ครูคือใคร? ครูแบบไหนที่เรียกว่าครู

คำว่าครูนั่นใครๆก็สามารถเรียกแทนตัวเองได้ง่ายแต่คำว่าครูที่แท้จริงนั่นไม่ใช่แค่สอน ไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงเด็กแต่ครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครถ้าไม่ใช่อาชีพครูนั่นก็ยากที่จะรู้ ครูเป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างเทียบเท่าพ่อแม่ของเด็กถึงแม้ว่าครูบางท่านอาจจะอายุเทียบเท่าพี่ ป้า น้าหรืออาของเด็กก็ตามแต่ตราบใดแล้วเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาชีพครูแล้วล้วนแต่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างคนให้เจริญเติบโตมาเป็นคนดีโดยเฉพาะคุณครุปฐมวัยเป็นคุณครูที่สอนในระดับอนุบาลบางคนอาจมองข้ามความสำคัญ อาจมองว่าเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กแต่คุณครูอนุบาลนั่นก็ไม่ต่างจากแม่แท้ๆของเด็กเนื่องจากคุณครุอนุบาลไม่ใช่แค่มีหน้าที่สอนอย่างเดียว ครูอนุบาลนั่นสามารถเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ต้องคอยดูแลเด็กที่ไม่สบาย คอยปฐมพยาบาลเวลาที่เด็กเป็นแผล เปรียบเสมือนคุณแม่ที่คอยเช็ดอวก เช็ดปัสสาวะหรือแม้กระทั่งอาบน้ำให้เด็กทุกอย่างล้วนเป็นหน้าที่ของคุณครูอนุบาล การที่เราจะมาทำอาชีพคุณครูได้นั่นต้องมีจิตใจดี อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและที่สำคัญมีความเมตตารักเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

การที่จะมาเป็นคุณครูอนุบาลได้นั่นไม่ใช่แค่คิดว่าแค่รักเด็กก็ทำได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเห็นความสำคัญของเด็กอย่างเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าเด็กจะมาจากฐานะที่แตกต่างกันก็ตามและควรยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและเข้าใจอารมณ์ของเด็กเนื่องจากเด็กแต่ละคนมาจาครอบครัวที่แตกต่างกันลักษณะนิสัยแตกต่างกันย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดังนั่นการที่จะสอนเด็กแต่ละคนให้เจริญเติบโตมาเป็นคนดีได้นั่นต้องรู้จักพัฒนาการของเด็กในวัยนี้อย่างละเอียดถีถ้วนเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั่นคนเป็นครูไม่ควรมองข้ามรวมถึงหลักการสอนของเด็กในวัยนี้ การสอนของเด็กในวัยนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะสอนอะไรก็ได้แต่คนเป็นครูต้องเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาเด็กในวัยนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยคืออะไร ทำไมต้องสอนตามหลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การสอนเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลนั่นใครๆก็บอกว่าสอนง่าย สอนอะไรก็ได้ แต่ความเป็นจริงแล้วพัฒนาการของเด็กในวัยนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณครูนั่นควรรู้เนื่องจากเด็กอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีจะเป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการด้านพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่แต่ต่างกัน การที่เราบังคับเด็กให้ทำนู้น ทำนี่มากเกินไปที่เกินกว่าพัฒนาการของเด็กจะทำได้นั่นจะส่งผลเสียต่อเด็กเมือเด็กโตขึ้นเพราะว่าเด็กอาจจะแค่ทำได้แต่ก็ยังทำได้ไม่เท่าที่ควร ดังนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามขั้นพัฒนาการของเด็ก เด็กจะเติบโตมาเป็นแบบไหนเราสามารถสร้างได้จากวัยนี้

การเป็นครูที่ดีได้นั่นไม่ใช่เรื่องยากแค่มีจรรยาบรรณของความเป็นครูก็สามารถเป็นครูที่ดีได้ จรรณยาบรรณนั่นสร้างได้ไม่ยากเพียงแค่เป็นครูที่มีจิตใจดีมีเมตตาทำงานโดยสุจริตรักเด็กเหมือนลูกและมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อนประโยชน์ส่วนรวมเพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นครูที่ดีและเหมาะสมที่จะทำอาชีพครูได้อย่างเจริญรุ่งเรือง

ดังนั่นครูคือใคร? ครูแบบไหนที่เรียกว่าครู ครูใครๆก็เป็นได้เพียงแต่ต้องมีจรรณยาบรรณของความเป็นครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคือใคร? ครูแบบไหนที่เรียกว่าครูความเห็น (0)