ความรัก..สร้างชีวิต..สร้างครอบครัว (นกกินปลีอกเหลือง)

ความรัก..สร้างชีวิต..สร้างครอบครัว (นกกินปลีอกเหลือง)


นกกินปลีอกเหลืองสร้างรังวางรากฐานชีวิต

ภาคที่ ๑. สร้างรังวางรากฐานชีวิต

ความรักนั้นใช่ว่าจะมีก็แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น วันนี้ลุงชาติจะขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านมาชมความน่ารัก และชมธรรมชาติของความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง นกกินปลีอกเหลืองเขาสร้างรังวางรากฐานชีวิตกัน ไปลองชมด้วยกันนะครับ...


ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ลุงชาติบันทึกตามสายตาที่เห็นวันต่อวัน เป็นเพียงเรื่องเล่าจากประสบการณ์ ลุงชาติติดตามถ่ายภาพต่อเนื่องกันมาเกินกว่า ๑๐๐๐ ภาพ ภาพเหตุการณ์ของบางวันบางเหตุการณ์ผมขอตัดออก เพราะจะยาวเกินจำเป็น และภาพนกทุกภาพในขุดนี้ ภาพใดที่มีนกสองตัวอยู่ในเฟรม ก็คือภาพที่ถ่ายมาตามนั้นเลย ส่วนภาพใดที่มีนกตั้งแต่สามตัวขึ้นไปอยู่ในเฟรมเดียวกัน เป็นภาพที่ผมใช้วิธีซ้อนเลเย่อร์เพื่อแสดงพฤติกรรมของนกที่ถ่ายมาในวันนั้นๆ


เริ่มจากวันแรกที่สร้างรัง ลุงชาติพบนกกินปลีอกเหลืองสองตัววนเวียนอยู่บริเวณต้นมะแว้งที่ลุงปลูกเอาไว้ วนเวียนเข้าออกบ่อยมากจนผิดสังเกตุ ไปดูใกล้ๆก็พบว่ามีเศษผ้าเล็กๆสอง-สามชิ้นติดอยู่บนกิ่งมะแว้ง และยังมีเศษวัสดุอย่างอื่นอีก เลยสันนิษฐานว่านกคู่นี้มาหาทำเลที่จะสร้างรัง





สร้างรังวันที่สอง ในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าลุงก็ไม่ได้ติดตามดู เพราะต้องออกไปทำธุระนอกบ้านแต่เช้า กลับมาช่วงบ่ายช่วงเย็น เวลา 4.45 น.ก็พบว่านกได้ขนวัสดุมาประกอบในการสร้างรังหลายชนิด ขนาดของรังมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังสร้างไม่เสร็จ นกตัวเมียเป็นผู้ที่ขนหรือคาบวัสดุต่างๆมาสร้างเป็นรัง ช่วงมืดเจ้านกตัวเมียก็เกาะนอนที่กิ่งมะแว้งใกล้ๆกับรังที่สร้างนั้น ส่วนนกตัวผู้ก็บินไปนอนยังที่เดิมที่มันเคยนอน





สร้างรังวันที่สาม นกตัวเมียยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างรังต่อไป มันบินไปหาเศษวัสดุมาเสียบมาเย็บเข้ากับชิ้นอื่นๆที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปหามาอีก วนเวียนมาจัดมาทำตลอดเวลา ขนาดของรังก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ





