​เปรียบเทียบประสิทธิภาพ "กล้องไฟ" 30× ทั้ง 2 แบบ ในการส่องผิวพระรอดมหาวัน

***************************
ระหว่าง กล้องไฟวงแหวน และ กล้องไฟส่องทางเดียว

ต่างกันประมาณนี้ครับ

-----------------------------------------------------

นี่คือรูปพระรอดเนื้อแก้วดำ องค์เดียวกันครับ
+++++++++++++++++++++++


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)