พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร
พระมหา พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร tom vorasan วรสาร

พระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๔๑ พระนาม

พระนาม ที่ใช้เรียกศาสดา(ทุกพระองค์)ของเราทั้งหมดมี ๔๑ พระนาม ดังนี้

๑. พุทโธ ๒.ทศพล ๓. สัตถุ ๔. สัพพัญญู ๕.ทวิปทุตตมะ ๖.มุนินทะ ๗. มุนี ๘.ภะคะวันตุ ๙. นาถะ ๑๐.จักขุมันตุ ๑๑. อังคีรส ๑๒. มุนิ ๑๓. โลกนาถ ๑๔. อะนะธิวะระ ๑๕.มเหสิ ๑๖. วินายก ๑๗. สมันตจักขุ ๑๘. สุคต ๑๙. ภูริปัญญะ ๒๐. มารชิ ๒๑.นรสีหะ ๒๒. นรวระ ๒๓. ธัมมราชะ ๒๔. มหามุนิ ๒๕. เทวะเทวะ ๒๖. โลกครุ ๒๗. ธัมมัสสามี ๒๘. ตถาคต ๒๙. สยัมภู ๓๐. สัมมาสัมพุทโธ ๓๑.วรปัญญะ ๓๒.นายก ๓๓. ชินะ ๓๔.สักกะ ๓๕.สิทธัตถะ ๓๖.สุทโธทนิ ๓๗. โคดม ๓๘. สักยสีหะ ๔๐. สักยมุนี ๔๑. อาทิจจะครุ

หมายเลขบันทึก: 617895เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2016 01:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2016 01:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี