แต่เดิมผมเป็นครูเกษตรทำงานสอนมา 10 ปี มีความสามารถชำนาญจนสามารถพูดได้ว่าเกษตรอยู่ในสายเลือดมีความรักความเข้าใจในงานเกษตรแต่มองการเกษตรในเมืองไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีทุนที่สูงมาเหมือนอย่างที่นักธุรกิจเกษตรในประเทศเราทำกันอยู่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงอย่างนั้นได้เพราะด้วยสาเหตุหลายประการอย่างที่เห็นกันอยู่จึงเกิดความคิดที่จะหาวิชาอะไรที่จะมาเป็นอาชีพเสริมแต่ต้องเป็นเรื่องที่เราชอบด้วยจึงจะสำเร็จในความคิดตอนนั้นมีสิ่งที่ชอบอยู่สองอย่างแต่ยังไม่เคยได้ลองแค่นึกชอบก็คือตกแต่งภายในและคอมพิวเตอร์จึงได้ออกเสาะหาว่าจะเรียนอะไรปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ตอนนั้นกำลังเป็นที่นิยมก็เลยไปลงคอร์ดเรียนอยู่ประมาณ 12 คอร์ดเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป 6 โปรแกรมและเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีก 6 ภาษานับแต่นั้นชีวิตก็ผันแปรมาอยู่กับคอมพิวเตอร์ได้พบกับความมหัศจรรย์มากมายวันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกน่ะครับ