สร้างรังไปได้สักพัก นกตัวผู้ซึ่งมีแผงคอสีน้ำเงิน-ดำ ก็มาทำหน้าที่เป็น Inspector นกตัวผู้จะทำหน้าที่คล้ายเป็นผู้ตรวจสอบ บางครั้งดูเหมือนทำหน้าที่เป็นสถาปนิกด้วย (แต่ไม่เคยคาบวัสดุมาช่วยทำรังเลย) จะคอยส่งเสียงบอกนกตัวเมียอยู่ตลอดเวลา มีอยู่ครั้งนึงเห็นมากับตาและนึกไม่ถึงเลยถ่ายภาพไว้ไม่ทัน นกตัวผู้ส่งเสียงร้องบอกอะไรลุงไม่รู้ ฟังมันไม่ออกน่ะ แต่เห็นว่านกตัวเมียปล่อยวัสดุที่คาบมาเพื่อที่จะทำรังนั้นปล่อยทิ้งไป เข้าใจว่ามันคงร้องบอกว่าวัสดุที่คาบมานั้นมันใช้ไม่ได้ พอนกพากันบินไปแล้วลุงไปลองหาชิ้นนั้นดูก็หาไม่เจอ เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันแน่ ภาพนี้คือภาพที่นกตัวผู้กำลังสำรวจตรวจสอบรัง





สร้างรังวันที่สี่ นกยังคงสร้างรังต่อไปอีก ช่วงเวลา 07.00 น. นกตัวผู้ก็มาทำหน้าที่สำรวจตรวจสอบรัง มันบินวนตรวจดูรอบๆรัง ขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้ตรวจสอบบริเวณจุดที่ห้อยที่แขวนรัง ตรวจดูโน่นดูนี่สักพักก็พากันบินออกไป





นกตัวเมียยังคงทำหน้าที่สร้างรังต่อไปอีก มันบินไปคาบเศษวัสดุมาปะมาร้อยเข้ากับวัสดุเดิม หมุนเวียน วนเวียนทำอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ตัวผู้บางครั้งก็ไม่อยู่ และถ้าอยู่ก็จะเกาะตามที่ต่างๆ ส่งเสียงร้องบอกอย่างเดียว





รังเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นมากแล้วเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวของนก นกกินปลีอกเหลืองเป็นนกที่ตัวเล็กมาก แทบจะเล็กที่สุดเท่าที่ลุงชาติเคยเห็นมา ขนาดเท่าหัวแม่มือเอง นกจะต้องใช้พลังงานเท่าไรในการสร้างรังที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันหลายเท่า อย่างน้อยก็ต้องใหญ่พอที่จะรองรับตัวมันเองและลูกนกซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีกี่ตัว และมันมีวิธีคิดคำนวนอย่างไรในการสร้างรัง





สร้างรังวันที่ห้า วันนี้ก็ยังคงสร้างรังตามปกติ ตอนเจ็ดโมงเช้านกตัวผู้ก็มาตรวจสอบรัง บินวนดูรอบๆ ขึ้นไปเกาะตรงโน้นตรงนี้สำรวจ เหมือนว่าต้องให้แน่ใจในความมั่นคงแข็งแรง สำรวจตรวจสอบสักพักก็พากันบินออกไป





นกตัวเมียก็ยังคงเป็นผู้ที่คาบเอาวัสดุต่างๆมาสร้างรัง โดยมีนกตัวผู้เกาะอยู่ตามที่ต่างๆและส่งเสียงร้องบอกหรือให้กำลังใจ นกสร้างรังจนมืด นกตัวเมียก็เกาะนอนที่กิ่งมะแว้งใกล้รัง ส่วนนกตัวผู้ ไปนอนยังที่เดิมที่เคยนอน





สร้างรังวันที่หก

วันนี้นกก็ยังคงสร้างรังตามปกติ

รูปร่างของรังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เห็นในวันแรกๆ

เห็นเค้าโครงรูปทรงยาวๆ

และดูเหมือนนกจะเจาะทางเข้า - ออก

ไว้ด้านข้างค่อนไปทางด้านบนของรัง

นกตัวเมียยังคงเป็นผู้ที่คาบเอาวัสดุต่างๆมาสร้างรัง





นกตัวผู้ที่มีแผงคอสีน้ำเงิน-ดำ ทำหน้าที่ตรวจสอบ สำรวจดูว่ารังสร้างได้ดี เรียบร้อยหรือไม่ มักจะใช้วิธีบินวนดูรอบๆ และมักจะเกาะดูในบริเวณที่สำคัญๆเช่นบริเวณจุดที่ใช้แขวนเกาะยึดรัง และบริเวณทางเข้า-ออก ช่วงที่นกตัวเมียหาวัสดุมาสร้างรัง นกตัวผู้ก็จะเกาะดูอยู่ใกล้ๆ ส่งเสียงร้องบอก





