การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูต้องเลิกเป็นผู้สอน แต่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญของการเรียนการสอนคือ คำถามกับปัญหา ครูจะต้องฝึกเป็นนักตั้งคำถามและแก้ปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้โดยครูจะต้องไม่คาดหวังถึงคำตอบที่ได้ว่าถูกหรือผิด ซึ่งการเรียนรู้โดยการตั้งคำถามเป็นหลักเรียกว่า Inquiry-Based Learning หรือ IBL การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเรียกว่า Problem Based Learning หรือ PBL ซึ่งวิชาที่สร้างความสนุกสนานและความรู้ที่นำไปสู่คำตอบคือ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาหาคำตอบ ส่วนวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาแก้ปัญหา วิชาที่เรียนนั้นเรียกว่าวิชา STEM คือ Science, Technology, Engineering, และ Mathematics นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนกลุ่มวิชานี้ตามระดับชั้นและพัฒนาการของสมองรวมถึงตามแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต ครูจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายและแตกต่างในเป้าหมายการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้มีพื้นฐานโดยไม่ต้องสอน แต่ให้เรียนโดยใช้ PBL ซึ่งครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต และอีกอย่างที่สำคัญคือ การสร้างบรรยากาศในการตั้งคำถามและตั้งปัญหาจะต้องทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดจินตนาการไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย

การประเมิน

- รองรับความสมดุลของการประเมินรวมทั้งมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- เน้นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ถูกฝังลงในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

- การประเมินการใช้เทคโนโลยีให้มีความสมดุล ความชำนาญนักเรียนซึ่งเป็นการวัดทักษะในศตวรรษที่ 21

- ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21เพื่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต

- ช่วยให้มาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาในระดับที่สูงประเมินถึงสมรรถนะของนักเรียนด้านทักษะในศตวรรษที่21

ที่มา:http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/lean.c21.pdf

http://journal.feu.ac.th/pdf/v9i1t2a10.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ความเห็น (16)

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ่านรอบเดียวรู้เรื่องเลยค่ะ?

เขียนเมื่อ 

เนื่อหาเข้าใจง่ายดีค่ะ ดิฉันชอบ

เนื้อหาน่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจ

เขียนเมื่อ 

ว้าวๆๆๆๆ

ได้ความรู้มากค่ะ

ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะคะ

เนื้อหาครบถ้วนดี

เป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ประกอบการเรียนค่ะ

มาแล้วจ้า

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