สวัสดีเทอมสอง ของชีวิตฝึกสอน ( 1 พ.ย. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2559

“สวัสดีวันใหม่สถานที่ใหม่

เพื่อเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิด

เพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อเรียนรู้บนเส้นทางจะก้าวเดิน

เพื่อเรียนรู้ เพื่อเผชิญกับการเป็นครู”

สวัสดีโรงเรียนบ้านริมใต้ สถานที่ฝึกสอนของภาคเรียนที่สอง เทอมสุดท้ายแล้วของชีวิตนักศึกษาวิชาชีพครู สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่มอบประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ในด้านของวิถีความจริงที่ต้องเจอในการจะก้าวไปสู่วิชาชีพครูในอนาคต

ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาแล้วหนึ่งภาคเรียน หนึ่งโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สองของภาคเรียนที่สองกับช่วงชีวิตของการฝึกสอน ต่างโรงเรียนก็ย่อมได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ต้องเผชิญในวิถีชีวิตของโลกแห่งความเป็นจริง

วันนี้วันแรกกับการฝึกสอนในภาคเรียนที่สอง จะได้ทราบตารางสอน และครูพี่เลี้ยงว่าเป็นใครก็วันนี้ จากภาคเรียนแรกได้รับมอบหมายให้ฝึกสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้ฝึกสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็มีประถมต้นแอบมาด้วยได้รับประสบการณ์ทั้งประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลายเลยคราวนี้คงสนุกสนานน่าดูละคราวนี้

โรงเรียนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มองเห็นเลยว่าไม่ว่าจะสังคมไหน ๆ ก็ย่องมีทั้งสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหน ๆ ก็ตาม ไม่มีสิ่งที่ดีไปหมดทุกอย่าง และไม่มีสิ่งที่เสียไปหมดทุกอย่าง อยู่ที่ว่าจะมีสิ่งไหนมากสิ่งไหนน้อยไปกว่ากันก็เท่านั้นเอง สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่พึงปรารถนา สิ่งที่ดีก็พึงปรารถนา อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่เก็บเกี่ยว อยู่ที่หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดี สิ่งที่ดีก็เก็บมันไว้ ในทุกสังคมล้วนต้องเผชิญ มีขาวก็ต้องมีดำ เป็นธรรมดา

วันแรก วันของการเริ่มต้นเรียนรู้ วันของการปรับตัว วันของการเริ่มต้นผูกมิตรไมตรี วันของการเริ่มต้นความทรงจำ ขอให้วันต่อไปเป็นก้าวที่งดงาม………….
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)