ครูอนุบาลใครก็สอนได้จริงหรอ


ครูอนุบาลใครๆก็สอนได้จริงหรอ

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครูอนุบาลใครๆก็สอนได้

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูอนุบาลใครๆก็สอนได้

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูอนุบาลใครๆก็สอนได้

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูอนุบาลใครๆก็สอนได้

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูอนุบาลใครๆก็สอนได้

หลายๆครั้งที่มีคนถามว่าเรียนต่ออะไร เราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่าเรียนครูค่ะ ครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือ “.ครูอนุบาลต้องเรียนด้วยหรอ”“เรียนทำไมชาวบ้านทั่วไปก็สอนได้” “ทำไมต้องเรียนแค่พาเด็กร้องเพลง”และอีกหลายๆคำถามที่ถามกลับมา ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเรียนครูอนุบาลใจจริงๆแล้วอยากเรียนนาฏศิลป์มากกว่า แต่ด้วยความอยากลองสอบเลยลองลงทะเบียนและเข้ามาสอบดูพอได้เข้ามาเรียนถึงได้รู้ว่าครูอนุบาลไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้เพราะการสอนอนุบาลนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

ครูปฐมวัยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปครูต้องสอนนักเรียนด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ครูปฐมวัยไม่ใช่แค่พาเด็กร้องเพลง กินข้าว กินนม นอน เท่านั้นในการสอนเด็กปฐมวัยจะมีกิจกรรมหลักอยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งหากคนที่ไม่ได้เรียนปฐมวันมาก็อาจจะไม่เข้าใจว่า 6 กิจกรรมหลักคืออะไร 6กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ใช้สอนเด็กในแต่วันให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ 1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมนี้ 2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร้องเพลงหรือขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลง 3. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูสอนและเป็นเกมที่ให้ทั้งความสนุกฝึกทักษะการคิดการสังเกตให้แก่เด็กไปด้วย 4.กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งได้สัมผัสกับอากาศนอกห้องเรียน 5.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านความคิดและจินตนาการของตนเองซึ่งเด็กจะสามารถบอกได้ว่าผลงานที่ตนทำนั้นคืออะไร 6. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ครูต้องจัดมุมการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียนและให้เด็กได้เข้าไปทำกิจกรรมในมุมต่างที่ตนเองสนใจ กิจกรรมข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสอนเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัยต้องเก่งเรื่องทำสื่อ การสอนเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องสื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั้นครูจึงต้องนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาแปลเป็นรูปธรรมให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างครูกับเด็กให้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำสื่อก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการทำเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจจากเด็กให้สนใจที่จะเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องเข้าใจในความสามารถของเด็กและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันซึ่งการเข้าใจในความสามารถของแด็กจะทำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กควรจะเน้นในจุดไหนในตัวเด็ก ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเด็กบางคนไม่อยู่นิ่งเดินรอบห้องหรือเล่นของเล่นในระหว่างครูสอนแต่สามารถเรียนรู้ จดจำ และตอบคำถามของครูได้ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นครูควรหมั่นสังเกตเด็กเพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามมารถและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและส่งเสริมเขาได้ถูกทาง

สิ่งที่ครูปฐมวัยต้องมีติดตัวคือ

เทคนิคในการสอนเด็กจะสอนอย่างไรให้เด็กสนใจเรียนโดยที่ไม่เบื่อและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาที่ครูสอน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะทำให้เด็กพร้อมที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการเล่านิทาน ครูปฐมวัยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนิทาน เพราะต้องเล่าให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเล่านิทานอย่างไรให้เด็กสนใจน่าเบื่อ

เพลง เพลงถือเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งของครูปฐมวัย เพราะเป็นสิ่งที่เด็กชอบและจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะสอนเรื่องใดหรือแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำวันเพลงต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เด็กจำและทำตามมากกว่าการดุหรือการออกคำสั่ง ดังนั้นการมีเพลงอยู่ในคลังจำนวนมากๆถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ในการเก็บเด็ก

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนเด็กอนุบาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้เทคนิคต่างๆในการสอนซึ่งคนทั่วไปสามารถสอนเด็กได้แต่การสอนนั้นอาจทำออกมาได้ไม่ดีเท่าคนที่เรียนครูปฐมวัยอย่างแน่นอน และคนที่จะเป็นครูได้จะร้องรักในอาชีพครูไม่ทำเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเดือน ครูต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 619364เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2016 21:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2016 21:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี