161124- 1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – access

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.23


Access

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “access”

เน้นที่ พยางค์ แรก ว่า “ak-ses”

Common Errors in English Usage อธิบาย ว่า

“access” เป็น หนึ่งในคำนามจำนวนมากที่ถูกใช้ เป็น กริยา

คนหัวเก่า คัดค้าน การใช้ในประโยค เช่น

“You can access your account online.”

เราอาจ ตามใจพวกเขาโดยใช้

คำว่า “Use” “Reach” หรือ “get access to” แทน


(NOAD) อธิบาย การใช้ “access” เมื่อเป็น กริยา

เป็น การใช้ “มาตรฐาน” และ ใช้ทั่วไปเป็นคำด้าน “computer”

‘Employees can access the office network.’

แต่บางครั้ง ถูกวิพากษ์ ว่า เป็น “jargon”

เมื่อ มีการใช้ “access” ในเนื้อหา นอกเหนือจาก “computer”

ถึงแม้ จะมีการใช้ ทั่วไปมานาน เช่น

‘We lacked adequate supply to access the markets we needed to reach.’

มีการเสนอแนะ ให้ใช้ คำ หรือ วลี อื่น เช่น

“enter” หรือ “gain access” แทน


NOAD = New Oxford American Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)