGVMObzA4WXW5I3TepZonYGJVmiBl6Ms+3UBE+XBk4XB86XhS3WhC9Um+erwpYbIjZaYnc7nGd7kheqIhqiJGlSZAwDGE0H2Mgn2lICLqy0nVppP7PafX69/9xa3+nlrtNLTbtLLTtLHesT7rku58po5cJY+UhtWk2MqT05LNuHm2lgV9q88wPl4UyMQ4SrtggLjJQkMSpRirYLYU4BOklOyjdLGtJCOl2xXa7o5syIzBBDir8qVsUIZyFsDLiZDjfT4eEMRDgTaWWhrCxUJBcTzcdF8bBRPEwkH2PjIELJXhYy0EaHRTLhMSy4g492CrBOPtrJQzm4KAcX5eSjU2WkDCU1S0O189F2Li5dyizTq+u8TVUKnUuujOEJY1QKq0IQwKYpKAQyCk1GY7BQKBwCgsMgcBgEAgZCwEAYFIxAIdkkXLmOvxSuqdBqUgPs96/fvT/QsMIxLTJ9ZykBi+ygHa12L5zyrBl024p8YaL4+amam6mSWxHgy+Gee/pn1pRHe8WehTSQLxIiRyBUKLg3CmnCYAxIuDccogQD5VBgENqrhAZpYUDbuYhmJqaKiKuhkD979+3/Ver+/v7rTQE7uuMzohNL0sPrGs+VMOZqSdR4lGKA6dnNPdHvR54Ik876MKbl0BkRIBd/LBMHqqIQmtCEBiyxhUTrFktbw/3sMmqcgJAsJiWISIkScqKYnCyjOEREOfCID+JEGgVQgD5ejj1RwwFPRuk3IiXDWmIik5hLx7fgPJrhHh0kfBsJVYM4VggE5EARIcdPxKHQQ2Hq6bTQ+bbShb629d72xb7ecl/NSeHxFcHRddHxM4rDwxLQaF7m6fmZrc21tVj7HFo+hPY5Sfe5EmfarAgZz/PvS9IMpuom830n8n3Hco1jecbpYv+5sqDlOutme9x2m2OqOKjYjxXJ8EpXECfrnOtTxRvTZTtzNacXG08vNJ5dajy71nR5pefe8uDmQPZuV+7N2b6z881D1c7efFtTvG+KkloepikzK1N19FgRIVGMyzeS80zkOA48RUTO8eXWJfiPV6SeHC7enK7emq1bm65dnagbbSsab3YN16R15dqqIjT5foKCQFG6jpmqYSTISBFMaCgJEkKChZJgIWRwMN4zhALPDtXmhyjy/IUFfvxCf747gF/oyysNEtTYZNXh0iqrpDFOM15gnSuPO1mbVB2prAiXNUQZm2ymQUfETIZzzpXU6AwtjzJ2O/xzVDwDBUfDY0koNBYCR0AgcBgECgGBgF5gEAAOAyPQaC4GUycjr4cwpkOUo86YZ4dad1KCFzjaKZJ+gmCYowWusiznZPIXI8l3M0Uvbc+8cH71Wr7+qv/RU96HNlTPLMuOTss9pzWQGjEqGINWI5BGJMIfhfJDwU1QQBAcGIGB5JNBPQxAlwQ76i8eNAjGZfjtCO1/k/nfpf7p6vyiAllHRLTTgCcVHmsqr5VQ1lKUpI8G7GKe6KAdmgrknipzzkcIJ0TAIcaRPjqwDousAOPcQGwLgjLEYreZJPk6bhIX6xQQE0SkRBEpSUxOkVEi2Biex2EVEpTIgtfSToxyvDq4HnlMWIOEVM3DuDg0FwVVgvCsQEI6mdgOOqwK41GMhOTAABnwY21a2Vpj1XJf+1h5SVVUTK+roLusokDMWpEcXxMfn2AeHyAfWk8KOr26VpGdP9jVu56evM5ir/Ilu96CM8mKU51JZ7ozlqqiJotC5krCZouCJ/MDJvP9JvJ9xnMNU4V+M2VBizXmjZaYlSbnQH5Io1NXm6rrKDUPNSTM9eUvj5SsjZftLtbtztffrqm/V1Q1m2HZSHa+NzB1c7R9uim1Oz0kRY6z81CJInI0CxzJhzqkxCJvYWeYsSlE0x0aetPdcq2reWOien2qamu2amuuanOmYn2mamO6anu66vxCw9mF+p3RkpnSiO4Yeb9T0+/UjiWbOq2y9hBho0GQx8JkUuE5PEyJgne6ufXPb73z4auv395avzw3en6msycndCQ3aLYqbq09fasre7M7e3eg4MKE++JU+dmJkt3B/NN9uef6XWf7XXtDRVenKi4MFS1W2tsdmtF4Q5lBqCXi6FQ8DoNEwRBIOPzgSrSD7FEEAopEoUUYdAMffTGUdi5U3cdnD0tkCwrdsjR4kW5ZJAcvMENXRcbLvpTnI6H3YhHPZcluub1v2BGXfE9s64BL6uMLksPrWsD5MNSmPymPTLchKBEojB8Co0QQVWB4KBycgAMU0Y53CzGzeQmnJvo32xpGLZrXd+f/H1J/+PrLCxbElBLZxwIvyU6sSI8PcqFTAdIeJqEe6dVHOzakw0zYdSOBzBH28SHyM300r24qohyJy4FQyvDssQDTTkXGQrq1RYJP52GcQlKSmJwsJieKicFkiNDziFXGrQ2UDgmAM9xDY+wjbpxHPgpViAQUoQBF4GOFcK88GKCGCOpkIYvRgATg0VzQkRrU0Q4RaiIrbqGjuTM3zxUYPl5dN1NXO+iv3vJGzPAAVaBDzUTkgi1gZ2Zidnh2vbZ406E8p4NcMUBuRFNOZurWmpL2hgv2hgt2utN32hI3GmKXKq0LZaFThb7jecbxPONovnHS5TvnDpqvty632pea7APFQQ2punKnsTQppDDdWpAWXleW2F+XM+1nOWkInI01Dcvk50Pid0tzZ6oTsrW0BD4ijouKZqJzvBk92f7TDXHXWyoeVTScTU67V1T7Wdfa20NTm2OVJ6dL1qfK16fKN2YqN2cqNyfLt8fLzs3XXVhu2B0rWq6K7o+V9MVK5rN9Z9ON/ZGiKYdqJV4/HioYCeKsJPnfaK39zem9V86dfvPC2eeXp/ZGW08tdK90Zu90pGz35ewMF50dd5+bLLswW3Vlse7SfPWlhfIbSzU35yovzxRfnC68NFN0ebrgVHfyckXscmn0qENbpGaEcmkyJoWOQ2PgP5/8g0HBYBAACgHB4RA4HK4lYTqVhE0ffheNUQ1nzXD81qXBi3zdtsJ3Q2hZYlu3NeI7kYi7UScehns9NB++Zzl0x3z4SoDXnj9k1+CxKj+8rT1xxhe4oaO0UnglCGYVlWMjirkImQRCicZAMkmeWWyPah1jtqN+8+z26sLcQlfnPx4//n9I3d/ff6cr+XoQ5JTp+CnDkVUFoI6EKOVzunn8KiiiCQfqZx/tYh3vYx8boT/TTj7SRDjUSfVokwo7IuxjBa652uq9+amRHEc7E9ghRSfxsU4xKUlIiufh/DFecqhnic1/0iyd4x6fYR5eYJ+Y5AKbsYgaJKQa4VEJOlqH8GzAgesIkG4BrZFNTIMcKYQ+0y/HL5h5w0HCvoSY6bra+da26arKSoOpmkavwoKLIOAiALKXLhgWcnvT4mfLCs+Hki77eW1Jj5zxBu3EMMYydPNFgcs1EZvN9t22+NOdSVutjpO1EQvlodMuv/Fc40iWd3+KciBVNZajny7xnSsPXqmN2GyNO9nkGHdHJYeptSpRmj08M9UZaQuJ1Soag5UDFlURHN6AZvYFGBojNF3JQc1OnywN3R0g73T6bnYknJ3MPFOVNhsSNB1qPBkevBUauZrkONmZuzbhXplwb05XbE6VrY8VbowWbI24rq403txuu3Ky5upk6emuzO221HO92Tttiet1MZt1sRuVtlW3ea3MvNeedrG/7nRPzU5n/kZb7mpb+nJr8nJ76kZ74np74kZn+k5vzm5v7m5/3pmRor0J9954yZWpkquTJVfHii4M510Yybs87ro4kr3a7JirT748XDpuV+aKCGYu3YdJ09AoPDweh0QgYBA4BASDgOAwCBQKRsJhGgKqxqiYcaaUCXSVJNG8UHfBx/uqWXjZIjxt4J/zkzzv4N2L8bpsOrauhJwxHL0Zcvi58BN3Q44+CD38bMDhBdmxQSl8PUo+ple04sSVUGYTlR/D0Kmwuiiuuskk6TQwuu2B/emRfRWujfmprbnJ565c/L9Z/g9SP3317lX/w1f9D+0ZTpzTHBuTQOr5pE4epw5OqEUjumjAZtzhZuyhPuoz7aQjDaQT5dgjbh5lOD31ZGPdQnPj9vDwZGP1QJB0NYTeosPFi9AOAcnOxvqgThiI8JrY4IVAxrrsmUXW0VXuiVXR4TYssAoGzgAczQU804w51k8HNJNOdPLxU3LCGBfUw/I8GSHdLnH0GgUuGmausmKyotwl41ewacVYRB4WVowntjD5k1JJF4fnpAp71KxLfl7jQkADDjZjYM8ka4YzDZPppsncgGlX8KI7fL02arUmYrHCPFscNJlrGssxDqVpB5MU/QmywSTFUIZqNMd7qsBnrjz4ZJ11uy12vjGqJFaRryOHqkUmf6NaIQ7XizI0AhsKEotCFGt53ckBY6WxfXnhY9nWwbSQ7gS/3vSAocyg5mhlmZHdGibutClSmBCXkTXblrEyVro0Ubo67BqvjR2tCp9pjF7tST4zmn9uwnV6NP/MSN7Zkfzz44V744UXxgv3xlznRwvODObs9GZsdaWutaUsNyefbExaaUo82eRYrI9bqI9dqI+dr49daLQvNdhPNtgX6mIX6mIXG+IW62NXWxPO9GefH8o7M5B9uid9tytluyN5s8W+Wh87XRU3VmDpDBZm8RiBDJaeTjbSqBIyiYxGYmEQNAiAhICQcCgMCsYiYQaRpCg+59Lpi2t9Q11RcUtW22qw8ZUu98tDlQ/SRC8kk16wo6+aAEN0RA2O2U/HXjZ53I4EXvGFLhmQK4GURo0oim9Ym57fHJ1uNES1kNTtFH65QFAvEUwl2M72ta5WZ1/bXrtx/ca5lYXlocHx2oaX7tz5/5L6048/Xmt0TQfLmljIAS54XgJfkGF7aLgaOKERh+qiQWqRxwoghxpJx8vRR7Mx0CKFOJ3PLRAI6jWaBpPvWE7OWk/7WoHjlI095Y/LEyKjeYQwJkKHPh7Ko7iDDMNSwobKc41/aIN3eEUIGSTjymDAmKOH0oCHO6me00JgE/5QDf7oCPvEBPvIiMBzSA0fMxC62F7lRFCZWJJGoKQAj7dxCFNy/JwCPmuizngLRgTsdpqggcNZNWHOG4+Ncb36FOypeL+BLL/hLL+JDP+RTL+BNJ/+VONErv9kXsB4jt9opmkkwzicYRxK0w8lqfvjFb0OWbdT0hMv7U2QDaarp1ymBXfwRn34ZnvseI5fkJjF4XJZdJaYRgkRc/J1WpdeXRtj6s0K7coKHSqMnClzzJQ55irjF2qcs2Uxvcm+XfF+fSkBbXH6Cquq0CrvLo0ea0kfb8nocllLbJLaaEVnsk+zw7stUTOQaxorDJosCZl0hyxUW1cb49ZaEzbak7e7Urc7Ujdbk1YbnUt1cfNVMTPlkbMVUbOVEbOVEdPl1gm3ZdxtniizTJbbJssjJssjJstsM+6IGXfEYnXselvSdlfabk/GdlviWkPcUnXkYoV1tiR8OM9SZdVmSnkOFieYwvKjkn0oFDGZRMGiMBAQEuiFg8MO0vLYFFK1q3BldmVzef3U2trK/Ny55bVLw/33L199+eHdh9W+L8Qdfznm8FWd1ziP1E6jjHDJ1wJAz4WChgSUGpt9pXdgc2Gtr2/63MVrDx+9snNye6qsfjLFORksXtLjNxM1pztqlmqLn93bffDiKw9u3lwfm2jKKfnyi7//f0nd399/993f9ta2RJNYFThUHw2yLIVNc6DNGNigEDcuRbWRPFyQQ3WEo1W4424uZcCV21dUVKqWl+Kwbhiugs7si7OcqcmfMtJKCYddDEw8E2uhQIJxQAsZk0JjNWHxswLgrvjoHMOjCQMZYNH7qIgi6OEa1JEBsscEG9hOOFKBPlaNOtpJOt7FgZbgjnWSTzTCD+cCjqV4IPJA+BIkrppBHZRido3oDT9iP4Pcgmb2kVUjTEU/n7OiRZwNoiwk+g7nWUYzw8cyQ0Zzg0YyA/uSfbridYPJxqEUY3+iridB25ek60vS9SV698eru+MUHdHStkhBW5SgNZLfFsnrdYhHUlQzOca5CvNWa2xZUjCZiCESiTQ81qYVX2yqWSlJ63NFjFXYJ8sdc7XJy61Zyy1Z8/UpkxUxM5Wx0yWRnU7/OquqJFBYZzFMJMV1x0eUxwf3lcUX25RJSkKeD7s8TFYcKCoJErhDBRVmcVW4uM4mbI1VdCd692QYh/MDx4pCJovDpkssU8XmcVfIcG7AQJbvQJbvcG7AWEHwVLF5stQ8WWqZLDVPV0TNVjsWap1LDYnr7RlrbeknmxLX25K2OlM32pNXamPmSy0T+YGjWX4DKb5tDp/iILVDJrKyGRYqOYhI1OMJPDyWhEZioWAsFExEILAQKAoI4pHIbSVlG3NrTUVVvZWtVy5eObW8dtJd9FxzwcN+16NyzfVY5mk/4qVAwG0L5Gawx/VAwO0I0K3Aw2shwlNzcw9feOnRKy/fu/dgb/fcbNvg5szJna3d5+7eOTM7PBvlvRVOWgujLRuwO/nRt87uXr14cWtqfrF38n80+T9Lffz48Ux3VyWX24yHdBA8u2lHh0XYEW/JrFWzZJYOc0C1+EP1hGfayEcbxOjBnOTZlqaeNEcJh10KJeSD0S0+6pPFifVqfiLoRDoWlkZCxBAgNgLYCj2WCACVwkltONhJJqCDCgn3AJXSCQua/8PbXUa3dW77wk+aGCTLYmaWLLIlWbLQYrAlgywzMzMzsx2zHcdhZmyYmnKSpimmu9zd7sJuG06Kib3uh3Tvc85933vuhnvvGP+hobU+/8Z8nrmeNdYkdZN9erE+E6S1ozS/Jrx/KRaWHuC7IRi1FEpsIcKGWP69RL92CqaHQx1gYaeCcKN83BgfskMZMCdADJMFA7iQUWpoIUmViFVOqeRL8Yrx/MjJYs90cdR0sWuq1D1Z5B7Lcw5n20azLcMZxsF0Q3+6vj9VPZiiGUpWDyUqe2JDOqPEHW5hh1vYFiFocbLbI1ldUbx+r3gsJWQ2R9WWqOKQUWg4FBcYoBXTt/cUHF5Xvndd1d7Ryt1D5XtHKvaOlG/vL9rUmbO1O2tbZ+ZkaWStlZcTTHIRA4qC2FcrWg9mFdZ4zYNlCTkmsYMJS1PSq13yRo+6JkJWFyGtcYgrHPwyO7vSyqmxcqptrEZ3UJtH0hkn7UmQ9ycp+5OVfUmhvYny7gRpf4pyME21Ls8wXeGYr3Ut1kdvbEnc0pGxsydnz3Dh4dnqI3O1h6YrD44X7h/K3dKauL4icqrAOpiq740P6/KG1boVuUaZRx7s4PMsTKaBSVUxqVw8loxGEpFwEgpBQiGxcDgaBuMQSV2llfN9k6WxhW15DUf2HZ6qbxygMI+FE140+7yYQFtnNGawI7caOG8n+b/pee4ll89F1+oLtlXnSm1Xr1x7850/vXn95rmDzw/X9mXbMjoKG08eOfLG9bd2Dg/OJFsPeGn7dGt3qgP3x9IOVXiP7d71/IHDX3782T8hFQCAPTUlG6SUKT58khlYQfQvkAZvqa3dVOhdig4dFCLK8c81UkFdVHA726dVy+vNTp5rrRlKT2oMC2vV6cYTPdUacSYNX8IiZxEQBXRcDhMfi4NEgtem+AeUI/FdVNQcw6+dHOCBQWqY6J3hpPVaxqRaMMDFtREgdXhINx/VL4Tv1yPXy+HDYvyYGDLC9Z8Ppc5KUJMCyAYFckHit0kasF0O2igJXBRQ53i0WSm7RhDUoDM3hQeXmdj1saq+FOtwvmusKHqixLOuOHq0wDWUG9GfYRnItPRnWvoyTf1ZxqF040CStjde2RUrb4sKbo4UNUeIGhxB9TZOg41dZ2E1OvlNDk6Lk5ejZzNwUBwSjguEmCW0iVLHro7kPaMl+9aVHZqqPDhdvXeycs+6iv1TVTOjSOQAACAASURBVAfGS7d3Zo7kWXJUNBcOavXzr2EGXctvOVNcP1aa0Z7uTFdyKizyDDW7zClvTTLXR6ka3Ipqp6TcKSixcyss3Cozp8rKqbZyqizsGiu3zs5vdAqaIgXNLkFrtLg1StQSLWqLlfQmKQazdOMF5tly50KtZ1NLyvbOzJ19ufvGS07M152Yrz08XrSvL3tjvWcs29CToGqLUTa5QupcIUX2kAxjiFcVEiEOsvJ5NjFfJ+Sy8RgiAkZEwgkIGB4BxyOROCSSiSeUJ6YvDE7OdI4vDs7u3LpnV1/31lj72VrvCzmCs2mcbq3dQ8sYCjW8EAE+bwOfiyKccpFPuSmXKuw3Tx+5eePGG69cP7ywvSOzoTahuq+w9cz+4+dOnOyQqcboiAM6yG474VRPydnZ2j05jun0lH1zc8vLy/+c1De3btkrR+wMBc+zwd328M6qmrn+rqmC5KFgXBcPk4KCFeMRtXhINc6vhghrMYXNtzVuGegbL8oZzUtbl5NYTMclwPyKgmhFHFI+DVvEI0egQXpfHxsIGhkAraGhx6igNjyiJUTYzSUNCwijOtm00zIQLG5EkfupxO0a/C49ck+o/wDTr50DrWVAkhA+5XhwJ27VkpZ9ING0MYy4QUSc4jLWixiLIYwJIXmHhbjDwWySk6KYMAcT5uahPGJiWhgnzyAptsrKnNL6OHVbsrEz1dSdbulJt/RkWvpzbINZtoEUY0+CusOjaImS1tqFNTZBtZVfHs4u1TJL/zhSp5frGNECHBHhj0XA8TBopITc4eYOxgtH88IXat3b2xO2tidtak/b1p21ezB/R3/ujp7s9bVxhXp2BAFWJJeOREUeyC/aVlI4WZfVmG5P0fGqo7WlEQo7BxEZhC2yBDfGagvNQQVmbomNX27mV5uD6hyiOoeo2hpUbeFXmXg1lqBqC6/Ozm+MEDZGChtdoiaXuMktbouRdnkVfcmaoSzjuuKI+erYjc3JG9tTt3Zl7hnM292bsbnJO1Ns601Ut0aHtriVtQ5JmV2cZRSnGqUJ+hCHhGsVcg0CVgiDRMOhCEg4CYXAwQLxCDgVjydiMHQMPs+VsHNx08GtO47vO3Zw284j5TEXxsveee2Fa0udpwq4u5yitmD9rFl0Ko541Bh0SKXdo1Aesemu5arPNaa9tH/P9dfevHr+8oktezcPz++YXDx77MLLx45uzkxeCGPvlPgeSQ4+v2X60v4NOxINlWC/c5s2/a9A/i+lPvz2m8188L4QvyF6QG9i3Ozw0GhDbX2EvUfCHA0mF5NgpQRYLQlRAPevIyJbxOShBMf6xsqRrKhxj2Yp0z5sDi6gQuKxvukscp2cX6PkGiF+0rU+OjBEDoZFwxB9VPiQWT5WkFxOp5f4Q5vQxAEWu5fOaEEz1rHp+3WoQ1rfTSLfHPCaVJh/EgoiXfWcJxDUQwscFuMnQ0WTIlEnjtWG5tWTQ7PpYZ1S7pwRXyqERpCgNjLcSg40kUA6PCicCDOSEQYS3ECFRvBxscG0HKOgJlZV79W1JOo7UsM7UsJb49VNsdL6KFlNRHCFmVdmYJfomUVaVqGGla9iZISSMpWEFBlZToARYH4IGExIxqSE0krUpCo9pc7C7IwWDScrxrN0w1nhvSmqjvjQvnTdZLFjpiRiIMs0VhSzq7tyfV36uoKY0SLvQGViY25EolHgCCFnmEK8CpaaAHILCZk6QbyMGhuMTwolZoaRc1TkAh2tJJxZZeZWGrllelalgVNh5FaaeFWWoBqbsNYmqLEGVZl5tTZerY3XGCFsiZJ2ecOG0gzTRa4NNfHrq+LmK2JmS12TBY6h9PDOOGVrdGhrlLLGIS22SrJMwcmGEK8u2CJhm8RcNZ8popEof1v6cTAIAQ6j4UlkPIGBQ+XEenZu2blv87bzp88d373rVIbyWqPt7S3tFxtsx1zgYw7Q6XjquQzcpVzUWVfoJoZ8nsA7pAy/ZFO/0Fz83itX333rw1vv3jx79PCBrTsuHjt59fTZK+NFl/qyz3YVrTeR5w30Q9Ux+8rN203YjWGkHz7/9J+WCgDArvzkAQpokIeeiLPOtzS05+QXWhwDUZYlt3AgBNbBhXSyYJWE51qo/l003042qEdB7g8jT8oQUzriOqu4WYSNRvlbAwMaFPx1Vn4uzl/nszoVA8klQ1MR4HpiYL9b25ObmI8h5/tCq+GIOZNid2pkq4DbzyXt0sCft8JGeaDI1WuifP2S0PBYKr3arJ3wWIYt6kG2oAsvaoAG1cMEzRTNUIh8zkjNYYLDsQFGLMyEDdRiQVosSIeF6LAwDTpQjYYoMSA5wlcG9/EE44ttgkJrUGWktCpCXu4IKTAFFZp4OVpupoqTGUZLV5BTZPjkYGKKhJwiISeKcHFCtIwIRoPXIvx9SbBAF5+YE0rOU5KLwkgFClypllplYNZauI2R4ma3pMklaXAKqy3cOoegP007kmPuTtI1x4SWhDNytPTWbGt3uachJyLJLDEKsOnWkEgJWYWH6EioMCxUhvALw/iZKBAXG5EgxmRIifkKeqGKWhBGzleS88OohRpGkY5VqueU6VkV4ZxKI7fSxH6WKhOv3iZqi5L3eNVDqYbRdPNgcnhfom4gObwnXtPhCX0mtdohK7KEZJokKcaQGJXILGYbxVxVEFtII9MxGAoaRUYj8XAoEQGj4ohkPF5MQucbletqChfbSk49f+Dork3HkhSX3IEno0CnrGtPha163ujzYhz0BS/0YjzipFm5M8i8U6Q7aTafi5C/UB7z6ol973z45c3X3zi4MHp8z96Xr7zx+snDV8s1F4s1hxtiZpyUcg6lXSfaaYEc06y9sTDy32j876R+9+kn1XDfOT54q5W1pThjqqZmvKZufVX5xkTluAzcz/MZ5Ph3Mp/rpq3uIa1pxq1qxq8aYPpP8p7r54Ly6eRCOrmcR8rCQrIJ0HYpqYGNiYH5lmJ8x5lrRzmgGjKszqJtiY/KwxAKIMgCaMC0U76lMDaJzixisNcpWItabiUJGbnaJzUgoFEq6U2IL3JF9JUWbSgtGeNIerC8VgR3jBa0USbsDwtODZPnGkIzw9geDsbNwljpcCsNFsnBuFhoJwPp5mAjuCgXHxMvpVbYgspNjHIzs8YpqnJIyiyCEjO/wMhJD2OkKRjZ4YI0Ndcro0aJSBECopWNtjARQqQfwmc1CuzLIWIVNIydiYrio+NE2BQJNlNKyJWT8xTUXAWlUENvdsv6k8O7vOqGiODGiOC6SHGWkuQNQkWx4U4qOENFbyuwd1RE9dTEt5V6MmOVSQ5xcaIuQsIIpxHDCMgQZIAI4iOH+1lpyKwwWnOUss0dVm+XlIezS3TMUj07V0nJlBGyZIS8UGKRmlamY5bpWCVaZrGGUaJllOlZ1WZ+k1PS4ZZ3xSi6YpSdMYquGEVHdGiLO6TZJW12hVbZpaV2WaZJEq8TRYcJ3apge6hYI+RKmDQ2kUDHYSkYFBEJp2JRdCKegccZ2aQmJa0rnDqdoDwxO7K7u3aTiXQmDnopCfmCG3FB53tau+pKJOjl2MAXohEXnaLzDuW5SNk5l+AFD/GlOPTZ4rCXF1pfmm48WB5+ev3gi+cuX9w9+2ICa59m7TYXYacd1iBixTIFvXr2mUTB7U9v/Tca/zupAAAcr83cwl+1XQHe6A1fbKyabavb1tmyJd05xF3bT181yPYd5PmO8vybCT5e/9Ve0HN1hLWjXN8KMtwAoyaT+J1BxEEepoqMTyTjvFRyDBpRCls7zVyzJPAvx4M9Ak5GmLSAhEuCIovwmNkwypSaUMfEDgrF3UHcbqW2EEdK9/HLAYOqeYyRrPTiaE9jctpcXOQEGzPGRM4FkebV4hKZ3BNiLHaFN8aElBmp+RpyhoKUHILJCiPnaRl5GnqhllliYGVpicUmZrVTUGtjVxjJdXZWYyS/xsGpcXCaokRVjqBiE7fEKiyL0uY7ldk2WYpFnmCSx2iETgVPJeIEs1lmmTgl0hhnkkcqRbYgmp6C0JKgVhosmoOKF+LTQkiFama9I6TJJa+yCYp0rAwZycVFq7D+cviaULSfU0isTrL01iQNNicPt6av68zrb05vLImqy48o9oTHq0S2IKqWgZZi/ZU4sJ0Bz1VR6h1BbW5Ri0tSZ+U3WHmtbkmVVVBpCirWsXMU5PQQXIYUnykjP0tOKClfSS4Io5bpmHVmQaNN1OyQNNklz35rbYJah7jOIS01S/LNwUmaoFgFL1EvjTcoIpUSQzBfyWcK6RQ2iUDHY+g4NJdKZFJwDAIpmkvtU+AGZKhiIb1Ma+20GDda6efSCK94YTc8a9/KRr/ohVyK9LniAV2Jg1zPol7PZ15Jw1yKAV2NBd9M9rvhXfOqB3o2HnHM43c0J+TkdN9bZ4/c6EnaHrJqk8xnt2rNdhOpTytqCOa+UBfz31P830i9982fNxrwG6Vr5m3MmTzPYGb0TEnivsqMMTm6j7ZqiLNqMMhvmOfbQlqbFLDGC36uGrN6kO5bgoc64YQCPLODSppk44YY5BwGNU0pL1FImnA+U4xVs5w1NXi/MNBzFqhPIwsVBQsooGB2hEC2SKD9XFI7it6n1Mzn5WQRCJn+4EIEopiMqzXo2iMMbTJ+DxPVQ1k9KfAZlaLSOXSHUF1ktTVaBYVh2FwFNlOKyJAisuWovDBcjhKXp6OUmFjlFk6umlSopxcZmHkqYr6KUKAm5ipx2aGYXCUuU4ZJFKK8AkysEO8KpkVKGW4l26MPjtNLveHSJJsmOdKU6AyPs2qj9Qq7QmILFev5NAkOxoH6cmC+QhRIRYZHBBETQ6jJckZCMMUtQFqZgQYyREeDRoRQc+yKhix7f4N3uid7ti93brBgfrBgYahwfrBgrCN9qDlppDW1s8JTkmxOc4QY2Qgl0teC949iQFJFiAIFplRPrjJRyzWYKiO50sosN7FKw9klJn5ROKfIwEmTkRLFuKRgfLIIkybGpoowaWJstoxYEEYv1XHK9JxKI7/CwC8zcEpN/BKzKDtckKIJilMEecNESfpgj0YSoRBZpXy9iCNlUUQMMpeC51HwIhaVQ8VKaJRyHnFShpmQUTwMmZZizuYbFu0hSzbyYCh3ySk4mh58ysu6EIF8PRv7Sgb29Tzs1WLci7mY19NgL0eDztj8zjpAl51+502rj5tWnbH6vTld+9nHb744Xr2JtXqBsWqbzOe4PfBUNHG3lvDNKyf/LakAAJweaxvgg9pZfh2h9FYxrk/N3pZmXXQLhgSBw9yAbga0hQJpp/g3E33qCWvaCKv76T5tVEgZCl2LIrZiCOMs/KIQM6lmD3nMLabgfiF8s5mxTobLh652g1flwNYOUMGVRL8ONnyvzH9LMKaHzGhDC6cT0qs90UpwoAEEj0IR01m8LDajgR7QjltVDF+ThfTNJ4AtMN9QNN4tCU6VUWOpyAgKxE7xt5J8HfQAJyvQwQhwsgJcQTC3BO8JZcaIWU4e0cSEW6gBdlqghRJgJoNttEAzGWQg+OkJIA0eIkeDJOiAYDxUQoJJyAgJGSmlYRQckoJPV/BpCh5NwaEo2BQZkyimYIIICDYGwkFDOShoEDpQToRpaQgTF+cUU2PDOFmO0KokS3NhRF9t3Fhr2nR31mxf1kxv5mxf1mxv5kxPxnR3+nR3xkRH6lBD3GCzd7g9ub85ubMqIcMZpqPjNHiwDusbjl1rJfhGMEEJwYj0EESuElsaTinWE4r1pBI9o0hLq7byS/T0fBU5R0HIDyPlh5EK1ZQqC7ssnFoQRsmRk3OUlGwFOUdBzlXRc7WcDDU3ScGMV7CipZwYOS9OJYiU88zBHJs8SC/iyjk0GYchopHlXKaMxxHQ8WYudUiK3m0A77EQavniTJ6qQ2XYGSmaN3I8TJOZZS9i27ZI40/oHOdjtXvChPtVnJeSMK+m+F50gTfLoAMM3BgbvV8VcMG65owBMq1kLKUmXmyp3h8jnBOv3hi0Zpt07UED+nkH+fko+tPffvl3pX77ycfdEm5VwOoGEqIev7aH7LugJiw5uK1sXCkWX4cj1WBxbSRkL8m3k/RcM8m/HO9XgfVvRhNqENRKBK6dAp8WrNkYjhx3iTKZ8CYxbk95dLs5xLF2lTdwdRXaZ4i0ZoziM8MD7VT67NRBp/i4eZVtMa/EzuBw1gbyQGgeBC1HE91EbB4RUor3j4L5ySEBQn+QFIowM+iRoiADkRIE8xVA1wbDQSFIsBwZEIoIUCADVWiInoy0CHnR4XqXPtwRLLIxiAYySo2HaXBQPQmhIcC0BJgaD1PhYUoCMhSPDsEhRVg4GwFmIUESCkqIh3EwYAbKnwb3pSP8GQh/JsKfAffjIiBBKCgPEShEB0rxUCUx0MhEOoWYaBk5SctJDeemGljpZmaahZNkZCWEM5IN7GQ9K0XHSjPyks08r46RoGd6dQyvjhGlJEWFkaJVFJeMlBylbuxonB3rK0+L1lOhegJEjQSFoXw0OB8D3s9JBccHwVNDkHlqfKGaVKKnVplZ5QZKuYFcoMKU6vFl4fjWaP5IhmwoQ1JrpxdpKAVaRpaCnK2kZCipSXJKvJzulTFig+kuEdMpYjgkNLuEYRIyDWK2ms+QsqlSFk1MJYupFDGNxidjncGCEQ1vt4l4xMpeL1TMCcI2yQybQ+V7rOL+0OAkmiqPHLWB493CjFzi6NczTFt4uksu7BsJq86a/ca56Bo8vQmP3SFHPm+GzIaSE3hWN9NbxA5v4RO7g+Eb5P4bQn02KmmzEvG7u/7nd/z+FakAAGxJiW1EB7Yx0RWYtfUovyEmtIGFzyYy4gOJeXB8MRRdg8b3cih9ElIWBavyD4iBQCvh+FossY6IaiGDe+irFoykxajgDIJfHhk8HRNcGoxz+a1OhKwuQfn0E30mqWsXBWs2hvhukvguhKDnzWEjEWY5Ak33Q7F80QwQjOEHZYPgMkhgaGAA28eX6ecrw6LD6SwrV+AQiCRIFA/iHwTzEyPBEhQkBAkORQZocHAzFeMW8+PsUbFxaW6XJ9pgdEmCtBSsEo/QkxBaIlxDRmnIKC0FpSYjtRSUno5VktByAlKMDFDRMR5VUJyCE6NguJVUt5QSKSEbg3B6FtLAgGsoMA0x0ERFxQrJGUp6voZa5+A2u/gt7qD2GFGdnVFloTREsBoi+TURgoZYeUuiptwhKjFyq+3iSqek2MCusvBKLeyCcFpGGL7cxMrRUOKEsP6uujOXzn6+IftAlTtdy0qSUZ0MhJEE1uH8NJgANcpfh/M1kHwtFN9IWkCSBJOpwOcpMKU6QrEWU24klYUTB+KFY+lBo1n8GiupTE8p1lLzlIQSHS1bR0lT4JNlhHgZLSaEFiki2QRkm4hu5lM1PJaKSw1lkcU0oohGEpCJfCJZSCKJWbQib/SgN6o+VDChDtsaYplnqNZztYt88y4Vbb+ZNCkxDDHsEzj1ECJ0BKlYTwvfr4h9OTroctyaC3bwSQ1yWwhyixR+yoI6Zwkck7JjWVFeRmICW5tOYlTjSLMy+C4jaIeWeCAl6enfPj/x70r9/JXLvXT4oABZjV9bCFlbgoO6UNRssqAETc8PIBQGEGoQ1N5g6XBCZJXNFIHEJoOhtTh4Dxvawwa1ktd20gLWyfDz4axaSkAhalV7UGAdDZwH9cmAPFcEe26A5DPJXD3J8B0nwUapiCkxdr2S2C3AS0CBZH8UCYSi+gXS/QKpfoEkHxhulT8PCrdwWTYuK5xGd/JEBjIjBAqVwgKlMIgUBlFikHoC0kLDuIV0r1Yc77J5PZnO6MzIyFiH3hAuCLIKOVEyfoSAZuOSTSyCjobRkJEqIlxNQijxUDkWIscGyjCQMDI8nIkxMZA2FszNhyWI0WlyXJqKmKOhFmoZqTJ0khhWrKE2OfgtDlank9UfxRuI4Y3GC4c8QV1u5qCXvy41eDQtdF2Ofn1F1GJ1zHSJfThVPZEVPpyqGkyUjiVLh7zi3hh+b0zQRGpwdzSj3SPa8/yxmxe3/tTH3pUWXOkIqrTwCjXMzDC6V0SIoCNNRKiBEKjHQXQYsB4NNmID9Gh/C8EnihXgFcAyQ/El4eT+JNFACnskK6jGii83EIu1pDwltlRPLtKTUrX8LIcuy6GJUwc5+TgnF+Pk4x0Cgo5PUbPJoXSihIIXU3AiMl5EIouJ+BAmo760eqpnNEqsaRLo5vjWMapykqHcpzaedbKP6AiLHP00xTaECB1ChI5j1EtM+6GQ5JPasPMO/4umNVds/pfsPpdtq16P9r0Rt/q4jjLCTBgNsgwFc8uQ6KIAwqQMf8SN22mGvndw6R9B+A9JBQBge6x+JMi/nrg2I8DHi4DZkNRyKqeZyCmBUQoD8PVo2qhK050Y3RLlqCTjiuG+DSTfdWLoEMevlby6nQHqFSFmw5lNdP8OAWosjNpJB5fC12T7ry6Frhmi+feS/dox2HYUvZdIG+FiZ6WoJhaCBQKTQCiqH4rsC6H4QYi+AdjVoFA8vsQgLQ0XJ0k46TJRSrAwikOLYBIcDEwEA+diEWN41DQpr9AYWubWFcY7Y6NiLMYIlVItFbClLIpDLs50GjNsmgS12CmgGehYDQkRhgtUE+FqIlxFgKkIUA0RpiHB1SS4noIIJ0FMlEA7AxrLgyUIA5OCodmhmDIttVhLKNMR2xy8dhenyU7ujmT3ujgDccLxZNlIYvBQinw8Sz2RrZnIM66vjNnYkDJdGTNbHTVZZJ8psi9WONeXmmeyVaMJkmGvaDpdOZYk6IzAjRU7Tr/+5seHB//SJxxPEdXaqPUWRo2BXm3nlFvZBTpashQfI8RaaVAzGWahQPU4iAoBViL8lUhfDdbXTITEchB5YejScGS9g1qqw1UaqaXhpCINrlxPKNNSEhOTU0e2FW44lDe8EFtQE5tVlJydHWdURgioBjZFSSNKKcQQCi6Egg8hk4LwGJtS0V5bv2lqqlIePh1sXC+29ZLlk3TLXpnzgpt53IZZzwpZT7dOEfSTeP1mbtRegWdHkGdvZOyLPfkX8nVnbGtejFx9xR140Y16wUM4Z5EcCvZs4Kn6yKRyELoSiZuWo+cVmEWv4envv/+flPrx+eMdNN960tqCQN9SJDIPjq7DE1sJtHoCtQpNasGxZ+3G4fzUJre1DIcqgYKLoD7tLGiPAF5D8K3AreqXEzdGKWqY/p0ywrCaMSjBVOD9knxWFUDAPSRIN8m/CU+uRdK6qbQuGnSIj4olIwigQDIISvELJPuDUD4Q7HN+Nhq+MUJdb5eUqNkV4SFVRll5eHBuGDddRsuU03PC6Llqdo6Kkx8uzrMoEnQyS6hExGHwiRgxESGjwKPUkqr0+OLE6Lxoe5Y13B3CCWdhrDyqmUnS4xAqNFiLC9Dh/A2kQAsVYWPAIzhoD5+YrmRVuSVNHklHYkh7YshwjmwiXzGSJR3LkU0XqsbzQsbzg6eLwmZL1HOV2tly/Vy5ebHBtdQcvdjo2tQet7M/c89Q4ebO5PkG50ytfbrasrUjeme3Z3NL5EylZq5cs7XWti5T3OpCLg7UvfTmez9uznq7NaQ3NqjRRq2zUKsMxBo7pdRArbSwaiM5xQZ6tpKULiOkyggxApyJDNPhIWpMgBIJVqPBRjzYxYC46H4xnIBoNiQ1BJujxOSpsGUGcoWRFmtRCxwJ7IQiaX6TrKjb3LqYNnUgt7w1LcoVGa4wBvPDmKQwBknJJMsoeD4eUpKWvG/n3s3NFQuhsn0m7XaNYh1LOs9W7RSGnnUQTjlWnbZij5u024Uxe8TxR9QRhxWmw9GZp6emXr5+9YUjO0/XpR5Okg5otE2hysWQsBNq1x6BZQQvbEHQKqGoHhZxnRg7YhC/deniPyjwH5UKAMA6g6yG4JsH9a1BwKpQmEoEphlHHuKx+rjkehRuQMHdVJ05kp5QSCIk+/sk+ECyEehaNqqUBCsigJoFqGmLqITsX0Tw7RFhByXYSqJfOmR1NsS/hQDqpIJq8NhyFLadhuhggeqpWCkETgBBySAI0R+C8YWQ/XzjJPRWd1itNbhQwyrScCoM4ipzSKlekKdm5qtZ+Rp2rpqVpmB5Q1gJRkW0VW/RqaWiIAGTrA5imQSseI18vLFm69jwQn/PXHfnQlfHZGvLaGf70sL6LVu2To4OV+VkJRrDncECB5/mYmMThNgcObkklN7i4A9khfRlSftyQjd1RhyYij48F3t4OubwVMy+sYjdY5Y9E6Y9E/aDM1H7p6P3TcXsn/bum0vYNRO3YyJm54zn0Kb0Y1vzD86n7RmL2T7k2jYQcWCd59Ckd89I9I4Bx44+y7Yu3aYWzWKj4uyBdW9eP3xnh+3GsGqmNHyyKGy8IHSsQD6QLW6O47Z5hI0ubq2NVWfntbiD6yNFNRGyAoM4XcV18XEmClxPBNuZcDcL5aAGWmkQDXq1geBjp/tFciBJUnyugpCtZSYZQ0xhMqlEJg5WihXGsPiMhJzy1LRMnUGnlEpC2HQtn63hs2R0koKKLUpPOXni+T1ZGbsUiiNm6WkX56iR+ryBdEzhf1rre9Gy6vV02JsVoaci9Psl0qMq9vnGnDdePP/ypVf6O0c2b9526+33Thw47g5OKuZ7dsg8+8XRSzRjL4LfimZVEsjFZESxLGSpu+/Jkyf/e3n/rNSv3nknFQG2+K3JhEArkOhyGLIWSRjn4+dCEd1s3LAEOxmjqNJKs1CYOF8fjy8sGYJqZGPL8dAitF8DH7rOGJSL8i+A+44IsP1ByGoqKAW5Nh4CKiVCW1mwShK2nkEaCyF3cAOTYYFUHzgRFEj0A6PXgKhgWKqS0x4TUmlm5auomTJStpxapGEVqJj5Kka+hpGvZRRoGHF8XCSPlqjXFaelDXZ3zY+PjfX3Dnd3jjQ3DlSVT3W175ib3bVhw/7t248fOnjh3JlXX3/95vsfffjV918/fvL9k5Wv7z/40xdfTZU7WwAAIABJREFUXL3x5tlzZ/fs2LI01jlandGb4ezyaltcskYzo8VGXmxQ71ln2TVjPTAfuX/WuXfKtnfWfmB95JGluKMbPYc3xhzd7D26Ne7wJs+BDTEHNsTs2xB5eEvMkS3xxzbHHd8cfXjJfXQp6sSS58RS3LHFmGML7iPzMYcXEg7MRR3e7Lp+ZeCty+0fHkq6vDniwLT7wLRr/3TkvqnIvZOufWORM6WaGjO1ykhudPC6PdIur6QjTtHm1Xamm2tiwgotwel6bpZBECemRfHILh7RQoXbGGgLE2tl4SL5ZLeEm6QLLY13l6R4kl3mBIc+PzF2/+lzZ298sPfEpe7JmYyCwlhPXEZqhsvpslsdXmdEtsG+objqcGTSPoXnhNnwWjr/1VTWK/G4ixbQOZPfZSfo1aSAazX4K3m8RTJybxDryrqRq+9+cO7C+TRrcUftxHsfffzm1Veno9xzLM0Zg/Ws3b7ACO1BC2oxhCwEOAsHLmDT/nT12j/O75+QCgDA1o4OlY9PEjiwDIEugxFq0aRhLnhBDdvtVc+q8F18SDKBlIkkZUFRhRhsBiKwmYtuZWPLkb5NDHAzD5EO9WkWMHuFuE42pJwM9sJ9bRD/KCikkYttl9JHotSLcdouAc4a6E/wCSD4gtBrQHRQgJtPy1exM0NwSUKElweNYQXGMKExDFgsEx7HQXj5CC8fEcOBJcr4fQW5M22dM12dG4b7N44Obxwb3TQxuWNmZv+GxcN7dp88euyFCy+8dv3mzQ8++uDPX37yww9f//zzj78/vfv0v8wkfwgA9wHgNgB8/fCnj//yl+tv3Tx75vld8xOLndVLbQlzDZbJ6rDZWsVMtXyxWbe5y7at17mtP3ayoXCyKWvrkH3rgHNTn3PLgHvXqHfXRMKhzQWn9rUc3161uc+y1Kna2G/cPmDfPmDf2mvZOWzdPRn3+snxK0cHj+2oevnU6EtHOi/srj29s/TktvwjmzMPzCdsGbDMNEoXGkIHM8Tl4YRKI7HJyW5zB7W4eE2RQe2x0oFsQ2+WsSvD3Jpu6s+PKDKLC43BiTJ2NJ/pEXHcInqkgO7k0yO41CghOyksJNmo8hrCciKNVamJp16+/tZ3j9/84vbpq+/Mbj84Or9l+6FTQ1MbZrfuX9y0p80UNSmyLwWp14scO6zml3MYb2TRXkvyv+Bcc9EOuez0O2/1udpuu3l445Hy5FNeygsdUW9duXDzrVsH9h69dP7lGzc/ODPc+UKc/IhMeNqqupIUMs2mDpDo1Vj/XOSaekrg0aKUf8rePyf1pwcPEiiUTAiojYquQwZ2k+GzIvCiErknJmRCDh9m+RZQadU8Th2dmE9Em/z9iyTcyUhDMQ5Sifcrxq7NRPj1hSvqxNRyIiQfCUlBgnNpsGo2slOEGIsInitOmi301oawgvx88b5wgi+EB0PaaXg3AxFBCXSTIS5qgJseGEWHuCgQFwUWSYG6yIERRJCNEFBqVi22N++fntq5bmLLyNDW0aEdU9N7Fzce3bn77LHjL12+fO3mG+9+8OHHn/3l029+/PLH+3+9//Od35dvA8DtlZUfV5Zvr6w8y51nH9L/m9pHAPAQAO4BwP0V4Ieffv/o22+u3bxx/syJA4sjWwaqZ5uypiq902WusVJ3Xkxda8Ohwcqapeq4xfqYTa0pOzqyt/aWndgz8+qrZ166eHi+JXMiyzCRbxorMk2W2ZYaPYemS48uVV08NHb50OTFfUNXDo29eHD41Obm01taz+3oeH5b09GF8t2DabM1xuHskI4Iar0J3+ikt7lZnTH8Vhe3zkJtdDC7vJKuRFlfhm4gz7Kp2duboliXbys1CZOEbA+P4eKSHQySjUo2k7FWKtZBx5touHA63soiWbiMtq6efaevPP/C9f1nrkxs2jMwt2XHiYsLu0+cvnrr+LHTS8meOVH0NMM4wI3rCXXuj+Vdy8C/5KWftAReMT33qsPvVTf0rb7Uj964enV92/kE+OVs9uGJyedPvHL5wouffPfl9Zdf2hsdd9lou6w3HJerTlioO5WE9SJkNXFNItSnmoG/9/VX/xelAgDw0oH9mVD/Njq0j7l2mue3QQheLwavl8OmQ5GTAv8uDmJcSpiWYytpgU5oQL5I0GvSpsD9kgNWZSF9stH+7cGsCjY5CYVIQsHTsaBGuu+EaM2oBDTs1ozmpc1WZSUJOGQfMMkfEYLBO+nECDLKhIPYiYFuMjSKBouiw91UqJsKiyQHRpAgNqxvBBXRkhC7b3z84Pzs7tmZvesXD2/bfubQ4cunzr/60tXrN997+4NPbn3x5cfffvP5D7e/uvv4mwc/3/71yYNl4N7fdP7/5u7yyr3llQcAcB8A7gJ/FN27APBszs73APDl459uffX51asvnju0f+O6wdLywaPXHo1O7G9Ii2xKszVlRHfmJnZXpE+tazz6/KYjR9f3NmYN5EZM5pp7M0xDuc4N9albuvO3DeTsHC45OFlzfKHhwGTl1r68LT3Ze0ZLDqwr3z1euGO4YM9I6c7hoqXm+NmC8OF4Ubeb1RvD7YnhdrhYTTZKeySzO4bdEsFoixGM5eq3NTsnciSbKs2dHnmtWVqqEWfKBHEcehSN6qQS7RScnYKzkLBmAsaIRWoQgV67uau9q7ejt7Wtp7yivqmpc3Hr3ukdxy5ee//SrqnzxZr99rjT9uR9YVEHbIYXk+ivJ1PHlYZuofqyE/5GAvRGOuZaLvv1xohLyYwXLKsuRGNLVR63trg5ue6Fnduuzk6fcyYdl7hOy2L38q17ldRDFvhGRUABA66GYbZPzP2z8P5pqQAADEY4yrDgAS54kg8aZ/uOcH0XZJC9XukGHW6cuXpTcMCi2GdSHNjARORhAvOwsOQAXy9odSrCLw8HaeHi87GB8XRynpSfgVnbQlkzLAMPKTCNBnl9jLXKqQpDwJggiAqLc1KIkUSklYi14OAOAjSahoymIl0UeCQV5qLCo6lQFxGcEsIaqyk6umnDoe27ju7ac+rQkUtnzr308quv33jrzfc+fO+TL//05V8//u7OZz/c+/L23b/cffjDT0/uPgHuA8ADALi3snLnb7n7n/4/y73llfvLK/dX/qB5b2Xl7rMAy3eAp/eBlQfPhkcCwB0A+Ovvv13/7K8X//TXE+98Vt3UbjOrFVJ+mCxYqZBq9MroKFuiNzJcr3So5S0Z7pH8iJFcx1RZzLpi57oi22ypZ3Nz5mxt/Hipe6Q4cl1F9Ext/Gydd7Yxdn178ta+/O0jRRu6MjZ2ZGxt8k5kyPs93N5oVreb3eag9cbw+mNZ7RGURht5LF26rTZ8No+3tVI5GB/cFRnaE6VusstLw4JyQzhJQcx4PiOGQbaRcRYq3kzG6VGwZKNmoLWto6KqIiMvKzoxKzqhrry8qbNv05Ydl0az3y2nvpqtvZYTdzLactoVdDMV824Rp9ti9dBdx1P4NwpJ13IYb+eQrxYIXy9WvpZEOB/PzxEkOThZfZq4g+GeowbvToluA10+SwofoJkWNME77Jh1wZAaul+TRfv7r7/+v5D69UcfpePQtQT/XqZPJck3Bw8eCYbtiJYsGmlTIt9Fid8sb/V6MWiIBy2CwgqgsDxEYA7cNwPhl4eBlpChKQhQjVnf7rLmYfx6ONBRO6/ZwMwNYSTz6RFYhBAMUuFxURSCg4B2krA2PNqOQzgJCBcFEUWBR1HgURSomwqLZsAr7Jod42Onjhw6d/L5yxcvvfTS9dffePfGex+99fEX7//564+/+f7z7+98+cO9r28/+Obuw28f//Tjb7/fX1m5v/K3Yrmycm/5j/z98gEA3F8B/n7/2Z0HwPKz3F9Zvr+ycn9l+cHK8gNg5QGwch8A7gHAPWDlEQB88ujXV7/7afPxc+kF+cESgUgsCRIIBYKg4GBJsDyYJ+TwOax4u2WiIm2qJHqqwtORpK+PCu1KCl+oSVyoTZqp8k5Xxk2VR48VR46XuCYrY6arPPP1CQsd6Zv6c7d05yy1pmyoj53K0/THcTtdtFY7aSCONxDH63TRW+yk6czgzWVh8/miTWXy/lh+rzt0JE47EB3WbpO2GKXlWlGJWpwl4cWyKQ4qzkrEGVHIDK1uXc9gX31za2F5ZVpOmjO6MDGhuqR4pK3jtSbn+1nwL+o5h+KtDcqkrQkJH3RFvlMv3hZtag42n0jWnPfI98o5L2bJ/nRs6daLl14u1V3xUJvFjj5n6ssN9u0aVzc5qhetnSCEdKG1RRRdrUA4JkPWUtbWYFZ9+cbL/4K6f0UqAAAbu3rz8QGt9LVZZKgZgWjkwCbkiM3Rwp1x0jkxaIq9aiFo9bwQ0ojFV6CxxRhkISIgE+JXTICWkgMykZA6o65Wr0pD+FXRYZVCYgYdkUAItML8tRB/LRJtIVIcBIwFAzdj4BYM3IlDO/HICBLSRYPEkgOiMeA4Prm/LP/5ffsvX3rxyksvvnrtjevvfPDOrU8/+OSrD7/89tPvfvz8+ztf3r7/l7sPv3nw03ePfrn9y5O7T5f/mOC48kelfIbyWf5++Xey91eAu8vL91eAB8DK36U+/q95BCw/XFm+v/L0/srTB8Bvd4An79/55cqtb4bml+xOG4fN5nB4PB6fy+WxuRwWj8VmM4O4rLr8pIWWnHWl0Z2pxiavujfTOl+buFCXOFkeO5Bj60nTdyRp+jKMAznWwVzbcJ59oMA+Ux+/o79gS0/29t6snT0ZW1rixjLlXdGMIS9rwMPpjKS1R1DXF8iWiqUbCmXr8+XdLl5/dOhMunEiOXwwRt0bGdYWoWiLVNWEh+TLeSkCWhyT6CaiM1VhG8ZmxruHu+qamosr8mKTatKyumsatjRWXs/h3YxZ+1kB9nxWWLs++uLCju9uXL6S4z6riTijiz2ndFywm15KM10tkXy6d/jW2b3XioOuRwYcdXFerAq5NaLcFBXRwk9dECUd0JoXRdZxoXW9lj2rRqaifCdyM/41cv+i1N9//WVAJexggErJEBcSU0lEjAsCt3iDNyaGzYhAM9xVY8xVAxJ8h0HdppYXU3EJoLUJIJ8GEqKBDMnDISrC5HEEbAxojRe2NhLs4woEJ6DATjjIiIJZMHgrlmjBofRwiAEZaMLArWi0HYtyEFBOEjQSHZivU++cm33t9bevvvPRjfdvvf3hJ+9+/vUHf/nx829uf/HXO3++fe+rew+/efD4u4c/f//zbz/8+uTO05VnZfL+yrMC+b/JIwD4GQDuPnl67+nyY+A/pD4Eln8GVp7lJ2DlJ2Dl8cryTyvLj1eWHwPLj1aePgZWvv3197d++Gn/lWu1TU0igYDJ5PK4QjaLz2RymGw2hU4n0qgyeVB3ecpAvrs9JXy0yDVTkzhbnThZFtuVbmyIDa2NENdFBjdESRtj5S1xyjZvWEt82GhRxMa29J3DxQemqw/O1R+aq987VLBU557KUw16+a0OcpeLvq1CsVgQtLFYPpEqbDBQe5yihazwqVT9qFczFKPpj1EMetSt1uBqXVCFml8kZaVxCflW3fNHn9+z98js1MxwR09dZkFjXmFPU+v26owbaah3E32/rib8qUn2cpL6nYXxz149fSYp5aLUe07mPSNMOWcyvFGsu5oWcCMd8ecB44d13PeSAz6txN1qhH5SibxZTjsWpdqvMF5O0+8zyTcIBPs0iM0mQneE7cHtH/+fSgUA4LNrr7WysLnIgAx4YB4C0cmEzysD5+QB00H+07xV3UzfapWkO9HTE20rIKOjfVd5A30q8NBiFDiLjM7hM81rn3OAQRGBATaQvwsR6EKCIxEBNjTUiEJYMXgTGq9HofQoVDgabcRgHBisER7oIGK6CnIunD//1sdfvPnRV+989vWfvvzu029+/OL7e1/+8OAvdx5+c+/xdw9+/vbxL9/99uSHJyu3/2P5/g+pj/6Wh/9J5z0AuA8AjwHgIQB88+jxi2+8ubRzz8GTZ/78w+2fAeARsPwsP/3N6N/z83/J8iMAuHXv11e/+nHT7q1JSUlMZhCXK2Sx+Aw6l8MKYjF4dDqHyqDZrYbtG+en26t6000jBZET5YlDue56V1iNQ1plE1VaRVVWUbVdVOOQNLhkXcm6scKIkXzHXG38tt7cfePlR9c3HV9qOz7XuH+oZEtb/EyJcTpLua3OsLnZdnymdHN3VndaeGe0YihO0x0TOpSgH/IaRrzhQx5dmy2kwSRqMEsqtbwSObU2yvzqK2+89uYHpy+/tm/vkanewcHOjsHu4fG8lMPeoFfS8e9XCV+O159Vms9aPdeLU66mRZ9WxB5hRB+mR50I9pwON1xNQL6bg/vu8MiXFzZ90hX6l1rop6XQD+JXfVnq/0k1+SUvc6NDVCQWVnCFG43c8TDW25cv/cve/nWpAACcnptOAEFTQPAsCL6FBJ8R+Eyx10yzfPrpa7o13DKLJidM1mzT55OQCZC18YE+WQhwFgKcig6MQUE0a1ZZoAGxJHwUHu3EwCxIiBURYEIGmjFIMwprQuGNWJwehTFisVYyyoZDJwiES6Njb3340bvf/Hjr69uffvfj5z/c/fLOg6/v3v/uwaPvH/707aOf//rTbz/++vSHJ09+XFm+AwB3V/5Y6/9zTf3/Sn0G9O6Tpx9/99fjFy4NTkw3dvbMbt764o2b39