ความสำคัญของความรู้สึกภายในใจ "เสียงเล็ก ๆ ที่กระซิบ"

ความสำคัญของความรู้สึกภายในใจ "เสียงเล็ก ๆ ที่กระซิบ"

หลายครั้งมีเสียงเล็ก ๆ ที่คอยบอกเราว่า มีอะไรที่น่าทำ น่าสนใจ ทำแล้วน่าจะดี

และมีอีกหลาย ๆ ครั้ง ก็มีเสียงเล็ก ๆ บอกว่า อย่าทำเลย มันไม่สำเร็จหรอก หรือบอกเราว่า "ยาก"

หลายครั้งที่เสียงด้านลบ เอาชนะเสียงด้านบวก

แต่หลาย ๆ ครั้ง เราไม่ได้อยู่กับตัวเองนานพอ จะได้ยิน... ว่า วันนี้ เราควรทำอะไร รู้สึกอย่างไร

เราอยากให้ชีวิตแบบไหน

ถ้าวันนี้ ตัดสินใจแบบเดิม ชีวิตจะเป็นอย่างไร

เป็นวันเป็น งานชิ้นแรกที่เขียนความคิดของตัวเอง และจะเขียนเรื่อย ๆ ตามเสียงในใจที่เรียกร้องและบอกว่า

ตอนนี้ความคิดเป็นอย่างไร และอยากทำอะไร...

ครูA

ทวีวรรณ กมลบุตร

วันพฤหสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Taweewan Kamonbutrความเห็น (0)