เรียนวิธีโต้แย้งใน STEM Education


บทความ Editor’s Choice ในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสนอเรื่อง What a (scientific) argument is not (ซึ่งอ่านได้ ที่นี่) บอกว่าวิธีโต้แย้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศน์วิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยม ไม่เหมือนวิธีโต้แย้งของนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง นำไปสู่คำถามว่าวงการ STEM Education จะออกแบบการฝึกนักเรียน ให้โต้แย้งได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงได้อย่างไร


บทความนี้นำผมไปสู่รายงานผลการวิจัยเรื่อง A Comparison of Scientists’ Arguments and School Argumentation Tasks: Scientists’ arguments and school argumentation tasks ซึ่งอ่านบทคัดย่อได้ ที่นี่บอกชัดเจนว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ไม่ตรงกับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง


ทำให้ผมนึกถึง บันทึกนี้ ที่บอกว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องเป็นปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทำ


ในสหรัฐอเมริกา เขามีการวิจัยตรวจสอบการสอน STEM ที่ใช้อยู่ว่าได้ผลดีแค่ไหน ผลตามรายงานนี้คือ ยังไม่ดี เขาก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข การสอน STEM ในบ้านเราเป็นอย่างไร?วิจารณ์ พานิช

๗ พ.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)