x/+NM/JvUnYOVnYPkXYOUvj3//4ucnZ1+/UllTGSILE4hl3CAJmytkMHkcjpDNFHDoIjqDPzI9/9bbN5szI7tSTQM5rrZEU5VNVmmRVFpFlVZRuVlQbRfXOoNbY1VDWZb+dGNHonow3TiR55iviN0/XHpiQ/vZLb2nNnYeWmw+ONewZ6R8e3/e/rmWK2cPv/bKxQun9z2/f9Ox7Qun926+cHj3peOHLx7df3r/jqM7Nh7YNLtncWLH3OjWif7Ns1M3Pvj81td3bnz27ctv3jp5+tLewycWJ+f60z1TyZbFLMPuPMOexIjNZtsure2EwXhMH3lSlXyEE3WU4zoTEn9Ja34rGfNRBfOr09u+eP+N90fNt/J8P0zwf8u+6u3oVR+k+LyRBBpX0yIpoUkqy46W8sOjw/8Otn9LKgAA3Q53kn9gOhjdQEb2MQI6cH69FJ8mIbbLG5mrCcsJDakzqArI6DSorzdgbUJgQAYakYkKdIF9VAFr9HCwBQOz4RAWHEIHD1BD/Q0oqAmNMCGxdjzFTqbYyZQIGs3NIFdGx54+du7T729/fOfO5z8++vP3Dz774fan3//41d373z58+MUPP3787bff/fLb7eWV28vA7ZXlO8DyPQC49197o/9J6iMA+AkAfgKA27/+dvWd95Z27W4fHO4ZWbfz8NE3Pvnkx99//wkA7gPAg5WVRyvLz/J4ZfnxyvL/QirwE7D8+8rvj5dX3v3yzoGLL5VU1oSqtCFhGqlaKwwJDZGrDCa7VKFh8iQ0Fp8TJKqpLOzOj+5Ld/ZnR3Ukm2sjFKXhghIDr9wsKDcLKq3CKpuowSVrdEmrLLyGCEm7R9GbGj5dHr25PWvXaM2hhbbDSx2HNrUf2dJzbNvwsU09Bxfa9q/vPbA0umfD8L5No2ePbH3tyoXXr75y9Z2b199/+/r7b117/+a1W++9fuvWtT99cO2DD67dev+1d9959d33Xv3gT6+//+Frb3/wwhvvLg50jSRbJzJN07nm+VzbfJZ5OtU4Fa+b8mgnI00bIhxbzM5tBuc+neVVu/L9FPBnuX6fNsr/PBn/eQPj86y1b3vAVyL8XnKDrrvXvuFZ+3I6dcnGn4wwnBxte/KPvYnyf0vqvb/+tYzDygkMbKGiG4jIkkBwGwnUZRR2JcfUmI0d0ZG1Kkkqwi8uYE00+LloiG8KEpyO8HP6r9UF+EvBzylhfuE4qA4J0UD9VRA/PRJixaNsBJybRo5hUBJ4LC+H1pQY8+Yb735y5/H73/5w689fvXH96pULJy9dPH7p4onzZ4+cP3nw1JFdJw7t+urhwzsAcGdl5T6w8gBYvg88vbfy9O8908OVP86fnk1u/g0AfgaAv9y5d/nq9ZmNW9p7RoanF0+9+NpnP95+BAC//FF0Vx4CKw+B5YcrT5/l3sqTZ7n7dPmHX3+/93TlMQA8k/oYWHkIAI9Wlu8+efrpnZ/f/vruhn2nhTItRyDlSxRUVlBomM5siwyRqwhkGhZH9PUFhaukQ4Xe0ayozjRnc7yh3CYr0PGKjLxSi6DEHFRq5BWHc4r07GIdq8zAqXOIW+NUo8Xu+brExeb0jT3524YrdozV7p+uPzjfdmSp7+i24aPbhw5v7juy1HNkvm3vdOPuqYZdU007Zpp2zLZsX+jcPt+zY6Fvz9LEvu0bDh3ceezU4ecvnTr1wtkTl86eOH/61MVzZ6+8cOD4ofGyxOlU43S2fS7HvpAdMZdhm0kxTyQbR5MMw4m6Ya961KMd8RhGo7TrXfLtHvbRePL5eOwrScg3UyG3UkAfJkNeiwa/7oZe9fhfzwo4G0OZE3MmpcF3vvj835T270oFAODj11+pxgW2UiE1BL9StE8rxbfPKOxMdrbEWXuSIkqlTDfkOYv/KkvAanPA6hiErwfmY/Jbo/Jdq4D6ajGQMIS/Buqnh4P0CJCdgIhhEWPZJC+XnCqgZYiZaULqYG7MmcO7Thzbc+zAlv2bJ5b6Kzb0FO+eaDq5eWjbSM1kQ/JcS/pCe/b1q1fuAStfPfrp6wcPf/j1l7tPnzwAVv5zn/QYAH4BgN8A4MGTpx/8+av9J0/3T0z1jk9sP3T0+geffHnv8d/Opf6jT/qf8gBYfgA8fQA8vb+8cuf3p3efLD9aWfkJWHm4/PThyvIDALi3AtxdXr4NLN8DgM8f/DK1dV9WaWNyfnVaUU1uVVNRfXtBTVtBdUdOeUtCblV5e39rRUmZXVnv0dV7wstt8sJwQa6elaNn5oWz8zWMfA2jQMcqM3ArzYIWt3xdoWupKXVDfcp8XcJcY+L6lowtnYU7Bkv3jNfum249vLH32LaB49sGj2/tP7ax69BC+4GF1j2zDbuma3dO1uwcL988ULLYXbzQUTDVlruuvWhdT/nMUP3iVNe2TRM7d204dGTH86cPzow3DWUbZjN1k7m2yRzbXJZ1JtU0kRI+nqQbT9SNJeiH4jRDXs1wom4gQd0fp+yNUXa6QzsiQrrsogEzc8xInTeSNhkRO3WwAybIUZfvNh2xjym6ceDwv8/s/4BUAADOTvbXUXxrSWtqST6NVP9uDasn3lhvFDRFiPMEGLv/GoPvWhN4rRG0JgIOMfn76kE+BhhYBwdr4WAtDKSD+4aj/OwkeBwHlxRESOQTskLohQp2TjC1XBPUk2KcqU1Z7CzZNlixoSN7vj5+vjZ+fUPK+saU/lxbb7p+JM8ynG2cb8777Nuv7wPA7d+e/PDrk9u/L99b/uPB07My+TMAfPvw0cs3317YvqtjeHR4buHIhUsf//X7B3/btj5aAe6trDz6e4+/8kd+WVn5ZWXl55X/vEP9Y+fwCFh5ADy9t/Lk7t/q9wPgf5B3l+FxXue+8NuGHCdmkGVbDDMaZmZmZuYZMTMNk2Y0Issgg2zLGDvMnCZpGmqoiUOOk9gBJ4YkdkyxNe8HtT3d+93XPmefkzTt3v9rfZAuzafn+ele91p6nqX8d/lr3+WvL5TwL3689vn3l05d+unU5esnL18/deXGyav5z6/mP77w0x8++lyp1uGKVtQJ0c0SQj0H5aXW2IjFVkKxg1zmIZV5yeU+SkUdraqRCeyRYMb9ki2tqk2N8vE6cSbAy/iE4w3qLX2WnVH/3EjboamBI1uD9++M37c9evfWoSObBw5P9x2a7Dgw3jY32rwv0zCbqN0eqdsWdG8ZtE312MY6zOlWbbRRG2rUDTQawx2O0VBjqkmTtbPHbfSciz3qYE9Y2aM6akpNTKmJSRUhriFH1aSYhhTXkSMa0pCaPKAg9kvR3SJMKx9Zywb5KJVuTJEDtsEJL66FrOmsWdRSuejgcM/PYuznkZrP54clTN/aW7uLFjWWLGpHFvQSyuoqlvqgK2wli7m33My46Sb5ysXqtcu4SxeTFt3EWHYbY/ltlKW3UZYuoi5bRFl+M7dwsaJ8paF6jbVmrR2yrpFY2USoaKZWRw30kYB0okU93WPbGvRsDbq3Djqmu0yZgDRoYQ7oyHE7J27jNnLAdWzorm2Trx7/5IPTZ07+cOnrKz+d/enG9/P5i/n8uevXj33x1UPPPDe+edtQMj25a/bZ117/4ocLP/5top+/8eP8/OX5+QvzNy7mr/+Yv3F5/saV+RtX529cmZ9fGJfn5//dLtXl/PwP+Rvn8tfPzf90bv6n8zeufz8//0N+/kL+xoX8/IX8/I/5/KV8/lI+f/Gvpf27fP5s/sbCMi49nilcvbxmzWIZotiErzShS4zoIh1uowlXaMNu9OCK3fhiF7HEQyz2E4uaaJVDClTUgI9baBEzPWKkBnXkqIGWdgsmmtTbuq07w4HZZOPB8c6jm/uPTvffNdV7YKxjX7ZpLtO4f7RpT7Z+10jttph/W9S7LeSaHnBsHnBO99rGOs3xBnXQKeozsYes/KxbPOEUjdn4ORs7Y2ZkDPS0hhyV46IybESOjahJEQ05oiFH1aSIijSkIPUpKD0yUrcI28lHNDMhdWSgH1flhhdZwAXGqiWW8jtbGIj/iz9H/Yf52aSe+forP6S8tfB2z5rfNhUtai693bD2VvHyW7QFt0qW3cxafJN+w1JHxTreykX05TfRl/2OcudvqUtvpS65lbbsNsbqW8VFd6pKlxrKl9sBq/2IwmZCaR8PljDRs35Rtk420a7bPGDdGnRuHXZMdhoiTl6PhtQtx0VMjM2d2rEmVT0fZsNXmOgog1oWCAR6+3oz41N7jtz92AvPP//6a/vvuy8+MdHWNzAxteWP77x7+uqVhYr4w/xfSF3Iz1/Mz1/Mz1/KX1+lUy0tAAAgAElEQVQYl/M3LuevX8nfuJKfv5zPX/5LVf43Un/Mz38/f/27/PWF3dYLf2kS/v3+wMX5Gxfm/9I2fJ+/vrDVsGlme01ZMaK4gFi8mrhxOa1sJbdylQxUoIUWalDFJhLMSAFqsGUqZLEaW+JmQ+q4SCux3EMub2MBO/mgISlyQI4ZkGOHlIS4kTHmEo7Vyac69FsHbbMx/1yiYS5evzsamI14Z6O+vYnA7qR/NunbEXPtCLt3BF0zw46ZIcfMoH26x5RpVESc/GEzK+UUjnlE4y7BmI07ZuZkDIy0jhZTEiNyfFiGC8twIQUxrCKHVZSQijSkIAzIcAMyQq+Y2CXEtXHRjQxogAx04yoc8GJdxSpFyTJt1ZqTH33wcwH72aTm8/n3/vB84/o769Ysbi243bduMe/OW5m33y5ftUixbhF3xa2Ktbfripbz19xBX/Y7yp2/oS+7mbr0VvKdtzBW3M5bf6e0ZJmiZImhaqUVtDaALe4VIZIubq5WMt6oyDUoJ9p1E93GXIdutEUVc/N7taQ2KbpFAA8ZaFu79FOt2gEDvUdJahbhrFSQmQy28ch+h62nbyAciwxHwi3tbU63q6G966HnXnr3y2/eP/3t8fPfn7p46cxP17/L5/8yFvqE+fkL8/MXbty4cOPG3yri5X87/l7qxb+Ov+0DXP7/Sf3bJy/M37iaz1/P57ft3klEwqRoiJ2BNmDKRDXryMXLceuXYAoXYwtukZKRm3btfOKNN+958unJrTt33vPg/S+8cu/TL8VT2RaH2cPDO1lAH6OyjQHq4ME7hYg+KSakIcfNrIxHNNag3NSu39xh2Nyh39pl3Nql39pl2NFn3jlo3jFomhkwzPQZd/SZd/ZbdvRbdgxYtvUax5rkYTs7bGFk3cIxt2jcJRizcjN6ekpLjSoIC0xDUmxIih2W4YflhCEZPqgkDsrxfRJ0rxjbLSJ08jHNLHgdFeQjVjvQpTrgGmX5cnnpsscP7fkZdf2cUvP5/B8P7fGtW2Rc9lvdittYty9i3XGbcs1i4YpF9CW3iNYskhQsZq+6nbr0JuqS39GW3ky+82b68kXctUsE6++QbFyiK19pg6wLEMpCClzWwxtvU091aCaalblmZaZRkWqUR33CoJ3dp6e0y7HNImSnFBsyMvr1xGYRvFmE6taRulTYLgm0TwqPOiWx3raBwYGmhjqZRIiGQUhYdG56y8snTv3h+Knn3//kybeOPf76W79/5903Pz914vuLX1756dsb8+f/siSa/+bqta9+vPzVhcunf7xy/tr1C9ev/zifv5TPX8nnr+Tzl/+urP79F5fnbyyMS//2R3/7wLV8/sp8ft/Bu5hUopZJbJNgexTIHjmkjlmlhq5nl61ErV6EWnEbqbhAq5QG49FIJjUyPbnjoYf2PvXMA6/+6b4/vL7/vscmt8wkRpNtdTYvBeHDldXRqzqE8B4ZdlhFjptYSQcv6xHm/MKcX7ipUb65WT7dJJtulE63Sje3y7d0yLe1q7a1qmbalFvblNPtyk1tytF6ccTGjNuYYx7huFs47hJkzMy0jpZQk0NS7JAI1S9ADAgQQ2L0kAz/l6EgDMjxvWJ0pwDZzkc3sxG1VJCPBHDjK43Q9cLixeLSO/ePx39eWj+z1Hw+/9BYUnPH77Qrb+ct+i1v8e8UK27lLrmJtWIRZ81i1srbGCtuoy9fRF16K3XprZzVi4WFS8Qb7xQV3SEtXWkFra+jVIc0xHEve6pdtq3XtKXbMNGqyjRJYwHhoIPdpaF2KEitUnyzCNMuJXQpyG1inJtY5iaWdUkwvUpslwTRK0YMK1HdSoKRiZXRyRRwNaq4gFZdpGeggi2+ndOTR++796mXX3nxvY9ffO/jZ95875FX333sT8d+/94Hr3926tjpM59d+PHraz+dmc+fy+e/vZH/+tqN01evf3Plp9OXr3179adzV66ev3rt++s3fpxfKJ/5v9/2v5S/fmn++qX565f/ugj7+wbgWj7//ZWruYkpAZXskTB6NfQ+GWRYDY8aMINyaBOz0oYpEVWu5JQvYxQtxa9eBF95M