จับปลาไหล ด้วย น้ำเต้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบการศึกษาฝึกให้เราใช้การคิด (น้ำเต้า) เป็นหลักในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แต่มีสิ่งหนึ่ง (ปลาไหล) ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิด หนอ
<p “=”“>ระบบการศึกษาฝึกให้เราใช้การคิด (น้ำเต้า) เป็นหลักในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆแต่มีสิ่งหนึ่ง (ปลาไหล) ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิด หนอ</p>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)