เมื่อเหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ต้องมาเข้าค่าย 17 พฤศจิกายน 2559

วันนี้เป็นวันที่ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ต้องมาเข้าค่าย แต่เป็นการเข้าค่ายที่โรงเรียน ลูกเสือ – เนตรนารี แต่ละนาย ต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ด่านแรกของการทำกิจกรรมในวันนี้ คือการลอดซุ้มวัดใจ แต่ละนายต่างมีความสุขและดูสนุกเป็นอย่างมาก



จากนั้นเหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ก็แยกกันเข้าไปแต่ละฐาน ซึ่งเราอยู่ในฐานปาเป้า ทดสอบความแม่นยำ เนื่องจากเราอยู่ในฐานนี้ เราจึงต้องอธิบายกติกาการเล่นเกมอย่างถูกต้อง และต้องสาธิตการปาเป้าให้แม่นยำ ซึ่งก็ถือว่าผลออกมาได้ดีมาก จนมีลูกเสือนายหนึ่งมา ท้าแข่ง การปาเป้ากันเราคนละ 1 ดอก ใครปาใกล้จุดสีแดงที่สุดคนนั้นชนะ เมื่อถึงการแข่งขัน ลูกเสือนายนั้นก็ปาก่อน และอยู่ใกล้จุดแดงมา และก็มาถึงเวลาของเราที่จะต้องปา เมื่อเราปาไป ผลก็ออกมาว่าเราชนะ เนื่องจากเราปาเข้าจุดแดงตรงๆเป้า ถือว่าการแข่งครั้งนี้ เราชนะลูกเสือนายนั้น เพราะความบังเอิญและโชคเข้าข้างเรา หลังจากเสร็จกิจกรรมแต่ละฐาน เหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ก็มารวมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม กิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้รับประสบการณ์มากมาย ทั้งครูและเหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ทุกหมู่ทุกนาย กิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของผู้เข้าร่วมทุกคน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 2/2559)



ความเห็น (0)