2Tlraj1K4iAUioKYtapAvW1bX2DPaFYNDc5tWNmoKXWwsDKMeUGUpWfDWoVI3oUuKCWEjfTk3Z6wkbPutmTAd6EjzPh447XcScb+FNNwi3Nks31wul64aZ6wXg9b9QvSLn4IRMtbmHkXPycnTdq56bMjKSOGlUQghJMHx/WxYd28aE9QniPCNkvxQ7K8QMyfI8Y0yVEtfPhjWxwLR3sJYMc+CozukxauZJaeMvYQOPP7urnl5rP52d72uRLb2Yv+g3r9t/I19yiKVkhWHcHZ81tvLWL+AWL+QW3c9fcJiq8Q1uxSlW2TFO5rJ64dtxYMusDbA1Qxmul482qbQOGmT7zZJs6Uy9J+IRDVlabktQswbXJCO1yYqsE1yEjtopx9Rx4PbOmTYDokeHq2IB2EWxAhgmqcZ1ihAaxXg7bqIRsCNAhPTLcsIUQs9FybmGmVpTtsmzLBY8cnnvs6WdeeOO9Vz747KX3PnrunQ+ffPPDJ99499m3j716/OQH3545+ePFb25cP7/w1N+N/Lnr86evXf/yyvWvrl4/c+Xq+as/nf/p+g/Xb1y8Mf/jfH5hWr+Wz1+dz/890IVxJZ+/Op/PjeWISIhbgE37JGEddlAJC2lRMSNuWAPpk1V38CvqGSWNXECAVuUlV5rQhSroWhm4gFW8lLB6EW71HZgNy8U0jF6ttDl9uc3bu/r6NFoFg0xkIIFKbKWVWtYohA4pyHEDM2qmxa2MhJWRtjHSdmbGyc64mFk3c9zPm6zlTwZ4E37uuI8z6mFmnOyYiRnUkVJm5pidN2rjjFhYSRM9piGHpNgBAaKHC+3ggju44E4epJMP75NiBmS4HjG6S4jq4COa2eAAvdpPqXHiAQZ0qQq6nlNyZ79b/Uug+kWk5vP5uNXAvP03ojW3mSuWqcuXSYqXKspWKMpWKEqXacqWGKpX2SHr7OC1bnhBFwu0yQ57PlRyfCf6zW2Cu8Lyzd3myVZNrkmebZAm/YJhM7NbRWmXkTsU5C4VpUNBapXgWsW4ZhG2mY/qFKP7lcROMbqBA+yUIAbl2GEldkiO7OED+iWgXgkoooFnTNikmTDqpo376FkHYcROGgsIplo1uXbr1njPvu2bjt5z19N/eOnFtz/4w7FPX3j3k6feOPboK39+/NX3Xnj3xNufn/78/IVvr1w/f+MvLwJ899fnrc78dOPMtetnr904c+3G5+d/+PTsuXM/XV94wOWv21jzF+ZvXMrnr+Xz22f34JFwJQMb9wrGakXDasSwCh7WoRNmwrAGPqyGdXPLe7ilYWVNVIVI6rCD4uphOWRIiahlV9nJJUbURmn1EhFotZCIdDhcvbG4r7HR6fXK5CoCBssg4DRcipWD7ZCToyZmwspO2XhxCztuoqcsrJSFmbLQUxbaqJOTc7OzLkbGQR9xUFMWUtxICanJQRUhaaCPWThZCztppMd0lIiSEBRjernQbg6klQVsY9e0c0BdAkSvGN0nwSwwbeVAG5k1fmqVhwSwYSo1yCJB1Ypui/Ta1Z9nsf/v8ktJvXr5cr9aoilbqqtYoipdrC1fqqtYpilbYqha5oSt8WM21hNL27k1aQtjplE526ba1Yp8aYL0zQOG17Yqpxv5UTc/5eXEXZx+PaVVgmwSIhr5qEY+qkmIbuSjGvioZhG2UYBu5qPaefAmJsiJLa6jlfdJYEE5IqJEDcmgA6KaYSkopoGNWvE5K37cQZlw08bclKyDMuFlbWsQTtfzx+sFuTpJwivKdZung41bYn2Hdm977LHHnv3jG8+++f5Tb3zwxKsfPPbyu0+89vaL73705qdffHj2uy8uXrwwf+OHv67DzuXz5+bzb3/27dSRR3KHHzz4+9cfffvjV05+9fmlyxeu/69F2J57jpIwOAmO0GuTburUjdYKghp0RAVL6JAZMy6sBEc1kF5B6YCoPKyoSWhgcTVsWFIdVUHiGliPGNAnA3cJAZ38ylpqsVvGaO/t9ra0uesbbd6A2emWqLUUNi+YSI3mxhos2g4DK+rkjLrEKYcoYRekbNy0hZk0M5MmZtLMGrGyU2Z6wkiL6SkhNSmkJg0riYNyfFRHjevpSR0tpiJHFaSgFNfLR3RxoO0scCMD2MyqaeNC2vmwbjGqW4xqF8Ba+dAmDjRAhzgpNWZcpR5ZKoesr5Ozf7zwwy8k6peSms/nr165XM/BSYpul2y8XVF8u7Joka58iQO+rpkDHFTi0nb2RKti56B1T8i+K2gaq5VvMlV+sJ3+6QHBkV5S1Ewe0OLaRNB6NqiWDazjgGvZsAALWsuGNfHRLSJsmwTfIsI2cOEBcqWfWOFAb/TgN/SJIWElIiyHhmSQkAwSVyMzJmzWjBuzEXNO0qiLlHORc276plredC1vopYz2SRMu1njAeG2VvmIhx9z8McalJPdzs2htq3ZobnZ6Xvvf+iR37/08EuvPvDiqw+8+Ppjf3jr0EPP3PfEiy8f+/D42TOnr1799LvvH3/p9R13P3Lfn96//8+f3v3mxw8c+/zeDz5P7dzb1tO1a++eP3/w4T0PP0Kl4oU4cKeWN9ai3dJrzNUKg2p0TANPG9AjRkxYWRPTgPpFZT2CkogKnDYig3JARA2OqiERFahbWN4vA/SIKyOK6kEd9olH73noxT/WdnSZvH6dy6NxulV2p8Hje/6dD06cv3rfI0/EBrs6LfJBIzfuESa9yoRTkrDxE1ZuwsKJmzlxEytuZET1tJCaPCQnLGw29YrRQwpCUE0KKUkhOWFYiusXoTt58HY2pIkOrKNVNTCALVxIOw/ezoe38+EtPGgDC1xLA3spYBsJaMSUq+FFLi7h3Lff/HKcfkGp+Xz+wnfnrViguGipqnqFA1fUzIGGzcyxJsV0h27HgHVn0L51wLSl37i5z5RrlHdzi/b7NhyfAbwQL09rq5o5gAClrJZaVcepqeOA67nwJgG6kY9qEWE7pMR2KaFJiKnnwOooVU0MUD0N4CVs7BLUhFWoiAwcl0MSSmhah4xrERkzbtxOytjwGTth1Ema8LGmAtwJL3tTHXfMz8h5WTPNynGvIGGnj9byNzeKNzfLJ5tUY62qsU7DWJczN9i6aSS9a2bX3n1HDtzz8ANPv3T3ky/d9eizhx9+6r6nnj/84JOHH3jqna/OfJ7Pf57Pn8rnP7yRHz94GAfHVKwvYOAwRomUT6ZwsKgmHTddJ9/UZdrUbcgG+CENOqKEjBjQKT06KAdEVDVDsqp+UVlCB0noIEF5VUwDimlAIUX1oKRiUFI5LKuOKQE7U00nzn1z8vsLT736WnZme2c05u8fbokmd9z34OffXfryUv7kpWtvHD++d+7AcFNDg0HSpRcM26RRhzThEMdsgoiFFzVxYmZO2MAMaigL1bRfgukRoRaWSoMyXL8E081HdPLhrVxIIwMQoJT7SWX1tKpmNqiVA2/jojr46GYOrJ4J8ZMhTkKNGVdpQJVaiICv/4tv8P1X88tKzefzZ746FbQIB02MREA83qqd7jFtGTDPDNlmhmzbenWTbbLJVtl4szzXxOvVwHs5S38/uOS1yOJt9g1tEmQrF1zHAtZywXU8SAMf1iRENwnRzSJsgwBZz4c38uBNXFgzB1xLq3bhS9z4jd2CqqgcEhJXR2WApBqc0kBSOtioCTdmJWftpIyNOO6mTfk5417WVIA77mVkXdQtDcKpAD9lo2c9rIk63nSjZKpetLlZtrlNublVNdUgHfHxUwFRtlmXajbGOjxjydD27bP7jtx7z6PP3vv4Ky+8/cnpn/Ln8vmT+fzn+fwLH37U0NVCR4GUBIxdxHXKuAoyUkpE1Kr5kVr1ZJd1stu2qcuYrRVGzaSoBp7SwTMGREgBCCoAMRUwoQUmDMCwqiKsqowpgXE1KCStDCoAQXlVVFWd83HeePnpLy9e+uKbb0+e//74N9+++cmJVz/68K3PT3564dKXF6+e+uHqqYtXT/149cS5iy+/cWzrzK4Or90hpDcqWP0aVtDECVr5YQsvauEFTdxBLX1QSeiT4XokmC4BskuA7JdgeyWYHhG6gwdvYUMamCA/pcqJK3Fgi/3UqgYmqJkNa+bAWzjwBiY0QIW4iEALvkqLKbWSwMeP/fmXhvSLS83n8z+c/WZ3rHG627S5xzzVqd/UrZ/q0udaFNk6btrPSvtZqQBrtI4XtVIb6Ov2ue54ueemQ/7VfRpcjwzXJIDVCeB1PEgtDxzgQAMcmI8F8bHAflZNPRvSwoPXs2pMiAIjosBDKu2XAKISQFwGSqrBSTU4rYWMGGCjJuyYhZK1U8ZctE1+9piHOeZhjntZKStpKsCdCnDTNnLGTpnwsafr+JMB7lSAu6VRuKVJOlUvyXq4WS97qlE83aQYC0jibt6wjT9olXUYhemexh3Tk3NHD9719EOHnnr0wJOPJac3sxgMUk1xq5LebxWFXIqoV9FlYHTqGTG/bKRRPd5hnuw0T3Xo035hzEFP28gZK37UgkkZ4FF1TUYPGjWAEypATF6ZUAGiipqYChSUVofl1Sl1VdoA3Zttf/fEhx+f/+7Ts2dPfHPm87Pnv/z+wlcXzp/64fvPvr/46fdXTl786fML107+cPXUhSunLl79+Mz3Tzz/0kh6pMXn8UiFfiG1TUYa1NGDBtawnjmoofUpyV1SfLsI3SFAtfORnUJ0lwjTKUS3cuGNLKiPBrLjyo2IjVZMiZ8GqmNCGznwRg6ijgnx0yBuco0FX2nEV1jo4OPH/rNTz3+u/COk5vP5K5d/PJDtnuw0jLWoRxukKb8w5ubEHZSolRgy4yM2UtJBTVkpjazqrGTJc3W33Ou6s4Nf7qIAvNRyD6Paw6h2M6p8LJCPDfWxIH42zEMH+2kQP7nGCC+UVS6VVy0zIwsiGvi4CZvTo5NqUFINSmshKR14zIIfs5BHHZRJH3Pcw8i56OM+dtJCzLkZ03X8tI2ctBDHvawJH3tTLW/cx56q429tEk/V8rIuRtpGHfOxtjSJJgLCrJsfdzBHvYIxtyBpoo56hf0mZpeB4xMSdGQYD15OqFgjQlQM2gSZgDTlEU40qUbrZGErK+Hk5RqUI/WKqXbDVKdxvFWb8vKTLmbSxc56uRkHLeumZ12UqBYaUdSEpMCoEhJRgCNqWFgNjWrgw0pQXFE+1aj40+vPv/vlp2+c+uzV48ff+uj4p9+ePXnuu1PfnTn53fljX3/75qnT754+/8HZC8e/+/HE9xdP/PDj5xevfPrjtWNfnn3o2Zcyualmv88j5zv5RI8Q3yDBdsoJXXJyh4zUJiG0ifDNfEwLH9MqxLUKsY1cZB0L7qaCLdgKHaLIgq3wMaB1HGQtC+Fnwrx0iIsMthNBJgKgTko//cXJfwyhf5DUfD5/5dLFI9OhZECU8PLibl7Uzgwb8YMa1KAW1aeCD6gQQTWqjlk1wFz2oOmWw5pbanHL1dBCK3a9lVDiolT4GIA6LqKWg6zlIH1MmItaY8dXqsEF4oqlssqVisrVOtCaIRkoZ0RndMiEGppUQeJKUFoHHzMTxizkCTd9wk3P2kgTXuaInZy2kjbXC3JuRsyIyzio417WpJ8z6edMBjibG4TT9YKciz5io4w6aZN+9qY63qibmXUyUzbamE+YdPCGTdSUi5dxi0Yc/KiFNaijN4uQzUJ4xMqZaJTHXNyEhz/drptoVie8wkytdCQgSflFU63aTe368RZ1ystPuNhxNz/tFY54eEk3f7rdMNNlzPkFSTsj7WSHDMSoAR/WYUddzIyLFjNjHtg7cfLsuc/OfvPJN1+/+v6Hbx0/cfz0Nye+PfPJ2W9OnDv3+cVLH5678M7pc29++c3bX55598sz73119oNvvvvg7Hcfn7/40dmLb3zy2f2PPzM+vqW9ucVpVJnEdDMb5WHDa9nIFj62SYCp56IbudgmPq5ZiK8XYLxMuBUPMKDKDehyKwHgYyICbJSXBXfSoE4K1EqCmIjgDpPi/JlfcAn17/KPk5rP53+6dvXIdCTsZAWt9CEDuU+J6pRAW/jAFm51C6e6iV3pJ5Y1k1fuU968Q/QbJ+x2JbDAhit1kasDdFATD9HIRwfYcD8L5qQAzbgyFbRQDFwpqFrGK17KKVhigm4cFAAjCmDGiBvRYhIqREKNTGvRIzrMuIU05aKPWojjdsqojZQwYie9zHEPI27Cp6ykURc952ZM+NjjXtaYhz4VYI956CkLMWUm5pz0KT8352aO2CmjTnraRp/wCbJOdtRMTzo4CTs7bmWPesQZlzDnFWfcvDGfaDwgidpZaa9gqlk5WidJ+viZWnHKJ0j7hRPNik1tmtF6acLDi3t4KQ8/7RWkPPy4U5CrV89022cHvbuHfTN9zk0dpk3tukytZLRBtqlRvD3S8P5H73529uzxL7888fVXn5w+/f6XX//55MljX3713ldfHTt9+u2TJ1/95LPj3//4+aWrJy5c+fDMxT9/efbtU9++dfL0W6e+efuLb9/55tyfvzz7+nufPvj476e37QgO9jf57E61wMYmOakYOwXioUPqWdAmNqJZgAnwEC4G2Eyo1qHLDJgKKxHkZaE8DKSLAXZQwTYSzEQEDQYsF3/4/h+J5x8qdSF3b0t0y9EdYngDC+CllLqIRW78Rjd+owu3wYxY50LeMSO8eZr1O2vNIgWg0Ioud1JBXgbUz4LZKQAzsdyEL1Uji8TAAkHVam7FSmLBIuSS39DXLfYQKqIKWMaIGzWTUhpUQoVIaVApNSprwE05aDkrKWsmjNnIMR1q1EGZ8DDiemxUg85YyGkTcdRGydlpWRsl56CM2slpMz6mx6QtpJyTPuVljzsZozbqmIOetlImvJzpgCDjZKXtjKyLnXFz005u2snN+UQZN388IMl4BAkXJ1cnnWpWjfhFab8wWydJevnZOsl4k2KqVT0SEMVcnISHl/YK0l5B2suPONhRBzftE+ealJNdhlybZlOPaaxFOdIgTQYEYy3a+w/NvvjmW8dPnz557uyJ019/9OWXx7746tgXX37w1dcffPnVibPntu4/wNPo6rr7c9t33fPs83/4+MSxM+c/uXDp+HeX3j/zw7tfn3vti9OvnPzqTye//tOnp15468/3P/rEzI7ZZDLd39XT4HI5ZAIzG2eh1NgpNV4m3MuA2chAHb5cgy3RYssNBJCVgrDREHYK2EwEqXGgZFvjtav/+1Okf978ClLz+fyDu8bduI1m5DoDbI0RvtYMX2uErDKAV0nKlxiAt0wxbx4h3KQpuU1QslpZs06NLFUhiqXgddzKteyKAlrJSkLhYtSqmzGrb0GtugW54jbimkXymsI2HiRrxOdMpBE9Ia1FL2BNa9GTNvKkjTJiwI5ZSQktKqHHTHgYSRM2qkam9fiUHpcxEUeMhLQeP2ohj9upI0ZcTI2IaVEZKynnoI856KMW8qiFPG6nZyzEETMhocckjYQxN3PSyx51s9NO1oiLnfFwR9zcnE+YdnPTPv5Ek2K8UZ728rO1okxAGHdzMrWiXIM01yBL+YRRBzvqYKc9grRHkPYKIw5W2i9IevkpHz/u5kad7JSXH7bSo3ZWyEwdqZXee2jnlh3bdu3d9caxY+9+cvzt4x+9/emJtz/77IPT33x+7vyn355tGxgqqgaWAkGVICgcR2JJFL6WjpHpmQOPP/PCsY/fO33uxHeXPzn34/unv3vjy9OvfvbFy8c+ffS5lw8cvmdmZnZ8bCKSiPS0tzVbnU6Z0MSjmhgkHRGpRANlyGoFGqjBgTU4iBoD0uBgajJ262jmVzHz60jN5/PP3HtAA1qprlmpqlmhAi6TVtwhKl7M2HCnHXRHBHubp+J3+OU3IZctQhfcTti4HFOwBLHqdujKRZCVi4BLbgIuvQWw5FboslvxBXdwK5frYGuamZUxNTJjwo8Y8WkdOq1DJtSwhBqeM+PGrYSMAT1qwo7oUVEFeMJByVlJcQ0yqUOn9Ni4BpUxEVJ6fFqPH7PRRi3EuAYZVcKTOlTGhM1ZSGkTLmZAJYy4tJkUVEGHFOBhJXTEQsk5mOMu1piTO2LjZB28rJ2bdfFHXfysiz8RUG5u0k3Wqka9ktFaacIrSLh5Yw3qqTbTaJ086RXFHOy4jZF2cZMubsYvidiYMScz5eVmAoKog5HycBMudsTKjNiYURsz4+WlGzTNJplNzO3yOUdjg/vmttz30IFHnnvsD++9+87JE4cfesjq8uOZdAQJD4ahq6ohRaVVRSWVZVWgGhSWyhc66hqiY9P77n/0+Tfee+vkN+98ff6tL868+smpp197896Hntq398jm7bPTW3dumpwZSWeiweBQV29PXX2Lw+bVa0xigYpBU9KpJgEvYDI98+T/6cG8P3t+Nan5fP713z+pRW0UlC5mFd3G2HAbvXAxc91ibcUyZdFthDt/B7jtN9W3/wa84hbkmsXI1bcjVi1CrbkdtWYxeu0d+HVLyIVLmRuWqcGFdeySbnFVSAWKKGExNSKqgqd0qJQWEVdBMwb0hI2YNWIyBnTOjI2roKMm7KSDmtCi4mpkQouIqaFJHSKhQya06IyJMGohJrSoiBIW1yASOmzaTEiaMAkDKqXHp/XktJ4eU7BjCnZKy09pBBm9eNQoTatFaYVoRCnKKCTjKvWEWjOl1W01Wrab7dvN9hmrZavNPK7XTLd457aPzG3LthkEdSJ0r5EednFjXl7UxRyt5cWdjLCNnvbxUl5u0sNJ+3gxJzPmYC9IzdWKB8xMMbyUUbGOUb6GByk28fCNLk0y2Ll9c27f/t2zs7t2z+6d3rUtNT3WG4k0tHfbnD6xTM1gCwhEGgSKqqgCVQCgMDSRI5DZ61qik9sOPfr0s28de+WTz14+dvypl14/8uCjc4eOzu07vHvPvl07d52v2GoAABw7SURBVO/aunPr5JaJ3GQmlY2F4309Az1dfelU9v33P/oVtfyaUvP5/Nlvvg6IKfi1t6BW3QJdchNiyW/RK26BLr0ZsfxW7NrbqCW38KtXqCBrdYh1auhaA3ydCbnBii4yo9Z7SKU+wsZBKWzUjMuYcBElLCSHRJSwmAaZ1CLjKkhah5ywEXNmXFqHHDXjFqrslIOcMeFCckhMhYhr4QkdNKGHxjSQpB45YsIkdciYGhFTI1IGdEaPHdWTR9SMTTrFLr11u9a6VWXboXXPqJ3TMusmqWWLwjajck5JzaN8bU6gm5SYJyWWCYllQmyeEOjGeJoJgW6z2LBZYpgSavb19Ow9MBON9PsFXAkE6OBRW02yBg2jU0vJ+ARZPz/t443WieIuVtrHS3o4ETs97uREbMyYg52tk/TqqVpsmRRWyqpYy6suFNQUkUtXi2ClfhHFISR1OjXhNn86NjSzY+v+uw7d/eDD9z7w2JF7Htp78Ojm2b2ZqS3DiZH2viFPXZPJ6XHXNfdHUtt2HxiMj3SGkg+/8Mobn5z84zvvPvXiHx9+/Jl77nt479yhLVMzoyMTyUR2JD0+Pr55fHLr7t37z507/+tS+ZWlLiQ31FOz+LfAO26CLLkFsfxW3JrbBWXLzcg1furGRnZZp6C6nVvezi1v51R08avbORXdgupBKahPUJU14cZthLgGFpKDIkpITA1LaJFRJTiuAmUMyHErbkQPzxqRWSMqpUXkzLicGbfQFSQ1iIQGltYjExpYUgvPGNBpPTKmhMSVkIgOkjNTtmulc3rLnM5/WNd8j6Z1v6R2Tug/qmq5S9E0JwrMSeqOaNuOaNv2Smt3iNxz8toD2qY9+sbtCt+UwDbON0yJzJvE1kmJJSsw5ETGXfaGXb72jMqelViCfEOnQNWh0vqVQoOINuTkbW2TTDVL0z5Bws0d8XOjDlrETluQmnBxMwHhgJ7YKUG0SzBOGrBJiG4SYo3Yyg4ZbjQgVCFXDZuIHjaQWFUoJmHMIn7AauxsbUwnYlu3bd1zYN/Rhx68//EnH3z8sfseeeTow48+/Oyzz73y8nOvvDY5s6utd3Bq++wTL/7xxTff+v1rf3r+tT899/KrDz/5zP4j92zeun00O5rJZMdy4489+vj/+Rnnv1z+KaTm8/kXnnyMVraOWLCYU7xEXL7citzQwixt45T1iKo6+eUdvLIOXnmXoKqTX9XGLQ8qoIMiwLAUFFPDQwpQUF4TVoBC8pqIEhJWgGMq8IgONmpCpbTQtA6WNSLTOti4lbDZTRvRo5Ia+IgeldIiRnTIlBaRUMFG9KgRPSqmhIRlwIgalNNRDhisD+hbHtB23qvsvlfRebe8aQ/bNct0znG9u1muvRzPQUnDIWnjbq53lufZJwkc1bQcVjYekNbOCX2zPNdeie+Aou6Aom6P2LtL4NwvD+yTB3YJXXMy/z5V/ayibpvIsYlnjMt0PRp9yCRNu3kpHzfupI342CkvN2KnR+2MiI0ZtjKSbl7Kxw9bKFE9aViJ7haDRmy0hJXWrcHt6lMdCKnaldUHI8q4i2ylVrrYEAu5hgdcx4eVidA1chLKwKd5dIr2gGewryWTjW7bsWV2/665I3MHjh4+eM/dh+69e+7I4cP33XP/E48/8cLzz77y8rMvvfTU888//txzDzzy8MGDB3bv3v3+++//2jT+kn8Wqfl8/vy3pwctAjOiwI0pbKaXdbLLunll3bySvzKt7BEB2rkVnYLqYTm0i13ay6sISkEhOSyigIfksJAcNCwBDMtqEhrogs6EGpzSQpMaSEoLnXKQs0ZsXAVdYLrgNaGGp7SIjAGd1CLCspqQDJhRkw/rXY+oeh5SdD2o6LhX0nq3uPkuUdMcy7eH4dlNd8zSHHMs9z6ebzfbtZ1m28G07xP55oTe3RznXpZzju3ax3EfEtUekTYcFNXu5XgOCQL3yJoOiesOiGoPSxv2iwK7Oc5dTMss0zTDNmwVmMe5+lG+KqMSJy2stI8TdXDCVlbUwQlZ6GErI+0VpP2CsIWStjIjevywDj0R4KVdzKCNtD+ine3nR8ywI1ntiJcU1ONztcKkk9spRQ/qKC0SXICLsJIBCkSJEFLERRRz0BVqDt6qFtY6TZ31/t7W5qG+ruhwfzIaHMtktmzaNLt9+8HDBx945KGHHnvkkccefe655y5cuPBro/hf+SeSupB7p2PtzLIebmUPr6qbW97DK+8WVi+MXiGgi1vZJ6oZkkEGpeBBKSikhMW0mLAKGVYigkrIkBQQVUAyBmRaB4urQCktNK4CJTWQnBmdM2PiKnBcBU5p4Qk1JKmBpbTwpAY2okekdYiYEhKSAUKyms1S6YPi9ofEnffJWu6VthwV1R8VNt4jbLmL23CQXXuQ7b2LF7iLF9jPdu9jufaz3fs47v08zz6uex/XvZfr3sNxzvHc+/i+OZ53L9c7x/XOcbwHhbWHxQ2HRHUHhbUH+P49bOdurnMXx7aTYZ4ha7fgdTto5hmePisXJK3siJkZMtDCJkbIQovZmVm/MO0ThK2MlIMzbCCFLJTRgDBiZ0Td7KNJ27ZW6qgHc09Gl7QRIyZKNiCI2diDWmLay446GCmvIGbndKuI7QpCoxBtpwIdNLCeApLiAAJ4JR9RzUYCuGgoF4sSk0hsFJIBhYhYNI/THOzvfvzRh65fv/5rW/g3+aeTms/nP3j1uYSJMigGDUshQRl0QArpk4J7xTV9QmA3tzKsgMe0mLgRH9Njg2pkSI2MaNHDSnifHBhSgrN6dEaPSKhBC9U0qqhJaaELnUBSA0mowTFlTVIDWSi0I3p4xoBIqMFhaWVIWhGTwreJtA/w2x8Ut94ra7lH0npU3HxU3HJU3HyQV7+fEzjI8x/kBw5wffuYzjmGY45h30O3zdKsexj23Qz7LoZtlmnfw3buYbkXWoX9XN9+ru8gP3CQH9jP9R3g+vdzvXvYzn08zxzXPUM1bMKrtlH0O+nGLQRVFEoZZuMH1digmhDUEIIGQtRCyXg4cTszZKbFHexBHSFmoY0HRDEbc6RedN+IfcKHnGog3B2XJ8ykhI054mYPacmDWlLIQgmayUkXJ+niDRmoYTNjWE/rV5MjJuaQidGuJDQIsR4OSk0EqHEAGaKShyhGla4AbVwBLFyBA5Q9cPSuX5vAf5B/Rqn5fP7yxR8e2zkSV6PCctigDNInBfVJarqFgE5+VVAFj+qwUS0+qEQPK1EpMzGiRfdJQH1yYEyHyJlwMQUooQYvlNWEGpw1Ikf08AWdMWXNQpVdaAyyRmRaCw0rqsOyyqQMtlUrPaSpu1/XeZ+u425N61FVy13K5rsUTUeUzYfljQelDYdkjQck9XPCwF6+Zy/PPctxzrIcu1mO3SzHLNO+h+XYy3bt43r2cjwL7exfmPIC+zm+fRzvPo53L9uzIHUXwzaNV2/Cq7bTjdM4ZaSY1rce04dG9IjB/RJYvwTaJ4dG9Li0nRrUYkN6fMxM7lehEzbmuF8UtTFyLYJ70tqkGbyjg30gKAjpMGkbI2EmdothQS1xWIuPGikjDvaohx8z00J6cp8c2yfHRY2MuJUxpCUMqsn9GmqDDF0rRNXyMG4GTIep1KCrY221Z3/Jp6H/X/JPKnUhJz94e7bPEVKjgyrkgBzaJQT2y6CDSviwCj2sxA4rMAkDOWunDitgA1JQSANJGpApDTymBCXU4IQKFFfWZI3IURMqqQantbCUFhpX1iTV4AXBIzr4iA4eU9SEJZVpNWaHSXPAWHdQ1TSnrtsl9WwXuLYLXTtE7hmBc7vItVPs3inxbBd5ZoTuGYFrK9e2Q+DcJXLvFXv3ibz7RN4DYt9hSe1hSe1had0hcf1BUd1BUd0BYe1BYe0BQe1+nm8/13uA55vjuPewnXs5ru1U0yaCejNRs4WkzaIE4WpqFMgIkfG9EkCvENgtAPZJwWEtOmbA9kjBIS06qEX1yKBxK23EyR7U4cdb2UeS0ogOtG9QvLObNaRGpazUiA7dJ4WFtfghFSZhpiYttJiRlLbRMg5mvxzVJ0MOq/EhPa5bBumRI4fU6HY5bHyw4a7dM5uy6e1j6Y+PvfNr3/D/LP/UUhfypyfvzXlFIS2hT4YeVOKGlLighhjWEVNWRtbJjurx/WJQWAFN6+BpHTSuAqW10AWmIzpYzoRa+HZEB0troQvPrcaVNWktNKOHJzTwiAySlaO2qlW7lHWz8sAehW+vwr9T4t4qsE+yjeNM/QTbkGWoUhRZjCAK4fhBLG8Axe5FMIew3DhNlmNrJjn6ab5xm8i2U+jcJXbNSjx7pIG98ro5ed1eRd0eRd2s1D8r9u6RePZKvftk/n1y/6zItZPv2MY2b2EYpiiaUbwkjmAlYNwIkdwvqukTgjt41f1SSESLjmjR3WLgoAo+qIL3SGuiRlzUiOtXwqZbWfuHBUEt5FBMNtVEGVbhUhbSsAo5pEQE1aigGpUwEaN6bK8ENKRE5FyMqBEXNmCHNaiIDtsjrumXQftFwGGL4J233zt/ef77y1fn5+d/7fv8v8m/gNR8Pn/54oX7p2MjLm7azUs5uVELPWKmjvoE4wFRRIcbkkHjGkRSA01qIEktZKGgJtXgnAmV0SMWdCbV4AWpCRUopYGMGhApPXxYXRNXYnbqdbsl3p1c926+Y6/QtUfo3smxbWdbpii6HE4xgpMm8MIYhh9CsIeR7GEkO4jk9CJZfWj2EJ4fIoqiZHGMIk3Q5EmKPEVVjNBVaZoqTVOP0NVpujpJUyWoyiRNmaIrkjRFgqZIUOVxiixGksYIwhieH8ZyozhuFM+J4blREjfKZQ3yMe3cqgEZOKxFh9TIHjFwUAEbkEO6RcCYARvWooJa1J5B+fZOelgPO5JUpdzIISUmYcL3SiD9MuiAHBZUo2IGfFiL6RbV9ErAYS0maSWPuplxMzGoRnUKAH0SUKcYes+u6e+vzv9045/d6EL+NaQu5PMP39k24Mv4RRm/IFcnmmyWRyzUoBodUaMiKlhIVp3SQlP/UUFNaSBpLfRvZTWjh+eMyLQWHlUAt+g4BxWuGap6C162k6jfzbDtYli2kw0zFMNmoiYLEw5VUnqqiT1VxD4AuQdA7gWSB8C0AQh9EMoYgrGCCHYUzU/gRAmCKEkUpcjiFFmcIEgSBEmCKInhRTGCOE6URAjCEIEfxPOGsJx+JLMXQe+GUdughHoAsrYKUQ9ANtQgG0GoTgS5j8QakvEHdax+GSSsQQ7KoX1iUFAOGxCDBiTghB4XViLSVvJdCUMugIoaEUdTqpgdGlTjgxpklxC40CCFNOiYAT+sQnaLagbksAE5LKTDZJz0rIsR1GK6hMA+YfXMoO/HS5d+7Vv6X8i/ktSF/PHhg+N18piJmrQyQjp8VIcJa1DDClhQDYvrkHElLKmCjOhgGT18RAdbKKILc/2IDjaig6U1sJwRNaKDx5RVUQV4s0S6E6/bBBVMwwV7Sfr9TOdeqn0XzrAZq5rCKScx8gSE11NFad2IaS/Fd5QTu6rI3VWUrnJSdzmps4zQVUHqqab2A+n9QPowiD4MZgyD6SEQKwzmRCCcMIQTQwhicH4Yxg3CuSEELwTnhmCsfgitD0rvAJOaqtD15cjacpivBOQtBnpLQI5KsJ9GbdGKOySYiBw8JAX0S0BDcmi/BNQvBSUM2GEFNOMgH0mokjZk3I45EpeGDNCQDjOkhHcLAT0i4KAcGtGiozrMkALWLQIOyqF9EnBQgxyxU9JWUtBIGHWQf3/X9v/HE6L/8fnXk7qQVx+/O+MTxQz4mB4zpIAF1YiEGR/VIBNKREoNGzUiR43IlAayMO9n9PC0FrpQWcfM6FEDKqlChBWVCQl8miTaDlFsgcl2YFT7yKa9JNMWhDxWQhssJsVrOGkIPwxktZcSGtYhmjeguyvI/UBGP4DeV0ntLiP1VFCGa1hhMGcIwOgtIw2WU4YqqANl5IEy8lAFLQxgRkCcUA1roILaX0kdBrODEG5fNa2rHN9ahmkqQ9eVwgNFEO96kKuw2r0e4NkA9GwEuspAuiqAEgrwsNDtfNiAuGZQCu6XQfokoCEFNGHEDCuhWSf5rqg4qKqeqKMeDPJCOkhEjx3+O6kLv739UnCXoHpABukWAsJaTNpGybq5zxzcfOXHX+qV/F80/6pSF/LWsw9s6zAOK+ExAzZqxEQ1iJQaNaKF58yorAGRUIEWpv4RHSylgaQ0kKwBPmZGpTXwiBSWlhJmuKpZjGk3XnuQbj9Id8yRzeNQQV8R1r8S2LwOEQIwoyBOVzG+dg00sAbSWoTtr6QOAhgDVbT+ckq4hjWKlW8h67YSteMoaQrEy4CEU0jFJFIxhpJOYhXTBPU0UTOKkibBvCRckESJw2BuTxmpsRBatx7qKajxrK/xbQS7C4H2gkrHukpbQYWzoMKxtkKzZr24oEBLxLjY+D4hZFgK7hHX9ElAQRU8qkMFVbBJH+OuEH9QUrSjjb2/jxlSg+I67KAM2imo7hXXBFWIqA4TVCG6hYBuIWBQBu4VVec8vFcfOfjTL3O6yT8m/9pSF/LBK8/s7nNGVNCoCprSIDN6RM6ESmkgUTkgqQYvtKcpDTitgeeMuKwOHlOCkmL8TpHuINM7h7MeptmOMl37iKZNIFH3RqxrebVtFaClGBupYcchvJaNaN8qcGMBoq+cHK5mhAHMCIA1gpBsoRl3cR07GdatBN0kWjGFUu4kmPdSHbsp9hmicSfFvItq2YzXjMJFGYggCxeGgfSODeimdbDaQkigEOJaVe0prPEXQ9yFNc6CKvvackdBpXcjwLmuXLd8PWfJKi4ApMSjWrnAIVnNgtSQGh43YINKxEwT61A/u1dYPNcr2NXOCKkhUS1iQFbTIwL0ioFBNTSiQw/K4J2c0l5BecYtef2pB3669o9+RP9nz38HqQv57M+vzA260jrkqBGV0cMjsuqIrHphxk+pIUk1JGuAZ43QuAaUkmN3CFR38fzb8PpNMNk2tDoN4gVLKO2r4e4l1fYlVXUbkD2VlDSEn4LyW9ajWgtRg+WUJIibQ4g34ZTbKYa9TMcc27WLatmK140j5FmIeDNOt5tq20W2bicYtxH0MyTDJowqDuQEK2ihSvpAKbGpAOJfBagthNRuhLnXAu0rK73rQf5iiGsdwLa63LqqzF0IqC2DOArLtEs3speuA69egyxZX8sGDMpAPSJgj6gmooWHNYghBXyumz/bSukVVxwcFm9uoIS1sJAG0iup6hUDesWAYRUkrAUNSaoyPtFLTz/4a9+Wny3/faQu5PSJ95/YHs9ZsTEFIK6sSWnAKS0kqQGnNOCsAZnUwDMa6g6J9m5eYI7uHC6lDZRQ2wqxgdUQ/yqIaxnAvRxYtxbWVUwYqqSma7hJIKevmBAup03AxDNY9U6SfpZs3Esx7SQYtmDUOahkFCLJgIRjMNl2smkbUTeFUU6i5WNocRYhiFTRukoI7cX41g2YugKoY2Wlcw3AswHs3QCxrqq0rKxwr6/xF4Fd66pNy0stKyv9RYjaUrhxeZHqziLhimLMsjXgVasc9JoBObhTUNUtBIY00CFVTUgDOzQong4g+2XVd4Xl4z5sWAsPaSDdwopeMaBPAowZcPdOdn34p/+b/036z5z/blL/lndfePj+0c6UCjKigaU0kIweltNSxlXi7XLTDrplAqkcKKU0r0W2FGLqCxD1BfDGQmTrRkxHCaG7GB+qoEUrGIkKZqKSGatkZIG8Kah4Gi7NgHlJACcI4XXUMJvLSd0lxKEKWqiKlYaKshhZEsZJ1DCTAHakkjZQQeosxjQVoeqLkIFCmGNltWVFhX1ttWs9yL4WYFhWal5Z4VkH8haCXQVA0/JyZwGooQzj2QDVLi1S3lkkXVrEu2MtecU6GbiiS4To41X1CgBBDbRfVhUzwO8aEo1YgDEd+J6IPOtAxHTwsBrSLayY6ba89uTdP137F25G/5P8t5W6kCsXL/z5kQeOdDVt1XC2K5UzAlMcJugsxjcWIJoKkV0V5NYibGsx1rcK3LAGNlxJH6qg9m3EJ6pZyQpmqpI1WsMfqeaMQ0SbELIcRDhUQmovJznoYi1fIgairMsrfWshdevgTRvR9cXIliJobRHCUYSwbUDY10Oda4DOtUDb2mrTinLj8jLTinLLqgrr6irj8jLj8lLr6ir7KqBzNci5GmRfDfAXQQPFMGdhjXlttXMDRLeijHvbSsGKQnkJQIeDd4iQQQkorIT0SaszDvThYcGwvCRnh98bEo2YoNtaJC8cnTn39alf+2L/svlvLvVvOffpyadHZ9IkTdM6VPMGdFc5aQDI6Kok162De1eDjXeUNayGRqsYA6Xk3o34WCUjUc5IVjCzQN5IFWekmpOuYkeKKUMb8O1ghk4i56hlVABUt7LSurbGVQBxr4Pa19b4CiHyKgQZhaXAkNyCcs3yUu2qMtWKEuXyYsXSjYplRYplRcplRdqlxZqlRYaV5cYVlaYV1bY1Na51YO8GiLMA6CkENxZh+yHs9iqydkmJ7I6Nug019I2lPCSgXYqOKCF90qpJP/nAAKebv3a2XfSn+8a/PnHs1760/6D8T5H6t5x694Pndh7c6e/qADM9BRDb8mrj0nLtnaVNa+HRctqC1HAZLV7OSFQw0tWcVBUrWkIdWk/oX4ft3YBtqabImDwah8XYWK1bXm4oAFgLwJYCkKWgxrUeKocTyBwWDoclrdggWVakWFWiXFOmWF0qW1ksX1UiX1miXFWmXlGqXVWuX12hX15pWFFlWQ20rKo2LC0xLi9zrwXVFSCbNmB7q+kd5STnGpB1TY1jIwi9ppACKm0Rgoc0kEe2dL/z9L5P33v1176Q/+j8j5P693n/ldcPZyYHFCbt8orWdahQGbW/lDRQTAyVUKLl9EQ1KwXkxCuZQ0XEvkJcXyGmawOyeT1KhiKT6BT6xkrZko2GlRWG1QDjaoBpTbV1XbWsCg5HIYGAavSKdbwl6+UrixWrS5VrypSryxUrK2TLShUrytWrK7VrqtWrKtXLy42rAfa1IPNKgGF5pW5puW5ZhW5ZhWUloHYjcgDIiCIEQzXMMIwTNnonkql3Xnvp175gv2b+R0v9+3z84muPZ7ZOKTy9JcTBjYRgMSlawUhUscJl1P71uL5CbN86TGchrHU1zFSKJqLQ1HKgZOlG/fJy7epq3RqAdlWFekUxd0MVoKq6rKQYsWwt985C2f83IbkAEQV/YfkAIQVfPgUfXjk/foVgYZVgYRU/PvkgfsVoUY0Ece0ECZ0ECZ1wfuVYUc0kSd1EEa0sacMZkdl7J8y9c+T07x9DfiiUKmA0pWIB3z58un309ME5y7a2T5kUnFpn6pUrrp8rrpcurpElrB0vquuoqG2rpO4qJu8vIB8srBosrOovqODFK2knLKumoCgtIa7HI+LGI+knKOsnJOcnJOfNJ+PFLePDK+cvoBgoqOzPr+DLKxciqBwrrpUkqVtk4NzsG7OgvHnLpNm3jp35+OrNQAfAYASjKZVYcPv0+dNbdq/pmLSqfWJbTHpJUGRhcHSJb0SJV1i4mpELv7Q9t7AVv6SqpKyUkLA+t7Arj4Qvv5yvgEK4vF65V1i5e1iVV1iVT2RDcNzStv5l7ROPrNty7eipgfbWkAEAmO1FX9NSTokAAAAASUVORK5CYII=" alt="" "="">

ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าการสอนแบบที่ผมใช้อยู่ เมื่อใช้ไปนาน ๆ นักเรียนจะรู้สึกเบื่อหรือไม่ แต่ผมจะพยายามประยุกต์และปรับใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองและนักเรียนให้มากขึ้น สมกับคำว่า “ครู” ต่อไป

“อย่าปล่อยให้อคติ ปิดกั้นความสามารถที่พึงมี ... จงมองให้เห็นข้อดีของสิ่งที่พึงกระทำ” … ครูตูณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระจกสะท้อนความเห็น (0)

HTTP/1.0 204 No Content server: Cowboy date: Tue, 07 Jul 2020 23:22:57 GMT content-length: 0