161122-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – about / around / round (1/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.21

Ref. #594802 www.gotoknow.org


About

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “about”

ว่า “uh-bout” (เน้น พยางค์ หลัง)

(CCED) อธิบาย การใช้ “about”

ใช้ “about” เมื่อกล่าวถึง “สิ่งที่บางคน กล่าว/เขียน หรือ คิด” เช่น

“Manuel told me about his new job.’

“I’ll have to think about that.’

สามารถ กล่าวว่า “หนังสือเล่มหนึ่ง” ‘is about a particular subject’

หรือ ว่า “เป็นหนังสือ ที่ ‘on the subject’” เช่น

‘She is writing a book about politics.’

‘I’m reading Anthony Daniels’ book on Guatemala.’

สามารถใช้ “about” เพื่อกล่าวว่า “หนังสือ หรือ ละคร”นั้น เกี่ยวกับอะไร

‘This is a novel about ethics.’

‘They read a story about growing up.’


(DPWE) ให้คำจำกัดความ “about”

ที่ใช้ ทั่วไป “ในหลายความหมาย รวมความหมายแฝง”

ซึ่งส่วนใหญ่ พัฒนาแนวคิดของ

“วงวน” (circling)

“อยู่รอบด้าน” (on every side) และ

“ทั้งที่นี่และที่นั่น” (here and there) เช่น

“walk about”

“look about’

ความหมาย ยังคลุมถึง “ใกล้” (nearly)

หรือ “โดยประมาณ” (approximately)

เช่น about 100 books”

ใช้ “about” ไม่เป็นทางการ

ในความหมาย “เกือบ”(almost) เช่น

“about ready to go”

วลี “at about” ในประโยค “at about midnight”

เป็นการฟุ่มเฟือย สามารถตัด “at” ทิ้งได้

เว้นแต่ ตั้งใจให้ความหมายของ “about”

ในประโยคนั้นหมายถึง “โดยประมาณ”


CCED = Collins COBUILD English Dictionary

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)