วันที่ 17 เมื่อเอ่ยถึงการ “ทำเวร” (29 พฤศจิกายน 2559)

เมื่อเอ่ยถึงการ “ทำเวร” คำย่อสั้นๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกการทำความสะอาดห้องเรียนก่อน หรือหลังเลิกเรียน หรือแม้กระทั่งทำเวรตามเขตที่รับผิดชอบบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เชื่อว่า เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ทำเวรมาแทบทั้งสิ้น จากการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว การทำเวรเรียกได้ว่าทำแบบจริงจัง เด็กๆ อาจมีการแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ทั้งในเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน ด้วยการลบกระดาน เตรียมห้องเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียน ทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ปัด กวาด เช็ด ถู ระเบียงหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และหลังเลิกเรียนที่อาจต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูบ้าง ยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะบ้าง เก็บข้าวของต่าง ๆ ที่กองระเกะระกะให้เข้าที่เข้าทาง หรือนานๆ ครั้งอาจมีการร่วมแรงร่วมใจขัดพื้นห้องให้เงาวับ


กวาดใบไม้บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน


ล้างห้องน้ำครู-นักเรียน


ทำความสะอาดสถานที่ล้างหน้า-แปรงฟัน


เก็บขยะ-ใบไม้ บริเวณสนามโรงเรียน

“ข้อดีของการทำเวร คือ ฝึกความรับผิดชอบ ความอดทน ความมีวินัย เด็กสมัยนี้ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกเด็กให้มีความอดทน มีความรับผิดชอบ โตขึ้นเด็กก็จะทำงานไม่เป็น แล้วการฝึกทักษะเหล่านี้ถ้าโรงเรียนไม่ทำ ใครจะทำ ทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับสถาบันการศึกษา ดังนั้น สถาบันการศึกษาก็ต้องสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตเด็ก เด็กเราจะได้เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หนักเอาเบาสู้”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)