ความรู้พอเพียง เกิดจากความเชื่อพอเพียง

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รากความคิด รากความเชื่อ นี่สำคัญนัก เพราะมันคือ ผู้บงการวิธีปฏิบัติที่อยู่เบื้องหลัง พ่อหลวงไทย ผู้บุกเบิกค้นพบ แนวทางเศรษฐกิพอเพียง ทรงนำมาแนะนำปวงชนชาวไทย ที่ส่วนใหญ่อยู่กับเศรษฐกิจกระแสหลัก หนักไปทาง การตลาดนำการผลิต (Market Driven) ซึ่งรากมันสั้น ต่างจากเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รากมันยาวแบบเดียวกับหญ้าแฝก ผู้คนจึงตกในวังวน ทำเพื่อขาย ทำเพื่อขาย ต้องทำให้ได้มาก ขายให้ได้มาก ใช้เทคโนโลยีให้มาก ใช้พันธุ์ดีให้มาก แต่ทุกอย่างที่มากนั้น ต้องซื้อเขามาทั้งนั้น สุดท้ายหักลบแล้ว คนอื่นได้มาก คนทำได้น้อยเหมือนเดิม ลองกลับไปดูคนที่ทำแบบพ่อหลวงบอกจริงๆ แล้วจะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับทำมากได้น้อย คือ ทำน้อย แต่ได้แบบพอประมาณ ทำนานๆ ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นไป

และที่สำคัญ ผู้ที่น้อมนำทำตามในหลวง เขาเชื่อว่า "พอเพียง แล้วจะเพียงพอ" เมื่อเชื่ออย่างนั้น จึงใช้วิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง แต่หากความเชื่อยังไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแต่วิธีปฏิบัติ จะยิ่งหนักความสับสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)