ตอนเช้าวันนี้ได้รับมอบหมายให้ทำแฟ้มมหกรรมสร้างสุขภาพ รวมพลัง สร้างสุขภาพ  ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรมอนามัย    โดยการแบ่งส่วนเป็นโซน ๆ   มี Zone  A - H   ซึ่งเป็นโครงการที่ครบรอบ 50 ปี ของกรมอนามัย    ในช่วงบ่ายได้รับมอบหมายให้ออกแบบและตกแต่งแฟ้มงานของสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย  จำนวน 5 แฟ้ม คือ  

1.  แฟ้มรายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย  

  2.  คำสั่ง/กฎระเบียบสำนักเลขานุการกรมอนามัย 

 3.   คำรับรองการปฎิบัติราชการ 

4. แผนปฎิบัติการประจำปี  จัดทำด้วยโปรแกรม photo shop 7.0 โดยมีพี่คอยให้คำแนะนำ  และเมื่อทำเสร็จก็ต้องเอาไปให้พี่ ๆ เค้าตรวจดูก่อนเพราะแฟ้มนี้เป็นแฟ้มที่จัดโชว์อยู่ในตู้  และเป็นแฟ้มของท่านเลขานุการกรมอนามัย  ก็ต้องดูดีกว่าแฟ้มอื่น ๆหน่อย