โรงเรียนใหม่ ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 31 ตุลาคม 2559

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเรา ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ไม่เว้นแม้แต่ การดำเนินชีวิตของเรา จากที่แต่ก่อน เคยอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สอนอยู่โรงเรียนในเมือง แต่มาวันนี้ ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป เราได้ย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาคาร สถานที่ คณะครู เพื่อนฝึกประสบการณ์การสอน และที่สำคัญคือนักเรียนรุ่นใหม่ของเรา นักเรียนรุ่นนี้แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเรื่องของ จำนวนนักเรียน พฤติกรรม มารยาทต่าง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันคือ พวกเขาเป็นลูกศิษย์ของเรา


สถานที่และอาคารของโรงเรียนใหม่ อาคารแห่งนี้ คือ สถานที่ในการฝึกประสบการณ์สอนของเรา บรรยากาศรอบๆ อาคารดูร่มรื่น เย็นสบายเนื่องจากมีต้นไม้อยู่รอบๆบริเวณอาคารเป็นจำนวนมา อาคารนี้ เป็นอาคารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6


นี่คืออาคารสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3


กิจกรรมแรกที่เราคุยเคย แต่ต่างออกไปจากครั้งก่อน การแนะนำตัวหน้าเสาธง เราก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนแต่ก่อนแล้ว อาจจะเป็นเพราะเราคุ้ยชินกับการพูดในลักษณะนี้แล้วก็ได้


สิ่งที่เรารอคอยก็มาถึง ตารางสอนของเรา ได้ออกมาแล้ว ครั้นนี้เราได้ลองสอนในรายวิชาใหม่ๆ ซึ่งเป็นวิชาที่เราถนัดด้วย 1 วิชา ส่วนอีก 1 รายวิชานั้น เราไม่ค่อยถนัดเลย การสอนครั้งนี้ เราต้องศึกษาเนื้อหาและหลักการพูดที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากนักเรียนที่เราต้องสอนนั้น มีเจ้าของภาษามาเอง เราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้ว การที่มีเจ้าของภาษามาเรียนด้วย ก็เหมือนกับการนิเทศการสอนทุกวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)