768. งานวิจัย Appreciative Inquiry (เรื่องการทำงานเป็นทีม)

เป็น Appreciative Inquiry ที่นำไปพัฒนาโรงงานแห่งหนึ่ง ใช้เครื่องมือหลากกลายเป็น AI แบบ Hybridge ใช้สัตว์สี่ทิศและ Theory U ด้วย

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานเป็นทีม.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (0)