สร้างรังวันที่เจ็ด วันนี้นกก็ยังต้องสร้างรังต่ออีก และได้สังเกตุว่านกเร่งสร้างรังให้เร็วขึ้น ระยะเวลาที่นกบินไปคาบวัสดุมาในแต่ละเที่ยว ใช้เวลาน้อยลงกว่าในวันก่อนๆ ประโยชน์ของนาฬิกาจับเวลาก็อยู่ตรงนี้แหละ นอกจากใช้จับเวลาในการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพได้ด้วย วันนี้เลยถ่ายภาพได้มากกว่าทุกๆวัน ภาพนี้เป็นช่วงสร้างรังในตอนเช้า





ภาพนี้เป็นภาพที่นกตัวผู้มาทำหน้าที่ตรวจสอบในตอนเช้า ซึ่งวันนี้นกได้มาตรวจสอบรังหลายครั้งมาก ผิดกับวันก่อนๆ วิธีตรวจสอบก็เหมือนเดิมคือบินวนดูรอบๆ หยุดเกาะดูตรงส่วนที่สงสัย





ภาพนี้เป็นภาพที่นกตัวผู้มาสำรวจรังในช่วงบ่ายซึ่งเป็นครั้งที่สามและสี่ของวันนี้ นกตัวผู้มาทำ QC. บ่อยครั้งมาก ปกติที่เฝ้าดูเห็นว่านกตัวผู้มาสำรวจรังตอนเช้าครั้งนึง และตอนบ่ายอีกครั้งเท่านั้น หรือบางวันก็มาสำรวจแค่ครั้งเดียว





วันนี้เป็นวันที่ผิดสังเกตุหลายอย่าง ในวันนี้นกตัวเมียได้เริ่มทดลองเข้าไปนั่งๆนอนๆในรังบ้างแล้ว แต่ยังคงไม่พอใจ เลยต้องสร้างรังต่อไปอีก วันนี้สร้างจนถึงค่ำถึงมืดเลย ภาพนี้เป็นประมวลภาพสร้างรังตอนใกล้ค่ำ





สร้างรังวันที่แปด วันนี้นกตัวเมียก็ยังคงสร้างรังของมันต่อไป บินไปคาบเศษวัสดุมาเสียบ มาเย็บชิ้นแล้วชิ้นเล่า คิดเป็นจำนวนชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนชิ้นแล้วที่บินไปคาบมา





สร้างรังวันที่เก้า วันนี้ดูเหมือนว่าการสร้างรังอยู่ในช่วงเก็บงานหรืองานขั้นสุดท้ายแล้ว รูปร่างภายนอกของรังยังคงเหมือนเดิม นกไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีก มีก็แต่คาบเอาวัสดุเข้าไปปะไปเสียบภายในรังเท่านั้น และวัสดุส่วนใหญ่ในวันนี้ก็เป็นประเภทนุ่มๆ ในตอนเย็นวันนี้ นกตัวเมียได้เริ่มเข้านอนในรังเป็นวันแรก สงสัยว่าจะเริ่มเข้าระยะวางไข่แล้ว ส่วนนกตัวผู้ก็ยังเหมือนเดิม พอนกตัวเมียเข้ารัง นกตัวผู้ก็บินไปยังที่ที่มันเคยนอน





หลังจากสร้างรังมาได้เก้าวัน ในวันต่อมานกทั้งคู่ก็ออกหาอาหารกันตามปกติ ตัวผู้จะมาร้องเรียกแล้วก็พากันบินไปหากิน นานๆครั้งตัวเมียจึงจะคาบเศษวัสดุเข้ามาเสริมใส่ในรัง ใช้ชีวิตกันไปจนนับเวลาได้สิบสี่วันจากวันที่เริ่มสร้างรังวันแรก ปกตินกจะกลับเข้ารังเวลาหกโมงเย็น วันนี้นกเข้ารังตั้งแต่บ่ายสี่โมง เริ่มวางไข่ให้กำเนิดทายาท “นกกินปลีอกเหลือง” โดยมีนกตัวผู้คอยมาให้กำลังใจ...





