อาจารย์ให้ทำบทเรียนเกี่ยวกับวิชาเอก เล็กจึงเลือกทำเกี่ยวกับกฏหมายอาญา การทำบทเรียนก็สนุกดีน่ะ เมื่อเราออกไปเป็นครูเราก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ เป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง