วันที่ 1 เริ่มทดลองงาน (17 ตุลาคม 2559)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปประจำภาคเรียนที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ผ่านพ้นมาได้ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และความเหนื่อยยาก พร้อมทั้งความทรงจำดี ๆ ประสบการณ์ที่หลากหลายที่หาที่ไหนไม่ได้ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงความเป็นหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง ทั้งการจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสภาพจริงเป็นเวลา 1 ภาคเรียน

ตอนนี้จะเริ่มต้นอีกครั้ง....

แต่ครั้งนี้ต้องเปลี่ยนโรงเรียนที่ฝึกสอน เป็นโรงเรียนแห่งใหม่ เพราะการที่จะฝึกสอนนั้นตัวนักศึกษาจะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายจากสภาพและบริบทของโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล เอกชน หรือเทศบาลต่างก็มีระบบบริหารจัดการที่แตกต่างกัน เหมือนกับที่ในเทอมที่ 1 ก็ได้ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่อยู่ในสังกัด สกอ. ก็จะมีระบบการจัดการรูปแบบหนึ่ง มาคราวนี้ในเทอมที่ 2 ก็อยากที่จะเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการแบบเอกชนดูบ้าง


และโรงเรียนที่ได้ฝึกสอนในเทอมก็คือ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ที่อยู่ในสังกัดเอกชนนั่นเอง

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นอีกโรงเรียนที่ท้าทายความสามารถในการสอนโรงเรียนหนึ่ง ที่รู้สึกว่าจะได้รับหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างมากมายจากที่นี่ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เปิดเทอมเลยก็ว่าได้เพราะ โรงเรียนเปิดเทอมวันที่ 25 ตุลาคม แต่ครูเริ่มมาทำงานตั้งแต่ 17 ตุลาคม ยังไม่ได้ทันที่จะได้พักได้ผ่อนกันเลยก็ว่าได้ เพราะพึ่งตัดคะแนนเด็กสาธิตไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา วันจันทร์นี่มาโรงเรียนแล้ว


วันแรก

เริ่มงานตั้งแต่วันแรกมาโรงเรียนแต่ 7 โมงเช้ายังมีครูมาโรงเรียนไม่กี่คนห้องวิชาการก็ยังไม่เปิด รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในการที่จะมาฝึกสอนโรงเรียนนี้ แค่วันแรกก็เริ่มแล้วกับการรายงานตัวกับหัวหน้าวิชาการ “ครูเดียร์” ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามด้วยการเริ่มปฏิบัติงานในทันทีกับการจัดทำเอกสารเย็บเล่ม ปพ.5 จัดแยกข้อสอบ จัดเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย ยังไม่รู้วิชาที่สอนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากว่าจะได้สอนวิชาอะไร ชั้นอะไร แต่คงจะเป็น ป.ปลาย มากกว่า แต่น่าจะสบายนะ เพราะ มีแค่ชั้นละห้อง และจำนวนก็ไม่มาก 25 – 30 คน ที่ตรงกับหลักการจัดการเรียนรู้ว่าครู 1 คน ต่อ เด็ก 25 คน คงจะสอนได้สบายแน่

ในส่วนของสภาพโรงเรียนรู้สึกว่ากว้าง โล่ง เย็นสบายดูร่มรื่นดี อาหารการกินรอบโรงเรียนมีหลายที่ ตอนนี้เริ่มสำรวจแล้ว หาแหล่งของกิน ของดื่ม ไว้ละงานนี้ พรุ่งนี้งานเข้าแล้ว เพราะมีการอบรมคุณธรรมของครู ขนาดยังไม่เปิดเทอมนะก็รู้เลยว่าต้องมีกิจกรรมเยอะมาก แต่ก็รู้สึกว่าที่นี้ทำงานได้รวดเร็วและเป็นระบบกันมากเลย กดดันตัวเองเล็กน้อยที่เข้ามาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ(ต่างประเทศอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี ฯลฯ) เพราะ ตนเองเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าดีที่จะได้เป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเองไปด้วย


หวังว่าเทอมนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะ...เทอมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)