ภาคที่ ๒. วางไข่ให้กำเนิดชีวิต

เมื่อแม่นกได้วางไข่แล้ว แม่นกจะคอยทนุถนอมคอยกกไข่ให้ความอบอุ่น สลับปรับเปลี่ยนจัดแบ่งเวลาออกหาอาหารและเวลาในการกกไข่กกไข่ พ่อนกจะมาร้องเรียกแล้วพากันบินออกไปหาอาหาร แล้วก็กลับมากกไข่ หมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นประจำทุกวัน บางครั้งพ่อนกก็จะมาปีนดูความเรียบร้อยของไข่ในรัง คอยแวะเวียนมาดู คอยมาให้กำลังใจตลอดเวลา





ทั้งแม่นกและพ่อนกยังคงดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติ แม่นกออกหาอาหารสลับกับการกกไข่ เวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนโกหก กกไข่มาเป็นเวลาสิบสามวัน วันนี้เวลาบ่ายสามโมง ลุงชาติถ่ายดอกไม้เสร็จ กล้องห้อยคออยู่ กำลังดูดอกไม้เพลินๆ เจ้ากินปลีตัวผู้บินมาเกาะที่ต้นคลอเดียร์ซึ่งอยู่ใกล้ประมาณเมตรกว่าๆ เหมือนมาแสดงความดีใจอะไรซักอย่าง ปกติเขาไม่เคยเข้ามาใกล้เรามากเท่านี้ เกาะปุ๊บก็บินไปเกาะที่ใกล้ๆรัง ส่งเสียงดังตลอดเวลา ลุงรีบยกกล้องขึ้นถ่ายเร็วที่สุดในชีวิตเลย แล้วก็แอบตามไปดูใกล้ๆรัง ภาพที่ได้มาก็ได้มาเป็นอย่างที่เห็น ถึงแม้จะชัดไม่ตลอดแต่ลุงชอบภาพนี้ และดูแล้วมีความสุข และคิดว่าวันนั้นพ่อนกก็คงมีความสุขมากที่สุดจริงๆ





แอบตามไปดูใกล้ๆรัง สังเกตุอยู่พักใหญ่ๆก็มั่นใจแล้วว่าไข่ได้ฟักเป็นตัวแล้ว ไม่อยากรบกวนนกมากไป ก็เลยกลับมาดูดอกไม้ต่อ ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เจ้ากินปลีตัวผู้ก็บินมาเกาะที่กิ่งดอกคลอเดียร์อีกครั้ง ครั้งนี้เกาะนานกว่าครั้งแรก แสดงให้เห็นว่านกคู่นี้คุ้นเคยกับลุงชาติพอสมควร เขาไม่ระแวงเรา เข้ามาใกล้เราแค่เมตรกว่าๆถึงสองครั้ง ถ่ายไว้ได้เฟรมเดียวแบบนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาโพสแบบนี้ไม่ทันได้ตั้งตัวเลย ถ่ายเสร็จเขาก็บินไป และในบ่ายวันนี้แม่นกไม่ได้ออกจากรังไปไหนเลย นอนกกลูกอยู่ในรังตลอดเวลา ผิดกับทุกวันที่ผ่านมา





ในระยะสองสามวันแรกที่ลูกนกได้ฟักตัวออกมาจากไข่ ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาลูกนกเลย ลูกนกนอนให้แม่กกอยู่ภายในรังอย่างเดียว มีแต่พ่อและแม่นกที่คอยหาอาหารมาป้อน ช่วงที่แม่นกนอนกกลูกอยู่ในรัง พ่อนกก็คอยมาดูแล คอยมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆ





วันนี้ลูกนกมีอายุได้สี่วัน ช่วงเช้ามืดเหตุการณ์ทั่วไปยังเป็นปกติ ตอนสายๆช่วง 10.30 น. เริ่มเห็นลูกนกโผล่ปากออกมารับอาหารจากพ่อนกและแม่นกแล้ว เล็กนิดเดียว พ่อนกและแม่นกต้องช่วยกันหาอาหารมาป้อนถี่มาก ลูกนกกินตลอดเวลาต้องป้อนแทบจะทุกสิบนาทีเลย ตั้งแต่ 10.30 น. แม่นกไม่ได้เข้ารังกกลูกเลย





ลูกนกมีอายุได้ห้าวัน พ่อและแม่นกหาอาหารมาป้อนลูกตั้งแต่เช้า เริ่มเห็นป้อนอาหารเป็นชิ้นเป็นตัวเช่นหนอนและแมลงบ้างแล้ว สลับกับน้ำหวาน สังเกตุตอนป้อนอาหาร ซูมเข้าไปดูที่ปากรัง พบว่ามีลูกนกสองตัว





ลูกนกอายุหกวัน วันนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาที พ่อนกนำอาหารมาป้อนลูกน้อย ป้อนเสร็จก็คาบของเสียไปทิ้งให้ห่างรัง แล้วแม่นกก็นำอาหารมาป้อนต่อ ช่วยกันหาอาหารมาป้อนลูกนกตลอดเวลาทั้งวัน





ภาพนี้ถ่ายในวันที่ลูกนกมีอายุได้เจ็ดวัน ลูกนกสามารถยื่นส่วนหัวส่วนปากออกมารับอาหารนอกรังได้มากขึ้น นกตัวเมียมักจะมาเกาะพักครั้งแรกที่สายไฟนอกลูกกรงเหล็กดัด ถ้าหนอนหรือแมลงที่คาบมายังไม่ตาย แม่นกจะฟาดกับสายไฟนั้นให้ตายก่อน แล้วจึงมาเกาะพักอีกครั้งที่ลูกกรงเหล็กดัดมองซ้ายมองขวาเพื่อความปลอดภัย แล้วจึงโผบินเข้ามาเกาะที่ปากรัง ป้อนอาหารให้ลูกนก ใช้โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง แล้วคัดเอาภาพมาซ้อนเลเยอร์ใน PS ให้เห็นเป็นแอ๊คชั่นต่อเนื่องกัน





ภาพนี้ถ่ายในวันที่ลูกนกอายุได้สิบสองวัน พ่อและแม่นกยังคงออกหาอาหารมาป้อนลูกน้อยโดยเริ่มตั้งแต่เช้ามืด ตีห้าห้าสิบนาทีพ่อนกมาร้องเรียกแม่นก แล้วก็พากันบินออกไป หกโมงเศษๆก็บินกลับมาป้อนอาหาร มาชมลีลาการบินป้อนอาหารกลางอากาศของพ่อนกในตอนเช้ามืดกัน





ลูกนกอายุสิบสองวัน ยังคงคอยรับอาหารอยู่ในรัง ตัวโตขึ้น ขนยาวกว่าเดิม สีสันชัดเจนมากขึ้น พ่อและแม่นกช่วยกันวนเวียนหาอาหารมาป้อนลูกนกตลอดทั้งวัน อาหารในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นจำพวกหนอนและแมลง





ภาพนี้ถ่ายในวันที่ลูกนกมีอายุได้สิบสามวัน ช่วงที่ลูกนกขับถ่ายของเสียออกมา ลูกนกจะหันก้นออกมาทางปากรังตอนที่พ่อหรือแม่นกเกาะอยู่...แล้วเบ่ง...ตามภาพซ้ายสุด ก้อนของเสียก็ค่อยๆโผล่ออกมาตามภาพที่สอง...พ่อหรือแม่นกจะใช้ปากคาบก้อนของเสียสีขาวนั้นตามภาพกลาง...คาบได้แล้วก็หันหัวออก...คาบไว้อย่างเดิม และเริ่มบินเอาของเสียนั้นไปทิ้งให้ห่างจากรัง...





