161122-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – above

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.21


Above

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “above”

ว่า “uh-buhv) (เน้น พยางค์ หลัง)


(CCED) อธิบาย การใช้ “above”

ใช้เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “ตำแหน่ง” และ “ความสูง”

ถ้าบางสิ่ง “อยู่สูงกว่า” สิ่งอื่น

สามารถ กล่าวว่า “สิ่งแรก อยู่ ‘above’ หรือ “over” สิ่งที่สอง

‘He opened a cupboard above the sink.’

‘There was a mirror over the fireplace.’

ถ้าบางสิ่ง “is much higher” กว่าอีกสิ่งหนึ่ง

หรือ “มีพื้นที่กว้างมาก ระหว่าง” สองสิ่งนั้น

ปกติ ใช้ “above” เช่น

‘We heard a noise in the apartment above ours.’

ตามปกติ ใช้ “over” เมื่อสิ่งหนึ่ง อยู่ที่ระดับสูง กว่า อีกสิ่งหนึ่ง

และ สิ่งแรกนั้น “เคลื่อนที่” อยู่ เช่น

‘A plane flew over the city.’

ใช้ เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “การวัด” และ “จำนวน”

ใช้ “above” หรือ “over” เมื่อกล่าวถึง “การวัด” เช่น

เมื่อกล่าวถึง “จุดหนึ่ง” ที่อยู่สูงกว่า “อีกจุดหนึ่ง” บนเครื่องวัด

‘Any money earned over that level is taxed.’

‘The temperature rose to just above forty degrees.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “above” นำหน้า “จำนวน” หนึ่ง

เมื่อกล่าวถึง “จำนวน” หรือ “ตัวเลข” หนึ่ง ของ “สิ่งของหรือคน”

เช่น อย่าใช้ว่า “She had above thirty pairs of shoes.”

ต้องใช้ว่า “She had over thirty pairs of shoes.”

‘They paid out over 3 million pounds.’

‘He saw more than 800 children, dying of starvation.’

ใช้ เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “ระยะทาง” และ “เวลา”

ให้ใช้ “over” เพื่อกล่าวว่า “ระยะห่าง” หรือ “ระยะเวลา”

นั้น ยาวกว่า “ที่ได้กล่าวไว้แล้ว”

‘The mountain is over twelve thousand feet high.’

‘Our relationship lasted for over a year.’


(DPWE) อธิบาย การใช้ “above”

เมื่อใช้ในความหมาย “ที่อยู่นำหน้า” (preceding) หรือ

“ได้กล่าว/เขียน ไว้ก่อนหน้า” (previously mentioned/written) เช่น

“The example given above” หรือ “the above examples.”

ถูกคัดค้าน จาก นักไวยากรณ์ บางราย อ้างว่า

“ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้องนัก” ที่ใช้ อ้างอิงถึง “สิ่งที่อยู่ก่อนหน้า”

สามารถใช้ “above” เป็น “คุณศัพท์” ได้

เช่นเดียวกับเป็น “กริยาวิเศษณ์”

จะได้ ไม่เกี่ยวข้องกับ การผิด ไวยากรณ์

เมื่อใช้ “above” เป็น บุพบท เช่น

“above the earth” จะไม่มีปัญหา

เมื่อใช้ “above” เป็น นาม จะเป็น ทั้ง “กำกวม” และ “ไม่เป็นทางการ”

แทนการใช้ว่า “The above states my position fairly.”

น่าจะเลือกแทนด้วย “This is my position.” หรือ

“The preceding statements present my position fairly.”


CCED = Collins COBUILD English Dictionary

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)