161129-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Advert & avert

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.29


Advert และ Avert

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “advert” และ “avert”

(เน้น พยางค์ หลัง vurt) ว่า “ad-vurt” และ “uh-vurt

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า ทั้ง “advert” และ “avert” ที่ดูคล้ายกัน มีรากจาก Latin

หมายถึง “to turn” หากแต่ ความหมายใน ภาษาอังกฤษ แตกต่าง

โดย “advert” มีความหมาย

“to refer” = อ้างถึง

“to turn attention to” = หันไปใส่ใจกับ เช่น

‘His name was adverted in connection with the invention.’

‘He adverted to a topic mentioned earlier by another speaker.’

และให้ความหมาย “avert” คือ

“to turn away” หรือ “to turn aside” = หันหน้าหนี/หันหน้าไปอีกทาง

“to prevent” = หลีกเลี่ยง ป้องกัน

“to ward off” = ปัดป้อง เช่น

‘The driver braked hard to avert an accident.’

‘She averted her eyes from the injured man.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)