ภาพนี้ถ่ายในวันที่ลูกนกมีอายุได้สิบสี่วัน ลูกนกกินเก่งมาก ลูกนกจะยื่นคอออกมายาวมากเพื่อมารอรับอาหาร ภาพนี้ถ่ายมาให้เห็นการยืดคอของลูกนก และอีกภาพถ่ายมาเพื่อให้เห็นว่าพ่อนกคาบของเสียจากก้นของลูกนกเอาไปทิ้ง





ภาพนี้ถ่ายในวันที่ลูกนกมีอายุสิบหกวัน ช่วงเช้ามืดลองถ่ายภาพสปีดต่ำ ได้ภาพพ่อนกในช่วงจังหวะที่เท้าเริ่มแตะเริ่มเกาะขอบรัง ปีกยังกระพืออยู่ ส่วนปากก็เริ่มป้อนอาหารให้ลูกนก




วันนี้ลูกนกมีอายุได้สิบหกวัน เป็นวันที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันกันแล้ว ลูกนกเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกรังเป็นครั้งแรก ออกมานอกรังโดยที่พ่อและแม่นกไม่อยู่ พอพ่อนกกลับมาที่รังถึงกับร้องเสียงดังลั่นไปหมด พ่อและแม่นกต้องช่วยกันหาอาหารมาป้อนลูกนกนอกรัง เป็นการกินอาหารนอกรังครั้งแรก คอยดูแลและเฝ้าสอนให้ใช้ชีวิตนอกรัง ฝึกบิน ฝึกทรงตัว จนเย็นก็กลับเข้ารัง ลูกนกและแม่นกก็นอนในรังกัน ส่วนพ่อนกบินแยกไปนอนยังที่ๆเคยนอนตามปกติ





วันนี้ลูกนกมีอายุได้สิบเจ็ดวัน ลูกนกทั้งสองตัวแสดงอาการอยากออกจากรังตั้งแต่เช้าตรู่เลย และในเวลาเจ็ดโมงเช้าลูกนกก็ได้ออกมาเรียนรู้นอกรังอีกครั้ง พ่อและแม่นกต้องหาอาหารมาป้อนกันนอกรัง





ตั้งแต่เช้ายันเที่ยง นกใช้พื้นที่ภายในลูกกรงเหล็กดัดเป็นที่ฝึกบินฝึกเรียนรู้การใช้ชีวิตภายนอกรัง จนหลังเที่ยงไปแล้ว ลูกนกได้เริ่มออกจากลูกกรงเหล็กดัด ออกไปเรียนรู้โลกภายนอกที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เริ่มบินห่างออกไป เสียงที่เคยดังก็ค่อยๆเงียบลง ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตเรียนรู้โลกภายนอกกันทั้งวัน จนกระทั่งหกโมงเย็น ทั้งหมดก็บินกลับมาที่รัง ลูกนกพากันเข้ารัง พ่อนกและแม่นกต่างช่วยกันสำรวจบริเวณรังก่อนที่แม่นกจะเข้าไปนอนกกลูกในรัง ส่วนพ่อนกได้บินแยกไปนอนที่อื่น





วันนี้ลูกนกมีอายุได้สิบแปดวัน ลุงชาติรีบตื่นขึ้นมาคอยดูนกตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลย เพราะคิดว่าวันนี้นกอาจออกจากรังแล้วไม่กลับมาอีก ภาพนี้ถ่ายตอนหกโมงเช้า เป็นการป้อนอาหารในรังเป็นครั้งสุดท้าย





