พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ( ๑๕ วัน )

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ร้อยตารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ รวม ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ และแสดงสังเวชนียกถา

ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ สานักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สานักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ และ ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สพร.ความเห็น (0)