วันที่ 18 วินัยการรับประทานอาหารกลางวัน (1 ธันวาคม 2559)

วันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีบทบาทในการควบคุมนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะเริ่มรับประทานอาหารเวลา 11.15 น. โดยประมาณ หลังจากที่ช่วงชั้นที่ 1 รับประทานอาหารเสร็จก็จะต่อด้วยช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ก่อนที่จะเดินไปโรงอาหารนักเรียนจะต้องเข้าแถวรอรับอาหารที่แม่ครัว โรงเรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของข้าวทุกเม็ด ตักให้พอดีแล้วกินให้หมด นักเรียนที่คิดว่าจะกินเยอะก็บอกแม่ครัวว่าขอเยอะ ๆ ส่วนนักเรียนที่กินน้อยก็บอกกว่าขอน้อย ๆ


นักเรียนเข้าแถวรอรับอาหารจากแม่ครัว

พอนักเรียนแต่ละห้องมานั่งพร้อมเพรียงกันที่โรงอาหารก็จะเริ่มกล่าวคำพิจารณาอาหาร

คำพิจารณาอาหาร

ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า

ชาวนาเหนื่อยยาก ลำบากหนักหนา

สงสารบรรดา คนยากคนจน

ในโลกนี้ ยังมีคนที่จนยาก

แสนลำบาก อัตคัดและขัดสน

อย่ากินทิ้งขว้างตามใจตน

สงสารคนอื่นที่ไม่มีกิน

ขอบคุณคุณครู ขอบคุณแม่ครัวที่ทำอาหารให้พวกเรากิน

ขอบคุณครับ/ค่ะ

พอนักเรียนเริ่มรับประทานอาหาร เราก็ทำหน้าที่เดินดูความเรียบร้อย บ้างก็ถามนักเรียนว่าอาหารอร่อยไหมคะ นักเรียนบางคนก็ตอบว่าอร่อย บางคนรีบส่ายหน้า เราก็ยิ้มและบอกว่าไม่อร่อยก็ต้องกินให้หมด แม่ครัวอุตส่าห์ทำให้ ก่อนกินข้าวยังพูดอยู่เลยว่า “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า” นักเรียนก็ยิ้มแล้วก้มหน้ากินข้าวต่อไป นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ส่วนใหญ่จะกินอาหารหมดจาน การที่เราจะฝึกวินัยและให้เด็กรู้จักคุณค่าของอาหารต้องฝึกตั้งแต่เล็ก ฝึกทุกวัน ฝึกจนชิน ฝึกให้เป็นนิสัย


บรรยากาศระหว่างที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)