ภาพนี้เป็นภาพในวันสุดท้ายที่ลูกนกจะไม่อยู่ในรังอีกต่อไปแล้ว

ลูกนกพยายามออกนอกรังกันตั้งแต่เช้าเลย

ภาพนี้ถ่ายในจังหวะที่ลูกนกเริ่มพุ่งตัวออกจากรัง





ภาพนี้เป็นจังหวะที่ลูกนกอีกตัวเริ่มพุ่งตัวออกมาจากรัง

ตามกันออกมา แล้วก็ใช้ชีวิต บินไปบินมาอยู่ใกล้ๆรัง





ลูกนกได้ออกมาใช้ชีวิตนอกรัง บินออกข้างนอกบ้าง บินเข้ามาข้างในบ้าง ช่วงที่แม่นกไปหาอาหารมาให้ลูก พ่อนกก็จะคอยดูแล คอยปกป้องอันตราย ผลัดกันกับแม่นก และในตอนสายๆของวันนี้ นกทั้งสี่ตัวก็เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอยู่นอกรัง ไปยังที่ที่พวกเขาอยากจะไป นกครอบครัวนี้ค่อยๆบินห่างจากบ้านลุงชาติออกไปจนลับตาตอนสิบเอ็ดโมงกว่าๆ และไม่ได้กลับมานอนที่รังนี้อีก





สรุปการเฝ้าติดตามถ่ายภาพในครั้งนี้ใช้เวลาในการติดตามถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งหมด 45 วัน เป็นช่วงสร้างรัง 14 วัน ช่วงวางไข่ฟักไข่ 13 วัน และช่วงเลี้ยงลูกป้อนอาหาร 18 วัน ถ่ายภาพมาทั้งหมดเป็นพันๆภาพ ไม่สามารถที่จะนำภาพมาให้ชมทั้งหมดได้ และก็หวังว่าภาพที่นำมาลงให้ชมน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย



เพลงประกอบวิดีโอที่เลือก

ERNESTO CORTAZAR - Truly in love (romantic piano music)




ERNESTO CORTAZAR - Story Of A True Love



Bird sound effects



ขอเชิญท่านชมวิดีโอคลิปจากยูทูป

ความรัก..สร้างชีวิต..สร้างครอบครัว (นกกินปลีอกเหลือง)




แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับ


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจที่ดีเสมอมา

ขอขอบคุณ gotoknow

ที่ให้พื้นที่ในการแบ่งปันความสุข

ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลุงชาติ



ความเห็น (6)

สวยงามมากและมีรายละเอียดครบถ้วนเลยค่ะ เคยถ่ายภาพและ VDO นกกินปลีอกเหลืองสร้างรังจากหน้าต่างห้องทำงานได้เหมือนกัน แต่ไม่ละเอียดเท่านี้และยังไม่เคยเห็นลูกนกเลยเพราะปากทางเข้ารังอยู่อีกด้านหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

@ วัลลา ตันตโยทัย

สวัสดีครับ
ภาพที่ส่งมาให้ชม
เห็นปากทางเข้ารังนกอยู่ทางขวามือ
ถ้าเฝ้าติดตาม ก็น่าจะเห็นลูกนกโผล่หัวออกมารับอาหารได้จากมุมนี้นะครับ

ขอบคุณสำหรับคำชมและดอกไม้ให้กำลังใจ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนแวะมาอ่านนะครับ


ด้วยความยินดีค่ะคุณลุงชาติ

เขียนเมื่อ 

ชอบดูนก

แต่ลุงชาติถ่ายได้ชัดเจนและสวยมาก

ชอบใจๆๆ

เขียนเมื่อ 

@ วัลลา ตันตโยทัย

สวัสดีครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์ วัลลา ตันตโยทัย

เขียนเมื่อ 

@ ขจิต ฝอยทอง

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

ขอขอบคุณมากครับอาจารย์