เอกสารความรู้จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้

4.ppt

เอกสารความรู้จุดมุ่งหมายหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้

อ้างอิง ดร.เมธี ธรรมวัฒนา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 5 จุดหมายการศึกษาความเห็น (0)