เนื้อเพลง ฉันคือดิน น้ำ และป่าไม้

ไม่ได้ลา ให้รู้ว่า ฉันยังอยู่ ใครจะรู้ ฉันยืนอยู่ แห่งหนใด ผืนแผ่นดิน ป่าภูเขา ที่แสนไกล หมู่แมกไม้ ลำน้ำใส ใช่ใครเลย ฉันอุทิศ ทั้งชีวิต เพื่อทุกสิ่ง มอบให้โลก แหละความจริง นะอกเอ๋ย ผองชีวิต ได้ยิ้มกัน อย่างคุ้นเคย บนแผ่นดิน ไอระเหย ป่าไม้งาม ใครเห็นธรรมฯ ให้รู้ว่า เขาเห็นเรา เรายังอยู่ คอยแบ่งเบา ทั่วเขตคาม ฉันคือน้ำ ฉันคือดิน ทุกโมงยาม จงรักษา หากเดินตาม ร่อยรอยตน ไม่ได้ลา ให้รู้ว่าฉันยังอยู่ เหงื่อจากกาย หยดไหลสู่ ทั่วผองชน คิดถึงฉัน ฉันสถิตย์ใน ใจทุกคน ใจของผู้ ล้วนหลากล้น ผืนความดี คิดถึงฉัน ฉันยังอยู่ เคียงข้างกาย สื่อความหมาย ไม่ได้ลา เลยสักที คือแผ่นน้ำ ป่ากว้างใหญ่ ผืนปฐพี ยังโอบอุ้ม ทุกชีวิต เสมอมาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)