161124- 5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – accommodation

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.23


Accommodate กริยา

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “accommodate”

(เน้น ที่ kom) ว่า “uh-kom-uh-deyt”

Accommodation นาม

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “accommodation”

(เน้น ที่ dey) ว่า “uh-kom-uh-dey-shuh n”

(CCED) อธิบาย การใช้ “accommodation”

ว่าคือ สถานที่ ที่คุณ “อาศัย” หรือ “พักอยู่”

โดยเฉพาะ “ขณะท่องเที่ยว พักผ่อน”

หรือ “เมื่อพักอยู่ ที่แห่งหนึ่ง ช่วงระยะเวลาสั้น”

ในการใช้แบบ อังกฤษ ถือเป็น “uncountable noun”

อย่ากล่าวว่า “accommodations หรือ an accommodation”

‘There is plenty of student accommodation in Edinburgh.’

‘We booked our flights and accommodation three months before our holiday.’

การใช้แบบ อเมริกัน ปกติ จะสะกดว่า “accommodations”

‘The hotel provides cheap accommodations and good food.’

ข้อควรระวัง

ใน การใช้ ทั้งแบบ อังกฤษ และอเมริกัน อย่าใช้ว่า “an accommodation”

เช่น อย่าใช้ว่า “I’m looking for an accommodation near the city center.”

ให้ใช้ว่า “I’m looking for accommodation near the city center.”

หรือใช้แบบ US ว่า “I’m looking for accommodations near the city center.’


CCED = Collins COBUILD English Dictionary


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)