การที่เราลองผิดลองถูกทำงานด้วยตังเองทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นี่คือความภาคภูมิใจของเรา การที่ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น หัดพึ่งตัวเอง จะทำให้เรารู้ในความสามารถของตัวเอง