วันที่ 32 วันแห่งการส่งข้อสอบ (02 ธันวาคม 2559)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งข้อสอบประเมินผลครั้งที่ 3 ซึ่งครูโต้งเองก็จะต้องทำส่งเช่นกันกับวิชาคณิตศาสตร์ ป. 5 วิทยาศาสตร์ ป.2 งานประดิษฐ์ ป.1 งานเกษตร ป.1 ที่จะต้องทำส่งให้เสร็จภายในวันนี้ แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่ว่างจากการสอนหวังว่าจะไม่มีคาบสอนแทนนะ ในส่วนของข้อสอบนั้นต้องให้ครูพี่เลี้ยงตรวจก่อน แล้วจึงไปให้ฝ่ายวัดผลประเมินผลตรวจความถูกต้องต่อ งานนี้ขอบอกเลยว่าต้องแก้อยู่หลายรอบมาก ในส่วนที่เป็นเนื้อหาข้อสอบ รูปแบบข้อสอบนั้นไม่มีปัญหา ปัญหามันอยู่ตรงที่การจัดเรียงข้อความ จัดเรียงรูปแบบข้อสอบนี่แหละ ที่ตรงทำออกมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสวยงาม ทั้งวันเลยหมดไปกับการจัดการปรับแต่งเปลี่ยนข้อสอบไปหลายรอบ แต่สุดท้ายก็ยังได้รับมาปรับแก้ไขในตอนสุดท้ายอีกจนได้


อยากบอกเลยว่าในการแต่งข้อสอบในแต่ละวิชานั้นยากมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบปรนัยเลือกตอบ เติมคำ ถูกผิด จับคู่ หรืออัตนัยก็ตามล้วนแล้วแต่งข้อสอบยากกันทั้งนั้น เพราะ ข้อสอบจะต้องมีตัววัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ขอบอกเลยว่าแต่ละข้อครูล้วนแต่งมาเพื่อนักเรียนอย่างพวกเธอ อย่าทำมั่วมาส่งละกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)