161204-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ago & since

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.03

Ref.595035


Ago & Since

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่าไม่ควรใช้ “ago” ร่วมกับ “since”

ในเมื่อ ทั้งสองคำ อ้างถึง “เวลาในอดีต”

อย่าเขียนหรือพูด "It was five years ago since I last saw him.”

ถือเป็นการใช้ คำ “ซ้ำซ้อน” “ฟุ่มเฟือย” “ไม่สมเหตุผล”

‘It was five years ago that I last saw him.’

‘It is five years since I last saw him.’

“Ago” ให้ความคิดว่า “ไปจากเวลา ปัจจุบัน สู่ อดีต”

“Since” ให้ความคิดว่า “มาจากอดีต สู่ ปัจจุบัน”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “ago”

เพื่อกล่าวว่า “เวลาผ่านไปนานเท่าใด” นับแต่เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น

เช่น “ตอนนี้ วันอาทิตย์ และมีบางสิ่ง เกิดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดี”

หมายถึง “มันเกิดขึ้นเมื่อสามวัน ‘ago’” เช่น

‘We met two months ago.’

‘We got married about a year ago.

ข้อควรระวัง:

ใช้ past simple กับ “ago” (ไม่ใช้ present perfect) เช่น

กล่าวว่า “He died four years ago.”

อย่าใช้ว่า “He has died four years ago.”

‘Severn years ago, she gave birth to their daughter, Nelly.’

‘I did it just a moment ago.’

ใช้ “ago” แต่เพียง เมื่อกล่าวถึง “ห้วงเวลา” ที่วัดถอยหลังจากปัจจุบัน

ถ้าคุณกล่าวถึง “ห้วงเวลา” ที่วัดถอยหลัง จากเวลาก่อนหน้านั้น

ให้ใช้ “past perfect” กับ “before” หรือ “previously”

‘The center had been opened some years before.’

‘The accident had happened nearly two years previously.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “ago” ร่วมกับ “since”

อย่าใช้ว่า “It is three years ago since it happened.”

ให้ใช้ว่า “It happened three years ago”’ หรือ

“It is three years since it happened.”

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “It has been happening since three years ago.”

ให้ใช้ว่า “It has been happening for three years.”

‘I have lived here for nearly twenty years.’

‘I have known you for a long time.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “since”

เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง” เป็นความจริง

จาก เมื่อเวลาหนึ่งในอดีต ถึง ปัจจุบัน

‘Exam results have improved since 2001.’

‘I’ve been wearing glasses since I was three.’

ข้อควรระวัง:

ในประโยคเช่นข้างต้น ให้ใช้รูป “perfect” กับ “since”

อย่าใช้ว่า “Exam results improved since 2001.”

หรือ “I am wearing glasses since I was three.”

สามารถใช้ “since” เพื่อกล่าวว่า “นานแค่ไหนแล้ว” ที่บางสิ่งเกิดขึ้น

เมื่อใช้ “since” ลักษณะนี้ ให้ใช้รูป “simple”

เช่น แทนการกล่าวว่า “I last saw him five years ago.”

ให้ใช้ว่า “It’s five years since I last saw him.”

‘It’s three months since Kathy left.’

‘It’s years since I heard that song.’

ถ้าต้องการ บอกว่า “นานแค่ไหนแล้ว” ที่บางอย่างเป็นความจริง

ให้ใช้ “for” แทน “since”

‘We’ve been married for seven years.’

‘I’ve known Adel for ages.’

เพื่อกล่าวว่า “นานแค่ไหนแล้ว” ที่บางสิ่งเกิดขึ้น

ให้ใช้ “during’ หรือ “over”

‘A lot of rain has fallen during the past two days.’

‘Things have become worse over the past few months.’

เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง เกิดขึ้น และ สิ้นสุด” เมื่อใด

ให้ใช้ “from” และ “to”

‘Mr. Ito was headmaster from 1998 to 2007.’

แทนการใช้ “to” สามารถใช้ “till” หรือ “until”

‘The noise continued from nine in the morning till 5 p.m.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “since” ร่วมกับ “to”

เช่น อย่าใช้ว่า “He was headmaster since 1998 to 2007.’

สามารถใช้ “since” ในความหมายว่า “because” เช่น

‘Aircraft noise is a problem here since we’re close to Heathrow Airport.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)