หมวดหมู่กทน.ยังเพี้ยนอยู่มาก อ้อ..พร่องด้วย

หมวดหมู่กทน.ยังเพี้ยนอยู่มาก ทำให้สับสน อ้อ..ยังพร่องด้วย เช่น

เอาเกษตร ไปอยู่กับ อุตสา และธุรกิจ การค้า มันคนละเกือบเรื่องเลย

เป็นเราจะเสนอให้ปรับเป็น

ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ (ย้ายมาจากสังคม ชุมชน)

เกษตร ประมง ปศุสััตว์ (ทั้งที่ ๓ คำนี้ก็คือ การเกษตรทั้งสิ้น แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอก)

การแพทย์ และ พยาบาล

สุขภาวะ อนามัย อาหารเสริม

บ้าน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม

รถยนต์และการบำรุงรักษา

การท่องเที่ยว (มีรายการเดียวจริงๆ ไม่ต้องมีและหรือ)

เศรษฐกิจพอเพียง (มีรายการเดียวจริงๆ ไม่ต้องมีและหรือ)

เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)