นาฬิกาของหนู (21 พฤศจิกายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 6

กิจกรรมชุมนุม

เป็นประจำทุกวันจันทร์ในกิจกรรมชุมนุม ระดับประถมต้น ซึ่งหือได้ว่าห้องกิจการนักเรียนจะเป็นมุมประจำของชุมนุมสร้างสรรค์กระดาษ นักเรียนตัวน้อยๆก็จะรู้กันเป็นนัยว่าตนเองมีเรียนในห้องไหนและชุมนุมอะไร และในทุกๆสัปดาห์สมาชิกของชุมนุมต่างต้องลุ้นอยู่ตลอดว่าครูจะให้ทำกิจกรรมอะไร สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน นักเรียนในชุมนุมได้ประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็หาได้ง่ายๆ มีไม่มาก เช่น กระดาษ A4 กรรไกร ดินสอ สี และขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินกว่าเด็กๆจะทำได้ นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนต่างตั้งอกตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี

55151001

สองสาวน้อยแห่งห้อง ป.1 มาก่อนทำเสร็จก่อนพี่ๆ

55151001

บรรยากาศการประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือของเด็กนักเรียน ชุมนุมสร้างสรรค์งานกระดาษ

55151001

นาฬิกาเสร็จนำมาโชว์ได้

เวรประจำวันจันทร์

เป็นเวรประจำสามัญทุกๆวันจันทร์ วันนี้มายืนเวรในเวลาที่เกือบสาย หน้าที่ก็เดินวนไป เดินขึ้นลงอาคารรวีปราชญ์ ไล่นักเรียนลงไปเล่นข้างล่างทั้งเช้า กลางวัน เย็น และมันก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเวรประจำวันหรือตัวครูฝึกสอนไปแล้วคือ การทักทายนักเรียนและผู้ปกครอง แม้ว่าเราจะสอนหรือไม่ได้สอนก็ตามเราก็ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทุกคน ทักทายนักเรียน สวัสดีผู้ปกครอง ต่างเป็นวัฒนธรรมที่น่าประทับใจอีกอย่างของการเป็นครูเวรในรั่วน้ำเงิน ขาว

และรู้สึกดีที่อาหารกลางวันมื้อนี้ไม่มีเมนูเจ เพราะตั้งแต่เป็นเวรวันจันทร์มาได้กินข้าวแต่เมนูเจทุกครั้ง ครั้งนี้มาดูกันว่าเมนูของเรานั้นคืออะไร...

55151001


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)